Календарно-тематичне планування з фізики за новою програмою 7 клас на І семестр 2020-2021н.р.

Фізика

Для кого: 7 Клас

22.08.2020

1464

179

2

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики 7 клас на І семестр 2020/2021 навчальний рік, складене на основі навчальної програми затвердженої Міністерством освіти і науки України, щодо викладання фізики. За підручником . Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 268 с. : іл., фот.. Рівень стандарту.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Фізика 7 клас (І семестр)

(70 годин, 2 години на тиждень, 4 години — резервних)

Програма: ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Підручник: Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 268 с. : іл., фот.

з/п

Зміст навчального матеріалу

Дата

проведення

Матеріал підручника

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Примітка

ТЕМА 1. ВСТУП (1 год.)

1

Первинний інструктаж з БЖД

Фізика як навчальний предмет у школі.

Фізичні прилади, фізичний експеримент і фізичні досліди. Правила безпеки під час роботи з фізичним обладнанням та у фізичному кабінеті

§1

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає правила безпеки у фізичному кабінеті; розташування й призначення основних зон шкільного фізичного кабінету та свого робочого місця.

Діяльнісний компонент:

дотримується правил безпечної поведінки під час роботи з фізичними приладами та обладнанням.

Ціннісний компонент:

усвідомлює роль шкільного кабінету та значення фізичних приладів у навчанні фізики, відповідальність за поведінку у фізичному кабінеті

ТЕМА 2. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ (8год.)

2

Фізика як фундаментальна наука про природу. Фізичні тіла й фізичні явища.

§2

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає характерні ознаки фізичних явищ, їх відмінність від біологічних, хімічних інших явищ;

наводить приклади фізичних явищ, фізичних тіл та фізичних величин;

знає символи та одиниці основних фізичних величин.

розуміє основні положення атомно-молекулярного вчення; розуміє відмінності між речовиною і полем.

Діяльнісний компонент:

записує значення фізичної величини, використовує префікси для утворення кратних і частинних одиниць;

користується найпростішими засобами вимірювання, визначає ціну поділки шкали;

порівнює значення фізичних величин;

вимірює лінійні розміри тіл, об’єми твердих тіл, рідин і сипких матеріалів;

проводить досліди (індивідуально та в групі) за власним планом або за інструкцією з допомогою вчителя, аналізує результати, робить висновки.

Ціннісний компонент:

усвідомлює як нові знання співвідносяться із наявними;

висловлює судження про роль спостереження і досліду в пізнанні довкілля

3

Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

§4

ЛР № 1

4

Інструктаж з БЖД. ЛР № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.

§4

ЛР № 2

5

Інструктаж з БЖД. ЛР № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів.

§4 §5

ЛР № 3

6

Інструктаж з БЖД. ЛР № 3.

Вимірювання розмірів малих тіл різними способами.

с.42 – 43

7

Речовина і поле.

Основні положення атомно-молекулярного вчення.

Початкові відомості про будову атома.

§3

8

Контрольна робота №1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

Демонстрації

Приклади фізичних явищ: механічних, теплових, електричних, світлових тощо.

Моделі молекул.

Приклади застосування фізичних явищ у техніці.

4. Засоби вимірювання

9

Захист навчальних проектів

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи щодо прояву й впливу фізичних явищ на здоров’я й безпеку життєдіяльності, вирішення проблем довкілля, ощадного використання природних ресурсів тощо

ТЕМАТИЧНА

ТЕМА 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ (17 год.)

10

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка.

§7

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає види механічного руху;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (швидкість, період обертання, переміщення, амплітуда коливань, період та частота коливань) і вміє обрати її одиницю;

називає вживані одиниці часу, шляху, швидкості, періоду обертання, періоду та частоти коливань;

описує фізичну величину відповідно до узагальнених планів;

розуміє відносність руху.

Діяльнісний компонент:

уміє застосовувати поняття «матеріальна точка» та визначати межі застосування цієї фізичної моделі;

розрізняє види механічного руху за формою траєкторії та характером руху тіла;

уміє описати механічний рух графічно й аналітично і провести його аналіз;

розраховує пройдений тілом шлях, визначає швидкість руху, період обертання, частоту коливань нитяного маятника під час розв’язання фізичних задач різного типу;

представляє результати вимірювань у вигляді таблиць і графіків;

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент:

усвідомлює цінність знань про механічний рух для власного розвитку й безпеки

11

Траєкторія. Шлях. Переміщення.

§8

12

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху.

§9

13

Розв´язування задач з теми

,, Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху“

§9

14

Графіки руху.

§10

15

Розв´язування графічних задач

§10

16

Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.

§11

17

Розв´язування задач

,, Прямолінійний нерівномірний рух.“

§11

18

Розв´язування задач на застосування формули середньої швидкості .

§11

ТЕМАТИЧНА

19

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.

§12

20

Розв´язування задач з теми ,, Рівномірний рух матеріальної точки по колу“.

§12

ЛР № 4

21

Інструктаж з БЖД. ЛР № 4. Визначення періоду обертання тіла

§12

22

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період і частота коливань. Маятники.

§13

ЛР № 5

23

Інструктаж з БЖД. ЛР № 5. Дослідження коливань нитяного маятника.

§13

24

Розв´язування задач з теми

,, Коливальний рух “

§13

25

Узагальнення та систематизація знань з теми ,, Механічний рух“

§13

с.92 – 93

26

Контрольна робота №2. Механічний рух.

с.92 – 93

Демонстрації

Різні види механічного руху.

Відносність руху, форми траєкторії, швидкості

27

Захист навчальних проектів

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи на аналіз механічного руху учасників дорожнього руху та його наслідки для власної безпеки; задачі з прикладами логістики пасажирських і вантажних перевезень в Україні й світі; уміння вибрати оптимальну траєкторію руху в конкретних життєвих ситуаціях

ТЕМАТИЧНА

ТЕМА 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА. (5год.)

28

Явище інерції.

§14

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає і описує фізичні явища і процеси (інерція, деформація, тяжіння, тертя, тиск);

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (маса, густина речовини, сила, коефіцієнт тертя, тиск, сила тиску) та вміє обрати її одиницю;

формулює закони Гука, Паскаля, Архімеда;

29

Інертність тіла. Маса тіла.

§15

ЛР № 6

30

Інструктаж з БЖД. ЛР № 6. Вимірювання маси тіл.

§15

31

Густина речовини.

§16

ЛР №7

32

Інструктаж з БЖД. ЛР № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин).

§16

§17

33

Підсумковий урок

ТЕМАТИЧНА

Т - 4 ЛР -7 К – 2

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.