Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарно-тематичне планування з алгебри та геометрії 7 клас на 2021-2022 н.р.

Математика

Для кого: 7 Клас

04.07.2021

1920

325

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з алгебри та геометрії для 7 класу розроблено на основі Навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів з математики 5-9 класи, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«ПОГОДЖЕНО»

заступник директора з нвр

_________ ___________________

«____»__________ 2021 р.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор____________________

_________ __________________

«_____»___________ 2021 р.


Календарно-тематичне планування

з алгебри та геометрії

для учнів 7 класу

на 2021 – 2022 н.р.

вчителя математики

______________________________________Обговорено на засіданні МО

_____________________________________________________________

Протокол № _______ від _________________________

Голова МО _______________________________________

Перелік програм відповідно до яких складено

календарно-тематичне плануванняПредмет

Клас

Назва навчальної програми, автори

Видавництво, рік видання

Документ, яким затверджено програму

Математика,

Алгебра,

Геометрія

5-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів)   

Сайт МОН, 2017

Наказ МОН від 

07 червня 2017 року 

№ 804
7 КЛАС

Алгебра

Усього 70 год

2 год на тиждень, у І семестрі – 32 год, у ІІ семестрі – 38 год

п/п

Назва теми

К-ть годин за програмою

К-ть годин фактично

К-ть контрольних робіт

І.

Повтореня за 6 клас Вхідне діагностичне оцінювання

-----

4 (4 з резерву)

1

ІІ.

Цілі вирази

30

28

3

ІІІ.

Функції

10

12 (2 год з теми ІІ)

1

ІV.

Лінійні рівняння та їх системи

18

18


1

VI.

Повторення і систематизація навчального матеріалу

----

8 з резерву

7

Резерв

12Усього

70

70

8у/п

Дата проведення

Очікувані результи навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Зміст навчального матеріалу

Завдання під час дистанційного навчання

Дата виконання

І. Повторення за 6 клас. Вхідне діагностування (4 год. з резерву)

1


Учень/учениця:

Вміє застосовувати набуті знання у 6 класі для розв’язування вправ і задач: на подільність чисел, відношення і пропорції, дії з раціональними числами

Подільність чисел. Звичайні дроби2


Відношення і пропорції. Раціональні числа3


Розв’язування вправ4


Вхідне діагностичне оцінюванняІІ. Цілі вирази (28 год)

Тема 1. Вирази. Одночлени (8 год)

5


Учень/учениця:

наводить приклади: числових виразів; виразів зі змінними; одночленів

пояснює: як знайти числове значення виразу зі змінними при заданих значеннях змінних; що таке: тотожні вирази, тотожне перетворення виразу, одночлен стандартного вигляду, коефіцієнт;

формулює: означення: одночлена, степеня з натуральним показником; властивості степеня з натуральним показником;

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення значень виразів зі змінними; зведення одночлена до стандартного вигляду;

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази.6


Розв’язування задач за допомогою рівнянь7


Тотожно рівні вирази. Тотожності8


Степінь з натуральним показником. Властивості степеня з натуральним показником9


Одночлен та його стандартний вигляд. Піднесення одночлена до степеня. Множення одночленів10


Розв’язування вправ11


Контрольна робота № 112


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиТема 2. Дії з многочленами (11 год)

13


Учень/учениця:

наводить приклади: многочленів

формулює: означення: многочлена, подібних членів многочлена, степеня многочлена; правила: множення одночлена і многочлена, множення двох многочленів;

розв’язує вправи, що передбачають: перетворення добутку одночлена і многочлена, суми, різниці, добутку двох многочленів у многочлен; розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки, способом групування,


Многочлен14


Додавання і віднімання многочленів15


Множення одночлена на многочлен16


Розв’язування вправ. Самостійна робота17


Множення многочлена на многочлен18


Множення многочлена на многочлен19


Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки20


Розкладання многочлена на множники способом групування21


Розв’язування вправ22


Контрольна робота № 223


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиТема 3. Формули скороченого множення. Розкладання многочленів на множники (9 год)

24


Учень/учениця:

розв’язує вправи, що передбачають: за формулами скороченого множення та із застосуванням декількох способів; використання зазначених перетворень у процесі розв’язування рівнянь, доведення тверджень


Добуток суми і різниці двох виразів25


Різниця квадратів двох виразів26


Квадрат суми та квадрат різниці двох виразів27


Сума і різниця кубів28


Застосування різних способів розкладання многочленів на множники29


Застосування різних способів розкладання многочленів на множники30


Розв’язування вправ. Самостійна робота31


Контрольна робота № 3 (за І семестр)32


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІ семестр

ІІІ. Функції ( 12 год. 2 год. з теми ІІ)

Тема 4. Функції (12 год)

33


Учень/учениця:

наводить приклади: функціональних залежностей; лінійних функцій;

пояснює, що таке:аргумент; функція; область визначення функції; область значень функції; графік функції;

формулює означення понять: функція; графік функції; лінійна функція; пряма пропорційність;

називає та ілюструє на прикладах способи задання функції;

описує побудову графіка функції, зокрема лінійної та її окремого виду – прямої пропорційності;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження області визначення функції; знаходження значення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; знаходження за графіком функції значення функції за даним значенням аргументу і навпаки; визначення окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі);

складає та розв'язує задачі на: пряму пропорційність на основі життєвого досвіду; побудову графіків при моделюванні реальних процесів з використанням лінійної функції тощо

Зв’язки між величинами. Функції34


Способи задання функцій35


Розв’язування вправ36


Графік функції37


Розв’язування вправ38


Лінійна функція, її графік і властивості39


Лінійна функція, її графік і властивості40


Лінійна функція, її графік і властивості41


Розв’язування вправ. Самостійна робота42


Розв’язування вправ43


Контрольна робота № 444


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІV. Лінійні рівняння та їх системи (18 год)

Тема 5. Лінійні рівняння та їх системи (18 год)

45


Учень/учениця:

наводить приклади: рівняння з однією та двома змінними; лінійних рівнянь з однією та двома змінними; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

пояснює:

· що таке система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

· скільки розв’язків може мати система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

формулює означення: лінійних рівнянь з однією та двома змінними; розв’язку рівняння з двома змінними; розв’язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

будує графіки лінійних рівнянь із двома змінними;

описує способи розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

характеризує випадки,коли система двох лінійних рівнянь з двома змінними має один розв’язок; має безліч розв’язків; не має розв’язків;

складає: рівняння та системи рівнянь за умовою текстової задачі;

розв’язує: лінійні рівняння з однією змінною і рівняння, що зводяться до них; текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, вказаними у змісті способами; текстові задачі за допомогою систем двох лінійних рівнянь з двома змінними

Лінійне рівняння з однією змінною.46


Лінійне рівняння з двома змінними та його графік47


Розв’язок лінійного рівняння з двома змінними48


Розв’язування вправ49


Система двох лінійних рівнянь із двома змінними . Графічний спосіб розв’язування системи лінійних рівнянь із двома змінними50


Розв’язування систем лінійних рівнянь із двома змінними способом підстановки51


Розв’язування систем лінійних рівнянь із двома змінними способом підстановки52


Розв’язування систем лінійних рівнянь із двома змінними способом додавання53


Розв’язування систем лінійних рівнянь із двома змінними способом додавання54


Розв’язування вправ55


Розв’язування вправ. Самостійна робота56


Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними57


Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними58


Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними59


Розв’язування вправ60


Розв’язування вправ. Самостійна робота61


Контрольна робота № 562


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиV. Повторення і систематизація навчального матеріалу (8 год. з резерву)

63Дії з одночленами та многочленами64


Функції65


Лінійні рівняння та їх системи66


Розв’язування вправ67


Розв’язування вправ68


Контрольна робота № 6 (підсумкова)69


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ які містять типові помилки70


Підсумкове повторення та оцінювання за рік7 КЛАС

Геометрія

Усього 70 год

2 год на тиждень, у І семестрі – 32 год, у ІІ семестрі – 38 год

п/п

Назва теми

К-ть годин за програмою

К-ть годин фактично

К-ть контрольних робіт

І.

Елементарні геометричні фігури та їх властивості

8

8

1

ІІ.

Взаємне розміщення двох прямих на площині

12

14 ( 2 год з резерву)

1

ІІІ.

Трикутники. Ознаки рівності трикутників

22

24 (2 год з резерву)

2

ІV.

Коло і круг

8

16( 8 год. з резерву)


1

VI.

Повторення і систематизація навчального матеріалу

----

8 з резерву

1

VІ

Резерв

20Усього

70

70

6у/п

Дата проведення

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Зміст навчального матеріалу

Завдання під час дистанційного навчання

Дата виконання

І семестр

І. Елементарні геометричні фігури та їх властивості (8 год.)

Тема 1. Початкові поняття геометрії (8 год)

1


Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: точка, пряма, належати, лежати між, відрізок, промінь, кут, довжина відрізка, градусна міра кута, рівні відрізки, рівні кути, бісектриса кута, відстань між точками;

формулює: властивості: розміщення точок на прямій; вимірювання й відкладання відрізків і кутів;

класифікує кути (гострі, прямі, тупі, розгорнуті);

вимірює та обчислює: довжину відрізка, градусну міру кута, використовуючи властивості їх вимірювання;

зображуєі знаходить на малюнках геометричні фігури, вказані у змісті

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач

Геометричні фігури. Точка і пряма. Властивості точок і прямих2


Розв’язування вправ3


Відрізок. Вимірювання відрізків. Відстань між двома точками4


Розв’язування вправ5


Промінь. Кут. Вимірювання кутів. Бісектриса кута6


Розв’язування вправ7


Контрольна робота № 18


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІ. Взаємне розміщення прямих на площині (12 год. + 2 год. з резерву)

Тема 2. Взаємне розміщення прямих на площині ( 14 год)

9


Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності: суміжні та вертикальні кути, паралельні та перпендикулярні прямі;

пояснює: що таке теорема, означення, ознака, наслідок, умова і вимога теореми, пряме і обернене твердження, доведення теореми;

суть доведення від супротивного;

формулює: означення: суміжних і вертикальних кутів, паралельних і перпендикулярних прямих, перпендикуляра, відстані від точки до прямої; властивості: суміжних і вертикальних кутів; паралельних і перпендикулярних прямих, кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною; ознаки паралельності прямих

вимірює та обчислює відстань від точки до прямої;

зображуєта знаходить на малюнках: паралельні й перпендикулярні прямі; перпендикуляр; кути, утворені при перетині двох прямих січною;

обґрунтовує паралельність і перпендикулярність прямих;

доводить: властивості суміжних і вертикальних кутів; паралельних прямих; перпендикулярних прямих;

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач

Суміжні кути та їх властивості10


Вертикальні кути та їх властивості. Кут між двома прямими, що перетинаються11


Розв’язування вправ12


Паралельні прямі та їх властивості13


Перпендикулярні прямі та їх властивості14


Розв’язування вправ15


Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої16


Розв’язування вправ17


Кути утворені при перетині двох паралельних прямих січною18


Властивості кутів утворених при перетині двох паралельних прямих січною19


Властивості кутів утворених при перетині двох паралельних прямих січною20


Розв’язування вправ21


Контрольна робота № 222


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІІ. Трикутники. Ознаки рівності трикутників (22 год + 2 год з резерву)

Тема 3. Трикутники. Ознаки рівності трикутників (10 год)

23


Учень/учениця:

наводить приклади: геометричних фігур, указаних у змісті; рівних фігур;

пояснює, що таке рівні фігури;

формулює:

··означення: різних видів трикутників; бісектриси, висоти, медіани трикутника;

··властивості: рівнобедреного трикутника;

· ознаки: рівності трикутників, рівнобедреного трикутника;

класифікує трикутники за сторонами і за кутами;

зображуєта знаходить на малюнках: рівносторонні, рівнобедрені трикутники та їх елементи;

доводить: властивості й ознаки рівнобедреного трикутника;

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач практичного змісту

Трикутник і його елементи. Бісектриса, медіана і висота трикутника24


Рівність геометричних фігур.25


Перша і друга ознака рівності трикутників26


Розв’язування вправ27


Рівнобедрений трикутник його ознаки і властивості28


Розв’язування вправ29


Третя ознака рівності трикутників30


Розв’язування вправ31


Контрольна робота № 3 (І семестр)32


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІ семестр

Тема 4. Сума кутів трикутника. Прямокутний трикутник 14 год)

33


Учень/учениця:

формулює:

теорему: про суму кутів трикутника

означення: зовнішнього кута трикутника;

властивості: прямокутного трикутника;

зображує та знаходить на малюнках: прямокутні трикутники та їх елементи; зовнішній кут трикутника;

доводить: властивість зовнішнього кута трикутника;

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач практичного змісту


Сума кутів трикутника34


Розв’язування вправ35


Зовнішній кут трикутника та його властивості36


Зовнішній кут трикутника та його властивості37


Розв’язування вправ38


Нерівність трикутника39


Розв’язування вправ40


Прямокутні трикутники. Властивості прямокутних трикутників41


Прямокутні трикутники. Ознаки рівності прямокутних трикутників42


Прямокутні трикутники. Ознаки рівності прямокутних трикутників43


Розв’язування вправ. Самостійна робота44


Розв’язування вправ45


Контрольна робота № 446


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІV. Коло і круг (8 год. + 8 год. з резерву)

Тема 5. Коло і круг (16 год)

47


Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

формулює:

·означення: кола, круга, їх елементів; дотичної до кола; серединного перпендикуляра до відрізка; кола, описаного навколо трикутника, і кола, вписаного в трикутник;

·властивості: серединного перпендикуляра до відрізка; бісектриси кута; дотичної до кола; діаметра і хорди кола; серединних перпендикулярів до сторін трикутника; бісектрис кутів трикутника;

зображуєта знаходить на малюнках: коло та його елементи; дотичну до кола; коло, вписане в трикутник; коло, описане навколо трикутника;

виконує циркулем і лінійкою задачі на побудову вказані у змісті;

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач, зокрема практичного змісту

Коло. Круг48


Дотична до кола і її властивості49


Розв’язування вправ50


Коло вписане в трикутник51


Коло описане навколо трикутника52


Розв’язування вправ53


Взаємне розміщення двох кіл54


Розв’язування вправ55


Основні задачі на побудову: побудова трикутника за трьома сторонами56


Основні задачі на побудову: побудова кута, що дорівнює даному57


Основні задачі на побудову: побудова бісектриси даного кута58


Основні задачі на побудову: поділ даного відрізка навпіл59


Основні задачі на побудову: побудова прямої, перпендикулярної до даної60


Розв’язування вправ61


Контрольна робота № 562


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиV. Повторення і систематизація навчального матеріалу ( 8 год з резерву)

Тема 6. Повторення і систематизація навчального матеріалу (8 год)

63Елементарні геометричні фігури та їх властивості64


Взаємне розміщення прямих на площині65


Трикутники. Ознаки рівності трикутників66


Коло і круг67


Розв’язування вправ68


Контрольна робота № 6 (підсумкова)69


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилки70


Підсумкове повторення та оцінювання за рік

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.