Календарно-тематичне планування з історії України для 7 класу на 2018-2019 навчальний рік

Історія України

Для кого: 7 Клас

26.06.2019

2307

98

0

Опис документу:
Складено згідно навчальної програми «Істрія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
Перегляд
матеріалу
Отримати код

7-й клас

Історія України

(35 год., 1 год. на тиждень)

Складено згідно навчальної програми «Істрія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Підручник, який використовується на уроках ____________________________________ _____________________________________________________________________________

уроку

Дата

Примітка/

коригуюча дата

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

1

1

ВСТУП. Історія України в Середні віки. Періодизація. Джерела з історії України.

Початок роботи над синхронізованою таблицею (заповнюватиметься протягом навчального року).

6

Тема 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ

2

Розселення слов’янських племен на території України.

3

Господарство та суспільство слов’ян. Сусіди східних слов’ян.

4

Утворення Русі-України. Київські князі (Аскольд, Олег, Ігор).

5

Київські князі Ольга та Святослав.

Практичне заняття. На підставі доступних джерел укласти (за допомогою вчителя) історичний портрет княгині Ольги або князя Святослава.

6

Практичне заняття. Позначити на контурній карті територію розселення слов’янських племен на теренах України та їхніх сусідів, напрямки походів київських князів ІХ–Х ст.

7

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ»

Тематична

7

Тема 2. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ-УКРАЇНА) наприкінці X – у першій половині XI ст.

8

Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого. Впровадження християнства.

9

Практичне заняття. Визначити (за доступними джерелами) роль і вплив християнської релігії й церкви в житті руського (давньоукраїнського) суспільства.

10

Київська держава (Русь-Україна) за Ярослава Мудрого. «Руська правда».

11

Практичне заняття. Позначити на контурній карті територію Київської держави (Русі-України) за правління князів Володимира Святославовича та Ярослава Мудрого.

12

Суспільний устрій. Влада князя. Повсякденне життя. Господарство. Міста. Ремесла. Торгівля.

13

Культура Русі-України наприкінці X – у першій половині XI ст.

14

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ-УКРАЇНА) наприкінці X – у першій половині XI ст.»

Тематична

6

Тема 3. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА у другій половині XI – першій половині XIII ст.

15

Передумови політичного дроблення Київської держави. Любецький з’їзд князів. Правління Володимира Мономаха.

16

Київське, Переяславське та Чернігівське князівства в середині XII – першій половині XIIІ ст. Політичне і соціально-економічне життя (оглядово). Галицьке і Волинське князівства в другій половині ХІІ ст. Ярослав Осмомисл (оглядово).

17

Практичне заняття. Визначити (за «Повчанням дітям», «Словом о полку Ігоревім» та іншими доступними джерелами) характерні для Володимира Мономаха, Ярослава Осмомисла, Ігоря Святославовича (на вибір учня) вчинки і риси характеру, а також ставлення до цього князя його сучасників; висловити та обґрунтувати власну думку про цього князя.

18

Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.

19

Кочові народи степів України Х–ХІІІ ст. Крим у складі Візантійської імперії (оглядово).

20

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА у другій половині XI – першій половині XIII ст.»

Тематична

7

Тема 4. КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ (ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА)

21

Утворення Галицько-Волинської держави.

22

Походи монголів на Русь. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді).

Практичне заняття. Позначити на контурній карті територію Королівства Руського, території держав – сусідів Королівства Руського, напрямки монгольських походів на Русь у 1239–1242рр.

23

Король Данило – будівничий Галицько-Волинської держави.

24

Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича та її розпад.

25

Практичне заняття. Підготувати та представити історичний портрет короля Данила / іншого князя з династії Романовичів (на вибір учня /учениці).

26

Культура Галицько-Волинської держави ХІІІ – першої половини XІV ст.

Практичне заняття. Виявити (за доступними візуальними і текстовими джерелами) свідчення впливу західноєвропейських культур на повсякденне життя і розвиток мистецтв у Королівстві Руському.

27

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ (ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА)»

Тематична

6

Тема 5. РУСЬКІ УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА У СКЛАДІ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ. КРИМСЬКЕ ХАНСТВО.

28

Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, інших держав. Кревська унія 1385 р. і українські території. Опір руських князів політиці централізації та його наслідки.

29

Держава Феодоро в Криму (оглядово). Утворення Кримського ханства. Гіреї. Суспільний устрій та культура ханства.

30

Практичне заняття. Позначити на контурній карті територію українських удільних князівств у складі сусідніх держав, територію Кримського ханства, місця подій, що визначили інкорпорацію князівств південно-західної Русі в XІV–XV ст. до складу сусідніх держав.

31

Суспільне і церковне життя на теренах України в XІV–XV ст. Сільське господарство. Ремесла і торгівля. Міста, магдебурзьке право.

32

Пам’ятки середньовічної культури XІV–XV ст. Костянтин Острозький. Юрій Дрогобич.

Практичне заняття. укласти історичний портрет Костянтина Острозького. 

33

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «РУСЬКІ УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА У СКЛАДІ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ. КРИМСЬКЕ ХАНСТВО»

Тематична

2

Узагальнення до курсу. ІСТОРІЯ РУСІ-УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

34

Здобутки середньовічного русько-українського суспільства. Особливості суспільного життя Русі-України.

35

Внесок Русі-України у формування європейської цивілізації.

3

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.