Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Сучасні підходи до соціалізації дошкільника
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з фізики. 7 клас.

Фізика

Для кого: 7 Клас

20.03.2020

486

26

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики в 7 класі на 2019-20 н.р. Адаптовано до підручника "Фізика. 7 клас. В.Г.Бар’яхтар. 2015р." В матеріалі здійснено розподіл годин по темах, вказано назви контрольних робіт та визначено домашні завдання до уроків
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування. Фізика

Фізика – 7

(2 год. на тиждень, всього 70 год.)

Дата

Назва розділу і тема уроку

Домашнє

завдання

Вступ – 1 год.

1

Правила безпеки при роботі в кабінеті фізики. Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичні прилади і фізичні досліди.

Фізика-7

В.Г.Бар’яхтар

2015р.

Розділ І. Фізика як природнича наука. Пізнання природи – 8 год.

2

Фізика як фундаментальна наука про природу. Речовина і поле.

§1, 3

3

Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Початкові відомості про будову атома.

§2

4

Фізичні тіла й фізичні явища.

§1

5

Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №1 «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу». (без оцінювання)

§4, 5

6

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №2 «Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів».

ст.32

7

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №3 «Вимірювання розмірів малих тіл різними способами».

ст.37

8

Навчальний проект «Спостереження фізичних явищ довкілля».

ст.39

9

Контрольна робота № 1 «Фізика як природнича наука. Пізнання природи».

Розділ ІІ. Механічний рух – 18 год.

10

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення.

§6, 7

11

Розв’язування задач.

12

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху.

§8

13

Розв’язування задач.

§9

14

Графіки руху.

§10

15

Розв’язування задач.

16

Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.

§11

17

Розв’язування задач.

18

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.

§12

19

Розв’язування задач.

20

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №4 «Визначення періоду обертання тіла».

ст.83

21

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період і частота коливань. Маятники.

§13

22

Розв’язування задач.

23

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №5 «Дослідження коливань нитяного маятника».

ст.90

24

Розв’язування задач.

25

Навчальний проект «Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки».

26

Розв’язування задач.

27

Контрольна робота № 2 «Механічний рух»

Розділ ІІІ. Взаємодія тіл. Сила – 27 год.

Частина 1. Сила. Види сили – 12 год.

28

Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №6 «Вимірювання маси тіл методом зважування».

§14, 15

ст.110

29

Густина речовини.

§16

30

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №7 «Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин».

ст.117

31

Розв’язування задач.

§17

32

Взаємодія тіл. Сила. Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил.

§18

33

Розв’язування задач.

34

Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Динамометр. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №8 «Дослідження пружних властивостей тіл».(без оцінювання)

§19

ст.133

35

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.

§20

36

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі і техніці.

§21

37

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №9 «Визначення коефіцієнта тертя ковзання».

ст.146

38

Розв’язування задач.

39

Контрольна робота № 3 «Сила. Види сили»

Частина 2. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл – 15 год.

40

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.

§22

41

Розв’язування задач.

42

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.

§23

43

Сполучені посудини. Манометри.

§24, 26

44

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.

§25

45

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.

§27

46

Розв’язування задач.

47

Умови плавання тіл.

§28

48

Розв’язування задач.

49

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №10 «З’ясування умов плавання тіла».

ст.180

50

Судноплавство та повітроплавання.

§29

51

Розв’язування задач.

52

Навчальний проект «Розвиток судно - та повітроплавання».

53

Розв’язування задач.

54

Контрольна робота № 4 «Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

Розділ IV. Механічна робота та енергія – 14 год.

55

Механічна робота.

§30

56

Потужність.

§31

57

Розв’язування задач.

58

Механічна енергія. Потенціальна енергія тіла.

§32

59

Кінетична енергія тіла. Повна механічна енергія.

§32

60

Закон збереження енергії в механічних процесах та його практичне застосування.

§33

61

Розв’язування задач.

62

Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля.

§34

63

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №11 «Вивчення умови рівноваги важеля».

ст.226

64

Коефіцієнт корисної дії механізмів.

§35, 36

65

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №12 «Визначення ККД простого механізму» (без оцінювання)

cт.238

66

Навчальний проект «Біомеханіка людини».

67

Розв’язування задач.

68

Контрольна робота № 5 «Механічна робота та енергія»

Екскурсія – 1 год.

69

Екскурсія.

Повторення – 1 год.

70

Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання.

§3

Контрольні роботи

1

2

3

4

5

Лабораторні роботи (оцінюється обов’язково – 9 л.р.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.