Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з алгебри для 9 класу за програмою "Росток"

Алгебра

Для кого: 9 Клас

28.08.2020

418

9

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з алгебри для 9 класу розроблено за програмою педагогічної технології "Росток". Календарно-тематичне планування розраховане на 4 годин на тиждень, разом за рік 140 годин
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування з математики. 9 клас. Росток. Вчитель Чусов С.Є.

Алгебра, 9 клас (140 годин, 4 години на тиждень)

з/п

ур

Тема уроку

Год

Дата

Прим

Тема 1. Повторення /07 годин/

1

1

Дробові раціональні вирази.

1

2

2

Додавання та віднімання раціональних дробів.

1

3

3

Множення та ділення раціональних дробів.

1

4

4

Тотожні перетворення раціональних виразів.

1

5

5

Квадратні рівняння.

1

6

6

Рівняння, що зводяться до квадратного.

1

7

7

Раціональні рівняння.

1

Тема 2. Нерівності /28 годин/

2.1. Числові нерівності. Нерівності зі змінною /16 годин/

8

1

Числові нерівності.

1

9

2

Основні властивості числових нерівностей.

1

10,11

3,4

Доведення нерівностей.

2

12

5

Почленне додавання і множення нерівностей.

1

13

6

Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу.

1

14

7

Нерівності зі змінними. Числові проміжки.

1

15

8

Числові проміжки.

1

16

9

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності. Розв'язок нерівності.

1

17-20

10-13

Розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною.

4

21

14

Узагальнення та систематизація знань.

1

22

15

Контрольна робота №1. Числові нерівності. Лінійні нерівності з однією змінною.

1

23

16

Аналіз контрольної роботи.

1

2.2. Системи лінійних нерівностей з однією змінною /12 годин/

24

1

Об'єднання та переріз числових проміжків.

1

25

2

Системи лінійних нерівностей з однією змінною.

1

26-28

3-5

Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною.

3

29,30

6,7

Розв'язування подвійних нерівностей.

2

31,32

8,9

Розв'язування нерівностей з модулем.

2

33

10

Узагальнення та систематизація знань.

1

34

11

Контрольна робота №2. Системи лінійних нерівностей.

1

35

12

Аналіз контрольної роботи.

1

Тема 3. Квадратична функція /55 годин/

3.1. Функції та їх властивості /12 годин/

36

1

Функція. Основні поняття функції.

1

11.11

з/п

ур

Тема уроку

Год

Дата

Прим

37

2

Знаходження області визначення функції.

1

38

3

Побудова графіків функцій.

1

39

4

Властивості функції: нулі функції.

1

40

5

Властивості функції: проміжки знакосталості.

1

41

6

Властивості функції: зростання і спадання функції.

1

42

7

Розв'язування вправ.

1

43

8

Найпростіші перетворення графіків функцій: паралельний переніс вздовж осі абсцис, осі ординат.

1

44

9

Найпростіші перетворення графіків функцій: стиск і розтягнення графіка.

1

45

10

Узагальнення та систематизація знань.

1

46

11

Контрольна робота №3. Функції та їх властивості.

1

47

12

Аналіз контрольної роботи.

1

3.2. Квадратична функція /14 годин/

48

1

Функція у = ах2 + bх+ с, її властивості.

1

49-51

2-4

Побудова графіка квадратичної функції.

3

52

5

Визначення властивостей квадратичної функції за її графіком.

1

53,54

6,7

Побудова графіка квадратичної функції та визначення ії властивостей.

2

55

8

Розв'язування вправ.

1

56

9

Узагальнення та систематизація знань.

1

57

10

Контрольна робота №4. Квадратична функція.

1

58

11

Аналіз контрольної роботи.

1

59-61

12-14

Розв'язування вправ на повторення.

Підсумковий урок першого семестру.

3

3.3. Метод інтервалів /12 годин/

62

1

Квадратна нерівність. Розв'язування квадратних нерівностей графічним способом.

1

63

2

Розв'язування квадратних нерівностей графічним способом.

1

64

3

Метод інтервалів.

1

65,66

4,5

Розв'язування квадратних нерівностей методом інтервалів.

2

67,68

6,7

Розв'язування квадратних нерівностей.

2

69,70

8,9

Розв’язування систем нерівностей другого степеня з двома змінними.

2

71

10

Узагальнення та систематизація знань.

1

72

11

Контрольна робота №5. Метод інтервалів.

1

73

12

Аналіз контрольної роботи.

1

3.4. Системи рівнянь другого степеня з двома змінними /17 годин/

74

1

Системи двох рівнянь другого степеня з двома змінними

1

з/п

ур

Тема уроку

Год

Дата

Прим

75,76

2,3

Розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними графічним способом.

2

77-79

4-6

Розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними способом підстановки.

3

80,81

7,8

Розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними способом додавання.

2

82,83

9,10

Розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними.

2

84-87

11-14

Розв'язування текстових задач за допомогою системи рівнянь.

4

88

15

Узагальнення й систематизація знань.

1

89

16

Контрольна робота №6. Системи рівнянь другого степеня з двома змінними.

1

90

17

Аналіз контрольної роботи.

1

Тема 4. Числові послідовності /22 години/

4.1. Арифметична прогресія /11 годин/

91

1

Числові послідовності. Обчислення членів числових послідовностей.

1

92

2

Арифметична прогресія та її властивості.

1

93

3

Формула n-го члена арифметичної прогресії.

1

94

4

Сума перших п членів арифметичної прогресії.

1

95

5

Використання формул загальних членів і суми прогресії для знаходження невідомих елементів прогресії.

1

96

6

Розв'язування задач на прогресії.

1

97,98

7,8

Розв'язування задач прикладного змісту на прогресії.

2

99

9

Узагальнення й систематизація знань.

1

100

10

Контрольна робота №7. Арифметична прогресія.

1

101

11

Аналіз контрольної роботи.

1

4.2. Геометрична прогресія /11 годин/

102

1

Геометрична прогресія та її властивості.

1

103

2

Формула n-го члена геометричної прогресії.

1

104

3

Сума перших n членів геометричної прогресії.

1

105

4

Нескінченна геометрична прогресія (<1) та її сума.

1

106

5

Використання формул загальних членів і суми прогресії для знаходження невідомих елементів прогресії.

1

107

6

Запис періодичного десяткового дробу у вигляді звичайного.

1

108,

109

7,8

Розв’язування задач прикладного змісту на прогресії.

2

110

9

Узагальнення й систематизація знань.

1

111

10

Контрольна робота №8. Геометрична прогресія.

1

з/п

ур

Тема уроку

Год

Дата

Прим

112

11

Аналіз контрольної роботи.

1

Тема 5. Елементи прикладної математики /11 годин/

113

1

Елементи прикладної математики. Математичне моделювання.

1

114

2

Відсоткові розрахунки.

1

115

3

Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків.

1

116

4

Формула складних відсотків.

1

117

5

Випадкова подія. Ймовірність випадкової події.

1

118

6

Статистичні дані. Способи подання даних.

1

119

7

Частота. Середнє значення.

1

120

8

Розв'язування вправ.

1

121

9

Узагальнення й систематизація знань.

1

122

10

Контрольна робота №9. Елементи прикладної математики.

1

123

11

Аналіз контрольної роботи.

1

Тема 6. Повторення та систематизація навчального матеріалу /17 годин/

124

1

Дії з раціональними числами. Степінь.

1

125

2

Арифметичний квадратний корінь і його властивості.

1

126

3

Многочлени. Формули скороченого множення. Розкладання многочленів на множники.

1

127

4

Тотожні перетворення раціональних виразів.

1

128

5

Розв'язування квадратних рівнянь.

1

129

6

Розв'язування раціональних рівнянь.

1

130

7

Відсотки. Відсоткові розрахунки.

1

131

8

Функції. Властивості та графіки функцій.

1

132

9

Квадратична функція.

1

133

10

Розв'язування нерівностей та їх систем.

1

134

11

Розв'язування систем рівнянь.

1

135,136

12,

13

Розв'язування текстових задач за допомогою рівнянь

2

137,138

14,

15

Розв'язування текстових задач за допомогою систем рівнянь.

2

139,140

16,

17

Розв'язування вправ.

Підсумковий урок.

2

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.