Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з географії для 9 класу на 2019-2020 навчальний рік

Географія

Для кого: 9 Клас

21.08.2020

413

23

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Воно може стати у нагоді педагогам при розробці планування уроків.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ОРІЄНТОВНЕ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА I СЕМЕСТР

К-сть

годин

Номер

уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

Прим.

А

Б

В

Г

1

Вступ

1

Інструктаж з техніки безпеки в кабінеті.

Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Економічна географія в системі географічних наук. Значення знань з економічної географії.

9

Розділ І. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

4

Тема 1. Національна економіка

2

Національна економіка. Поняття «економічний розвиток» та його показники: валовий внутрішній продукт (ВВП), структура ВВП, індекс людського розвитку (ІЛР)

3

Секторальна модель економіки країни.

Практична робота № 1.

Практична робота № 1

«Аналіз секторальної моделі економіки».

4

Форми суспільної та просторової організації виробництва.

5

Чинники розміщення виробництва.

6

Тема 2. Світове господарство

6

Світове господарство (світова економіка), світовий ринок. Поняття «спеціалізація території», «міжнародний поділ праці».

7

Типи економічних систем.

8

Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній.

9

Сучасні тенденції розвитку світового господарства.

Практична робота № 2.

Практична робота № 2

«Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і визначення їх місця в сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку».

10

Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив на функціонування міжнародної економіки. Міжнародні економічні організації.

11

Контрольна робота з розділів «Вступ» та «Національна економіка і світове господарство»

11

Розділ ІІ. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

4

Тема 1. Сільське господарство

12

Сільське господарство, його значення в сучасному світі. Аграрні суспільства в сучасному світі. Аграрні відносини. Складники сільського господарства. Землезабезпеченість.

13

Сільське господарство України. Структура сільськогосподарських угідь. Рослинництво.

Практична робота № 3 (початок).

Практична робота № 3

«Визначення основних зернових і технічних культур, що їх вирощують у помірному, субтропічному й тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування встановлених відмінностей».

ОРІЄНТОВНЕ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА IІ СЕМЕСТР

К-сть

годин

Номер

уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

Прим.

А

Б

В

Г

14

Тваринництво України. Зональна спеціалізація сільського господарства України. Гірські та приміські сільськогосподарські райони. Сільське господарство у своєму регіоні.

15

Сільське господарство світу.

Практична робота № 3 (закінчення).

Практична робота № 3

«Визначення основних зернових і технічних культур, що їх вирощують у помірному, субтропічному й тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування встановлених відмінностей».

1

Тема 2. Лісове господарство

16

Лісове господарство. Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове господарство в Україні.

5

Тема 3. Добувна промисловість

17

Мінеральні ресурси та закономірності їх поширення. Ресурсозабезпеченість. Видобування вугілля, нафти і природного газу в світі.

Практична робота № 4 (початок).

Практична робота № 4.

«Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку кам’яного вугілля, нафти і природного газу».

К-сть

годин

Номер

уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

Прим.

А

Б

В

Г

18

Видобування кам’яного вугілля, нафти та природного газу в Україні. Шляхи покриття дефіциту палива в Україні.

Практична робота № 4 (закінчення).

Практична робота № 4.

«Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку кам’яного вугілля, нафти і природного газу».

Дослідження № 1

«Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів».

19

Видобування металічних руд та нерудної сировини в світі.

20

Видобування металічних руд та нерудної сировини в Україні. Підприємства видобувної промисловості свого регіону.

21

Урок узагальнення та систематизації знань, умінь та навичок з розділу «Первинний сектор господарства».

18

Розділ ІІІ. ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

3

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

22

Значення електроенергетики. Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення. Паливно-енергетичний баланс.

23

Електроенергетика України. Підприємства електроенергетики свого регіону.

Практична робота № 5 (за вибором учителя).

Практична робота № 5.1

«Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення».

К-сть

годин

Номер

уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

Прим.

А

Б

В

Г

24

Електроенергетика світу.

Практична робота № 5 (за вибором учителя).

Практична робота № 5.2

«Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні, країнах Європи та світу».

3

Тема 2. Металургійне виробництво

25

Значення та структура металургійного виробництва. Технології виробництва та чинники розміщення підприємств чорної та кольорової металургії.

26

Металургійне виробництво в Україні.

Практична робота № 6.

Практична робота № 6.

«Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні».

27

Металургійне виробництво світу.

3

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу. Виробництво будівельних матеріалів

28

Значення, особливості технологій та чинники розміщення хімічного виробництва.

29

Хімічне виробництво в Україні та світі.

30

Виробництво деревини й паперу. Виробництво будівельних матеріалів в Україні.

3

Тема 4. Виробництво машин та устаткування

31

Роль та структура машинобудування.

К-сть

годин

Номер

уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

Прим.

А

Б

В

Г

32

Машинобудування в Україні. Підприємства машинобудування свого регіону.

Практична робота № 7.

Практична робота № 7.

«Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення».

33

Машинобудування світу. Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни й рівнем розвитку машинобудування.

3

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

34

Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що виробляють тканини, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію.

35

Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні та світі.

Дослідження № 2

«Малі і середні міста України – центри швейного виробництва».

36

Народні промисли в Україні.

3

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв

37

Харчова промисловість в Україні. Виробництво харчових продуктів у своєму регіоні.

Дослідження № 3

«Українські та імпортні продукти в споживчому кошику вашої родини».

38

Виробництво продуктів харчування у світі.

Дослідження № 4

«Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах».

39

Контрольна робота з розділу «Вторинний сектор господарства»

К-сть

годин

Номер

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Дослідження

Дата

Прим.

А

Б

В

Г

9

Розділ ІV. ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

3

Тема 1. Транспорт

40

Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту.

41

Транспорт України.

Дослідження № 5

«Міські види транспорту свого обласного центру».

42

Транспорт світу.

2

Тема 2. Торгівля

43

Торгівля як вид послуг. Торгівля в Україні.

44

Світовий ринок товарів і послуг.

2

Тема 3. Туризм

45

Туризм як складова національної економіки, його види. Туризм в Україні.

46

Міжнародний туризм.

1

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

47

Освіта й наука. Найвідоміші наукові центри у світі та Україні.

48

Охорона здоров’я. Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі.

К-сть

годин

Номер

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Дослідження

Дата

Прим.

А

Б

В

Г

1

Тема 5. Фінансові послуги. Комп’ютерне програмування

49

Фінансова послуги. Комп’ютерне програмування як вид економічної діяльності.

2+2

Розділ V. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

50

Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення.

Дослідження № 6

«Прояв глобальних проблем у своєму регіоні».

51

Взаємозв’язок глобальних проблем, їх розв’язування. Сталий розвиток – стратегія людства на ХХІ ст.

52

Урок узагальнення та систематизації знань, умінь та навичок з розділів «Третинний сектор господарства», «Глобальні проблеми людства».

Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.