Календарно-тематичне планування з фізики за новою програмою 9 клас на І семестр 2020-2021н.р.

Фізика

Для кого: 9 Клас

22.08.2020

2658

336

5

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики 9 клас на І семестр 2020/2021 навчального року, складене на основі навчальної програми затвердженої Міністерством освіти і науки України, щодо викладання фізики. За підручником В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова С. О. Довгий, та ін.; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. , — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. Планування включає повторення матеріалу 8 класу за період дистанційного навчання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

9 клас І семестр

(105 годин, 3 години на тиждень, 4 години — резервні)

Програма: ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Підручник: Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017.

з/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Матеріал

підручника

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Примітка

ПОВТОРЕННЯ (6 год.)

1.

Послідовне з'єднання провідників. Паралельне з'єднання провідників.

§31 §32

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає поняття електричного струму в різних середовищах;

формулює визначення фізичної величини (робота і потужність електричного струму, електрохімічний еквівалент) і їхні одиниці;

формулює закони Джоуля–Ленца, Фарадея для електролізу;

розуміє природу електричного струму в металах, в розчинах і розплавах електролітів, у газах;

розрізняє види електричного розряду в газах.

Діяльнісний компонент:

застосовує закони Джоуля–Ленца, Фарадея для електролізу, формули сили струму, напруги, опору для послідовного й паралельного з’єднання провідників, роботи і потужності електричного струму в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

креслить схеми простих електричних кіл;

розраховує спожиту електричну енергію за допомогою побутового лічильника електроенергії;

дотримується правил безпеки під час роботи з електричними приладами й пристроями.

Ціннісний компонент:

оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці.

2

Розв’язування задач.

3

Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля – Ленца.

§33-§35

.

4

Розв’язування задач.

5

Електричний струм у металах, в розчинах і розплавах електролітів, у газах. Розв’язування задач.

§36

6

Діагностична контрольна робота

ТЕМАТИЧНА

Розділ 1. МАГНІТНІ ЯВИЩА (16год.)

7

Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Постійні магніти, взаємодія магнітів. Магнітне поле

Демонстрації

1. Постійні магніти.

2. Дослід Ерстеда.

§1

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

розуміє механізми магнітної взаємодії, електромагнітної індукції, магнітної левітації;

матеріальність магнітного поля, гіпотезу Ампера;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (індукція магнітного поля) та її одиниці;

пояснює досліди Ерстеда, Фарадея, принцип дії електромагніту, електродвигуна, електровимірювальних приладів;

знає прояви магнітного поля Землі.

Діяльнісний компонент:

застосовує формулу сили Ампера під час розв’язування задач різних типів;

графічно зображає магнітне поле;

визначає напрямки індукції магнітного поля, сили Ампера, індукційного струму;

складає електромагніт.

Ціннісний компонент:

оцінює значення магнітного поля Землі для життєдіяльності організмів;

оцінює важливість, переваги та недоліки розвитку різних напрямків електроенергетики; роль видатних учених у розвитку знань про електромагнетизм

8

Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі

Демонстрації

1. Конфігурації магнітних полів.

2. Магнітне поле Землі.

§2

9

Магнітне поле провідника зі струмом. Розв’язування задач.

§3

10

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера.

Демонстрації

1. Дія магнітного поля на провідник зі струмом.

§4

11

Розв’язування задач.

§4

12

Магнітні властивості речовин та їх застосування. Гіпотеза Ампера.

§5

13

Електромагніти. Магнітна левітація.

Демонстрації

1. Електромагніт.

§6

14

Розв’язування задач.

§6 ЛР №1 с.46-47

15

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту

§6

16

Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець.

Демонстрації 1. Електродвигун

§7

17

Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм.

Демонстрації

1. Явище електромагнітної індукції

§8(п.1-3)

18

Розв’язування задач.

ЛР №5,

с.45-47

19

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2 Спостереження явища електромагнітної індукції.

§8

20

Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії.

Демонстрації

1. Генератори індукційного струму.

§8 (п.4)

21

Магнітні явища. Розв’язування задач.

§1-§8,

с.48-49

22

Контрольна робота №1 «Магнітні явища».

23

Захист навчальних проектів

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на вплив магнітних полів; правила безпеки при експлуатації побутових приладів, електродвигунів тощо

ТЕМАТИЧНА

Розділ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА (18 год.)

24

Світлові явища. Світловий промінь. Швидкість поширення світла.

§9

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

розуміє поняття світлового променю, точкового джерела світла, тонкої лінзи;

формулює визначення фізичної величини (фокусна відстань, оптична сила лінзи, показник заломлення світла); закони прямолінійного поширення, відбивання й заломлення світла;

принцип дії найпростіших оптичних приладів;

вади зору, способи їхньої корекції, методи профілактики захворювань органів зору;

одиниці оптичної сили та фокусної відстані лінзи, спектральний склад білого світла, причини різнобарв’я.

Діяльнісний компонент:

застосовує закони прямолінійного поширення, відбивання й заломлення світла, формулу тонкої лінзи під час розв’язування задач різних типів і під час виконання лабораторних робіт;

пояснює причини сонячних i місячних затемнень;

указує хід променів під час побудови зображень, отриманих за допомогою плоского дзеркала і тонкої лінзи;

25

Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення.

§10

26

Розв’язування задач.

§10

27

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало.

Демонстрації

1. Відбивання світла.

§11

28

Розв’язування задач.

§11 ЛР.№3, с.73-74

29

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

30

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла.

Демонстрації

1. Заломлення світла.

§12

31

Розв’язування задач.

ЛР №4,

с.83-84

32

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла

33

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів.

Демонстрації

1. Розкладання білого світла за допомогою призми.

§13

ТЕМАТИЧНА

34

Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи.

Демонстрації

1. Хід променів у лінзах.

2. Утворення зображень за допомогою лінзи.

§14

вимірює фокусну відстань та визначає оптичну силу лінзи.

Ціннісний компонент:

усвідомлює значення світла для життя на Землі та в побуті;

усвідомлює значення гігієни зору та профілактики його вад

35

Лінзи. Розв’язування задач.

§15

36

Формула тонкої лінзи.Найпростіші оптичні прилади.

Демонстрації

1. Будова та дія оптичних приладів (фотоапарата, проекційного апарата тощо).

§§14,15 ЛР №5, с.99-100

37

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

38

Розв’язування задач.

§§14, 15

39

Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція. Окуляри.

Демонстрації

1. Модель ока.

2. Інерція зору.

§16

40

Світлові явища. Розв’язування задач.

§§9-16,

с.104-105

41

Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»

42

Захист навчальних проектів.

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на профілактику захворювань органів зору, значення зору в житті людини та толерантне поводження і допомога людям з вадами зору тощо

ТЕМАТИЧНА

Розділ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ (8 год)

43

Виникнення та поширення механічних хвиль.

Демонстрації

1. Поширення механічних коливань у пружному середовищі.

§17

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

розуміє поняття хвильового процесу, умови утворення механічних та електромагнітних хвиль;

формулює визначення фізичної величини (довжини і частоти хвилі, гучності звуку та висоти тону);

знає фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій, залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти.

Діяльнісний компонент:

використовує формули взаємозв’язку довжини, частоти й швидкості поширення хвилі, швидкості поширення хвилі для розв’язування задач різних типів;

порівнює властивості звукових та електромагнітних хвиль різних частот.

Ціннісний компонент:

оцінює вплив вібрацій і шумів на живі організми;

пояснює значення сучасних засобів зв’язку та комунікацій

44

Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки.

Демонстрації

1. Залежність гучності звуку від амплітуди коливань.

2. Залежність висоти тону від частоти коливань.

§18 ЛР №6,

с.124-125

45

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 6 Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

46

Механічні хвилі .

Розв'язування задач.

§18

47

Механічні хвилі. Самостійна робота

§17

48

Захист навчальних проектів. Підсумковий урок

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на дотримання безпеки життєдіяльності і гігієни слуху; значення звуків у житті людини та толерантне поводження і допомога людям з вадами слуху; вплив, захист та значення для розвитку суспільства сучасних засобів зв’язку тощо.

ТЕМАТИЧНА

КР – 2 ЛР – 6 Т – 4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.