Сьогодні відбувся
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

Календарно-тематичне планування з фізики за новою програмою 7 клас на ІІ семестр 2020-2021н.р.

Фізика

Для кого: 7 Клас

10.01.2021

352

30

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики 7 клас на ІІ семестр 2020/2021 навчальний рік, складене на основі навчальної програми затвердженої Міністерством освіти і науки України, щодо викладання фізики. За підручником . Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 268 с. : іл., фот.. Рівень стандарту.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Фізика 7 клас (ІІ семестр)

(70 годин, 2 години на тиждень, 4 години — резервних)

Програма: ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Підручник: Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 268 с. : іл., фот.

з/п

Зміст навчального матеріалу

Дата

проведення

Матеріал підручника

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Примітка

ТЕМА 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА. (24 год.)

33

Густина речовини

§18

знає умову плавання тіл;

пояснює причини виникнення атмосферного тиску та його залежність від висоти,

залежність сили пружності від деформації;

залежність тиску на дно і стінки посудини від висоти стовпчика й густини рідини;

знає і розуміє будову та принцип дії динамометра, манометра, барометра, терезів.

Діяльнісний компонент:

застосовує закони Гука, Паскаля, Архімеда, умови плавання тіл, формули сили тяжіння, ваги тіла, сили тертя ковзання, сили тиску, виштовхувальної сили під час розв’язування різних видів чи типів задач і виконання лабораторних робіт;

здатен (здатна) запропонувати способи зменшення/збільшення сили тертя, сили пружності, тиску в практичних ситуаціях;

графічно зображує сили;

користується динамометром, терезами; читає покази шкали манометра, барометра;

використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності.

Ціннісний компонент: висловлює судження про роль внеску вчених-фізиків у розвиток і становлення механіки та техніки;

оцінює практичне значення застосування законів і закономірностей у природі та техніці

34

Розв´язування задач з теми

,,Густина речовини “

§18

35

Взаємодія тіл. Сила. Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил.

§19

36

Розв´язування задач з теми

,, Додавання сил. Рівнодійна.“

37

Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Динамометр.

§19

ЛР № 8

38

Інструктаж з БЖД ЛР №8. Дослідження пружних властивостей тіл.

39

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.

§20

40

Розв´язування задач. Сила пружності. Сила тяжіння. Вага тіла.

41

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.

§21

42

Розв´язування задач з теми

,, Тертя. Сили тертя. “

§21

ЛР № 8

43

Інструктаж з БЖД. ЛР № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання.

44

Контрольна робота №3 «Взаємодія тіл. Сила.»

ТЕМАТИЧНА

45

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.

§22

46

Розв´язування задач з теми ,, Сила тиску. Тиск твердих тіл “

47

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.

§§23, 24

48

Розв´язування задач з теми ,, Тиск рідин і газів “

49

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.

§25

50

Сполучені посудини. Манометри.

§26

51

Розв´язування задач на сполучені посудини.

52

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.

§27

53

Розв´язування задач на застосування закону Архімеда.

ЛР № 8

54

Інструктаж з БЖД. ЛР №10. З`ясування умов плавання тіла.

55

Контрольна робота №4

«Тиск твердих тіл, рідин і газів. Закон Архімеда.»

Демонстрації

1. Досліди, що ілюструють явища інерції та взаємодії тіл.

2. Деформація тіл.

3. Додавання сил, спрямованих уздовж однієї прямої.

4. Прояви та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, спокою.

5. Способи зменшення й збільшення сили тертя.

6. Залежність тиску від значення сили та площі.

7. Передавання тиску рідинами й газами.

8. Тиск рідини на дно і стінки посудини.

9. Зміна тиску в рідині з глибиною.

10. Сполучені посудини.

11. Вимірювання атмосферного тиску.

13. Будова і дія манометра.

14. Дія архімедової сили в рідинах і газах.

15. Рівність архімедової сили вазі витісненої рідини в об’ємі зануреної частини тіла.

16. Плавання тіл

56

Захист навчальних проектів

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на аналіз явища інерції, сил тертя і пружності, їх наслідки для власної безпеки; матеріали з досягнення українських конструкторів у суднобудуванні, повітроплаванні тощо.

ТЕМАТИЧНА

ТЕМА 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ. (11 год.)

57

Механічна робота. Потужність.

§§30,31

Учень/учениця:

Знає й розуміє:

поняття механічної роботи, потужності, кінетичної і потенціальної енергії, моменту сили, коефіцієнту корисної дії та їхні одиниці, сутність закону збереження механічної енергії, умови рівноваги важеля, принцип дії простих механізмів;

формули роботи, потужності, ККД простого механізму, кінетичної енергії, потенціальної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі, моменту сили.

Уміє:

застосовувати набуті знання в процесі розв'язування фізичних задач та виконання лабораторних робіт;

вимірювати ККД простих механізмів; користуватися простими механізмами (важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила площина);

Виявляє ставлення й оцінює:

прояв закону збереження та перетворення механічної енергії; ефективність використання простих механізмів.

58

Розв´язування задач з теми

,, Механічна робота. Потужність“

§§30,31

59

Механічна енергія та її види.

Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування.

§32

§33

60

Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля.

§34

§35

61

Розв´язування задач з теми

,, Прості механізми“

§34 ЛР № 11

62

Інструктаж з БЖД. ЛР № 11. Вивчення умови рівноваги важеля.

63

Коефіцієнт корисної дії механізмів.

§36

64

Інструктаж з БЖД. ЛР № 12. Визначення ККД простого механізму.

§36

ЛР № 11

65

Розв´язування задач з теми

,, Коефіцієнт корисної дії механізмів“

§36

66

Контрольна робота №5. Механічна робота та енергія

Демонстрації

1. Перетворення механічної енергії.

2. Умови рівноваги тіл.

3. Важіль.

4. Рухомий і нерухомий блоки.

5. Похила площина.

6. Використання простих механізмів

67

Захист навчальних проектів

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи й задачі на застосування закону збереження енергії, розрахунок параметрів простих механізмів, умов їх безпечного використання; інформаційні матеріали про досягнення українських конструкторів у машинобудуванні й будівництві.

68

Резервний час (1 год)

Фізика – наука про природу

ТЕМАТИЧНА

Т – 3 К – 3 Л – 5

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.