Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Сучасні підходи до соціалізації дошкільника
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з фізики. 9 клас. 2019-20 н.р.

Фізика

Для кого: 9 Клас

20.03.2020

494

28

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики в 9 класі на 2019-20 н.р. Адаптовано до підручника "Фізика. 9 клас. В.Г.Бар’яхтар. 2017р." В матеріалі здійснено розподіл годин по темах, вказано назви контрольних робіт та визначено домашні завдання до уроків
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування. Фізика

Фізика – 9

(3 год. на тиждень, всього 105 год.)

Дата

Назва розділу і тема уроку

Домашнє

завдання

Розділ І. Магнітні явища – 19 год.

1

Правила безпеки при роботі в кабінеті фізики. Постійні магніти, взаємодія магнітів. Магнітне поле Землі.

Фізика 9кл 2017р. Баряхтар

§1, 2

2

Магнітні властивості речовини та їх застосування. Гіпотеза Ампера.

§5

3

Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле. Магнітне поле провідника зі струмом.

§1, 3

4

Розв’язування задач.

5

Дія магнітного поля на провідник зі струмом.

§4

6

Індукція магнітного поля. Сила Ампера.

§4

7

Розв’язування задач.

8

Розв’язування задач.

9

Електромагніти. Магнітна левітація.

§6

10

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №1 «Складання та випробування електромагніту».

ст.32

11

Електродвигуни, гучномовці.

§7 п.1, 2

12

Електровимірювальні прилади.

§7 п. 3

13

Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм.

§8

14

Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії.

§8

15

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №2 «Спостереження явища електромагнітної індукції».(без оцінювання)

16

Розв’язування задач.

17

Розв’язування задач.

18

Контрольна робота № 1 «Магнітні явища»

19

Захист навчальних проектів

ст.54

Розділ ІІ. Світлові явища – 21 год.

20

Світлові явища. Швидкість поширення світла.

§9

21

Світловий промінь. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення.

§10

22

Розв’язування задач.

23

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало.

§11

24

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №3 «Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала».

ст.73

25

Розв’язування задач.

26

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла.

§12

27

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №4 «Дослідження заломлення світла».

ст.83

28

Розв’язування задач.

29

Розв’язування задач.

30

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів.

§13

31

Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи.

§14, 15

32

Розв’язування задач.

33

Отримання зображень за допомогою лінзи.

§15

34

Розв’язування задач.

35

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №5 «Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи».

ст.99

36

Найпростіші оптичні прилади. Окуляри. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція.

§16

37

Розв’язування задач.

38

Розв’язування задач.

39

Контрольна робота № 2 «Світлові явища»

40

Захист навчальних проектів

ст.110

13.12Розділ ІІІ. Механічні та електромагнітні хвилі – 11 год.

41

Виникнення і поширення механічних хвиль.

§17

42

Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки.

§18

43

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №6 «Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів».(без оцінювання)

ст.124

44

Розв’язування задач.

45

Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.

§19

46

Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль.

§20

47

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій.

§21

48

Розв’язування задач.

49

Розв’язування задач.

50

Контрольна робота № 3 «Механічні та електромагнітні хвилі»

51

Захист навчальних проектів

ст.144

Розділ IV. Фізика атома та атомного ядра.

Фізичні основи атомної енергетики – 12 год.

52

Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи. Використання ізотопів.

§22

53

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості. Період піврозпаду радіонукліда.

§23, 24

54

Розв’язування задач.

55

Йонізуюча дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання.

§25

56

Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерний реактор.

§26

57

Розв’язування задач.

58

Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики.

§27

59

Термоядерні реакції. Енергія Сонця і зір.

§27

60

Розв’язування задач.

61

Розв’язування задач.

62

Контрольна робота № 4 «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

63

Захист навчальних проектів.

ст.184

Розділ V. Рух і взаємодія. Закони збереження – 35 год.

Частина 1. Рух і взаємодія21 год.

64

Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху.

§28

65

Розв’язування задач.

66

Графіки прямолінійного рівноприскореного руху.

§28

67

Розв’язування задач.

68

Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати.

§29

69

Розв’язування задач.

70

Розв’язування задач.

71

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона.

§30

72

Другий закон Ньютона.

§31

73

Розв’язування задач.

74

Третій закон Ньютона.

§32

75

Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння.

§33

76

Розв’язування задач.

77

Розв’язування задач.

78

Рух тіла під дією сили тяжіння.

§34

79

Розв’язування задач.

80

Рух тіла під дією кількох сил.

§35

81

Розв’язування задач.

82

Розв’язування задач.

83

Розв’язування задач.

84

Контрольна робота № 5 «Рух і взаємодія»

Частина 2. Закони збереження – 14 год.

85

Взаємодія тіл. Імпульс. Закони збереження імпульсу.

§36

86

Розв’язування задач.

87

Розв’язування задач.

88

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонав-тики.

§37

89

Розв’язування задач.

90

Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах.

§38

91

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №7 «Вивчення законів збереження механічної енергії».

ст.241

92

Розв’язування задач.

93

Розв’язування задач.

94

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження в природі.

§39

95

Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах.

§39

96

Контрольна робота № 6 «Закони збереження»

97

Захист навчальних проектів.

ст.260

98

Захист навчальних проектів.

ст.260

Фізика і екологія – 4 год.

99

Еволюція фізичної картини світу.

§40

100

Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес.

§40

101

Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини.

§40

102

Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії. Альтернативні джерела енергії.

ст.261

Повторення – 3 год.

103

Магнітні явища.

104

Світлові явища.

105

Механічні та електромагнітні хвилі

Контрольні роботи

1

2

3

4

5

6

Лабораторні роботи (оцінюється обов’язково – 5 л.р.)

1

2

3

4

5

6

7

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.