Календарно-тематичне планування з географії для 7 класу на 2019-2020 навчальний рік

Географія

Для кого: 7 Клас

25.06.2019

3691

226

0

Опис документу:
Складено згідно навчальної програми «Географія 6-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Перегляд
матеріалу
Отримати код

7-й клас

ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ

(70 год., 2 год. на тиждень)

Складено згідно навчальної програми «Географія 6-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України

від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Підручник, який використовується на уроках ____________________________________ _____________________________________________________________________________

уроку

Дата

Примітка/

коригуюча дата

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

2

Вступ

1

Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії.

Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу.

2

Джерела географічної інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням

9

РОЗДІЛ 1. Закономірності формування природи материків та океанів

2

Тема 1. Форма і рухи Землі

3

Куляста форма Землі та її географічні наслідки.

4

Рухи Землі, їх наслідки

7

Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки

5

Походження материків та океанічних западин внаслідок руху літосферних плит. Геологічні ери та епохи горотворення.

6

Тектонічні структури: платформи та області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах.

7

Практична робота №1 Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу.

8

Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів.

9

Повітряні маси, їх властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас. Закономірності розподілу атмосферних опадів.

10

Водні маси, їх властивості, закономірності переміщення океанічних течій.

11

Кліматичні пояси і типи клімату Землі.

Природні комплекси материків та океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність.

Дослідження Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки

Тематична

21

РОЗДІЛ 2. Материки тропічних широт

10

Тема 1. Африка

12

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Практична робота №2 Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід.

13

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

14

Практична робота №3 Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки.

15

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

16

Практична робота №4 Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами

17

Води суходолу. Використання водних ресурсів.

18

Природні зони, закономірності їх розміщення.

19

Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

20

Населення. Держави.

21

Зв’язки України з державами Африканського континенту.

Тематична

6

Тема 2. Південна Америка

22

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

Практична робота №5 Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів материка.

23

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

Практична робота №6 Визначення типів клімату Південної Америки за кліматичними діаграмами.

24

Води суходолу.

25

Природні зони. Вертикальна поясність Анд. Зміни природи материка людиною.

26

Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти Південної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

Дослідження Природні унікальні об’єкти Південної Америки

27

Населення. Держави. Зв’язки України з державами Південної Америки.

5

Тема 3. Австралія

28

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

Практична робота №7 Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії

29

Клімат. Води суходолу.

Практична робота №8 Визначення типів клімату за кліматичними діаграмами

30

Унікальність рослинності і тваринного світу. Природні зони. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

31

Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк.

32

Україна й Австралія

Тематична

2

РОЗДІЛ 3. Полярний материк планети

1

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду

33

Географічне положення. Антарктида й Антарктика. Дослідження материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка

1

Тема 2. Природа материка

34

Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка.

23

РОЗДІЛ 4. Материки Північної півкулі

8

Тема 1. Північна Америка

35

Географічне положення. Історія відкриття та освоєння.

36

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

37

Практична робота №9 Позначення на контурній карті назв географічних об'єктів Північної Америки

38

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу.

39

Природні зони. Вертикальна поясність в горах.

40

Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

41

Населення. Держави. Україна і держави Північної Америки.

42

Дослідження Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об'єкти Північної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО

Тематична

15

Тема 2. Євразія

43

Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу.

44

Дослідження та освоєння материка.

45

Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні.

46

Корисні копалини.

47

Практична робота №10 Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії.

48

Загальні риси клімату.

49

Кліматичні пояси і типи клімату.

50

Практична робота №11 Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

51

Води суходолу.

52

Природні зони.

Вертикальна поясність.

53

Зміни природи материка людиною.

54

Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

55

Населення.

Найбільші держави Європи та Азії.

56

Зв’язки України з країнами Європи та Азії.

57

Дослідження Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів

Тематична

7

РОЗДІЛ 5. Океани

2

Тема 1. Тихий океан

58

Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості. Рельєф дна. Клімат і води.

Практична робота № 12 (початок) Позначення географічних об’єктів та течій океану на контурній карті

59

Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану.

Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

2

Тема 2. Атлантичний океан

60

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси, їх використання.

Практична робота № 12 (продовження)

61

Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

2

Тема 3. Індійський океан

62

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси.

Практична робота № 12 (продовження)

63

Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей на прилеглих материках

1

Тема 4. Північний Льодовитий океан

64

Географічне положення Північного Льодовитого океану у високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий режим океану. Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

Практична робота № 12 (закінчення)

2

РОЗДІЛ 6. Вплив людини на природу материків та океанів

1

Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів

65

Природні багатства материків та океанів, їх основні види. Наслідки використання ресурсів людиною.

Порушення природної рівноваги. Антропогенні ландшафти

1

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів

66

Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництво у розв’язуванні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

Дослідження Шляхи розв’язування екологічних проблем

Тематична

67-

70

4

Повторення вивченого матеріалу

5

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.