Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарно-тематичне планування з геометрії для 9 класу на 2021-22 н.р. (Бевз)

Геометрія

Для кого: 9 Клас

28.08.2021

162

18

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з геометрії для 9 класу на 2021-22 н.р. (Бевз) Складено до підручника: «Геометрія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Г.П. Бевз, В.Г. Бевз — згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

__________________________________

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

_______________________________

(підпис)

_______________________________

(ПІБ)

«____» ______________ 20___ р.
Календарно-тематичне планування

з геометрії

для 9 класу на 2021 /2022 н. р.

___________________________

Розглянуто на засіданні МО _____________________________________

______________________________________________________________________

Протокол № ______ від «_____»______________20_____р.

Голова МО ____________________________________________________________

(ПІБ, підпис)Складено до підручника: «Геометрія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Г.П. Бевз, В.Г. Бевз

згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.Календарно-тематичне планування

Геометрія

9 клас

70 годин (2 години на тиждень): I семестр — 32 години, II семестр — 38 годин.


Дата

Зміст навчального матеріалу

Примітка

1 семестр

Повторення

1


Повторення вивченого матеріалу за 8 клас


2


Контрольна робота «Діагностична»


Тема 1. КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ

Учень/учениця:

наводить приклади співвідношень, указаних у змісті;

пояснює:

· що таке синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°; рівняння фігури;

· як можна задати на координатній площині: пряму; коло;

формулює теореми про: відстань між двома точками; координати середини відрізка;

записує та пояснює:

· формули координат середини відрізка, відстані між двома точками;

· рівняння кола, прямої;

зображує та знаходить на малюнках геометричну фігуру (пряму, коло) за її рівнянням у заданій системі координат;

обчислює:

· координати середини відрізка;

· відстань між двома точками, заданих своїми координатами;

доводить теорему про: відстань між двома точками; координати середини відрізка;

застосовує вивчені формули й рівняння фігур до розв’язування задач


3


Аналіз контрольної роботи. Синуси, косинуси і тангенси кутів від 0° до 180°.


4


Синуси, косинуси і тангенси кутів від 0° до 180°.


5


Тригонометричні тотожності.


6


Тригонометричні тотожності.


7


Декартові координати.


8


Декартові координати.


9


Відстань між точками.


10


Рівняння кола.


11


Рівняння прямої.


12


Розв’язування задач.


13


Контрольна робота


Тема 2. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ

Учень/учениця:

наводить приклади: рівних, протилежних, колінеарних векторів;

пояснює:

· що таке: вектор; модуль і напрям вектора; одиничний вектор; нуль-вектор; колінеарні вектори; протилежні вектори; координати вектора; сума і різниця векторів; добуток вектора на число;

· як задати вектор;

· як відкласти вектор від заданої точки;

· за якими правилами знаходять: суму векторів; добуток вектора на число;

формулює:

· означення: рівних векторів; скалярного добутку векторів;

· властивості: дій над векторами;

зображує і знаходить на малюнках: вектор; вектор, рівний або протилежний даному, колінеарний із даним, у т. ч. за його координатами; вектор, що дорівнює сумі (різниці) векторів, добутку вектора на число;

обчислює:

· координати вектора, суми (різниці) векторів, добутку вектора на число;

· довжину вектора, кут між двома векторами;

обґрунтовує: рівність, колінеарність векторів;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

14


Аналіз контрольної роботи. Вектори.


15


Вектори.


16


Координати вектора.


17


Координати вектора.


18


Додавання і віднімання векторів.


19


Додавання і віднімання векторів.


20


Множення вектора на число.


21


Множення вектора на число.


22


Скалярний добуток векторів.


23


Скалярний добуток векторів.


24


Застосування векторів.


25


Застосування векторів. Представлення навчальних проектів.


26


Розв’язування задач.


27


Контрольна робота


Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

Учень/учениця:

пояснює, що означає «розв’язати трикутник»;

формулює теорему: косинусів; синусів;

записує та пояснює формули площі трикутника (Герона; за двома сторонами і кутом між ними);

зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

28


Аналіз контрольної роботи. Теорема косинусів.


29


Теорема косинусів.


30


Теорема синусів.


31


Теорема синусів.


32


Розв'язування трикутників.


2 семестр

33


Розв'язування трикутників.


34


Формули для знаходження площі трикутника.


35


Формули для знаходження площі трикутника.


36


Розв’язування задач.


37


Розв’язування задач. Представлення навчальних проектів.


38


Розв’язування задач.


39


Контрольна робота № 3.


Тема 4. Правильні многокутники.

Довжина кола. Площа круга

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: дуга кола; довжина кола; площа круга; правильний многокутник (трикутник, чотирикутник, шестикутник), вписаний у коло та описаний навколо кола;

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури;

обчислює: радіус кола за стороною вписаного в нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; радіус кола за стороною описаного навколо нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; довжини кола і дуги кола; площі круга, сектора

будує; правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач

40


Аналіз контрольної роботи. Правильні многокутники та їх властивості.


41


Правильні многокутники та їх властивості.


42


Правильні многокутники та кола.


43


Правильні многокутники та кола.


44


Правильні многокутники та кола.


45


Довжина кола і дуги кола.


46


Довжина кола і дуги кола.


47


Площа круга та його частин.


48


Площа круга та його частин.


49


Розв’язування задач. Представлення навчальних проектів


50


Розв’язування задач.


51


Контрольна робота


Тема 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

Учень/учениця:

наводить приклади:· фігур та їх образів при геометричних переміщеннях, указаних у змісті; фігур, які мають центр симетрії, вісь симетрії; рівних фігур;

пояснює, що таке: переміщення (рух); образ фігури при геометричному переміщенні; фігура, симетрична даній відносно точки (прямої); симетрія відносно точки (прямої); паралельне перенесення; поворот; рівність фігур;

формулює:

· означення: рівних фігур; симетрії відносно точки (прямої); паралельного перенесення; повороту;

зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при різних видах переміщень;

обґрунтовує: симетричність двох фігур відносно точки (прямої); наявність у фігури центра (осі) симетрії; рівність фігур із застосуванням переміщень;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

· властивості: переміщення;

52


Аналіз контрольної роботи. Переміщення та його властивості.


53


Симетрія відносно точки.


54


Симетрія відносно прямої.


55


Поворот.


56


Паралельне перенесення.


57


Рівність фігур.


58


Контрольна робота


Повторення і систематизація навчального матеріалу

59


Аналіз контрольної роботи. Чотирикутники. Властивості і площі чотирикутників.


60


Трикутники. Види трикутників. Площа трикутника.


61


Прямокутний трикутник. Теорема Піфагора.


62


Теореми косинусів і синусів.


63


Розв’язування трикутників.


64


Правильні многокутники.


65


Розв’язування вправ на знаходження площ реальних об’єктів.


66


Декартові координати на площині.


67


Підсумкова контрольна робота.


68


Геометричні перетворення.


69


Вектори на площині.


70


Підбиття підсумків за рік.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.