Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

календарно - тематичне планування з біології на 2020-2021 н.р. 7 клас

Біологія

Для кого: 7 Клас

17.02.2021

1748

146

1

Опис документу:
календарно - тематичне планування з біології на 2020-2021навчальний рік 7 клас за підручником Н. В. Запорожець, І. І. Черевань, І. А. Воронцова; за ред. К. М. Задорожного. календарно - тематичне планування з біології
Перегляд
матеріалу
Отримати код

п/п

Скоригований

Дата

Скоригована

Тема уроку (зміст)

Лабораторні дослідження

Практичні роботи

Міні - проекти

Відповідний § підручника.

Домашнє завдання:

опрацювати,

повторити

Примітка

І СЕМЕСТР

Вступ (3 год.)

1.1

02.09

Повторення. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення тварин

§4,1

2.2

02.09

Повторення. Будова тварин: клітини, тканини.

§2

скласти таблицю

3.3

09.09

Будова тварин: органи та системи органів.

§3

Демонстрування: опудал, вологих препаратів, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин

Наскрізні змістові лінії Підприємливість і фінансова грамотність (орієнтує на практичне використання тварин у фермерському господарстві, розвиток лідерських ініціатив)

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

розпізнає:

- клітини, тканини, органи, системи органів тварин;

описує:

- будову тіла тварин, використовуючи опудала, муляжі, вологі препарати, колекції;

характеризує:

- типи живлення: автотрофний та гетеротрофний;

порівнює:

- клітини тварин, рослин, грибів

оперує термінами:

- тварини, автотрофний організм, гетеротрофний організм

називає:

- середовища існування тварин;

- прояви життєдіяльності тварин;

- ознаки тваринної клітини;

- тканини тварин, органи, системи органів та їхні функції;

пояснює:

- відмінності тварин від рослин та грибів

висловлює судження:

- щодо значення знань про тварин у природі та житті людини

Тема 1. Різноманітність тварин (32 год.)

4.1

09.09

Класифікація тварин. Міні-проект. Тварини- рекордсмени. Як утворюються коралові острови.

§5

Робота над

міні-проектами.

5.2

16.09

Особливості будови та життєдіяльності Кишковопорожнинних.

§6

заповнити таблицю

біодиктант

діаграмма Вена

6.3

16.09

Загальна характеристика кільчастих червів.

Міні-проект. Ракоподібні України.

§7

Робота над

міні-проектом.

7.4

23.09

Особливості життєдіяльності кільчастих червів.

Лабораторне дослідження 1. Зовнішня будова та рух кільчастих червів (на прикладі дощового черв’яка або трубочника).

§7 §1-7

заповнити таблицю

тест

знайти д/і

ТЕМАТИЧНА 1

8.5

23.09

Загальна характеристика членистоногих.

Захист міні-проектів.

§8, консп.

знайти д/і

скласти таблицю

9.6

30.09

Особливості будови та життєдіяльності ракоподібних.

§8, консп.

знайти д/і

10.7

30.09

Різноманітність та практичне значення ракоподібних.

Міні-проект. Павуки України.

§8, консп.

біодиктант Робота над міні-проектом.

11.8

07.10

Особливості будови та життєдіяльності павукоподібних.

§9, консп.

12.9

07.10

Різноманітність та практичне значення павукоподібних. Захист міні-проектів.

§9

біодиктант

знайти д/і

13.10

23.10

Особливості будови та життєдіяльності комах.

Міні-проект. Комахи України.

§10, 11 консп.

Робота над міні-проектом.

знайти д/і

14.11

23.10

Практична робота 1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя в комах. Міні-проект. Як утворюються перлини

§8-11

Робота над міні-

проектом.

15.12

04.11

Різноманітність та практичне значення комах.

Захист міні-проектів.

§12, 13

знайти д/і

діаграмма Вена

біодиктант

ТЕМАТИЧНА 2

16.13

04.11

Молюски.

§14 заповнити таблицю

знайти д/і

17.14

11.11

Різноманітність та практичне значення молюсків Лабораторне дослідження 2. Будова черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

Міні-проект. Молюски України.

§14

знайти д/і

Робота над міні-проектом.

18.15

11.11

Паразитизм. Паразитичні безхребетні тварини. Паразитичні черви.

§15,16

знайти д/і

заповнити таблицю

19.16

18.11

Паразитичні членистоногі. Захист міні-проектів

§17 §14-17

скласти таблицю

біодиктант

20.17

18.11

Хордові, їхні особливості та різноманітність.

консп.

скласти таблицю

знайти д/і

21.18

25.11

Особливості будови та процесів життєдіяльності риб.

§18,19 консп. скласти таблицю

тест

знайти д/і

--.19

ущільнення

Різноманітність та практичне значення риб.

Міні-проект. Молюски України. Амфібії України.

§18,19

діаграмма Вена

знайти д/і

Робота над

міні- проектом

ТЕМАТИЧНА 3

22.20

25.11

Особливості будови та процесів життєдіяльності амфібій. Захист міні-проектів. Міні-проект. Чому зникли динозаври.

§20 консп.

заповнити таблицю

тест

Робота над

міні-проектом.

23.21

02.12

Різноманітність та практичне значення амфібій.

Захист міні-проектів. Міні-проект. Рептилії України.

§20

знайти д/і

Робота над

міні-проектом.

24.22

02.12

Особливості будови та процесів життєдіяльності рептилій. Міні-проект. Птахи України.

§21 консп.

заповнити таблицю

біодиктант Робота над

міні-проектом.

--.23

ущільнення

Різноманітність та практичне значення рептилій.

§22 §1-22

знайти д/і

25.24

09.12

Особливості будови та процесів життєдіяльності птахів. Захист міні-проектів. Міні-проект. Зуби ссавців.

§23 консп.

заповнити таблицю

знайти д/і

Робота над

міні-проектом.

26.25

09.12

Контрольна робота за І семестр

27.26

16.12

Різноманітність, значення птахів. Захист міні-проектів

§24, 25

заповнити таблицю

28.27

16.12

Практична робота 2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів. Міні-проект. Цікаві ссавці.

біодиктант

Робота над міні-проектом

29.28

23.12

Ссавці, їхні особливості.

§26

заповнити таблицю

28.29

23.12

Різноманітність та значення Ссавців.

Захист міні-проектів

§27,28

скласти таблицю

знайти д/і

ТЕМАТИЧНА 4

ІІ СЕМЕСТР

29.30

13.01

Різноманітність та значення Ссавців.

§29,30 П.§4,1

Біодиктант

скласти таблицю

30.31

13.01

Практична робота 3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.

П.§2,3

знайти д/і

31.32

20.01

Узагальнення знань з теми «Різноманітність тварин».

П.§5,6

тест

Наскрізні змістові лінії. Здоров’я і безпека (орієнтує на формування у школярів ціннісного ставлення до власного здоров’я). Екологічна безпека та сталий розвиток (орієнтує на розвиток у школярів екологічної свідомості, соціальної активності та відповідальності за збереження тварин)

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

розпізнає:
-
тварин на зображеннях, у колекціях (на прикладі зазначених у змісті груп тварин);

характеризує:

- пристосування тварин до життя у воді;

- пристосування тварин до життя на суходолі;

- пристосування тварин до життя у ґрунті;

- пристосування тварин до польоту;

- пристосування тварин до паразитичного способу життя (на прикладі паразитичних червів та членистоногих);

установлює зв’язок

- між будовою тварин і способом життя;

вдосконалює уміння

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

дотримується правил

- особистої гігієни для попередження зараження паразитичними безхребетними тваринами

оперує термінами:

- вид, безхребетні, хордові

називає:

- середовища існування та способи життя тварин;
- особливості зовнішньої будови, які відрізняють тварин зазначених груп серед інших організмів;

- рідкісні види тварин України та свого краю;

наводить приклади:

- тварин зазначених груп;
- видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;

- видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб

висловлює судження:

- щодо різноманітності тварин, їх ролі у природі та значення в житті людини;

- щодо значення знань про біологічні особливості паразитичних безхребетних тварин для попередження зараження ними;

виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин та власного здоров’я;

робить висновок:

- особливості будови організму тварин є результатом пристосування до характерного для них способу життя

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин (17 год.)

32.1

20.01

Живлення тварин.

§31 П.§7

заповнити таблицю

знайти д/і

біодиктант

33.2

27.01

Дихання тварин.

§32 П.§8

заповнити таблицю

знайти д/і

біодиктант

34.3

27.01

Транспорт речовин у тварин.

§33 П.§

заповнити таблицю

35.4

03.02

Практична робота 4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин.

Міні-проект. Як пересуваються тварини

П.§10

Робота над

міні-проектом. тест

ТЕМАТИЧНА 5

36.5

03.02

Виділення у тварин.

§34 П.§11

заповнити таблицю

37.6

10.02

Опора та рух тварин.

§35 П. §12

заповнити таблицю

тест

38.7

10.02

Два типи симетрії як відображення способу життя.

Способи пересування тварин. Захист міні-проектів.

§36 П.§13

біодиктант

39.8

17.02

Практична робота 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

П.§14

40.9

17.02

Покриви тіла тварин. Лабораторне дослідження 3. Особливості покривів тіла тварин.

Міні-проект. Як бачать тварини?

§37 П.§15

заповнити таблицю

Робота над

міні-проектом.

41.10

24.02

Органи чуття, їх значення.

§39 П.§16

заповнити таблицю

42.11

24.02

Регуляція функцій. Нервова система.

Захист міні-проектів

§38 П.§17

заповнити таблицю

біодиктант

ТЕМАТИЧНА 6

43.12

03.03

Практична робота 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях).

Міні-проект. Турбота про потомство.

П.§18

Робота над

міні-проектом.

44.13

03.03

Розмноження тварин.

§40 П.§19

заповнити таблицю

45.14

10.03

Індивідуальний розвиток тварин.

§41 П.§20

тест

46.15

10.03

Тривалість життя, ріст тварин. Лабораторне дослідження 4. Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб)

Міні-проект. Тривалість життя різних тварин.

§42 П.§21

Робота над

міні-проектом.

47.16

17.03

Розвиток тварин (з повним і неповним перетворенням та без перетворення) Періоди та тривалість життя тварин.

Захист міні-проектів.

консп. П.§22

§31-42

тест

48.17

17.03

Узагальнення знань з теми «Процеси життєдіяльності тварин» Міні-проект. Як тварини визначають напрям руху.

П.§23

Робота над

міні-проектом.

ТЕМАТИЧНА 7

Наскрізні змістові лінії. Здоров’я і безпека (орієнтує на формування у школярів ціннісного ставлення до власного здоров’я). Екологічна безпека та сталий розвиток (орієнтує на розвиток у школярів екологічної свідомості, соціальної активності та відповідальності за збереження тварин)

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

розрізняє (на зображеннях):

- системи органів тварин;

- типи симетрії тіла тварин;

- типи кровоносної системи;

- типи розвитку тварин;

характеризує:

- різноманітність травних систем тварин;

- транспорт речовин у тварин різних груп;

- радіальну та двобічну симетрії тіла;

- способи пересування тварин;

- різноманітність покривів тіла тварин;

- особливості нервової системи та органів чуття в різних груп тварин;

- форми розмноження, запліднення тварин;

- прямий та непрямий розвиток;

порівнює:

- органи та системи органів в різних груп тварин;

- прояви життєдіяльності у різних груп тварин (живлення, травлення, дихання, виділення);

дотримується правил:

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

вдосконалює уміння:

- порівнювати, робити висновки

оперує термінами:

- живлення, дихання, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст, розвиток

називає:
- процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання й газообмін, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст

і розвиток;

- органи травлення, дихання (газообміну), кровообігу, виділення;

- основні функції крові та типи кровоносних систем;

- види скелета;

- типи симетрії тіла;

- органи чуття;

- форми розмноження;

- статеві клітини;

- типи розвитку;

пояснює:

- значення живлення, дихання, газообміну, транспорту речовин, виділення, розмноження, покривів тіла, нервової системи та органів чуття для організму

висловлює судження:

- щодо різноманітності тварин, їх ролі у природі та значення в житті людини;

- щодо значення знань про біологічні особливості паразитичних безхребетних тварин для попередження зараження ними;

виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин та власного здоров’я;

робить висновок:

- особливості будови організму тварин є результатом пристосування до характерного для них способу життя

Тема 3. Поведінка тварин (11 год.)

49.1

31.03

Поведінка тварин, методи її вивчення.

Міні-проект. Як вчаться пташенята.

§43 П.§24

Робота над

міні-проектом.

50.2

31.03

Вроджена і набута поведінка.

§44 П.§25

51.3

07.04

Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин. Міні-проект. Чому мігрують тварини?

§45 П.§26

Робота над

міні-проектом.

52.4

07.04

Форми поведінки тварин. Захист міні-проектів.

§46 П.§27

скласти таблицю

біодиктант

53.5

14.04

Лабораторне дослідження 5. Спостереження за поведінкою тварин. Міні-проект. Угрупування тварин.

П.§28

Робота над

міні-проектом.

54.6

14.04

Соціальна поведінка тварин.

§47 П.§29

скласти таблицю

55.7

21.04

Практична робота 7. Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відеоматеріалами або описом).

Міні-проект. Як тварини користуються знаряддями праці.

П.§30

Робота над

міні-проектом.

знайти д/і

56.8

21.04

Типи угруповань тварин за К. Лоренцем.

Міні-проект. Як тварини спілкуються?

§48 П.§31

Робота над

міні-проектом.

57.9

28.04

Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

§49 П.§32

тест

знайти д/і

58.10

28.04

Захист міні-проектів.

П.§33

59.11

05.05

Контрольна робота ІІ

П.§34 §43-49

ТЕМАТИЧНА 8

Наскрізні змістові лінії Екологічна безпека та сталий розвиток (орієнтує на розвиток у школярів екологічної свідомості, соціальної активності та ціннісного ставлення до тварин)

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

розпізнає (за описом та відеоматеріалами):

- форми поведінки тварин;

- типи угруповань тварин;

характеризує:

- біологічне значення вродженої та набутої поведінки;

- форми поведінки;

спостерігає та описує:

- поведінку тварин;

планує хід дослідження, прогнозує очікувані результати та фіксує їх

оперує термінами:

- інстинкт, научіння, поведінка тварин, міграція

називає:

- методи вивчення поведінки тварин;

- форми поведінки тварин;

- угруповання тварин;

наводить приклади:

- міграцій тварин;

- способів орієнтування тварин;

- використання тваринами знарядь праці;

пояснює:

- зміни поведінки тварин з віком;

- циклічні зміни поведінки

робить висновок про:

- пристосувальне значення поведінки в житті тварин;

виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин

Тема 4. Організми і середовище існування (5 год.)

60.1

05.05

Організми і середовище існування. Чинники неживої природи. Міні-проект. Як тварини пристосовані до життя в різних умовах?

§50 П.§35

скласти таблицю

Робота над

міні-проектом.

61.2

12.05

Організми й екосистеми.

Міні-проект. Заповідні території світу, України

§51 П.§36

§31-51

Робота над

міні-проектом. знайти д/і

62.3

12.05

Охорона природи.

§52 П.§37

63.4

19.05

Охорона природи.

§53 П.§38

64.5

19.05

Захист міні-проектів.

П.§39

Наскрізні змістові лінії. Екологічна безпека та сталий розвиток (орієнтує на розвиток у школярів екологічної свідомості, соціальної активності, відповідальності за збереження організмів й етичне ставлення до природи та її охорони). Громадянська відповідальність (орієнтує на формування відповідального члена суспільства, який усвідомлює необхідність збереження природоохоронних об’єктів держави)

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

описує:

- передачу енергії в екосистемі;

характеризує:
- взаємодію організмів між собою та середовищем життя;

визначає:

- роль організмів як компонентів екосистеми

оперує термінами:

- екосистема, рослиноїдні тварини, хижі тварини, паразити, ланцюги живлення, охорона природи, Червона книга України

називає:

- чинники середовища існування;
- заповідники й заповідні території України;

наводить приклади:
- пристосування тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи);
- форм співіснування організмів в угрупованнях;
- впливу людини на екосистеми

висловлює судження:

- щодо взаємозв’язку між організмами в екосистемі;

усвідомлює значення:

- етичного ставлення до природи та її охорони;

виявляє:

- ціннісне ставлення до живої природи;

оцінює:

- стан заповідних територій України та свого краю

Узагальнення (2 год.)

65.1

26.05

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої природи. Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні.

66.2

26.05

Віртуальна екскурсія. «Різноманітність тварин свого краю»

ТЕМАТИЧНА 9

Наскрізні змістові лінії . Екологічна безпека та сталий розвиток (орієнтує на розвиток у школярів екологічної свідомості, соціальної активності та відповідальності за збереження живої природи)

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

порівнює:

- будову і процеси життєдіяльності основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій)

називає:

- ознаки основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій);

- представників основних груп організмів на малюнках, фотографіях та за описом

робить висновок:

- про єдність живої природи

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.