Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Календарно-тематичне планування з економіки , 11 клас

Економіка

Для кого: 11 Клас

28.08.2018

2760

43

0

Опис документу:
Матеріал містить календарно-тематичне планування для 11 класу, економіка
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Економіка 11 клас

35 годин

№пп

Зміст теми

Практичні роботи, контрольні

Кількість годин

дата

примітка

Розділ І. Основи економічного життя суспільства

Тема 1 Взаємозвязок економічних процесів і явищ

1

Роль економічної науки в житті людини. Обмеженість ресурсів і безмежність потреб. Субєкти і об’єкти економічних відносин

2

Виробничі ресурси: земля, праця, капітал,інформація. Власність на виробничі ресурси. Виробницто та продукт. Виробничі технології

3

Економічний кругообіг. Розподіл, обмін та споживання

Практична робота 1.

Тема 2. .Раціональна економічна поведінка споживача та виробника

4

Споживач як основний суб’єкт сучасної економіки.

Потреби споживача: зміст та класифікації

5

Споживчі блага та їх структура. Корисність споживчого блага і способи її оцінки. Граничне споживче благо і гранична корисність.

Закон спадної граничної корисності.

Бюджет споживача

6

Виробник як суб’єкт економіки та мета його діяльності. Альтернативна вартість.

Закон спадної продуктивності факторів виробництва

7

Підсумково- узагальнюючий урок

Розділ 2. Ринкова економіка

Тема 3 Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки

8

Ринкове вирішення питань «що виробляти?», «як виробляти?», «для кого виробляти?»

Принцип «прихованої руки» ринку та сутність ринкового саморегулювання.

9

Ринковий попит і пропозиція. Ринкова рівновага

Практична робота 2

10

Сутність грошей. Функії грошей. Види грошей. Купівельна спроможність грошей

Тема 4. Ринки виробничих ресурсів та доходи у ринковій економіці

11

Ринок праці

12

Ринок землі.

13

Ринок капіталів. Ринок інформації

14

Узагальнюючий урок

15

Контрольна робота

Тема 5. Підприємницька діяльність

16

Функції підприємця та складники підприємницької діяльності. Доход і ризик у підприємництві

Підприємництво і суспільний прогрес. Види підприємництв

17

Валовий доход, витрати та прибуток підприємця. Структура витрат. Способи максимізації прибутку

Оцінка структури витрат та ціни конкретного продукту за методом «витрати плюс»

Практична робота3

Визначення особистої здатності до підприємництва (за запропонованим учителем тестом)

18

Прибутковість (рентабельність) як прояв результатів діяльності підприємства. Бізнес – план.

Практична робота 4.

Розділ 3. Національна економіка як ціле

Тема 6. Загальні результати національного виробництва

19

Виробничий потенціал національної економіки: трудові, земельні (природні), фінансові ресурси та технології.

20

Сектори національної економіки: домашніх господарств, підприємницький, державний, зовнішній.

21

ВВП. Номінальний і реальний ВВП

Аналіз змін ВВП України для оцінки загального стану економіки

Практична робота 5.

Тема 7. Економічні коливання, безробіття та інфляція (3 год.)

22

Економічні коливання. Безробіття. Види безробіття

23

Інфляція. Причини виникнення

24

Підсумково- узагальнюючий урок

Тема 8. Державне регулювання економіки

25

Цілі державного регулювання.

Аналіз структури державного бюджету України з метою ознайомлення з основними статтями надходжень та видатків

Практична робота 6

26

Інструменти фінансового регулювання:

Податки, видатки уряду та державний бюджет.

27

Інструменти грошового регулювання: емісія грошей, режими формування валютного курсу.

Розділ 4. Світова економіка

Тема 9. Міжнародна торгівля, валютні відносини, рух капіталів між країнами

28

Міжнародні економічні відносини

29

Міжнародна торгівля

30

Аналіз торгового балансу України з метою визначення основних статей експорту та імпорту і основних торгівельних партнерів

Практична робота7

31

Валютна система країн світу

32

Контрольна робота

Переваги та загрози глобалізації

33

Зміст глобалізації та її основні причини

34

Основні загрози глобалізації: втрата керованості національних економік, панування міжнародних монополій

Способи протидії загрозам глобалізації

35

Підсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.