Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Створюємо квести та вебквести для роботи у класі та дистанційно
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з фізики. 8 клас. 2019-20 н.р.

Фізика

Для кого: 8 Клас

20.03.2020

392

22

1

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики в 8 класі на 2019-20 н.р. Адаптовано до підручника "Фізика. 8 клас. В.Г.Бар’яхтар. 2016р." В матеріалі здійснено розподіл годин по темах, вказано назви контрольних робіт та визначено домашні завдання до уроків
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування. Фізика

Фізика – 8

(2 год. на тиждень, всього 70 год.)

Дата

Назва розділу і тема уроку

Домашнє завдання

Розділ І. Теплові явища – 31 год.

Частина 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача – 16 год.

1

Правила безпеки при роботі в кабінеті фізики. Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри. Шкала Цельсія. Теплова рівновага.

Фізика - 8

В.Г.Бар’яхтар

2016р.

2

Залежність розмірів фізичних тіл від температури. Агрегатні стани речо-вини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів.

§1, 2, 10

3

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії тіла.

§3, 4

4

Теплопровідність.

§5

5

Конвекція. Випромінювання.

§6, 7

6

Розв’язування задач.

7

Кількість теплоти при нагріванні або охолодженні тіла. Питома теплоєм-ність речовини.

§8

8

Розв’язування задач.

9

Тепловий баланс.

§9

10

Розв’язування задач.

11

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1 «Вивчення теплового балан-су за умови змішування води різної температури»

Ст.40

12

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2 «Визначення питомої теп-лоємності речовини»

Ст.41

13

Розв’язування задач.

14

Розв’язування задач.

15

Контрольна робота № 1 «Температура. Внутрішня енергія. Теплопе-редача»

16

Захист навчального проекту «Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування» («Енергозбережувальні технології»)

Частина 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни – 15 год.

17

Кристалічні та аморфні тіла.

§10

18

Плавлення та кристалізація. Питома теплота плавлення. Розрахунок кіль-кості теплоти.

§11, 12

19

Розв’язування задач.

20

Пароутворення та конденсація. Кипіння. Питома теплота пароутворення. Розрахунок кількості теплоти.

§13, 14

21

Розв’язування задач.

22

Розв’язування задач.

23

Згоряння палива. Розрахунок кількості теплоти.

§15

24

Розв’язування задач.

25

Розв’язування задач.

26

Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.

§16, 17

27

Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів.

§18

28

Розв’язування задач.

29

Розв’язування задач.

30

Контрольна робота № 2 «Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»

31

Захист навчального проекту «Унікальні фізичні властивості води» («Кон-диціонер, теплові насоси»)

Розділ ІІ. Електричні явища. Електричний струм – 35 год.

Частина 1. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм – 25 год.

32

Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Взаємодія заряд-жених тіл.

§19

33

Електричне поле.

§20

34

Механізм електризації.

§21

35

Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду.

§22

36

Розв’язування задач.

37

Електричний струм. Дії електричного струму. Провідники, напівпро-відники, діелектрики. Струм в металах.

§23, 24

38

Джерела електричного струму.

§25

39

Електричне коло та його елементи.

§26

40

Сила струму. Амперметр.

§27

41

Електрична напруга. Вольтметр.

§28

42

Розв’язування задач.

43

Контрольна робота № 3 «Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм»

44

Електричний опір. Закон Ома.

§29

45

Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та мате-ріалу. Реостати.

§30

46

Розв’язування задач.

47

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3 «Вимірювання опору провід-ника за допомогою амперметра та вольтметра»

Ст.160

48

Послідовне з’єднання провідників.

§31

49

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4 «Дослідження електрич-ного кола з послідовним з’єднанням провідників»

Ст.168

50

Паралельне з’єднання провідників.

§32

51

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5 «Дослідження електрич-ного кола з паралельним з’єднанням провідників»

Ст.177

52

Мішане з’єднання провідників.

53

Розв’язування задач.

54

Розв’язування задач.

55

Контрольна робота № 4 «Електричний струм»

56

Захист навчального проекту «Електрика в житті людини» («Сучасні побу-тові та промислові електричні прилади»)

Частина 2. Робота і потужність електричного струму.

Електричний струм у різних середовищах – 10 год.

57

Робота і потужність електричного струму.

§33

58

Розв’язування задач.

59

Теплова дія струму. Закон Джоуля – Ленца. Електронагрівальні прилади.

§34, 35

60

Розв’язування задач.

61

Електричний струм у металах.

§36

62

Електричний струм в рідинах.

§37

63

Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу.

§38

64

Електричний струм у газах.

§39,40

65

Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями.

66

Розв’язування задач.

67

Контрольна робота № 5 «Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»

68

Захист навчального проекту «Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини» («Вплив електричного струму на людсь-кий організм»)

69

Захист навчального проекту «Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини» («Вплив електричного струму на людсь-кий організм».

70

Повторення вивченого.

Контрольні роботи

1

2

3

4

5

Лабораторні роботи (оцінюється обов’язково – 5 л.р.)

1

2

3

4

5

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.