Календарно-тематичне планування з фізичної культури 2 клас

Фізична культура

Для кого: 2 Клас

07.02.2020

557

30

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізичної культури для другого класу Нової української школи стане в нагоді вчителям початкових класів, які самі викладають фізичну культуру. Складено для першого семестру.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

2 КЛАС

105 годин

(3 години на тиждень)

За типовими навчальними програми для початкової школи затверджені Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року. За типовою освітнєю програмою, що розроблена під керівництвом О.Я. Савченко.

Кількість годин за програмою: 105 годин

Кількість годин у 1 семестрі: 48/45 годин

Кількість годин у 2 семестрі: ____ годин

Кількість годин на тиждень: 3 годин

Література:

  1. Типові освітні програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти.1-2 клас. «Ранок», 2018.

уроку п/п

уроку в темі

Тема уроку

Кіль-кість годин

Дата

Забезпе

чення

За планом

Корекція

1.

1

ТМЗ. Правила безпеки та поведінки на уроках фізкультури. Підго­товчі вправи: основна стійка, стійка - ноги нарізно. Загально-розвивальні вправи на місці. Нахили та повороти голови.

Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

03. 09

2.

2

Вправи для верхніх кінцівок і плечового пояса, згинання та розгинання верхніх кінцівок.

Рухлива гра . Інструкція з БЖ № 6

1

04. 09

3.

3

Бесіда: «Рухова активність

Колові рухи руками у фронтальній та сагітальній площині.

Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

06. 09

4.

4

ОВ. ТМЗ. Бесіда: «Режим дня. Особиста гігієна». Підготовчі вправи: шикування, команди «У колону по одному — ставай!», «У коло — ставай», «Відставити!».

ЗРВ на місці без предметів.

ЗФП: вправи для м'язів ту­луба з вихідних положень стоячи.

Рухлива гра . Інструкція з БЖ № 6

1

10 .09

5.

5

Загально-розвивальні вправи на місці без предметів.

ЗФП: вправи для м'язів тулуба з ви­хідних положень сидячи. Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

11. 09

6.

6

ЗФП: вправи для м'язів тулуба з вихідних положень лежачи. Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

13. 09

7.

7

Загально-розвивальні вправи без предметів (імітаційного характеру).

ЗФП: комплекс для формування правильної поста­ви.

Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

17. 09

8.

8

Загально-розвивальні вправи без предметів (імітаційного характеру). ЗФП: комплекс для формування правильної поста­ви.

Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

18. 09

9.

9

Розвиток основних компетентностей у природничих науках і технологіях.

Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному в колону по три (чотири).

Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

20. 09

10.

10

Вправи на положення тіла у просторі: упори лежачи, лежачи ззаду.

Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

24. 09

11.

11

Загально-розвивальні вправи з м’ячем. Комплекс фіз­культурної паузи. Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

25. 09

12.

12

Вправи на положення тіла у просторі: упори лежачи, лежачи ззаду.

ЗФП: присідання, виси.

Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

27. 09

13.

13

Правила безпечної поведінки в процесі рухової та змагальної діяльності.

Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики. Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

01. 10

14.

14

Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики.

Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

02 . 10

15.

15

Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики.

Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

04 . 10

16.

16

Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).

Рухлива гра . Інструкція з БЖ № 6

1

08. 10

17.

17

Вправи на положення тіла в просторі. Елементи акробатики: групування лежачи.

Рухлива гра . Інструкція з БЖ № 6

1

09. 10

18.

18

Елементи акробатики: групування лежачи.

Рухлива гра . Інструкція з БЖ № 6

1

11. 10

19.

19

Загально-розвивальні вправи без предметів. Комплекс для формування правильної постави. Рухлива гра . Інструкція з БЖ № 6

1

15.10

20.

20

Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс фіз­культурної паузи. Рухли­ва гра. Інструкція з БЖ № 6

1

16.10

21.

21

Елементи акробатики: групування сидячи, перекати у групуванні, перекид боком. Вправи для м'язів нижніх кін­цівок та збільшення рухливості кульшових суглобів.

Рухли­ва гра. Інструкція з БЖ № 6

1

18.10

22.

22

Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс фіз­культурної паузи. Рухли­ва гра. Інструкція з БЖ № 6

1

22.10

23.

23

О.В. ТМЗ: «Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).»

Рухли­ва гра. Інструкція з БЖ № 6

1

23.10

24.

24

Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад, крок галопу.

Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

25.10

25.

25

Загально-розвивальні вправи з прапорцями. Загально-розвивальні вправи в русі.

Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

05.11

26.

26

Загально-розвивальні вправи з м'ячами.

Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

06.11

27.

27

Біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілки, зі зміною напрямку, лазіння; подолання штучних перешкод.

Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

08.11

28.

28

Ходьба на нос­ках, п'ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді.

Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

12.11

29.

29

Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад; крок галопу.

Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

13.11

30.

30

Ходьба «змійкою». «Чов­никовий» біг 4 х 9 м.

Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад; крок галопу.

Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

15.11

31.

31

Загально-розвивальні вправи зі скакалкою, викрути рук зі скакалкою.

у щит (мішень).

Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

19.11

32.

32

Загально-розвивальні вправи зі скакалкою, викрути рук зі скакалкою.

Метання малого м’яча у щит (мішень).

Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

20.11

33.

33

Стрибки зі скакалкою. Ходьба «змій­кою», ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук. Біг з різних вихідних положень.

Метання малого м’яча у щит (мішень).

Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

21.11

34.

34

Загально-розвивальні вправи з гімнастичною палицею. Комплекс для формування правильної постави.

Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

26.11

35.

35

Стрибки у довжину з місця.

Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

27.11

36.

36

Загально-розвивальні вправи з гімнастичною палицею. Комплекс для формування правильної постави.

Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

29.11

37.

37

Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).

Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

03.12

38.

38

Загально-розвивальні вправи зі обручем. Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

04.12

39.

39

Ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук, чергую­чи з присіданнями, нахилами. «Човниковий» біг 4 х 9 м, 3 х 10 м.

Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

06.12

40.

40

Загально-розвивальні вправи з обручами. Комплекс фізкультурної паузи. Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

10.12

41.

41

Формування ключової компетентності – «Ініціативність і підприємливість».

Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

11.12

42.

42.

Комплекс фізкультурної паузи.

ЗФП. Стрибки у глибину з висоти до 80 см з м’яким приземленням.

Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

13.12

43.

43.

Передача м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою рукою з одночасними кроками

Рухливі ігри та естафети.

1

17.12

44.

Передача м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою рукою з одночасними кроками

Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

44.

45.

Стрибки на місці з поворотами на 45, 90, 180 градусів.

Рухливі ігри та естафети.

1

18.12

46.

Передача м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою рукою з одночасними кроками

Рухливі ігри та естафети.Рухлива гра . Інструкція з БЖ № 6

1

45.

47.

Стрибки через довгу скакалку, яка обертається вперед. Рухливі ігри та естафети.

1

20.12

48.

Підсумковий урок за семестр. Визначення резервних мож­ливостей учнів за видами, що визначають рівень розвитку основних фізичних якостей.

Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.