Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Сучасні підходи до соціалізації дошкільника
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з фізики, 10 клас

Фізика

Для кого: 10 Клас

16.08.2018

765

20

0

Опис документу:
Календарно-тематичний план з фізики для 10 класу (70 год, 2 год на тиждень)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тематичне планування навчального матеріалу

Фізика. 10 клас. Рівень стандарту (2 год. на тиждень), (70 уроків)

№ п\п

Дата уроку

Тема уроку

1

Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання.

КІНЕМАТИКА (12 год)

2

Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку.

3

Відносність механічного руху. Траєкторія руху.

Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху.

4

Закон додавання швидкостей. Графіки руху.

5

Рівноприскорений рух. Прискорення. Швид­кість тіла і пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху.

6

Л.Р.№1 «Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі»

7

Графіки рівноприскореного руху

8

Розв’язування графічних задач

9

Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння

10

Розв’язування задач

11

Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість

12

Узагальнення знань з теми «Кінематика»

13

Контрольна робота «Кінематика»

ДИНАМІКА (19 год)

14

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці.

15

Вимірювання сил. Додавання сил

16

Л.Р.№ 2 «Вимірювання сил»

17

Закони динаміки

18

Межі застосування законів Ньютона. Розв’язування задач

19

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння

20

Сила тяжіння. Вага і невагомість

21

Розв’язування задач на силу тяжіння

22

Штуч­ні супутники Землі. Розвиток космонавтики

23

Рух тіла під дією кількох сил

24

Розв’язування задач на рух тіла під дією кількох сил

25

Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання

26

Л.Р.№3 «Дослідження рівноваги тіла під дією кіль­кох сил»

27

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу

28

Реактивний рух. Розв’язування задач

29

Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія.

Закон збереження енергії

30

Розв’язування задач на закон збереження енергії

31

Узагальнення знань з теми «Динаміка»

32

Контрольна робота «Динаміка»

РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА (3 год)

33

Основні положення спеціальної теорії від­носності. Швидкість світла у вакуумі

34

Відносність одночасності подій

35

Закон взаємозв’язку маси та енергії

Самостійна робота.

ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕР­ДИХ ТІЛ (19 год)

36

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрун­тування.

37

Маса та розміри атомів і молекул. Кіль­кість речовини

38

Властивості газів. Ідеальний газ. Газові за­кони. Тиск газу

39

Розв’язування задач

40

Рівняння стану ідеального газу

41

Розв’язування задач. Рівняння стану ідеального газу

42

Ізопроцеси. Газові закони

43

Розв’язування задач на ізопроцеси

44

Л.Р.№4 «Дослідження одного з ізопроцесів»

45

Контрольна робота «Основи МКТ І»

46

Пароутворення і конденсація. Насичена і не­насичена пара

47

Вологість повітря. Методи ви­мірювання вологості повітря

48

Л.Р.№5 «Вимірювання відносної вологості повітря»

49

Властивості рідин. Поверхневий натяг рi­дини

50

Змочування. Капілярні явища

51

Розв’язування задач

52

Кристалічні й аморфні тіла. Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їх властивості та застосування

53

Узагальнення знань з теми «Основи МКТ ІІ»

54

Контрольна робота «Основи МКТ ІІ»

ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ (7 год)

55

Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла

56

Робота в термодинаміці. Перший закон термодинаміки

57

Застосування І закону термодинаміки для ізопроцесів

58

Розв’язування задач

59

Теплові машини. Холодильна машина

60

Узагальнення знань з теми «термодинаміка»

61

Контрольна робота «Основи термодинаміки»

ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ (6 год)

62

ТБ при проведенні лабораторного практикуму. Інструктаж. Л.Р.№1 «Дослідження руху тіла під дією сили тяжіння»

63

Захист Л.Р.№1

64

Л.Р.№2 «Вивчення одного з ізопроцесів»

65

Захист Л.Р.№ 2

66

Л.Р.№3 «Визначення модуля пружності речовини»

67

Захист Л.Р.№3. Узагальнення з фізичного практикуму

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ (4 год)

68

Сучасні погляди на простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки

69

Узагальнення та систематизації знань з основ кінематики

70

Узагальнення та систематизації знань з основ МКТ

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.