Сьогодні відбувся
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

Календарно-тематичне планування з економіки 10- клас профільний рівень

Економіка

Для кого: 10 Клас

11.02.2019

1714

34

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з економіки 10- клас профільний рівень Програма "Економіка" для учнів 10-11 класів розроблена на основі діючого Державного стандарту базової і повної загальної середньї освіти.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичний план

з экономіки

10 класс

парагрфу

Тема уроку

Примітки

II СЕМЕСТР

 

33

Обмеження ринкової конкуренції та ринкового саморегулювання

17.01

34

Принципові відмінності досконалої конкуренції від інших форм організації ринку

17.01

 

Тестові завдання

Узагальнюємо знання

ТЕМА 8. ГРОШІ В  РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

35

Сутність грошей та  зміст їхніх функцій

24.01

36

Види грошей за матеріальними носіями

24.01

37

Готівкові та депозитні гроші. Сучасні електронні гроші

31.01

38

Грошова маса та її показники. Суспільна корисність та  купівельна спроможність грошей

31.01

39

Стійкість національних грошей і  курс національної валюти. Гроші та грошова реформа в  Україні

07.02

Тестові завдання

Узагальнюємо знання

ТЕМА 9. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, РИНКОВА ЦІНА

40

Ціна, витрати та  корисність товару

07.02

 

41

Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни

14.02

 

42

Ринкова пропозиція: зміст, функція пропозиції від ціни

14.02

 

43

. Нецінові чинники попиту та пропозиції

21.02

44

Ціна ринкової рівноваги. Зміст, графічне відображення. Роль рівноважної ціни в  ринковому саморегулюванні

21.02

 

45

Неринкове ціноутворення: чому та в  який спосіб уряди країн регулюють ціни на деякі товари

28.02

Тестові завдання

Узагальнюємо знання

ТЕМА 10. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І  ПРОПОЗИЦІЇ ТА  ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ У  ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТ

46

Еластичність попиту за ціною

28.02

47

Еластичність пропозиції за ціною

07.03

48

Урахування еластичності при ціноутворенні, формуванні податкової системи та організації торговельних відносин з  іншими країнами

07.03

49

Практична робота. Оцінювання еластичності попиту за  ціною для конкретного товару

14.03

Тестові завдання

Узагальнюємо знання

ТЕМА 11. РИНКОВА СТРУКТУРА: ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ РИНКІВ

50

. Ринок товарів та послуг. Суб’єкти ринку та його організація. Форми сучасної торгівлі

14.03

 

51

Ринок праці. Працівник та роботодавець як  суб’єкти ринку. Їхні права та зобов’язання. Що визначає попит і  пропозицію на ринку праці

21.03

 

52

Ринок капіталу. Покупці та продавці кредитних ресурсів. Що впливає на попит і  пропозицію на ринку капіталу

21.03

 

53

. Ринок землі. Власники та орендарі (покупці) земельних ресурсів. Чинники попиту на землю та її пропозиці

04.04

54

Ринок інформації. Виробники, покупці (користувачі) інформації. Права та зобов’язання виробників і  споживачів інформаційних ресурсів

04.04

 

Тестові завдання

Узагальнюємо знання

55

Дохід виробника інформаційних ресурсів в  інформаційній економіці

11.04

56

Нерівність у  розподілі доходів: зміст, наслідки та способи вимірювання. Проблеми формування та розподілу доходів в  Україні

11.04

Тестові завдання

Узагальнюємо знання

ТЕМА 12. ДОХОДИ В  РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦ

57

Закон ринкового формування доходів

18.04

58

Рента  — дохід власника земельних ресурсів. Види ренти. Ціна землі

18.04

59

Заробітна плата

25.04

60

Позичковий відсоток. Чинники диференціації позичкового відсотка на  ринку кредитних ресурсів

25.04

Особливості формування доходу власників цінних паперів. Курс акції

 

61

. Дохід від інвестицій на ринку фізичного капіталу. Дисконтування вартості доходу від інвестування в  бізнесовий проект

02.05

 

ТЕМА 13. РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА: БІРЖІ, БАНКИ, СТРАХОВІ КОМПАНІЇ ТА ІНШІ РИНКОВІ ПОСЕРЕДНИКИ

 

62

Взаємозв’язок структури та  інфраструктури сучасного ринку

02.05

63

Товарні біржі. Роль уряду в  їх функціонуванн

16.05

 

64

Фондова біржа, її організація та роль уряду у  функціонуванні. Індекси фондового ринку

16.05

Банки у  функціонуванні ринку капіталів. Основні операції та послуги банків. Регулювання діяльності банків національним регулятором

65

Інші фінансово-кредитні посередники (страхові компанії, трасти, інвестиційні фонди) у  функціонуванні ринку капіталів

23.05

Служби зайнятості та працевлаштування у  функціонуванні ринку праці. Державні та недержавні служби (агенції) на ринку праці

Ринкова інфраструктура сучасної України

Практична робота. Послуги, які надає банк

Тестові завдання

66

Узагальнюємо знання

23.05

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І  ТЕРМІНИ

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.