Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з географії для 10 класу на 2019-2020 навчальний рік

Географія

Для кого: 10 Клас

21.08.2020

486

33

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407. Воно може стати у нагоді педагогам при розробці планування уроків.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ОРІЄНТОВНЕ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА І СЕМЕСТР

уроку

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

ВСТУП (2 год.)

1

Інструктаж з техніки безпеки в кабінеті.

Що вивчає курс «Географія: регіони і країни».

Що вивчає курс «Географія: регіони і країни». Регіони світу (за класифікацією ООН). Глобалізація як провідна тенденція розвитку сучасного світу. Пізнавальна та конструктивна роль країнознавства у сучасному світі.

2

Сучасна політична карта світу та окремих регіонів.

Джерела знань про регіони та країни світу. Сучасна політична карта світу та окремих регіонів. Головні об’єкти політичної карти.

Розділ I. ЄВРОПА (16 год.)

Тема 1. Загальна характеристика Європи (6 +1 год.)

3

Загальний огляд Європи.

Особливості економіко-географічного положення Європи. Склад регіону. Сучасна політична карта Європи. Форми державного правління і територіального устрою країн Європи. Прояви сепаратизму. Типи країн Європи за рівнем економічного розвитку. Інтеграційні процеси. Міжнародні організації в Європі: Європейський Союз, Рада Європи. Країни Шенгенської зони. Роль НATO у загальноєвропейській системі безпеки.

Дослідження № 1

«Інтеграційні та дезінтеграційні процеси у Європі».

4

Природні умови і ресурси Європи.

Природні умови регіону. Господарська оцінка мінеральних, водних, земельних, біологічних ресурсів регіону. Рекреаційні ресурси.

5

Населення Європи.

Населення Європи: демографічні процеси, природний та механічний рух. Демографічна політика. Структура населення регіону. Українська діаспора у країнах Європи. Урбанізація, субурбанізація, рурбанізація, джентрифікація. Світові міста в Європі, міські агломерації, мегаполіси.

уроку

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

6

Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки.

Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки. Добувна промисловість: основні райони видобування палива, рудної та нерудної сировини. Сільське господарство. Лісове господарство.

7

Вторинний сектор економіки Європи.

Вторинний сектор економіки. Переробна промисловість. Основні регіони промисловості. Реіндустріалізація.

Дослідження № 2

«Відновна електроенергетика в країнах Європи: регіональні особливості та відмінності».

Дослідження № 3

«Структура й просторова організація виробництва чорних металів у країнах Європи».

8

Третинний сектор економіки. Зв’язки України з країнами Європи.

Практична робота № 1.

Третинний сектор економіки. Сфера послуг. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли. Зв’язки України з країнами Європи.

Практична робота № 1

«Порівняльна характеристика структури промислового виробництва двох економічно розвинених невеликих країн Європи (на вибір учнів)».

9

Урок узагальнення і систематизації знань з тем «Вступ», «Загальна характеристика Європи».

Тематичне оцінювання з тем «Вступ», «Загальна характеристика Європи».

уроку

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

Тема 2. Країни Європи (9 год.)

10

Німеччина. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення. Економічний розвиток країни.

Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці (МГПП).

Система розселення і роль федеральних земель в її розвитку.

Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складники третинного сектору. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Особливості аграрного сектору. Характерні риси просторової організації господарства.

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Німеччиною.

Дослідження № 4

««Нове обличчя» Руру – постіндустріальний розвиток: «зелені» міста замість похмурих ландшафтів».

11

Франція. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення. Економічний розвиток країни.

Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці.

Система розселення. Франкофонія.

Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складники третинного сектору. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Особливості аграрного сектору. Характерні риси просторової організації господарства.

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Францією.

12

Практична робота № 2.

Практична робота № 2

«Складання картосхеми просторової організації економіки однієї з європейських країн «великої сімки» (Франція)».

уроку

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

13

Велика Британія. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення. Економічний розвиток країни.

Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці.

Система розселення. Співдружність націй.

Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складові третинного сектору. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Особливості аграрного сектору. Характерні риси просторової організації господарства.

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Великою Британією.

Дослідження № 5

«Лондон, Берлін, Париж, Київ: схожість і відмінність сучасного розвитку міст».

14

Італія. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення. Економічний розвиток країни.

Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці.

Система розселення.

Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складові третинного сектору. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Спеціалізація аграрного сектору. Характерні риси просторової організації господарства.

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Італією.

Дослідження № 6

«Кластери в Італії як домінуюча форма організації виробництва товарів і послуг».

15

Польща. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення. Економічний розвиток країни.

Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці.

Система розселення.

Прискорений розвиток третинного сектору, сучасна транспортна система країни. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Спеціалізація аграрного сектору. Характерні риси просторової організації господарства.

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Польщею.

уроку

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

16

Білорусь. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення. Економічний розвиток країни.

Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці.

Система розселення.

Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Спеціалізація сільського господарства. Особливості розвитку третинного сектору. Характерні риси просторової організації господарства.

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Білоруссю.

17

Росія. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Населення. Економічний розвиток країни.

Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці.

Національний склад населення. Українська діаспора в Росії. Система розселення.

Роль Москви у контролі та перерозподілі економічних ресурсів країни. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Спеціалізація сільського господарства. Особливості розвитку третинного сектору. Характерні риси просторової організації господарства.

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Росією.

18

Контрольна робота.

Контрольна робота з теми «Країни Європи».

Розділ IІ. АЗІЯ (12 год.)

Тема 1. Загальна характеристика Азії (5 год.)

19

Загальний огляд Азії.

Особливості економіко-географічного положення Азії. Склад регіону. Сучасна політична карта Азії. Форми державного правління і територіального устрою країн Азії. Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації в Азії: АСЕАН, Ліга арабських держав. Райони збройних конфліктів та проявів тероризму.

уроку

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

20

Природні умови і ресурси регіону. Населення Азії.

Природні умови і ресурси регіону.

Населення Азії. Урбанізаційні процеси. Світові міста, міські агломерації в Азії, мегаполіси Японії та Китаю. Працересурсний потенціал.

21

Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки.

Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки. Добувна промисловість. Сільське і лісове господарство.

Дослідження № 7

«Екологічні виміри економічного зростання в країнах Азії».

22

Вторинний і третинний сектори економіки країн Азії.

Вторинний сектор економіки. Основні промислові осередки і регіони. Третинний сектор економіки. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли.

Дослідження № 8

«Країни Перської затоки – новий осередок індустріалізації».

23

Роль країн Азії у світовій економіці.

Практична робота № 3.

Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії та особливості їх участі у міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Азії.

Практична робота № 3

«Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії».

Дослідження № 9

«Географічне положення країни як чинник її економічного розвитку (на прикладі Туреччини і Сінгапуру)».

Тема 2. Країни Азії (6 + 1 год.)

24

Японія. Місце країни у світі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Практична робота № 4 (початок).

Місце країни у світі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення.

Практична робота № 4

«Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання працересурсного потенціалу країн».

уроку

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

25

Особливості постіндустріального розвитку Японії.

Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складники третинного сектору. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Традиції і технології у сільському господарстві. Транспортна система країни. Характерні риси просторової організації господарства: Тихоокеанський промисловий район, мережа технопарків і технополісів.

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Японією.

Дослідження № 10

«Острови Кюсю і Хоккайдо: контрасти Японії».

26

Китай. Місце країни у світі та регіоні.

Практична робота № 4 (продовження).

Місце країни у світі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення.

Практична робота № 4

«Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання працересурсного потенціалу країн».

27

Особливості економіки Китаю.

Експортна орієнтація економіки. Особливості розвитку і розміщення виробництв первинної і вторинної сфери. Домінуючі складові третинного сектору. Характерні риси просторової організації господарства. Спеціальні економічні зони. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Китаєм.

Дослідження № 11

«Унікальність економічної системи Китаю»

28

Індія. Місце країни у світі та регіоні.

Практична робота № 4 (закінчення).

Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення.

Практична робота № 4

«Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання працересурсного потенціалу країн».

уроку

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

29

Особливості економіки Індії.

Особливості структури економіки країни, що розвивається. Спеціалізація сільського господарства. Видобування мінеральних ресурсів. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Особливості розвитку третинного сектору. Характерні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Індією.

Дослідження № 12

««Коридори зростання» в Індії».

30

Урок узагальнення і систематизації знань з розділу «Азія».

Тематичне оцінювання з розділу «Азія».

Розділ IІІ. ОКЕАНІЯ (3 год.)

Тема 1. Австралія (2 год.)

31

Австралія. Місце країни у світі та регіоні.

Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Система розселення. Українська діаспора в Австралії.

Дослідження № 13

«Національні парки Австралії як об’єкти міжнародного туризму».

Дослідження № 14

«Канберра – політико-адміністративний центр країни».

32

Особливості сучасного розвитку Австралії.

Особливості сучасного розвитку країни. Домінуючі складові третинного сектору. Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Географія вторинного та третинного секторів господарства. Характерні риси просторової організації виробництва товарів та послуг. Зовнішні економічні зв’язки, міжнародні зв’язки України з Австралією.

Дослідження № 15

«Розвиток Західної Австралії у контексті зростання глобального попиту на природні ресурси».

ОРІЄНТОВНЕ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ІІ СЕМЕСТР

уроку

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

Тема 2. Мікронезія, Меланезія, Полінезія (1 год.)

33

Мікронезія, Меланезія, Полінезія. Острівні країни Океанії.

Особливості географічного положення регіону. Держави та залежні території, що входять до складу Мікронезії, Меланезії та Полінезії. Основні чинники, що визначають місце країн в міжнародному поділі праці. Види господарської діяльності, що визначають міжнародну спеціалізацію країн. Кустарні промисли і ремесла. Зовнішні економічні зв’язки. Розташування військових баз іноземних держав.

Дослідження №16

«Нова Зеландія – високорозвинена країна зі сприятливими умовами для ведення бізнесу».

Дослідження № 17

«Країни Океанії – регіон екзотичного туризму».

Розділ IV. АМЕРИКА (8 год.)

Тема 1. Загальна характеристика Америки (4 год.)

34

Загальний огляд Америки. Практична робота № 5.

Особливості географічного положення Америки. Склад регіону. Сучасна політична карта Америки. Форми державного правління і територіального устрою країн, типи країн за рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації НАФТА, Меркосур, НATO.

Практична робота № 5

«Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економічного розвитку».

35

Природні умови і ресурси регіону. Населення Америки.

Природні умови і ресурси регіону.

Населення Америки. Урбанізаційні процеси. Система розселення.

36

Особливості економіки країн Америки. Первинний та вторинний сектори економіки.

Особливості економіки країн Америки. Роль американських ТНК в економіці регіону. Первинний сектор економіки. Сільське господарство: вплив природних, історичних чинників та глобалізації на спеціалізацію. Лісове господарство. Вторинний сектор економіки. Основні осередки промисловості в регіоні.

уроку

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

37

Третинний сектор економіки. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки.

Третинний сектор економіки. Найважливіші міжнародні транспортні магістралі, вузли. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки. Особливості їх участі в міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Америки.

Дослідження № 18

«Бананові республіки»: типові ознаки та сучасний розвиток».

Дослідження № 19

«Панамериканське шосе – дорога через три Америки».

Дослідження № 20

«Туризм як чинник розвитку країн Карибського басейну».

Тема 2. Країни Америки (4 год.)

38

США. Місце країни у світі та регіоні. Особливості сучасного розвитку економіки.

Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Система розселення. Українська діаспора США. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складові третинного сектору. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Особливості аграрного сектору. Характерні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України зі США.

Практична робота № 6

«Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії».

Дослідження № 21

«Форми територіальної організації новітніх видів промислового виробництва у США».

Дослідження № 22

«Економічна взаємодія вздовж державного кордону між Мексикою і США».

уроку

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

39

Канада. Місце країни у світі та регіоні. Особливості сучасного розвитку країни.

Практична робота № 6 (продовження).

Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Система розселення. Українська діаспора в Канаді. Особливості сучасного розвитку країни. Домінуючі складові третинного сектору. Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Характерні риси просторової організації. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Канадою.

Практична робота № 6

«Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії».

Дослідження № 23

«Складники підприємницького успіху української діаспори в Канаді та США».

40

Бразилія. Особливості розвитку країни.

Практична робота № 6 (закінчення).

Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Розселення. Особливості структури економіки країни, що розвивається. Видобування мінеральних ресурсів. Спеціалізація сільського господарства. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Особливості розвитку третинного сектору. Характерні риси просторової організації. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Бразилією.

Практична робота № 6

«Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії».

41

Контрольна робота.

Контрольна робота з розділів «Океанія», «Америка».

Розділ V. АФРИКА (5 год.)

Тема 1. Загальна характеристика Африки (3 год.)

42

Африка – регіон контрастів. Сучасна політична карта Африки.

Особливості географічного положення Африки. Склад регіону. Сучасна політична карта Африки. Форми державного правління і територіального устрою країн, типи країн за рівнем економічного розвитку. Райони збройних конфліктів, проявів тероризму.

Дослідження № 24

«Кордони на політичній карті Африки: особливості делімітації та демаркації».

уроку

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

43

Природні умови і ресурси регіону. Населення Африки. Практична робота № 7 (початок).

Природні умови і ресурси регіону.

Населення Африки. Урбанізаційні процеси. Система розселення.

Практична робота № 7

«Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центів їх переробки (збагачення), основних транспортних магістралей та портів експортування».

44

Особливості економіки країн Африки.

Практична робота № 7 (закінчення).

Особливості економіки країн Африки. Первинний сектор економіки. Сільське господарство. Лісове господарство. Добувна промисловість. Вторинний сектор економіки. Особливості розміщення промислових центрів у регіоні. Третинний сектор економіки: особливості становлення і закономірності розміщення. Найважливіші міжнародні транспортні магістралі, вузли. Туристичні райони.

Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Африки. Особливості їх участі в міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Африки.

Практична робота № 7

«Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центів їх переробки (збагачення), основних транспортних магістралей та портів експортування».

Дослідження №25

«Ангола: успішний розвиток після війни».

Дослідження № 26

«Вплив колоніального минулого на сучасну міжнародну спеціалізацію та просторову структуру господарства країн Тропічної Африки».

уроку

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

Тема 2. Країни Африки (2 год.)

45

Єгипет. Місце країни у світі та регіоні. Особливості розвитку економіки.

Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Система розселення. Особливості структури економіки країни, що розвивається. Види діяльності, що визначають міжнародну спеціалізацію країни: транспорт, туризм, видобування мінеральних ресурсів, сільське господарство. Характерні риси просторової організації економіки. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Єгиптом.

Дослідження № 27

««Три кити» економіки Єгипту: Суецький канал, нафта, туризм».

46

ПАР. Місце країни у світі та регіоні. Особливості розвитку економіки.

Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Система розселення. Особливості структури економіки. Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Особливості розвитку третинного сектору економіки. Характерні риси просторової організації економіки. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з ПАР.

Дослідження №28

«ПАР серед країн Африки».

Дослідження № 29

«ПАР: одна держава – три столиці».

Розділ VІ. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ (2 + 2 год.)

Тема 1. Україна в геополітичному вимірі (1 год.)

47

Геополітична структура сучасного світу та місце в ній України.

Геополітична структура сучасного світу. Місце України на сучасній геополітичній карті світу. Основні вектори сучасної української геополітики.

Тема 2. Україна в системі глобальних економічних відносин (1 год.)

48

Просторові аспекти міжнародних економічних зв’язків України з регіонами та країнами світу.

Просторові аспекти міжнародних економічних зв’язків України з регіонами та країнами світу: географія зовнішньої торгівлі товарами, транспортних і туристичних послуг, прямих іноземних інвестицій, науково-технічного співробітництва. Великі ТНК в Україні. Участь України в процесах європейської економічної інтеграції. Місце України в системі глобальних економічних відносин у контексті сталого розвитку.

49

Урок узагальнення і систематизації знань з розділів «Африка», «Україна в міжнародному просторі».

Тематичне оцінювання з розділів «Африка», «Україна в міжнародному просторі».

50

Узагальнення знань з курсу «Географія: регіони та країни».

51-52 – резерв часу

Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.