Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Критика і розвиток. Як не знищити мотивацію
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з біології, 10 клас

Біологія

Для кого: 10 Клас

27.06.2020

757

55

0

Опис документу:
Календарне планування уроків біології і екології 10 клас Рівень стандарту (70 годин – 2 години на тиждень) Складено згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, біологія і екологія 10-11 класи. Рівень стандарту Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування уроків біології і екології 10 клас

Рівень стандарту

(70 годин – 2 години на тиждень)

Складено згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, біологія і екологія 10-11 класи. Рівень стандарту

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)

Дата

Корекція дати

Тема уроку

ЗНО

Вступ (3 години)

1

Первинний інструктаж з ТБ під час занять з біології.

Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок.

2

Фундаментальні властивості живого.

Стратегія сталого розвитку природи і суспільства.

3

Міждисциплінарні зв’язки біології та екології.

Тема№1 Біорізноманіття (11 годин)

4

Систематика – наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів.

5

Сучасні критерії виду.

Лабораторна робота

1. Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу (вид на вибір учителя).

6

Віруси. Особливості їхньої організації та функціонування.

7

Віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування.

8

Гіпотези походження вірусів.

Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування.

9

Роль вірусів в еволюції організмів. Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами.

10

Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування.

11

Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів.

12

Еукаріотичні організми. Особливості їхньої організації та функціонування.

13

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції.

Навчальний проект

1. Складання характеристики виду за видовими критеріями.

14

Узагальнення знань з теми «Вступ» та «Біорізноманіття»

Тема№2 Обмін речовин і перетворення енергії (16 годин)

15

Білки, нуклеїнові кислоти: огляд будови й біологічної ролі.

16

Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі.

17

Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем.

18

Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних організмів.

19

Енергетичне забезпечення процесів метаболізму.

Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів.

20

Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією.

21

*** Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму.

22

Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму.

23

Вітаміни, їх роль в обміні речовин.

24

Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин.

25

Значення якості питної води для збереження здоров’я людини.

26

Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин. Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини.

27

Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму.

28

П. р. №1. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини.

29

Узагальнення знань з теми «Обмін речовин і перетворення енергії»

30

Контрольна робота №1

Тема 3 Спадковість і мінливість (20 годин)

31

Основні поняття генетики. Закономірності спадковості.

32

Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки.

33

Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини.

Узгоджено:_______________________________________

Затверджено:_____________________________________

34

Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація. Гени структурні та регуляторні.

35

Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині.

36

Каріотип людини та його особливості.

37

Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу.

38

***Сучасний стан досліджень геному людини. Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини.

39

Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини.

40

Закономірності мінливості (спадкової, неспадкової) людини.

41

Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації. Біологічні антимутаційні механізми.

42

Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів.

43

Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

44

***Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування. Закономірності розподілу алелів в популяціях.

45

Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини.

46

Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація.

47

Л. р. № 2. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості.

48

П. р. №2. Розв’язування типових генетичних задач.

49

Узагальнення знань з теми «Спадковість та мінливість»

Проект: створення буклету, постеру, презентації, бук-трейлеру, скрайбу тощо (один на вибір).

Орієнтовні теми:

Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

Скринінг-програми для новонароджених.

Генотерапія та її перспективи.

50

Узагальнення та систематизації знань з теми «Спадковість і мінливість.»

Тема 4 Репродукція та розвиток (16 годин)

51

Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів.

52

Особливості процесів регенерації організму людини.

53

Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики.

54

Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають. Старіння та смерть клітин.

55

Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки.

56

Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань.

57

Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини.

58

Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини. Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю.

59

Репродуктивне здоров’я. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини.

60

Біологічні і соціальні аспекти регуляції рзмноження у людини.

61

Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції).

62

Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини.

63

Л. р. №3. Вивчення будови статевих клітин людини.

64

Л. р. №4. Вивчення етапів ембріогенезу.

65

Узагальнюючий знань з теми «Репродукція та розвиток.»

66

Контрольна робота №2

Узагальнення та повторення (4 години)

67

Біорізноманіття

68

Обмін речовин і перетворення енергії

69

Спадковість і мінливість

70

Репродукція та розвиток

Узгоджено:

Затверджено:

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.