Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Фінансова грамотність в старших класах. Форми та методи викладання та оцінювання
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з геометрії, 7 клас

Геометрія

16.08.2018

1406

47

0

Опис документу:
Складено до підручника: «Геометрія» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В. О. Тадеєв — Тернопіль: Богдан, 2015. / — згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КЗ «Мелітопольська загальноосвітня санаторна школа – інтернат І-ІІІ ступенів» ЗОР

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

__________________________________

(ПІБ)

__________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

_________________________________

(ПІБ)

_________________________________

(підпис)

«______» ________________20____ р.

Календарно-тематичне планування

з геометрії

для ____7____________ класу

на 2017 / 2018 н.р.

Корзникова Надія Олексіївна

(ПІБ учителя)

Розглянуто на засіданні МО природничо-математичного циклу

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____ р.

Голова МО Кишко Сніжана Олексіївна

(ПІБ, підпис)

Складено до підручника: «Геометрія» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В. О. Тадеєв — Тернопіль: Богдан, 2015. /

—  згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

Геометрія, 7 клас  

(2 години на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

уроку

Дата

Тема уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. ЕЛЕМЕНТАРНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ

ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ (8 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: точка, пряма, належати, лежати між, відрізок, промінь, кут, довжина відрізка, градусна міра кута, рівні відрізки, рівні кути, бісектриса кута, відстань між точками;

формулює: властивості: розміщення точок на прямій; вимірювання й відкладання відрізків і кутів;

класифікує кути (гострі, прямі, тупі, розгорнуті);

вимірює та обчислює: довжину відрізка, градусну міру кута, використовуючи властивості їх вимірювання;

зображує і знаходить на малюнках геометричні фігури, вказані у змісті

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач

1

Геометричні фігури. Точка, пряма, промінь

2

Відрізок. Вимірювання відрізків. Відстань між двома точками

3

Розв’язування задач

4

Кут. Вимірювання кутів та відкладання. Бісектриса кута

5

Розв’язування задач

6

Розв’язування задач

7

Узагальнення і систематизація знань.

8

Контрольна робота №1 за темою: «Елементарні геометричні фiгури та їх властивості»

Тема 2. ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ (12 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності: суміжні та вертикальні кути, паралельні та перпендикулярні прямі;

пояснює:

·    що таке теорема, означення, ознака, наслідок, умова і вимога теореми, пряме і обернене твердження, доведення теореми;

·    суть доведення від супротивного;

формулює:

·   ·  означення: суміжних і вертикальних кутів, паралельних і перпендикулярних прямих, перпендикуляра, відстані від точки до прямої;

·  ·  властивості: суміжних і вертикальних кутів; паралельних і перпендикулярних прямих, кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною;

·   ·   ознаки паралельності прямих

вимірює та обчислює відстань від точки до прямої;

зображує та знаходить на малюнках: паралельні й перпендикулярні прямі; перпендикуляр; кути, утворені при перетині двох прямих січною;

обґрунтовує паралельність і перпендикулярність прямих;

доводить: властивості суміжних і вертикальних кутів; паралельних прямих; перпендикулярних прямих;

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач

9

Аналіз контрольної роботи. Аксіоми, теореми, означення

10

Суміжні кути, їх властивості

11

Вертикальні кути, їх властивості. Кут між двома прямими, що перетинаються

12

Розв’язування задач

13

Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої

14

Розв’язування задач

15

Паралельні прямі, їх властивості.

16

Кути утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих

17

Властивості паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною

18

Розв’язування задач

19

Узагальнення і систематизація знань.

20

Контрольна робота №2 за темою: «Взаємне розміщення прямих на площині»

Тема 3. ТРИКУТНИКИ. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ (22 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті; рівних фігур

пояснює, що таке рівні фігури

формулює:

  • означення: зовнішнього кута трикутника; різних видів трикутників; бісектриси, висоти, медіани трикутника;

  • властивості: рівнобедреного і прямокутного трикутників;

  • ознаки: рівності трикутників; рівнобедреного трикутника

класифікує трикутники за сторонами і за кутами

зображує та знаходить на малюнках: рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні трикутники та їх елементи; зовнішній кут трикутника; рівні трикутники

обґрунтовує: належність трикутника до певного виду; рівність трикутників

доводить: властивості й ознаки рівнобедреного трикутника; властивості кутів трикутника; властивість зовнішнього кута трикутника

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач практичного змісту

21

Аналіз контрольної роботи. Трикутник і його елементи. Види трикутників. Рівність геометричних фігур

22

Перша і друга ознаки рівності трикутників

23

Розв’язування задач

24

Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки

25

Розв’язування задач

26

Висота, бісектриса і медіана трикутника

27

Розв’язування задач

28

Третя ознака рівності трикутників

29

Розв’язування задач

30

Узагальнення і систематизація знань.

31

Контрольна робота №3 за темою: «Ознаки рівності трикутників»

32

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач

ІІ семестр

33

Сума кутів трикутника

34

Розв’язування задач

35

Зовнішній кут трикутника та його властивості

36

Розв’язування задач

37

Прямокутний трикутник. Властивості прямокутних трикутників

38

Розв’язування задач

39

Нерівність трикутника

40

Розв’язування задач

41

Узагальнення і систематизація знань

42

Контрольна робота №4 за темою: «Кути трикутника. Властивості прямокутних трикутників»

Тема 4. КОЛО І КРУГ (11 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

формулює:

·      означення: кола, круга, їх елементів; дотичної до кола; серединного перпендикуляра до відрізка; кола, описаного навколо трикутника, і кола, вписаного в трикутник;

·      властивості: серединного перпендикуляра до відрізка; бісектриси кута; дотичної до кола; діаметра і хорди кола; серединних перпендикулярів до сторін трикутника; бісектрис кутів трикутника;

зображує та знаходить на малюнках: коло та його елементи; дотичну до кола; коло, вписане в трикутник; коло, описане навколо трикутника;

виконує циркулем і лінійкою задачі на побудову вказані у змісті;

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач, зокрема практичного змісту

43

Аналіз контрольної роботи. Коло. Круг

44

Дотична до кола та її властивість

45

Розв’язування задач

46

Коло, вписане в трикутник

47

Коло, описане навколо трикутника

48

Розв’язування задач

49

Основні задачі на побудову та їх розв’язання.

50

Розв’язування задач

51

Розв’язування задач

52

Узагальнення і систематизація знань

53

Контрольна робота №5 за темою: «Коло і круг»

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ (17 год)

54

Аналіз контрольної роботи. Взаємне розміщення прямих на площині

55

Розв’язування задач

56

Ознаки рівності трикутників

57

Розв’язування задач

58

Розв’язування задач

59

Розв’язування задач

60

Рівнобедрений трикутник

61

Розв’язування задач

62

Властивості прямокутних трикутників

63

Розв’язування задач

64

Коло. Круг

65

Розв’язування задач

66

Основні задачі на побудову та їх розв’язання.

67

Основні задачі на побудову та їх розв’язання.

68

Підсумкова контрольна робота за рік №6

69

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач

70

Підсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.