Календарно-тематичне планування з геометрії у 8 класі

Геометрія

Для кого: 8 Клас

10.06.2019

574

54

0

Опис документу:
Учень/учениця: наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті пояснює, що таке: чотирикутник; опуклий і неопуклий чотирикутник; елементи чотирикутника формулює: • означення і властивості вказаних у змісті чотирикутників; центральних і вписаних кутів; вписаного і описаного чотирикутників; середньої лінії трикутника і трапеції; • ознаки паралелограма; вписаного і описаного чотирикутників; • теорему: Фалеса; про суму кутів чотирикутника класифікує чотирикутники.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Геометрія, 8 клас

І семестр

Тема 1. ЧОТИРИКУТНИКИ (22 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті

пояснює, що таке: чотирикутник; опуклий і неопуклий чотирикутник; елементи чотирикутника

формулює:

 • означення і властивості вказаних у змісті чотирикутників; центральних і вписаних кутів; вписаного і описаного чотирикутників; середньої лінії трикутника і трапеції;

 • ознаки паралелограма; вписаного і описаного чотирикутників;

 • теорему: Фалеса; про суму кутів чотирикутника

класифікує чотирикутники

зображує та знаходить на малюнках чотирикутники різних видів та їх елементи

обґрунтовує належність чотирикутника до певного виду

доводить:

 • властивості й ознаки паралелограма, властивості прямокутника, ромба, квадрата, середньої лінії трикутника і трапеції, вписаних та центральних кутів;

 • теорему: Фалеса; про суму кутів чотирикутника

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач

Зміст навчального матеріалу

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

Цінності /ставлення, уміння:

усвідомлення

раціонального використання природних ресурсів, їх збереження та примноження для

розвитку суспільства;

застосовувати вивчені означення і властивості до розв’язування задач

Чотирикутник, його елементи. Сума кутів чотирикутника

Паралелограм і його властивості.

Паралелограм, його властивості й ознаки.

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 1

Прямокутник і його властивості.

Ромб і його властивості.

Ромб і його властивості. Квадрат і його властивості.

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 2.

Узагальнення і систематизація знань.

Контрольна робота за темою: «Паралелограми»

«Здоров’язберігаюча компетентність»

Трапеція.

Цінності /ставлення, уміння:

усвідомлення захисту прав підлітка шляхом
використання здоров’язміцнюючих,

здоров’яформуючих, здоров’язберігаючих
технологій;

Трапеція.

Центральні і вписані кути.

Вписані та описані чотирикутники.

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 3

Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника

Середня лінія трапеції

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 4.

Узагальнення і систематизація знань.

Контрольна робота за темою: «Середня лінія трикутника. Трапеція. Вписані та описані чотирикутники»

Тема 2. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ (10 год)

наводить приклади подібних трикутників

пояснює зв’язок між рівністю і подібністю геометричних фігур

формулює:

 • теорему: про медіани трикутника; про властивість бісектриси трикутника;

 • означення подібних трикутників;

 • ознаки подібності трикутників;

 • узагальнену теорему Фалеса;

 • властивості середніх пропорційних у прямокутному трикутнику

зображує та знаходить на малюнках подібні трикутники

обґрунтовує подібність трикутників

доводить: теорему про середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

Узагальнена теорема Фалеса.

«Громадська компетентність»

Подібні трикутники. Ознаки подібності трикутників

Цінності /ставлення, уміння:

застосовує вивчені формули й рівняння фігур до розв’язування задач;

розв’язує задачі практичного змісту на: визначення відстані до недоступної точки; висоти предмета;

розв’язує задачі практичного змісту на: знаходження кутів (кута підйому дороги, відкосу, кута, під яким видно деякий предмет) тощо

Ознаки подібності трикутників. Самостійна робота № 5

Середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику

Властивість бісектриси трикутника

Застосування подібності трикутників до розв’язування задач

Застосування подібності трикутників до розв’язування задач. Самостійна робота № 6

Узагальнення і систематизація знань.

Контрольна робота №4 за темою: «Подібність трикутників»

Підсумковий урок

ІІ семестр

Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ (14 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур та співвідношень, указаних у змісті

пояснює: що таке похила та її проекція;що означає «розв’язати прямокутний трикутник»

формулює:

 • властивості перпендикуляра і похилої;

 • означення синуса, косинуса, тангенса гострого кута прямокутного трикутника;

 • теорему Піфагора;

 • співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

знаходить на малюнках сторони прямокутного трикутника, відношення яких дорівнює синусу, косинусу, тангенсу вказаного гострого кута

обчислює значення синуса, косинуса, тангенса для кутів 30°, 45°, 60°

доводить теорему Піфагора

розв’язує прямокутні трикутники

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

Синус, косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника

«Здоров’язберігаюча компетентність»

Теорема Піфагора

Цінності /ставлення, уміння:

усвідомлення потреби створення та підтримка діючих громадських асоціацій, товариств
здоров’язберігаючої орієнтації – антиалкогольного, антитютюнового,
антинаркотичного, антиВІЛ\СНІДівського спрямування та ін.

Теорема Піфагора

Перпендикуляр і похила, їх властивості

Перпендикуляр і похила, їх властивості

Розв’язування задач. Самостійна робота № 7

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

Розв’язування прямокутних трикутників

Розв’язування прямокутних трикутників

Розв’язування задач. Самостійна робота № 8

Узагальнення і систематизація знань.

Контрольна робота №5 за темою: «Розв’язування прямокутних трикутників»

Тема 4. МНОГОКУТНИКИ. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ (16 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті

пояснює, що таке: многокутник та його елементи; опуклий і неопуклий многокутники; площа многокутника

формулює:

 • означення: діагоналі многокутника; многокутника, вписаного у коло, многокутника, описаного навколо кола;

 • теорему: про суму кутів опуклого многокутника; про площу прямокутника, паралелограма, трикутника, трапеції

записує та пояснює формули площі геометричних фігур, указаних у змісті

зображує та знаходить на малюнках: многокутник і його елементи; многокутник, вписаний у коло; многокутник, описаний навколо кола

обчислює площі многокутників

доводить теорему про площу: паралелограма; ромба; трикутника; трапеції

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

Многокутник і його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники. Сума кутів опуклого многокутника.

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола

Цінності /ставлення, уміння:

розв'язує задачі практичного змісту на: знаходження відстані до недоступної точки; встановлення рівновіддаленості об’єктів на поверхні Землі; використання жорсткості трикутника в будівництві тощо.

Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

Площа паралелограма

Площа паралелограма

Площа ромба

Площа ромба

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 9

Площа трикутника

Площа трикутника

Площа трикутника

Площа трапеції

Площа трапеції

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 10

Узагальнення і систематизація знань.

Контрольна робота №6 за темою: «Многокутники. Площі многокутників»

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (8 год)

Чотирикутники

«Громадська компетентність»

Чотирикутники

Цінності /ставлення, уміння:

вміння розраховувати площу будинку та окремих кімнат;

вміння аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет,

користуючись математичними методами;

вміння аргументувати та відстоювати свою позицію;

вміння співпрацювати в команді;

ощадливість і поміркованість

Подібність трикутників

Розв’язування прямокутних трикутників

Розв’язування прямокутних трикутників

Многокутники. Площі многокутників

Підсумкова контрольна робота за рік

Підсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.