Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарно-тематичне планування з фізики для 9 класу (2 семестр)

Фізика

Для кого: 9 Клас

15.01.2021

197

4

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування складено за програмою затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 до підручника В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова. До КТП входять такі теми 9 класу (2 семестр): Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики (16 годин). Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження (34 годин). Фізика та екологія (4 години). Планування включає в себе 1 лабораторну роботу та 2 контрольні роботи.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

9 клас

ІІ семестр

Дата

Тема уроку

Примітки

Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

1

Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома

2

Ядерні сили. Ізотопи

3

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

4

Розв'язування задач

5

Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів

6

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Дозиметри

7

Розв'язування задач

8

Розв'язування задач

9

Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор

10

Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

11

Розв'язування задач

12

Розв'язування задач

13

Контрольна робота № 3 з теми «Фізика атома та атомного ядра»

14

Аналіз контрольної роботи

Узагальнюючий урок з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

15

Захист навчальних пректів

16

Захист навчальних пректів

ТБ

Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження

17

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

18

Розв'язування задач

19

Розв'язування задач

20

Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати

21

Розв'язування задач

22

Розв'язування задач

23

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

24

Другий закон Ньютона

25

Розв'язування задач

26

Третій закон Ньютона

27

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

28

Розв'язування задач

29

Рух тіла під дією сили тяжіння

30

Розв'язування задач

31

Рух тіла під дією кількох сил

32

Розв'язування задач

33

Розв'язування задач

ТБ

34

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

35

Розв'язування задач

36

Розв'язування задач

37

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

38

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

39

Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії

40

Аналіз лабораторнії роботи № 7

Розв'язування задач

41

Розв'язування задач

42

Розв'язування задач

43

Розв'язування задач

44

Розв'язування задач

45

Контрольна робота №4 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

46

Аналіз контрольної роботи

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій

47

Фундаментальний характер законів збереження

48

Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла

49

Захист учнівських проектів

50

Захист учнівських проектів

ТБ

Фізика та екологія

51

Фізика та екологія. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії

52

Альтернативні джерела енергії

53

Урок-семінар. Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі

54

Підсумковий урок курсу фізики 9 класу

3

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.