Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарно-тематичне планування з географії для 10 класу"Регіони та країни"

Географія

Для кого: 10 Клас

22.03.2021

402

25

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з географії "Регіони та країни" ( 52 год ) для 10 класу, рівень стандарту . Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Бойко В. М., Брайчевський Ю. С., Яценко Б. П.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ГЕОГРАФІЯ

«РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ»

10 КЛАС

(52 години, 1,5 години на тиждень)

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

Прим.

КОРИГУЮЧЕ НАВЧАННЯ (2 години)

1

Вторинний та третинний сектори економіки.

Інструктаж з БЖД (інструкція з БЖД № 20).

Повторити опрацьований матеріал.

2

Глобальні проблеми людства.

Діагностична робота.

Повторити опрацьований матеріал.

ВСТУП (1 години)

3

Що вивчає курс «Географія: регіони та країни». Регіони світу (за класифікацією ООН). Сучасна політична карта світу та окремих регіонів. Головні об’єкти політичної карти.

§ 1 та § 2.

Скласти перелік наявних у вас джерел географічних знань.

Розділ І. ЄВРОПА (15 годин)

Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПИ (5 годин)

4

Загальний огляд Європи. (ЕГП. Склад регіону. Сучасна політична карта. Форми державного правління і територіального устрою країн Європи. Прояви сепаратизму. Типи країн Європи за рівнем економічного розвитку).

Інтеграційні процеси. Міжнародні організації в Європі.

§ 3 та § 4.

Скласти кросворд «Столиці країн Європи» (10 запитань). Дослідження (за вибором учня/учениці). Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в Європі.

5

Природні умови та ресурси Європи.

§ 5.

Повторити основні поняття та показники, що характеризують населення країни та демографічні процеси.

6

Населення Європи.

§ 6.

Підготуватися до поточного контролю за темою «Населення Європи».

7

Особливості господарства країн Європи. Первинний сектор економіки.

§ 7.

Випереджальне: підготувати інформацію про структуру промислового виробництва двох економічно розвинених невеликих країн Європи.

8

Європа: вторинний та третинний сектори економіки.

Практична робота №1 (оцінювана). Порівняльна характеристика структури промислового виробництва двох економічно розвинених невеликих країн Європи (на вибір учнів). Узагальнення знань учнів за темами «Вступ» та «Загальна характеристика Європи».

§ 8.

Дослідження: 1) Відновна електроенергетика в країнах Європи: регіональні особливості та відмінності.

2) Структура й просторова організація виробництва чорних металів у країнах Європи.

Тема 2. КРАЇНИ ЄВРОПИ (10 годин)

9

Німеччина: ЕГП, природно-ресурсний потенціал, населення.

§ 9.

Дослідження. «Нове обличчя» Руру — постіндустріальний розвиток: «зелені» міста замість похмурих ландшафтів.

Створити за допомогою комп’ютера рекламний буклет «Видатні туристичні об’єкти Німеччини».

10

Німеччина. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Господарство.

§ 10.

Нанести на контурну карту найбільші машинобудівні центри країни. Охарактеризуйте їх географію.

11

Франція.

§ 11.

Об’єднатися в 6–7 груп для роботи на наступному уроці.

Випереджальне: скласти розгорнутий план наступного § 12 (Велика Британія).

12

Велика Британія.

§ 12.

Дослідження. Лондон, Берлін, Париж, Київ: схожість і відмінність сучасного розвитку міст.

13

Італія.

§ 13

Дослідження. Кластери в Італії як домінуюча форма організації виробництва товарів і послуг.

14

Практична робота №2 (оцінювана). Складання картосхеми просторової організації економіки однієї з європейських країн «Великої Сімки» (за вибором).

Повторити §§ 9-13.

Написати твір за темою «Двотижневі канікули в країнах Західної Європи».

ОПР

15

Польща.

§ 14.

Випереджальне. Дослідити роль Мінська як економічного, політичного й культурного центру країни.

16

Білорусь.

§ 15.

Випереджальне: скласти розгорнутий план наступного § 16(Росія).

17

Росія.

§ 16.

Підготуватися до узагальнюючого уроку. Повторити §§ 9-15.

18

Узагальнення знань учнів за темою «Країни Європи»

Повторити §§ 9-16.

Розділ IІ. АЗІЯ (12 годин)

Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ (5 годин)

19

Загальний огляд Азії. (ЕГП. Склад регіону. Сучасна політична карта. Типи країн за рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації. Райони збройних конфліктів та проявів тероризму).

§ 17.

Нанести на контурну карту 1) кордони азіатських субрегіонів; 2) країн, що входять до їх складу.

20

Природні умови та ресурси. Населення.

§ 18.

Позначити на контурній карті найбільші міські агломерації та мегалополіси Азії.

21

Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки. Добувна промисловість. Сільське і лісове господарство.

§ 19.

Дослідження. 1) Екологічні виміри економічного зростання в країнах Азії. 2) Країни Перської затоки — новий осередок індустріалізації.

22

Вторинний сектор економіки. Основні промислові райони регіону.

Практична робота №3. Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії.

§ 20.

Дослідження. Географічне положення країни як чинник її економічного розвитку (на прикладі Туреччини і Сінгапуру).

23

Третинний сектор економіки. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії та особливості їх участі в міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Азії.

Узагальнення знань учнів за темою «Загальна характеристика Азії».

Опрацювати § 20.

Повторити §§ 17-19.

Тема 2. КРАЇНИ АЗІЇ (7 годин)

24

Японія: ЕГП, природно-ресурсний потенціал, населення.

§ 21.

Позначити на контурній карті найбільші міста Японії.

25

Японія: господарство.

§ 22.

Дослідження. Острови Кюсю і Хоккайдо: контрасти Японії.

26

Китай: економіко-географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення.

§ 23.

Випереджальне. Скласти повідомлення про міжнародні зв’язки Китаю та України.

27

Китай: господарство.

§ 24.

Позначити на контурній карті найбільші промислові центри Китаю.

28

Індія: економіко-географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення.

Практична робота №4. Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання працересурсного потенціалу країн.

§ 25.

Ви здійснили віртуальну тижневу подорож до Індії. Описати свої враження у вигляді есе «Індія очима українця».

29

Індія: господарство.

§ 26.

Дослідження. «Коридори зростання» в Індії.

30

Контрольна робота №1.

Повторити §§ 1-26.

КР

Розділ IІІ. ОКЕАНІЯ (4 години)

Тема 1. АВСТРАЛІЯ (2 години)

31

Австралія: економіко-географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення.

§ 27.

Дослідження. 1) Національні парки Австралії як об’єкти міжнародного туризму.

2) Канберра — політико-адміністративний центр країни.

32

Австралія. Господарство.

§ 28.

Дослідження. Розвиток Західної Австралії у контексті зростання глобального попиту на природні ресурси.

Тема 2. МІКРОНЕЗІЯ, МЕЛАНЕЗІЯ, ПОЛІНЕЗІЯ (2 години)

33

Острівні країни Океанії.

Інструктаж з БЖД (інструкція з БЖД № 20).

§ 29.

Підготувати кросворд «Океанія» (від 15 запитань).

34

Узагальнення знань учнів за темою «Країни Азії».

Повторити §§ 17-29

Розділ IV. АМЕРИКА (10 годин)

Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АМЕРИКИ (5 годин)

35

Америка: загальна характеристика регіону. (Особливості ГП. Склад регіону. Сучасна політична карта. Форми державного правління і територіального устрою країн, типи країн за рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації НАФТА, Меркосур, НATO).

Практична робота №5 (оцінювана). Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економічного розвитку.

§ 30.

Позначити на контурній карті субрегіони Америки.

Випереджальне.Провести дослідження процесів, які вплинули на формування населення Америки та підготувати доповідь.

36

Америка: природні умови та ресурси, населення.

§ 31.

Позначити на контурній карті найбільші міста та міські агломерації Америки.

Випереджальне. Знайти інформацію про діяльність американських ТНК в регіоні. Підготувати повідомлення.

37

Америка: загальна характеристика господарства, первинний сектор економіки.

§ 32.

Дослідження. «Бананові республіки»: типові ознаки та сучасний розвиток.

38

Америка: вторинний сектор економіки. Основні осередки промисловості в регіоні.

§ 33. (стор. 177-179).

Дослідження. Підготувати повідомлення за темами:

1) Панамериканське шосе — дорога через три Америки.

2) Туризм як чинник розвитку країн-островів Карибського моря.

39

Америка: третинний сектор економіки. Найважливіші міжнародні транспортні магістралі, вузли. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки. Особливості їх участі в міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Америки.

§ 33. (стор. 179-182)

Повторити §§ 30-32.

Випереджальне. Знайти інформацію та підготувати повідомлення про формування та життя української діаспори в США

Тема 2. КРАЇНИ АМЕРИКИ (5 годин)

40

США: економіко-географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення.

§ 34.

Випереджальне. Знайти інформацію та підготувати повідомлення про формування та життя української діаспори в США.

41

США. Особливості сучасного постіндустріального розвитку. Господарство.

§ 35.

Випереджальне. Прочитати та скласти план § (Канада).

Дослідження. 1) Форми територіальної організації новітніх видів промислового виробництва у США.

2) Економічна взаємодія вздовж державного кордону між Мексикою і США.

42

Канада.

§ 36.

Дослідження. Складники підприємницького успіху української діаспори в Канаді та США.

43

Бразилія.

Практична робота №6 (оцінювана). Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії.

§ 37.

Повторити §§ 34-36.

44

Узагальнення знань учнів за темою «Америка».

Повторити §§ 30-37.

Випереджальне. Підготувати повідомлення про збройні конфлікти та прояви тероризму в Африці.

Розділ V. АФРИКА (6 один)

Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АФРИКИ (4 години)

45

Особливості географічного положення Африки. Склад регіону. Сучасна політична карта. Райони збройних конфліктів, проявів тероризму.

§ 38.

Дослідження. Кордони на політичній карті Африки: особливості делімітації

та демаркації.

46

Природні умови і ресурси регіону. Населення Африки.

§ 39.

Позначити на контурній карті найбільші міста регіону.

Скласти туристичний маршрут для ознайомлення з найбільш видатними природними об’єктами Африки.

47

Господарство країн Африки.

Практична робота №7. Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центів їх переробки (збагачення), основних транспортних магістралей та портів експортування.

§ 40.

Дослідження. 1) Ангола: успішний розвиток після війни. 2) Вплив колоніального минулого на сучасну міжнародну спеціалізацію та просторову структуру господарства країн Тропічної Африки.

Підготуватися до контрольної роботи

48

Контрольна робота №2.

Повторити §§ 27-40.

КР

Тема 2. КРАЇНИ АФРИКИ (2 години)

49

Єгипет.

§ 41.

Дослідження. «Три кити» економіки Єгипту: Суецький канал, нафта, туризм.

50

Південно-Африканська Республіка (ПАР).

§ 42.

Дослідження: 1) ПАР серед країн Африки. 2) ПАР: одна держава — три столиці.

Розділ VІ. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ (2 години)

Тема 1. УКРАЇНА В ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ (1 година)

51

Геополітична структура сучасного світу. Місце України на сучасній геополітичній карті світу. Основні вектори сучасної української геополітики.

§ 43.

Випереджальне. Опрацювати інформацію Державної служби статистики про:

1) товарну структуру експорту та імпорту України;

2) структуру експорту та імпорту послуг.

Тема 2. УКРАЇНА В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН (1 година)

52

Зовнішні економічні зв’язки України.

Узагальнення знань учнів за темами «Африка» та «Україна в міжнародному просторі».

Повторити §§ 44.

Вчитель ( Біляк О.Б ) ____________________

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.