Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Розвиток читання у дошкільному віці. Посібники серії «Розглядай та пізнавай»
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з фізики, 11 клас

Фізика

Для кого: 11 Клас

16.08.2018

1403

27

0

Опис документу:
Фізика 11 клас, рівень стандарт, 70год І семестр – 32 год, 2 год на тиждень, ІІ семестр – 38 год, 2 год на тиждень
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Фізика 11 клас

70год І семестр – 32 год, 2 год на тиждень,

ІІ семестр – 38 год, 2 год на тиждень

Зміст уроку

Кіль-

кість год

Дата

І семестр

Тема 1. Електродинаміка – 10 год

1

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Речовина в електричному полі. Вплив електричного поля на живі організми.

1

2

Потенціал електричного поля

1

3

Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Енергія електричного поля.

1

4

Електричне поле та його характеристики. Розв’язування задач.

1

5

Електричний струм. Носії електричного струму в різних середовищах. Електричне коло. Джерела й споживачі електричного струму. Засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями.

1

6

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.

1

7

Лабораторна робота №1. «Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму»

1

8

Електропровідність напівпровідників. Власна й домішкова провідності напівпровідників. Лабораторна робота №2. «Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом»

1

9

Електричний стум в різних середовищах та його використання. Робота й потужність струму.

1

10

Контрольна робота №1 з теми: «Електродинаміка», різнорівневі завдання.

1

Тема 2. Електромагнітне поле – 10 год

11

Електрична й магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца.

1

12

Індукція магнітного поля. Дія магнітного поля на провідник зі струмом.

1

13

Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів. Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми.

1

14

Електромагнітна індукція. Потік магнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Лабораторна робота №3. «Дослідження явища електромагнітної індукції»

1

15

Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

1

16

Електрична й магнітна взаємодії. Електромагнітна індукція. Розв’язування задач.

1

17

Змінний струм. Генератор змінного струму.

1

18

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.

1

19

Електромагнітне поле. Узагальнювальний урок.

1

20

Контрольна робота №2 з теми: «Електромагнітне поле», різнорівневі завдання.

1

Тема 3. Коливання й хвилі – 12 год

21

Коливальний рух. Вільні коливання. гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань.

1

22

Математичний маятник. Період коливань математичного маятника. Лабораторна робота №4. «Виготовлення маятника й визначення його періоду коливань»

1

23

Вільні коливання. Розв’язування задач.

1

24

Вимушені коливання. Резонанс.

1

25

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі

1

26

Механічні хвилі. Розв’язування задач.

1

27

Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі.

1

28

Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру.

1

29

Резонанс. Утворення й поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина й частота електромагнітної хвилі. Шкала електромагнітних хвиль.

1

30

Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Електромагнітні хвилі в природі й техніці. Електромагнітні хвилі в природі й техніці.

1

31

Коливання й хвилі. Узагальнюючий урок.

1

32

Контрольна робота №3 з теми: «Коливання й хвилі», різнорівневі завдання.

1

Семестрове оцінювання

ІІ семестр

Тема №4. Хвильова і квантова оптика

12

33

Світло як електромагнітна хвиля розвиток уявлень про природу світла.

1

34

Поглинання і розсіювання світла. Відбивання і заломлення світла.

1

35

Заломлення світла. Закон Снелля.

1

36

Розв’язування задач.

1

37

Інтерференція і дифракція світла.

1

38

Лабораторна робота №5. «спостереження інтерференції і дифракції світла»

1

39

Поляризація і дисперсія світла. Оптичний і дисперсійний спектр світла. Спектроскоп.

1

40

Квантові властивості світла. Фотон. Гіпотеза М. планка. Світлові кванти.

1

41

Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. Люмінесценція.

1

42

Розв’язування задач.

1

43

Квантові генератори та їх застосування. Корпускулярно – хвильовий дуалізм світла.

1

44

Контрольна робота №4 по темі: «Хвильова і квантова оптика»

1

Розділ 5. Атомна і ядерна фізика.

12

45

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома.

1

46

Квантові постулати Н. Бора. Випромінювання та поглинання світла атомами.

1

47

Спектральний аналіз і його застосування. Рентгенівське випромінювання.

1

48

Розв’язування задач.

1

49

Атомне ядро. Ядерні сили і енергія зв’язку атомних ядер.

1

50

Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду.

1

51

Види радіоактивного випромінювання. Дозиметрія.

1

52

Розв’язування задач.

1

53

Ядерні реакції. Ділення ядер Урану.

1

54

Ядерний реактор. Ядерна енергетика та екологічна безпека.

1

55

Розв’язування задач.

1

56

Контрольна робота №5 по темі: «Атомна і ядерна фізика»

1

Фізичний практикум

6

57

Визначення енергії зарядженого конденсатора.

1

58

Дослідження електричних кіл.

1

59

Визначення довжини світлової хвилі.

1

60

Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника.

1

61

Визначення будови дозиметра і складання радіологічної карти місцевості.

1

62

Визначення треків заряджених частинок за готовими фотографіями.

1

Узагальнюючі заняття

8

63

Фізика і науково технічний прогрес.

1

64

Фізична карта світу як складова природничої – наукової картини світу.

1

65

Роль науки в житті людини та суспільному розвитку.

1

66

Сучасні уявлення про будову речовини.

1

67

Узагальнення вивченого матеріалу.

1

68

Підсумкова контрольна робота №6.

1

69

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач.

1

70

Підсумковий урок.

1

Семестрове оцінювання

Річне оцінювання

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.