Календарно-тематичне планування з алгебри для 7 класу за програмою "Росток"

Опис документу:
Календарне планування з алгебри для 7 класу за програмою науково-педагогічного проекту (педагогічної технології) "Росток" складено з розрахунку 6 годин на тиждень (210 годин на рік). Відтворення матеріалу на сторінці не відповідає його реальному зовнішньому вигляду

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування з математики за програмою «Росток». 7 клас. Вчитель Чусов С.Є.

Алгебра, 7 клас (140 годин, 4 години на тиждень)

з/п

ур

ущ

Тема уроку

Год

Дата

Прим

Тема 1. Повторення /06 годин/

1

1

Десяткові та звичайні дроби.

1

2

2

Спільні дії з десятковими та звичайними дробами.

1

3

3

Пропорція. Відсотки.

1

4-5

4-5

Дії з раціональними числами.

2

6

6

Тотожні перетворення виразів.

1

Тема 2. Лінійні рівняння з однією змінною /25 годин/

2.1. Рівняння та його властивості /13 годин/

7

1

Загальні відомості про рівняння. Рівносильні рівняння.

1

8

2

Основні властивості рівнянь. Лінійні рівняння.

1

9-11

3-5

Розв’язування лінійних рівнянь.

3

12

6

Рівняння з модулем.

1

13

7

Розв’язування рівнянь з модулем.

1

14

8

Найпростіші рівняння з параметрами.

1

15

9

Розв’язування рівнянь.

1

16

10

Рівняння з однією змінною та лінійні рівняння.

1

17

11

Узагальнення й систематизація знань.

1

18

12

Контрольна робота №1. Рівняння та його властивості.

1

19

13

Аналіз контрольної роботи.

1

2.2. Розв’язання задач за допомогою рівнянь /12 годин/

20

1

Рівняння як математична модель. Відповідність коренів рівняння умові задачі.

1

21,22

2,3

Розв’язання задач за допомогою рівнянь.

2

23,24

4,5

Розв’язання за допомогою рівнянь задач на рух.

2

25,26

6,7

Розв’язання за допомогою рівнянь задач на рух річкою

2

27

8

Розв’язання за допомогою рівнянь задач з відсотками.

1

28

9

Розв’язання за допомогою рівнянь задач на пропорційний розподіл.

1

29

10

Узагальнення й систематизація знань.

1

30

11

Контрольна робота №2. Розв’язання задач за допомогою рівнянь.

1

31

12

Аналіз контрольної роботи.

1

Тема 3. Цілі вирази /68 годин/

3.1. Степінь з натуральним показником. Одночлени /15 годин /

32

1

Вирази зі змінним. Раціональні і цілі вирази.

1

33

2

Степінь з натуральним показником. Обчислення степенів.

1

34

3

Основні властивості степенів.

1

35

4

Множення та ділення степенів з однією основою.

1

36

5

Піднесення степені в степінь.

1

37

6

Одночлени. Стандартний вигляд одночлену.

1

38

7

Множення одночленів.

1

з/п

ур

ущ

Тема уроку

Год

Дата

Прим

39

8

Піднесення одночленів до степеня

1

40

9

Тотожні вирази. Тотожність.

1

41

10

Тотожні перетворення виразу.

1

42

11

Доведення тотожностей.

1

43

12

Абсолютна та відносна похибки.

1

44

13

Узагальнення та систематизація знань.

1

45

14

Контрольна робота №3. Степінь з натуральним показником. Одночлени.

1

46

15

Аналіз контрольної роботи.

1

3.2. Многочлени /15 годин/

47

1

Многочлени. Стандартний вигляд. Подібні члени многочлена

1

48

2

Зведення подібних доданків.

1

49

3

Додавання і віднімання многочленів.

1

50

4

Розв’язання вправ.

1

51

5

Множення одночлена і многочлена.

1

52

6

Множення двох многочленів.

1

53,54

7,8

Розв’язання вправ.

2

55

9

Узагальнення та систематизація знань.

1

56

10

Контрольна робота №4. Многочлени.

1

57

11

Аналіз контрольної роботи.

1

58-60

12-14

Розв’язування вправ і задач на повторення.

3

61

15

Підсумковий урок першого семестру.

1

3.3. Формули скороченого множення /13 годин/

62

1

Перетворення виразу (а–b)(а+b) в многочлен стандартного вигляду.

1

63

2

Перетворення цілих виразів.

1

64

3

Квадрат двочлена.

1

65

4

Перетворення цілих виразів.

1

66

5

Квадрат двочлена. Біном Ньютона.

1

67

6

Куб суми двох виразів. Куб різниці двох виразів.

1

68

7

Перетворення цілих виразів.

1

69

8

Перетворення виразу (а–b)(а2+ab+b2) в многочлен стандартного вигляду.

1

70

9

Перетворення виразу (а+b)(а2–ab+b2) в многочлен стандартного вигляду.

1

71

10

Перетворення цілих виразів.

1

72

11

Узагальнення й систематизація знань.

1

73

12

Контрольна робота № 5. Формули скороченого множення.

1

74

13

Аналіз контрольної роботи.

1

3.4. Розкладання многочлена на множники /12 годин/

75

1

Розкладання многочленів на множники. Винесення спільного множника за дужки.

1

з/п

ур

ущ

Тема уроку

Год

Дата

Прим

76

2

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки.

1

77

3

Спосіб групування.

1

78

4

Розкладання многочленів на множники способом групування

1

79

5

Розкладання многочленів на множники.

1

80

6

Розкладання многочленів на множники як один із способів розв’язання рівнянь.

1

81

7

Розв’язання рівнянь за допомогою винесення спільного множника.

1

82

8

Розв’язання рівнянь за допомогою способу групування.

1

83

9

Розв'язання вправ.

1

84

10

Узагальнення й систематизація знань.

1

85

11

Контрольна робота №6. Розкладання многочлена на множники.

1

86

12

Аналіз контрольної роботи.

1

3.5. Використання формул скороченого множення для розкладання на множники /13 год/

87

1

Використання формули а2b2 = (а–b)(а+b) для розкладання на множники.

1

88

2

Використання формули а2 + 2аb + b2 = (а+b)2 для розкладання на множники.

1

89

3

Розв'язання рівнянь за допомогою розкладання на множники.

1

90

4

Використання формул суми і різниці кубів двох виразів для розкладання многочленів на множники.

1

91,92

5,6

Доведення тотожностей за допомогою формул скороченого множення.

2

93,94

7,8

Використання декількох способів для розкладання многочленів на множники.

2

95,96

9,10

Розв'язання рівнянь за допомогою розкладання на множники.

2

97

11

Узагальнення й систематизація знань.

1

98

12

Контрольна робота №7. Використання формул скороченого множення для розкладання на множники.

1

99

13

Аналіз контрольної роботи.

1

Тема 4. Функція /12 годин/

100

1

Функція. Область визначення і область значень функції.

1

101

2

Способи завдання функції. Графік функції.

1

102

3

Функція як математична модель реальних процесів.

1

103

4

Лінійна функція.

1

104

5

Графік лінійної функції.

1

105

6

Розв'язання вправ.

1

106

7

Властивості лінійної функції.

1

107

8

Використання властивостей функції для розв’язання вправ.

1

108

9

Розв'язання вправ.

1

109

10

Узагальнення й систематизація знань.

1

з/п

ур

ущ

Тема уроку

Год

Дата

Прим

110

11

Контрольна робота №8. Функції.

1

111

12

Аналіз контрольної роботи.

1

Тема 5. Системи лінійних рівнянь з двома змінними /17 годин/

112

1

Рівняння з двома змінними та його графік. Розв’язок рівняння з двома змінними.

1

113

2

Лінійне рівняння з двома змінними та його графік.

1

114

3

Система лінійних рівнянь з двома змінними та її розв'язок.

1

115

4

Визначення кількості розв’язків систем двох лінійних рівнянь з двома змінними.

1

116,117

5,6

Розв'язання систем лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом.

2

118,119

7,8

Розв'язання систем лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки.

2

120,121

9,10

Розв'язання систем рівнянь лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання.

2

122-125

11-14

Розв'язання задач за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними.

4

126

15

Узагальнення та систематизація знань.

1

127

16

Контрольна робота №9. Системи лінійних рівнянь з двома змінними.

1

128

17

Аналіз контрольної роботи.

1

Тема 6. Повторення та систематизація навчального матеріалу /12 годин/

129

1

Лінійні рівняння з однією змінною.

1

130

2

Розв’язання задач за допомогою рівнянь.

1

131

3

Степінь з натуральним показником.

1

132

4

Одночлени.

1

133

5

Многочлени.

1

134

6

Формули скороченого множення.

1

135

7

Розкладання многочленів на множники.

1

136

8

Розв’язання рівнянь за допомогою розкладання на множники

1

137

9

Функція.

1

138-139

10,

11

Розв’язування задач підвищеного рівня складності.

2

140

12

Підсумковий урок.

1

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»