Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно-тематичне планування з Фізики 7-11 класи

Фізика

Для кого: 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас

12.06.2021

322

34

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з Фізики для 7-11 класів відповідає діючій програмі. Розгорнуте.Рекомендується для роботи вчителів Фізики та Астрономії з метою вивчення предмету.Може бути індивідуально змінено вчителем Фізики.
Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

7 клас


Зміст навчального матеріалу

Дата

Корекція


1

2

3


4


567


89

10

11


12

13

14

15

16

17

18

19

2021

22

23


24


25


26


27

28

29


30


31

32

33

34


35

36

37

38

39

40

41


42

43

44

45

46


47

48

49

50


515253

54

55

5657

58


59


60


61


62

63

64

65


Вступ. Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті. Інструктаж з БЖД.

Тема 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи.

Фізика як фундаментальна наука про природу.

Речовина і поле. Атоми. Молекули.

Початкові відомості про будову атома. Електрони. Основні положення атомно-молекулярного вчення.


Фізичні тіла й фізичні явища.Фізичні величини. Вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

Лабораторна робота №1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу. Інструктаж з БЖД.


Лабораторна робота №2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів. Інструктаж з БЖД.

Навчальний проект «Прояв й вплив фізичних явищ на здоров’я й безпеку життєдільності» Лабораторна робота №3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами. Інструктаж з БЖД.Контрольна робота №1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи.»

Тема 2. Механічний рух.

Механічний рух. Відносність руху.

Тіло відліку. Система відліку.

Матеріальна точка. Траекторія. Шлях. Переміщення.

Рівномірний прямолінійний рух.

Швидкість руху.

Швидкість руху.

Графіки рівномірного прямолінійного руху.

Нерівномірний прямолінійний рух.

Середня швидкість нерівномірного руху.

Рівномірний рух матеріальної точки по колу.

Період обертання.

Лабораторна робота №4. Визначення періоду обертання. Інструктаж з БЖД.

Коливальний рух. Амплітуда коливань.

Період коливань.

Маятник.

Лабораторна робота №5. Дослідження коливань нитяного маятника. Інструктаж з БЖД.

Навчальний проект Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.


Контрольна робота №2 з теми «Механічний рух».

Тема 3. Взаємодія тіл. Сила.

Явище інерції. Інертність тіла.

Маса тіла. Густина речовини.

Лабораторна робота №6. Вимірювання маси тіл. Інструктаж з БЖД.

Лабораторна робота №7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин). Інструктаж з БЖД.

Взаємодія тіл. Сила.

Сила пружності.

Закон Гука. Деформація. Динамометр.

Лабораторна робота №8. Дослідження пружних властивостей. Інструктаж з БЖД.

Додавання сил. Рівнодійна.

Графічне зображення сил.

Сила тяжіння.

Вага тіла. Невагомість.

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.

Тертя в природі та техніці.

Лабораторна робота №9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання. Інструктаж з БЖД.

Тиск твердих тіл на поверхню.

Сила тиску.

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.

Сполучені посудини. Манометри.

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску.

Барометри.

Виштовхувальна сила в рідинах і газах.

Закон Архімеда.

Лабораторна робота №10. Зясування умов плавання тіла. Інструктаж з БЖД.

Навчальний проект. Розвиток судно- та повітроплавання.

Контрольна робота №3 з теми «Взаємодія тіл. Сили.»

Тема 4. Механічна робота та енергія.

Механічна робота.

Потужність.

Механічна енергія та її види.

Закон збереження енергії в механічниї процесах та його практичне застосування.

Прості механізми. Важіль.

Момент сили. Умови рівноваги важеля.

Лабораторна робота №11. Вивчення умови рівноваги важеля. Інструктаж з БЖД.

Коефіцієнт корисної дії механізмів.

Лабораторна робота №12. Визначення ККД простого механізму. Інструктаж з БЖД.

Навчальний проект. Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів.

Контрольна робота №4 з теми «Механічна робота та енергія».

Екскурсія. Спостережння фізичних явищ і процесів у живій і неживій природі.

Узагальнююче повторення. Розвязування задач.

Узагальнююче повторення. Розвязування задач.

Узагальнююче повторення. Розвязування задач.

Підсумковий урок.Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПОГОДЖУЮ

на І семестр

заступник директора

з НР

___________________

___________________

СКОРИГОВАНО заступник директора

з НР


___________________

___________________

ПОГОДЖУЮ

на ІІ семестр

заступник директора з НР

____________________

____________________Календарно-тематичне планування

Уроків астрономії інваріантної складової робочого навчального плану

у 11 класі Клугино-Башкирівського ліцею

на І семестр 20___/20____н.р.

на І семестр 20___/20____н.р.

учитель Шумейко Н.О.
Програма для загальноосвітніх закладів 11 клас Астрономія. Рівень стандарту. Затверджено МОН України . Наказ МОН від 24.11.2017 № 1539

Підручник М.П. Пришляк Астрономія. Рівень стандарт. Харків «Ранок» 2019. Рекомендовано МОН України. Наказ МОН України від 12.04.2019 № 472Кількість годин на тиждень: 1

на І семестр: за планом за програмою


на ІІ семестр: за планом за програмоюАстрономія 2

Зміст уроку

Дата

Корекція

Тема 1. Предмет астрономіїВступ. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства.

Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії

Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я. Зоряні величини.

Визначення відстаней до небесних

тіл. Небесні координати.

Типи календарів. Астрономія та визначення часу.

Видимий рух Сонця. Видимі рухи Місяця та планет.

Закони Кеплера. Визначення маси і розмірів

небесних тіл.

Випромінювання небесних тіл.

Методи астрономічних досліджень

Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа, детекторів нейтрино та гравітаційних хвиль.

Приймачі випромінювання. Застосування в телескопобудуванні

досягнень техніки і технологій.

Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії.

Земля і місяць

Планети земної групи

Планети земної групи

Планети гіганти

Узагальнюючий урокТема 2. Наша Галактика. ВсесвітКарликові планети. Пояс Койпера, хмара Оорта.

Малі тіла Сонячної системи — астероїди,

комети, метеороїди.

Дослідження тіл Сонячної системи з допомогою космічних апаратів.

Гіпотези і теорії формування Сонячної системи.

Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії.

Реєстрація сонячних нейтрино

Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю.

Зорі та їх класифікація.

Звичайні зорі. Подвійні зорі. Фiзично-змінні

зорі. Планетні системи інших зір.

Білі карлики. Нейтронні зорі. Чорні діри.

Молочний Шлях. Будова Галактики.

Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації.

Туманності. Підсистеми Галактики та її спіральна структура

Надмасивна чорна діра в центрі Галактики.

Світ галактик. Активні ядра галактик. Спостережні основи космології.

Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й еволюція Всесвіту.

Людина у Всесвіті. Антропний принцип.

Імовірність життя на інших планетах. Формула Дрейка. Пошук життя за межами Землі. Питання існування інших всесвітів. Мультивсесвіт.

Узагальнюючий урок
ПОГОДЖУЮ

на І семестр

заступник директора

з НР

___________________

___________________

СКОРИГОВАНО заступник директора

з НР


___________________

___________________

ПОГОДЖУЮ

на ІІ семестр

заступник директора з НР

____________________

____________________Календарно-тематичне планування

Уроків фізики інваріантної складової робочого навчального плану

у 10 класі Клугино-Башкирівського ліцею

на І семестр 20___/20____н.р.

на І семестр 20___/20____н.р.

учитель Шумейко Н.О.
Програма для загальноосвітніх закладів 10-11 класи Фізика. Рівень стандарту. Затверджено МОН України . Наказ МОН від 24.11.2017 № 1539
Підручник В.Г. Бар’яхтар Фізика 10. Рівень стандарт. Харків «Ранок» 2017. Рекомендовано МОН України. Наказ МОН України від 31.05.18 № 551Кількість годин на тиждень:

на І семестр: за програмою _____,за планом_______

контрольних робіт: за програмою _____,за планом_______

лабораторних робіт: за програмою _____,за планом_______


на ІІ семестр: за програмою _____,за планом_______

контрольних робіт: за програмою _____,за планом_______

лабораторних робіт: за програмою _____,за планом_______

Фізика 10

Зміст уроку

Дата

КорекціяПовторення Розвязування експериментальних задач Інструктаж зБЖД Повторення. Розвязування експериментальних задач Повторення. Розвязування експериментальних задач Вступ. Природничі науки та світогляд сучасної людини. Зародження й розвиток фізики як науки.

Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку. Теорія та експеримент, роль фундаментальних фізичних теорій. Фізичні моделі. Одиниці фізичних величин, Міжнародна система одиниць СІ. Прямі та непрямі вимірювання та похибки (невизначеності) вимірювань. Зв’язки між математикою та фізикою. Скалярні та векторні величини, проекції векторів.Тема 1. Механіка (Кінематика)Основні поняття кінематики: простір і час, механічний рух, його відносність, система відліку, способи опису руху, траєкторія, шлях, переміщення.

Основна задача механіки.

Розв’язування задач

Середня швидкість і середня шляхова швидкість. Поняття про миттєву швидкість руху

Розв’язування задач

Закон додавання швидкостей. Прямолінійний рівномірний рух як найпростіший вид руху

Розв’язування задач

Прискорення, рух з постійним прискоренням. Рівняння рівноприскореного прямолінійного руху.

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху.

Лабораторна робота № 1. Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху. Інструктаж з БЖД

Розв’язування задач

Вільне падіння та криволінійний рух під дією постійної сили тяжіння

Розв’язування задач

Рівномірний рух матеріальної точки по колу.

Кутова швидкість. Період обертання та обертова частота. Доцентрове (нормальне) прискорення.

Лабораторна робота № 2. Вивчення руху тіла по колу. Інструктаж з БЖД

Навчальні проекти.

Контрольна робота 1 з теми «Механіка» (Кінематика)Тема 2. Механіка (Динаміка)Види сил у механіці. Вимірювання сил, додавання сил. Рівнодійна.

Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Інертність і маса.

Закони динаміки Ньютона, межі їх застосування.

Розв’язування задач

Гравітаційна взаємодія та гравітаційне поле, сила тяжіння

Розв’язування задач

Вага та невагомість.

Розв’язування задач

Перша космічна швидкість.

Розвиток космонавтики, внесок українських учених у дослідження космосу

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання

Сила опору під час руху тіла в рідині або газі.

Лабораторна робота № 3. Дослідження пружних властивостей тіл. Інструктаж з БЖД

Контрольна робота № 2 з теми «Механіка» (Динаміка). Навчальні проектиТема 3. Механіка (Статика)Рух тіла під дією кількох сил.

Алгоритм розв’язання задач динаміки.

Рівновага тіл.

Момент сили, центр тяжіння тіла

Стійкість рівноваги.

Лабораторна робота № 4. Дослідження умов рівноваги тіла під дією кількох сил. Інструктаж з БЖД

Узагальнюючий урок.Тема 4. Механіка (Закони збереження)Консервативні (потенціальні) сили. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах.

Реактивний рух у природі та техніці.

Друга космічна швидкість

Розв’язування задач

Пружні та непружні зіткнення

Розв’язування задач

Рівновага та рух рідини та газу. Підіймальна сила крила

Розв’язування задач

Навчальні проекти. Контрольна робота № 3 з теми Механіка (Закони збереження)Тема 5. Механіка (Коливання й хвилі)Застосування законів механіки до коливального руху. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань.

Умови виникнення вільних коливань. Найпростіші коливальні системи. Енергія коливань.

Вимушені коливання. Резонанс. Дія маятникового годинника як приклад автоколивань

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника. Інструктаж з БЖД

Лабораторна робота № 6. Дослідження коливань пружинного маятника. Інструктаж з БЖД

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Плоскі та сферичні, поперечні та поздовжні хвилі. Інтерференція та дифракція хвиль.

Звукові явища. Швидкість звуку. Класифікація звуків, їх характеристики. Акустичний резонанс.

Навчальні проекти. Контрольна робота № 4 з теми Механіка (Коливання й хвилі)Тема 6. Елементи спеціальної теорії відносностіПередумови виникнення спеціальної теорії відносності

Принцип відносності А. Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності.

Відносність одночасності подій. Відносність проміжків довжини й часу

Релятивістський закон додавання швидкостей.

Повна та кінетична енергія рухомого тіла, енергія спокою.

Основні наслідки СТВ та їхекспериментальні підтвердження.

Узагальнюючий урокТема 7. Молекулярна фізикаОсновні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) будови речовини

Маса та розміри атомів і молекул, стала Авогадро.

Ідеальний газ як фізична модель.

Тиск газів. Основне рівняння МКТ газів

Температура. Броунівський рух, дифузія.

Рівняння стану ідеального газу.

Ізопроцеси. Швидкості руху молекул газу та їхнє (швидкостей) вимірювання. Дослід Штерна

Розв’язування задач

Лабораторна робота № 7. Дослідження ізопроцесів у газі. Інструктаж з БЖД

Властивості насиченої та ненасиченої пари.

Вологість повітря, її вимірювання. Точка роси. Рівновага фаз та фазові переходи.

Лабораторна робота № 8. Вимірювання відносної вологості повітря. Інструктаж з БЖД

Будова рідини. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 9. Вимірювання поверхневого натягу рідини. Інструктаж з БЖД

Тверді тіла (кристалічні та аморфні). Монокристали, полікристали. Анізотропія кристалів.

Види деформації твердих тіл. Механічна напруга твердих тіл. Закон Гука, модуль Юнга.

Механічні властивості твердих тіл, їх теплове розширення. Рідкі кристали та їх властивості

Контрольна робота № 5 з теми Молекулярна фізика. Навчальні проектиТема 8. ТермодинамікаОсновні поняття термодинаміки.

Внутрішня енергія. Перший закон термодинаміки.

Кількістьтеплоти та робота в термодинаміці

Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в ідеальному газі.

Адіабатний процес. Теплові двигуни

Оборотні та необоротні процеси.

Другий закон термодинаміки. Цикли теплових машин. Коефіцієнт корисної дії (ККД) теплових машин.

Цикл Карно. Принцип дії холодильної машини.

Контрольна робота № 6 з теми Термодинаміка. Навчальні проектиТема 9. Електричне полеЕлектричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля.

Точковий заряд як електричний аналог матеріальної точки. Електричне поле точковихзарядів.

Принцип суперпозиції, електричне поле системи зарядів.

Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Поняття про диполь. Діелектрична проникність речовини

Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі.

Потенціальний характер електростатичного поля. Потенціал. Різниця потенціалів.

Еквіпотенціальні поверхні. Зв’язок напруженості однорідного електричного поля з різницею потенціалів.

Вимірювання елементарного електричного заряду. Дослід Міллікена.

Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці.

Види конденсаторів. Електроємність плоского конденсатора.

З’єднання конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електричного поля

Узагальнюючий урок

Узагальнююче повторення


ПОГОДЖУЮ

на І семестр

заступник директора

з НР

___________________

___________________

СКОРИГОВАНО заступник директора

з НР


___________________

___________________

ПОГОДЖУЮ

на ІІ семестр

заступник директора з НР

____________________

____________________


Календарно-тематичне планування

Уроків фізики інваріантної складової робочого навчального плану

у 11 класі Клугино-Башкирівського ліцею

на І семестр 20___/20____н.р.

на ІІ семестр 20___/20____н.р.

учитель Шумейко Н.О.
Програма для загальноосвітніх закладів 10-11 класи Фізика. Рівень стандарту. Затверджено МОН України . Наказ МОН від 24.11.2017 № 1539
Підручник В.Г. Бар’яхтар Фізика 11. Рівень стандарт. Харків «Ранок» 2018. Рекомендовано МОН України. Наказ МОН України від 12.04 2019№472Кількість годин на тиждень:

на І семестр: за програмою _____,за планом_______

контрольних робіт: за програмою _____,за планом_______

лабораторних робіт: за програмою _____,за планом_______


на ІІ семестр: за програмою _____,за планом_______

контрольних робіт: за програмою _____,за планом_______

лабораторних робіт: за програмою _____,за планом_______
Фізика 11

Зміст уроку

Дата

КорекціяПовторення. Розвязування експериментальних задач . Інструктаж з БЖД Повторення. Розвязування експериментальних задач Повторення.Розвязування експериментальних задач ВступТема 1. Електродинаміка (Електричний струм)Електричний струм, електричне коло. Постійний струм. Джерела струму.

Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола.

Розв’язування задач. Коротке замикання

Лабораторна робота № 1. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму

Визначення електричного опору кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників. Вимірювання в електричних колах, шунти та додаткові опори.

Розв’язування задач

Лабораторна робота № 2. Перевірка законів послідовного та паралельного з’єднання провідників. Інструктаж з БЖД

Робота та потужність електричного струму, теплова дія струму. Безпека

Лабораторна робота № 3. Дослідження електричної «чорної скриньки», що містить коло з резисторів. Інструктаж з БЖД

Порівняльна характеристика різних середовищ, через які може протікати електричний струм, вільні носії заряду, залежність питомого опору від температури. Надпровідність.

Розв’язування задач

Електроліз, закони електролізу

Розв’язування задач

Типи самостійного розряду в газах

Застосування електричного струму в різних середовищах.

Термоелектронна емісія та струм у вакуумі, його застосування. Принцип дії електронно-вакуумних приладів на прикладі вакуумного діоду

Власна й домішкова провідність напівпровідників, електронно-дірковий перехід і його властивості.

Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові технології та елементна база сучасної обчислювальної техніки. В.Є. Лашкарьов – перший дослідник p-n переходу.

Контрольна робота № 1 з теми Електродинаміка (Електричний струм)Тема 2. Електродинаміка (Електромагнітне поле)Магнітна взаємодія та магнітне поле.

Індукція магнітного поля

Магнітний момент рамки зі струмом. Дія магнітного поля на рамку зі струмом

Магнітне поле соленоїда

Сила Ампера та сила Лоренца. Взаємодія струмів.

Застосування дії магнітного поля на рамку зі струмом в електровимірювальних приладах та електродвигунах.

Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі.

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики. Залежність магнітних властивостей речовини від температури. Застосування магнітних матеріалів.

Досліди М. Фарадея. Електромагнітна індукція.

Правило Ленца. Закон електромагнітної індукції.

Самоіндукція. ЕРС самоіндукції, індуктивність

Лабораторна робота № 4. Вимірювання індуктивності котушки. Інструктаж з БЖД

Вихрове (індукційне) електричне поле. Вихрові струми.

Енергія магнітного поля котушки зі струмом. Гіпотеза Д. Максвелла.

Взаємозв’язок електричного та магнітного полів як прояв існування електромагнітного поля.

Контрольна робота № 2 з теми Електродинаміка (Електромагнітне поле)Тема 3. Електромагнітні коливання та хвиліКоливальний контур. Виникнення вільних електромагнітних коливань

Гармонічні електромагнітні коливання. Формула Томсона

Перетворення енергії під час вільних електромагнітних коливань.

Змінний струм як вимушені електромагнітні коливання.

Конденсатор і котушка в колі змінного струму. Активний, ємнісний та індуктивний опори.

Робота й потужність змінного струму. Діючі значення напруги та сили струму

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії змінного струму.

Електромагнітні хвилі, їх утворення та поширення. Висновки з теорії Максвелла, досліди Герца

Швидкість поширення електромагнітних хвиль. Принципи радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення та телебачення.

Контрольна робота № 3 з теми Електромагнітні коливання та хвилі
Тема 4. ОптикаРозвиток уявлень про природу світла

Світло як електромагнітна хвиля. Поширення, поглинання та розсіювання світла.

Геометрична оптика як граничний випадок

хвильової оптики

Закони геометричної оптики.

Показник заломлення, його зв’язок зі

швидкістю світла в середовищі. Рефракція та міражі. Отримання зображень.

Лінзи, оптичні системи та оптичні прилади.

Когерентність світлових хвиль

Лабораторна робота № 5. Дослідження заломлення світла. Інструктаж з БЖД

Лабораторна робота № 6. Визначення оптичної сили лінзи та системи лінз. Інструктаж з БЖД

Лабораторна робота № 7. Дослідження оптичних систем, що складаються із дзеркал і лінз.

Особливості лазерного випромінювання.

Інтерференція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля

Дифракція світла. Дифракційні

ґратки

Лабораторна робота № 8. Спостереження інтерфернації та дифракції світла

Спектроскоп. Неперервний спектр

світла. Спектр випромінювання

абсолютно чорного тіла. Формула Планка.

Квантові властивості світла. Світлові кванти. Стала Планка.

Фотоефект. Досліди О.Г. Столєтова. Закони фотоефекту

Теорія Ейнштейна, рівняння фотоефекту.

Фотон.

Фоторезистори та фотоелементи. Застосування фотоефекта, сонячні батареї.

Рентгенівське випромінювання, його застосування в медицині та техніці. Роботи І.Пулюя.

Фотохімічна дія світла. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла

Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів. Електромагнітні хвилі в природі та техніці.

Контрольна робота № 4 з теми ОптикаТема 5. Атомна та ядерна фізикаРозвиток уявлень про атоми. Дослід

Резерфорда. Планетарна модель атома, її якісне обґрунтування на основі постулатів Бора

Енергетичні рівні атома. Гіпотеза де Бройля. Корпускулярно-хвильовий дуалізм як загальна властивість матерії

Випромінювання та поглинання світла атомами. Лінійчасті спектри.

Принцип дії лазера.

Взаємодії між нуклонами в ядрі, стійкість атомних ядер.

Енергіязв’язку атомного ядра. Дефект мас

Природна та штучна радіоактивність, види радіоактивного випромінювання.

Закон радіоактивного розпаду. Отримання та застосування радіонуклідів

Лабораторна робота № 9. Моделювання радіоактивного розпаду. . Інструктаж з БЖД

Методи реєстрації іонізуючого випромінювання і захист від нього. Дозиметр.

Ядерні реакції, способи вивільнення ядерної енергії. Ланцюгова реакція поділу ядер

і термоядерні реакції.

Ядерний реактор, перспективи створення термоядерного реактора


Лабораторна робота № 10. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями. Інструктаж з БЖД.

Елементарні частинки, їх класифікація. Поняття про фундаментальні взаємодії.

Контрольна робота № 5 з теми Атомна та ядерна фізикаТема 6. Узагальнення та повторення навчального матеріалу на основі досягнень фізики та технологійЗапис та зчитування інформації за допомогою магнітних, твердотільних та інших носіїв

Принцип роботи цифрового фотоапарату

Мобільний зв‘язок та GPS навігація

Прискорювачі елементарних частинок

Види акумуляторів електричної енергії

Рідкокристалічні дисплеї

Розв’язування задач з теми «Електродинаміка»

Розв’язування задач з теми «Електродинаміка»

Розв’язування задач з теми «Електродинаміка»

Розв’язування задач з теми «Електромагнітні коливання та хвилі»

Розв’язування задач з теми «Оптика»

Розв’язування задач з теми «Оптика»

Розв’язування задач з теми «Оптика»

Розв’язування задач з теми «Атомна та ядерна фізика»

Розв’язування задач з теми «Атомна та ядерна фізика»

Узагальнюючий урок

Підсумковий урок
Перегляд
матеріалу
Отримати код

І семестр Скориговано ІІ семестр

ПОГОДЖУЮ ПОГОДЖУЮ

Заступник директора з НР Заступник директора з НР
Календарно-тематичне планування

уроків фізики інваріантної складової робочого навчального пану у 8 класі

Клугино-Башкирівського ліцею

На І семестр 20 / 20

На ІІ семестр 20 / 20


учитель Шумейко Н. О.

Оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів ЗНЗ наказ МОН №804 від 07.06.2017 р.


Підручники: Фізика В.Г. Бар’яхтар «Ранок» 2016 Харків

Рекомендовано МОН України. Наказ МОН України від 10.05.2016 № 491Кількість годин на тиждень 2

На І семестр за програмою , за планом

Контрольних робіт за програмою , за планом

Лабораторних робіт за програмою , за планом


На ІІ семестр за програмою , за планом

Контрольних робіт за програмою , за планом

Лабораторних робіт за програмою , за планом8 клас 2год/т

Зміст навчального матеріалу

Дата

Корекція


12


34

Повторення. Розвязування експериментальних задач. Інструктаж з БЖД.

Повторення. Розвязування експериментальних задач

Повторення. Розвязування експериментальних задач

Тема 1 Теплові явища

Вступ. Інструктаж з БЖД.

Рух молекул і тепловий стан тіла.

Температура. Термометри.

Температурна шкала.
5

6


Теплова рівновага.

Залежність розмірів фізичних тіл від температури.
7

8


9

10


11

12

Агрегатні стани речовини.

Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів.

Внутрішня енергія.

Способи змінення внутрішньої енергії тіла.

Види теплообміну.

Контрольна робота №1 за темою «Теплові явища».
13

Кількість теплоти.
14

Розрахунок кількості теплоти при нагріванні і охолодженні тіла.
15
1617

18

19


20

Лабораторна робота №1. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури. Інструктаж з БЖД.

Лабораторна робота №2. Визначення питомої теплоємності речовини. Інструктаж з БЖД.

Кристалічні та аморфні тіла.

Температура плавлення.

Розрахунок кількості теплоти при плавленні і тверденні тіл.

Розв’язування задач.
21

22

23


24

25

26

27


28


29

30


3132

33

34

35


36

37

38


39


40


41

42


43

44


45


46

47

48

49

50

51


52

53


54
55


56


57
58
59


60

61

62


63

64

6566


67


6869

70Розв’язування задач.

Пароутворення і конденсація.

Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні і конденсації.

Кипіння. Температура кипіння.

Рівняння теплового балансу.

Згоряння палива.

Розрахунок кількості теплоти внаслідок згоряння палива.

Контрольна робота № 2 за темою «Теплові явища».

Теплові двигуни.

Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.

Навчальний проект. Екологічні проблеми теплоенергетики і тепло користування.

Навчальний проект. Енергозбережувальні технології.


Тема 2. Електричні явища. Електричний струм.

Електричніявища.

Електризація тіл.

Електричний заряд. Два роди електричних зарядів.

Взаємодія заряджених тіл.

Закон Кулона.

Закон збереження електричного заряду. Електричне поле.

Електричний струм. Дії електричного струму.

Провідники, напівпровідники, дієелектрики.

Струм у металах.

Навчальний проект. Електрика в житті людини.

Джерела електричного струму.

Електричне коло та його основні елементи.

КР №3 з теми:Електричні явища. Електричний струм.

Сила струму.

Амперметр.

Електрична напруга.

Вольтметр.

Електричний опір.

Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу.

Реостати.

Закон Ома для ділянки кола.


Лабораторна робота№3 Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра. Інструктаж з БЖД.

Послідовне і паралельне зєднання провідників.

Послідовне і паралельне зєднання провідників.

Лабораторна робота№4 Дослідження електричного кола з послідовним зєднанням провідників. Інструктаж з БЖД

Лабораторна робота№5 Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників. Інструктаж з БЖД.

Робота й потужність електричного струму.

Закон Джоуля-Ленца.

Електронагрівальні прилади.

Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів.

Закон Фарадея для електролізу.

Електричний струм у газах.

Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями.

КР№4 з теми «Електричні явища. Електричний струм».

Навчальний проект. Сучасні побутові та промислові електричні прилади.

Навчальний проект. Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини.

Узагальнююче повторення.

Підсумковий урок.Перегляд
матеріалу
Отримати код

I семестр Скориговано ІІ семестр

ПОГОДЖУЮ Заступником ПОГОДЖУЮ

Заступник директора з НР директора з НР Заступник директора з НР

Календарно-тематичне планування

уроків фізики інваріантної складової

робочого навчального плану у 9 класі.

Клугино – Башкирівського ліцею

На І семестр 20___/ 20__ н.р.

На ІІ семестр 20___/20___ н.р.

Учитель Шумейко Н.О.

Оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів ЗНЗ наказ МОН №804 від 07.06.2017р.

Підручники Фізика 9 Баряхтар В.Г. Харків «Ранок» 2017р.

Рекомендовано МОН України. Наказ МОН України від 20.03.17. №417Кількість годин на тиждень:

На І семестр за програмою ___ , за планом ___.

Контрольних робіт за програмою ___ ,за планом ___.

Лабораторних робіт за програмою ___, за планом ___.

На ІІ семестр за програмою ___, за планом ___.

Контрольних робіт ___, за планом ___.

Лабораторних робіт ___, за планом ___.Зміст навчального матеріалу

Дата

КорекціяПовторення.Розвязування експериментальних задач Інструктаж з БЖД

Повторення. Розвязування експериментальних задач Повторення. Розвязування експериментальних задач.

Тема 1. Магнітні явища

Магнітні явища.

Постійні магніти, взаємодія магнітів.

Магнітне поле.

Магнітне поле Землі.

Дослід Еретеда.

Індукція магнітного поля.

Магнітні властивості речовин.

Гіпотеза Ампера.

Магнітне поле провідника зі струмом.

Електромагніти. Магнітна левітація.

Лабораторна робота №1

Складання та випробування електромагніту.

Інструктаж з БЖД.

Дія магнітного поля на провідник зі струмом.

Сила Ампера.

Електродвигуни. Гучномовці.

Електровимірювальні прилади.

Явища електромагнітної індукції.

Досліди Фарадея. Лабораторна робота №2

Спостереження явища електромагнітної індукції.

Інструктаж з БЖД.


Індукційний електромагнітний струм.

Генератори індукційного струму.

Промислові джерела електричної енергії.

Навчальний проект. Геомагнітне поле Землі. Магнітні бурі. Контрольна робота №1 з теми «магнітні явища»

Тема 2. Світлові явища.

Світлові явища.

Швидкість поширення світла.

Світловий промінь.

Закон прямолінійного поширення світла.

Сонячне та Місячне затемнення.

Відбивання світла.

Закон відбивання світла.

Плоске дзеркало.

Лабораторна робота №3

Дослідження відбивання за допомогою плоского дзеркала.

Інструктаж з БЖД.

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ.

Лабораторна робота №4

Дослідження заломлення світла.

Інструктаж з БЖД.

Закон заломлення світла.

Розв’язування задач.

Розкладання білого світла на кольори.

Утворення кольорів.

Лінзи.

Оптична сила та фокусна відстань лінзи.

Формула тонкої лінзи.

Отримання зображень за допомогою лінзи.

Лабораторна робота №5

Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи.

Інструктаж з БЖД.

Найпростіші оптичні прилади.

Окуляри.

Око як оптичний прилад.

Зір і бачення.

Вади зору та їх корекція.

Навчальний проект складання найпростішого оптичного приладу. Контрольна робота №2 з теми «Світлові явища»

Тема 3. Механічні та електромагнітні хвилі.

Виникнення і поширення механічних хвиль.

Звукові хвилі. Лабораторна робота №6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел.

Інструктаж з БЖД.

Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі.

Гучність звуку та висота тону.

Інфра- та ультразвуки.

Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі.

Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.

Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти.

Школа електромагнітних хвиль.

Фізичні основи сучасних бездротових засобів звязку та комунікацій.

Навчальний проект. Вплив електромагнітного випромінювання на організм людини. Контрольна робота №3 з теми «Механічні та електромагнітні хвилі »

Тема 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики.

Сучасна модель атома.

Досліди Резерфорда.

Протонно-нейтронна модель ядра атома.

Ядерні сили.

Ізотопи.

Використання ізотопів.

Радіоактивність.

Радіоактивні випромінювання ,їхня фізична природа і властивості.

Активність радіоактивних речовин. Період піврозпаду радіонукліда.

Іонізаційна дія радіоактивного випромінювання.

Природній радіоактивний фон.

Дозиметри.

Біологічна дія радіоактивного випромінювання.

Поділ важких ядер.

Ланцюгова ядерна реакція поділу.

Ядерний реактор.

Атомні електростанції.

Атомна енергетика України.

Екологічні проблеми атомної енергетики.

Термоядерні реакції.

Енергія Сонця і зір.

Навчальний проект. Екологічні проблеми атомної енергетики. Контрольна робота №4 з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики. »


Тема 5. Рух і взаємодія.

Закони збереження.

Рівноприскорений рух.

Прискорення.

Графіки прямолінійного рівно-прискоренного руху.

Інерціальні системи відліку.

Закони Ньютона.

Закон всесвітнього тяжіння.

Прискорення вільного падіння.

Рух тіла під дією сили тяжіння.

Рух тіла під дією кількох сил.

Контрольна робота №5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Взаємодія тіл. Імпульс.

Закон збереження імпульсу.

Реактивний рух.

Фізичні основи ракетної техніки.

Досягнення космонавтики.

Застосування законів збереження енергії і імпульсу в механічних явищах.

Фундаментальні взаємодії у природі.

Межі застосування фізичних законів і теорій.

я
Фундаментальний характер законів збереження в природі.

Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах.

Лабораторна робота №6

Вивчення закону збереження механічної енергії.

Інструктаж з БЖД.

Еволюція фізичної картини світу. Контрольна робота №6 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес.

Навчальний проект. Видатні вітчизняні та закордонні вчені-фізики.

Тема 6. Фізика та екологія.

Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини.

Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії.

Альтернативні джерела енергії .

Узагальнююче повторення.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

І семестр Скориговано ІІ семестр

ПОГОДЖУЮ Заступник директора з НР ПОГОДЖУЮ

Заступник директора з НР Заступник директора з НР

Календарно-тематичне планування

Уроків фізики інваріантної складової робочого навчального плану у 7 класі

Клугино-Башкирівського ліцею

на І семестр 20 _/20 _ н.р.

на ІІ семестр 20 _/20 _ н.р.


учитель Шумейко Н.О.
Оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів ЗНЗ наказ МОН № 804 від 07.06.2017 р.


Підручники: Фізика 7. Барьяхтар В.Г.Харків «Ранок»2015

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

Наказ Міністерство освіти і науки України від 20.07.2015 №777
Кількість годин на тиждень 2

на І семестр за програмою _____, за планом _____

контрольних робіт за програмою _______, за планом ______

лабораторних робіт за програмою _______, за планом _______


на ІІ семестр за програмою _____, за планом _____

контрольних робіт за програмою _______, за планом ______

лабораторних робіт за програмою _______, за планом _______


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.