Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Плітки. Конфлікти
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з історії України для 7 класу на 2019-2020 навчальний рік (оновлено згідно наказу МОН від 21.02.2019 №236)

Історія України

Для кого: 7 Клас

31.08.2019

1020

121

0

Опис документу:
Складено згідно навчальної програми «Істрія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами наказ МОН України від 21.02.2019 № 236)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

7-й клас

Історія України

(35 год., 1 год. на тиждень)

Складено згідно навчальної програми «Істрія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами наказ МОН України від 21.02.2019 № 236)

Підручник, який використовується на уроках ____________________________________ _____________________________________________________________________________

уроку

Дата

Примітка/

коригуюча дата

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

6

Тема 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ

Розселення слов’янських племен на території України.

Господарство та суспільство слов’ян. Сусіди східних слов’ян.

Утворення Русі-України.

Практична робота: Робота по контурній карті

Руські князі середини ІХ-ХІ ст.

Практична робота: Заповнення синхронізованої хронологічної таблиці.

Практична робота: На підставі доступних джерел укласти (за допомогою вчителя) історичний портрет княгині Ольги або князя Святослава.

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ»

Тематична

8

Тема 2. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ-УКРАЇНА) наприкінці X – у першій половині XI ст.

Внутрішня і зовнішня політика руських князів наприкінці Х- у першій половині ХІ ст.

Впровадження християнства.

«Руська правда»

Практична робота: Заповнення синхронізованої таблиці

Суспільний устрій. Влада князя.

Практична робота: Охарактеризувати – на основі витягів з відомих правових пам’яток доби («Руська правда» Ярослава Мудрого, «Правда Ярославичів», «Статут» Володимира Мономаха) – правове становище різних верств населення Русі-України.

Повсякденне життя. Господарство. Міста. Ремесла. Торгівля.

Практична робота: Зіставити світосприйняття, господарство (економіку), структуру та політичний устрій руського суспільства в період становлення (ІХ – перша половина Х ст.) і розквіту (кінець Х – перша половина ХІ ст.) Русі-України.

Культура.

Практична робота: Здійснити уявну подорож Києвом часів Володимира Великого / Ярослава Мудрого.

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ-УКРАЇНА) наприкінці X – у першій половині XI ст.»

Тематична

6

Тема 3. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА у другій половині XI – першій половині XIII ст.

Передумови та причини політичного дроблення Русі-України.

Любецький з’їзд князів. Русь-Україна в другій половині ХІ – першій третині ХІІ ст.

Практична робота: Скласти на основі джерел історичний портрет Володимира Мономаха

Київське, Переяславське та Чернігівське князівства в середині XII – першій половині XIIІ ст. Політичне і соціально-економічне життя (оглядово). Галицьке і Волинське князівства в другій половині ХІІ ст. Ярослав Осмомисл (оглядово).

Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.

Кочові народи степів України Х–ХІІІ ст. Крим у складі Візантійської імперії (оглядово).

Практична робота: Заповнення синхронізованої хронологічної таблиці.

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА у другій половині XI – першій половині XIII ст.»

Тематична

6

Тема 4. КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ (ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА)

Утворення Галицько-Волинської держави.

Походи монголів на Русь. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді).

Практична робота: Позначити на контурній карті територію Королівства Руського, території держав – сусідів Королівства Руського, напрямки монгольських походів на Русь у 1239–1242рр.

Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) в період піднесення (друга третина-середина ХІІІ ст.)

Практична робота: Заповнення синхронізованої хронологічної таблиці.

Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) в період стабільності та поступового занепаду (середина ХІІІ- перша половина ХІV ст.)

Практична робота Підготувати та представити історичний портрет короля Данила / іншого князя з династії Романовичів (на вибір учня).

Культура королівства Руського (Галицько-Волинської держави ) ХІІІ – першої половини XІV ст..

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ (ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА)»

Тематична

7

Тема 5. РУСЬКІ УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА У СКЛАДІ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ. КРИМСЬКЕ ХАНСТВО.

Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, інших держав.

Кревська унія 1385 р. і українські території. Опір руських князів політиці централізації та його наслідки.

Держава Феодоро в Криму (оглядово). Утворення Кримського ханства. Гіреї. Суспільний устрій та культура ханства.

Практична робота: Заповнення синхронізованої хронологічної

таблиці.

Суспільне і церковне життя на теренах України в XІV–XV ст.

Сільське господарство. Ремесла і торгівля. Міста, магдебурзьке право.

Практична робота: Порівняти правовий статус і повсякденне життя на теренах України в XІV–XV ст. представників різних станів, верств і етносів.

Пам’ятки середньовічної культури XІV–XV ст. Костянтин Острозький. Юрій Дрогобич.

Практична робота: Історичний портрет Костянтина Острозького. 

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «РУСЬКІ УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА У СКЛАДІ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ. КРИМСЬКЕ ХАНСТВО»

Тематична

2

Узагальнення до курсу. ІСТОРІЯ РУСІ-УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

Здобутки середньовічного русько-українського суспільства. Особливості суспільного життя Русі-України. Внесок Русі-України у формування європейської цивілізації.

Практична робота: На підставі укладеної синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в добу Середньовіччя» сформулювати висновок про місце Русі-України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах

3Сідова Надія Володимирівна

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.