Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з алгебри та початків аналізу для 10 класу на 2021 / 2022 н.р.

Алгебра

Для кого: 10 Клас

10.09.2021

136

16

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з алгебри та початків аналізу для 10 класу на 2021 / 2022 н.р.Рівень стандарту (2 години на тиждень; у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год,разом 70 год).Підручник: Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія.10клас.О.С.Істер Київ: Генеза, 2018.
Перегляд
матеріалу
Отримати код


(найменування загальноосвітнього навчального закладу)


«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.


«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.


«______» __________________20____ р.


Календарно-тематичне планування

з алгебри та початків аналізу

для 10 класу

на 2021 / 2022 н.р.

Рівень стандарту


(2 години на тиждень; у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год,разом 70 год)


Вчителя математики ___________________________

(ПІБ учителя)Складено до підручника:ХХХ

згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року, з урахуванням додаткових годин варіативної частини навчального плану (0,5),


Алгебра та початки аналізу(рівень стандарту), 10 клас

(2 години на тиждень; у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год,разом 70 год)


уроку

Теми уроку

Дата

Примітки

І семестр

Тема 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ (22год)

1

Інструктаж з т.б. Повторення за курс основної школи.2

Контрольна робота №1 «Діагностична»3

Числові функції. Область визначення та множина значень функції.

Способи задання функцій4

Властивості функції5

Розв’язування задач і вправ6

Парні та непарні функції7

Розв’язування задач і вправ.8

Контрольна робота № 2 за темою: Числові функції.9

Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості10

Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості11

Перетворення виразів,що містять корені. Винеснння множника з-під знака кореня.Внесення можника під знак кореня.Розв’язування задач і вправ12

Спрощення виразів.Розв’язування задач і вправ Самостійна робота13

Степінь з раціональним показником,його властивості14

Перетворення виразів,що містять степінь з раціональним показником.

Розв’язування вправ15

Розв’язування задач і вправ16

Степеневі функції, їхні властивості17

Графіки степеневих функцій18

Графіки степеневих функцій19

Розв’язування задач і вправ20

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота21

Узагальнення і систематизація знань22

Контрольна робота № 2 за темою: «Функції, їхні властивості та графіки». ТематичнаТема 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ (28 год)


23

Синус, косинус, тангенс, котангенс кута.24

Радіанне вимірювання кутів. Розв’язування задач і вправ25

Тригонометричні функції числового аргументу.26

Розв’язування задач і вправ27

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу28

Розв’язування задач і вправ.29

Розв’язування задач і вправ30

Контрольна робота № 3 з теми: ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ одного аргументу31

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ32

Підсумкове повторення і оцінювання за І семестр.

Тематична.
Алгебра та початки аналізу (рівень стандарту), 10 клас

(2 години на тиждень; у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год,,разом 70)


ІІ семестр

33

Властивості та графіки тригонометричних функцій34

Парність і непарність тригонометричних функцій. Періодичність функцій. Гармонічні коливання.Розв’язування задач і вправ35

Формули зведення36

Застосування формул зведення37

Розв’язування задач і вправ38

Спрощення тригонометричних виразів . Формули додавання для тригонометричних функцій.39

Розв’язування задач і вправ.40

Тригонометричні формули подвійного аргумента41

Розв’язування задач і вправ42

Перетворення суми й різниці тригонометричних функцій на добуток43

Розв’язування задач і вправ44

Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму.45

Обернені тригонометричні функції. Розв’язування задач і вправ46

Найпростіші тригонометричні рівняння47

Розв’язування тригонометричних рівнянь48

Розв’язування задач і вправ. С р
49

Узагальнення і систематизація знань50

Контрольна робота № 4 за темою: «Тригонометричні функції» ТематичнаТема 3.Границя та неперервність функції. Похідна та її застосування.(20 год)

51

Границя функції в точці.52

Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст53

Похідна функції. Похідні найпростіших функцій.54

Правила диференціювання. Таблиця похідних.55

Розв’язування задач і вправ56

Розв’язування задач. Самостійна робота57

Ознака сталості функції. Достатня умова зростання (спадання) функції58

Точки екстремуму59

Застосування похідної до дослідження функцій60

Розв’язування задач і вправ .Самостійна робота61

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій62

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій63

Найбільше та найменше значення функції на відрізку64

Розв’язування задач і вправ65

Розв’язування задач прикладного змісту66

Узагальнення і систематизація знань. Розв’язування задач і вправ67

Контрольна робота № 5 за темою: «Похідна та її застосування»68

Аналіз контр роб. Розв ‘язування задач.69

Узагальнення та систематизація знань. Підсумкове повторення і оцінювання за ІІ семестр.

Розв’язування задач70

Підсумковий урок. Тематична.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.