Календарно-тематичне планування з історії України для 5 класу на 2019-2020 навчальний рік (оновлено згідно наказу МОН від 21.02.2019 №236)

Історія України

Для кого: 5 Клас

31.08.2019

1456

122

0

Опис документу:
Складено згідно навчальної програми «Істрія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами наказ МОН України від 21.02.2019 № 236)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

5-й клас

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ВСТУП ДО ІСТОРІЇ)

(пропедевтичний курс, 35 год., 1 год. на тиждень)

Складено згідно навчальної програми «Істрія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами наказ МОН України від 21.02.2019 № 236)

Підручник, який використовується на уроках ____________________________________ _____________________________________________________________________________

уроку

Дата

Примітка/

коригуюча дата

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

1

Вступ. ЩО ТАКЕ ІСТОРІЯ

Що таке минуле, сучасне і майбутнє. Багатоманітність історії. Історія як наука та навчальний предмет. Історія України – складова європейської історії. Підручник з історії.

3

Тема 1. ВІДЛІК ЧАСУ В ІСТОРІЇ

Календарний та історичний час. Підрахунок історичного часу. Робота зі шкалою часу.

Культурні епохи європейської історії (Первісне суспільство, Античність, Середні віки, Новий час).

Історія України на шкалі часу.

Практична робота: Відлік часу в історії, робота зі шкалою часу. Розв’язання історичних задач на обчислення часу.

6

Тема 2. ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ІСТОРІЯ

Географічний та історичний простір. Робота з історичною картою.

Україна на картах (мапах) упродовж історії. Територіальні межі (кордони) Київської держави, Королівства Руського (Галицько-Волинської держави).

Територіальні межі (кордони) Козацької республіки / Війська Запорозького / Гетьманщини та їх зміни.

Терени творення нової України. Держава Україна та її сусіди. Історико-географічні регіони України та їх особливості (на вибір учителя, оглядово).

Територіальне розташування та історичне походження рідного села.

Практична робота: Позначення і надписування на контурній карті історико-географічних регіонів, територію рідного краю.

Узагальнення. Тематичне оцінювання з тем «ВІДЛІК ЧАСУ В ІСТОРІЇ», «ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ІСТОРІЯ»

Тематична

5

Тема 3. ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ

Історичні джерела та їх різновиди. Виявлення та збереження історичних джерел. Потреба залучення різних джерел для відображення повноти історії.

Робота з історичними джерелами. Залучення різних джерел для достовірного відображення минулого. Критичне ставлення до джерельних відомостей. Місця, де зберігають історичні джерела.

Практична робота: Інформація про минуле з візуальних джерел (сімейного фотоальбому, зображень пам’яток історії тощо).

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ»

Підсумкове узагальнення за І семестр.

Тематична

7

Тема 4. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ПАМ’ЯТКАХ

Пам’ятки історії як джерело історико-культурної інформації. Пам’ятник як витвір мистецтва для увічнення пам’яті про подію або особу.

Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України. Княжа Русь-Україна: Володимир і Данило Галицький.

Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України. Козацька Україна: Богдан Хмельницький.

Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України. Новітня Україна: на шляху до державної незалежності (Українська революція, Голодомор, Друга світова війна, проголошення незалежності України, ухвалення Конституції України, Революція Гідності, Небесна Сотня).

Практична робота: Розповідь про пам’ятку історії або пам’ятник, встановлений у рідному краї (на вибір)

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ПАМ’ЯТКАХ»

Тематична

5

Тема 5. ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ

Головні цілі пізнання минулого. Фах історика. Що таке історичний факт, історична особа, історичне дослідження.

Історичні праці про Україну та їхні автори: а) руські літописи. «Повість минулих літ» літописця Нестора; б) козацькі літописи. Літопис Самійла Величка.

Історичні праці ХІХ – початку ХХ ст. «Історія України-Русі» Михайла Грушевського.

Дослідження з історії рідного краю (на вибір учителя). Наукове і мистецьке осмислення минулого. Художні твори про минуле України (на вибір учителя).

Практична робота: Повідомлення з історії родини, презентація родового дерева.

7

Тема 6. УСЕ МАЄ МИНУЛЕ

Праця і господарство: колись і сьогодні. Традиційні заняття українців. Від натурального до ринкового господарства.

Застосування досягнень науки й техніки у виробництві та його наслідки.

Місто та село. Заняття та умови життя населення в українських містах і селах у минулому і тепер.

Практична робота: На основі інформації від батьків (бабусь і дідусів, інших родичів), а також доступних писемних і речових джерел скласти розповідь про родинні традиції та свята.

Наука та освіта. Школи й університети на українських теренах. Зростання ролі розумової праці.

Турбота про здоров’я. Медицина. Аптеки. Спорт. Як колись проводили вільний час

Узагальнення. Тематичне оцінювання з тем «ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ», «УСЕ МАЄ МИНУЛЕ»

Тематична

1

Повторення вивченого за рік.

3Сідова Надія Володимирівна

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.