Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Сучасні підходи до соціалізації дошкільника
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з фізики для 7 класу

Фізика

Для кого: 7 Клас

15.12.2018

1226

44

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики для 7 класу • Складено до підручника:В.Д.Сиротюк згідно з навчальною програмою з фізики для учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту зі змінами, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 • Пояснювальна записка до календарно-тематичного планування • Орієнтовний тематичний план вивчення фізики в 7 класі на рівні стандарту
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Першотравенська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №3

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________2018 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________2018 р.

Календарно-тематичне планування

з фізики

для 7 класу

на 2018 / 2019 н.р.

Круглякова Ірина Леонідівна

(ПІБ учителя)

Розглянуто на засіданні МК вчителів природничо – математичного циклу

Протокол № ________ від «_____»__________________2018 р.

Голова МК ____________________________________________________

(ПІБ, підпис)

  • Складено до підручника:В.Д.Сиротюк

згідно з навчальною програмою з фізики для учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту зі змінами, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 804

  • Пояснювальна записка до календарно-тематичного планування

  • Орієнтовний тематичний план вивчення фізики в 7 класі на рівні стандарту

Клас

теми

Назва теми

Кількість годин для вивчення теми

7

1

Вступ

1

2

Фізика як природнича наука. Пізнання природи

7

3

Навчальний проект

1

4

Механічний рух

17

5

Навчальний проект

1

6

Взаємодія тіл. Сила

26

7

Навчальний проект

1

8

Механічна робота та енергія

11

9

Навчальний проект

1

10

Резерв

4

Разом

70

Фізика (всього 70 год.)

  • Орієнтовний план проведення контрольних робіт, рівень стандарту.

Фізика

Клас

теми

Назва теми

Кількість контрольних робіт

7

1

Фізика як природнича наука. Пізнання природи

1

2

Механічний рух

1

3

Взаємодія тіл. Сила

2

4

Механічна робота та енергія

1

Разом:

5

Календарно-тематичне планування.

Фізика.

7 клас.

в

темі

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Вступ

Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

Фізика як фундаментальна наука про природу.

Речовина й поле. Початкові відомості про будову речовини.

Фізичні тіла й фізичні явища. Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

Лабораторна робота 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

Лабораторна робота 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

Лабораторна робота 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

Контрольна робота 1 із теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Навчальний проект 1

1Видатні науковці-фізики.

2Фізика в побуті, техніці, виробництві.

3Спостереження фізичних явищ довкілля.

4. Дифузія в побуті

Розділ 2.Механічний рух

Аналіз контрольної роботи. Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення.

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху.

Графіки руху.

Розв’язування задач

Самостійна робота № 1

Прямолінійний нерівномірний рух.

Середня швидкість нерівномірного руху.

Розв’язування задач.

Самостійна робота № 2

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

Розв’язування задач

Лабораторна робота 4. Визначення періоду обертання тіла

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники

Розв’язування задач

Лабораторна робота 5. Дослідження коливань нитяного маятника

Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота 2 із теми «Механічний рух»

Навчальний проект 2

Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.

Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки тощо.

Обертальний рух у природі — основа відліку часу.

Коливальні процеси в техніці та живій природі

Розділ 3.Взаємодія тіл. Сила

Аналіз контрольної роботи. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла

Густина речовини

Розв’язування задач

Лабораторна робота 6. Вимірювання маси тіл методом зважування

Лабораторна робота 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)

Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна

Розв’язування задач

Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Динамометр

Лабораторна робота 8. Дослідження пружних властивостей тіл

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

Розв’язування задач

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці

Лабораторна робота 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота 3 з теми «Взаємодія тіл»

Аналіз контрольної роботи № 3. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

Розв’язування задач.

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри

Сполучені посудини. Манометри

Розв’язування задач. Самостійна робота № 3

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

Розв’язування задач

Лабораторна робота 10. З’ясування умов плавання тіла

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота 4 із теми «Взаємодія тіл. Сила»

Навчальний проект 3

Орієнтовні теми:

Розвиток судно- та повітроплавання.

Дослід Торрічеллі. Спостереження за зміною атмосферного тиску.

Насоси

Розділ 4.Механічна робота та енергія

Аналіз контрольної роботи. Механічна робота. Потужність

Закон збереження енергії в механічних процесах та його практичне застосування.

Розв’язування задач.

Прості механізми. Момент сили

Важіль. Умова рівноваги важеля.

Лабораторна робота 11. Вивчення умови рівноваги важеля

Розв’язування задач.

Коефіцієнт корисної дії простих механізмів.

12. Визначення ККД простого механізму.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота 5 із теми «Механічна робота та енергія»

Навчальний проект 4

Становлення й розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів.

Прості механізми в побутових пристроях.

Біомеханіка людини.

Використання енергії природних джерел

Резерв

Повторення

Повторення

Повторення

Повторення

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.