Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з алгебри для 11 класу на 2021-22 н.р. (Нелін) профільний рівень

Алгебра

Для кого: 11 Клас

28.08.2021

106

2

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з алгебри для 11 класу на 2021-22 н.р. (Нелін) профільний рівень Складено до підручника: Є.П.Нелін, О.Є. Долгова Алгебра і початки аналізу (профільний рівень) : підруч. для 11-го кл. загальноосвіт. навч. закл: Ранок, 2019 Згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року
Перегляд
матеріалу
Отримати код

_____________________________«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

_______________________________

(підпис)

_______________________________

(ПІБ)

«____» ______________ 20___ р.
Календарно-тематичне планування

з алгебри і початків аналізу

для 11 класу на 2021 /2022 н. р.

________________________Розглянуто на засіданні МО _____________________________________

______________________________________________________________________

Протокол № ______ від «_____»______________20_____р.

Голова МО ____________________________________________________________

(ПІБ, підпис)


Складено до підручника: Є.П.Нелін, О.Є. Долгова Алгебра і початки аналізу (профільний рівень) : підруч. для 11-го кл. загальноосвіт. навч. закл: Ранок, 2019

Згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року


Алгебра і початки аналізу (профільний рівень), 11 клас

(210 год, 6 год на тиждень)

уроку

Дата

проведення


Тема уроку


Примітки

І семестр

Тема 1 ПОКАЗНИКОВА ТА ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ

1


Повторення вивченого матеріалу за 10 клас

2


Повторення вивченого матеріалу за 10 клас


3


Контрольна робота «Діагностична»


4


Аналіз контрольної роботи. Степінь з довільним дійсним показником. Показникова функція, її властивості та графіки


5


Степінь з довільним дійсним показником. Показникова функція, її властивості та графіки

6


Степінь з довільним дійсним показником. Показникова функція, її властивості та графіки

7


Показникові рівняння


8


Показникові рівняння

9

Показникові рівняння


10


Показникові рівняння


11


Показникові нерівності

12


Показникові нерівності

13


Показникові нерівності. Представлення навчальних проектів.


14


Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи


15


Контрольна робота


16

Аналіз контрольної роботи. Логарифми та їх властивості


17


Логарифми та їх властивості

18


Логарифми та їх властивості

19


Логарифмічна функція, її властивості та графік


20


Логарифмічна функція, її властивості та графік


21

Логарифмічна функція, її властивості та графік

22


Логарифмічні рівняння


23


Логарифмічні рівняння


24


Логарифмічні рівняння


25


Логарифмічні рівняння. Самостійна робота


26


Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи


27


Контрольна робота


28


Аналіз контрольної роботи. Логарифмічні нерівності


29


Логарифмічні нерівності


30


Логарифмічні нерівності


31


Логарифмічні нерівності


32


Системи показникових і логарифмічних рівнянь
і нерівностей


33


Системи показникових і логарифмічних рівнянь
і нерівностей


34


Системи показникових і логарифмічних рівнянь
і нерівностей. Самостійна робота


35


Показникові і логарифмічні рівняння та нерівності з параметром. Системи логарифмічних та показникових рівнянь з параметром

36


Показникові і логарифмічні рівняння та нерівності з параметром. Системи логарифмічних та показникових рівнянь з параметром


37


Показникові і логарифмічні рівняння та нерівності з параметром. Системи логарифмічних та показникових рівнянь з параметром


38


Похідні показникової, логарифмічної та степеневої функцій


39


Похідні показникової, логарифмічної та степеневої функцій


40


Похідні показникової, логарифмічної та степеневої функцій


41


Похідні показникової, логарифмічної та степеневої функцій . Представлення навчальних проектів


42


Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи


43


Контрольна робота


Тема 2. ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

44


Аналіз контрольної роботи . Первісна та її властивості


45


Первісна та її властивості.


46


Первісна та її властивості


47


Первісна та її властивості


48


Таблиця первісних. Правила знаходження первісних


49


Таблиця первісних. Правила знаходження первісних


50


Таблиця первісних. Правила знаходження первісних


51


Таблиця первісних. Правила знаходження первісних


52


Таблиця первісних. Правила знаходження первісних


53


Визначений інтеграл, його фізичний і геометричний зміст


54


Визначений інтеграл, його фізичний і геометричний зміст


55


Визначений інтеграл, його фізичний і геометричний зміст


56


Визначений інтеграл, його фізичний і геометричний зміст


57


Визначений інтеграл, його фізичний і геометричний зміст


58


Визначений інтеграл, його фізичний і геометричний зміст. Самостійна робота


59


Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи


60


Контрольна робота


61


Аналіз контрольної роботи . Обчислення визначених інтегралів. Основні властивості визначених інтегралів


62


Обчислення визначених інтегралів. Основні властивості визначених інтегралів


63


Обчислення визначених інтегралів. Основні властивості визначених інтегралів


64


Обчислення визначених інтегралів. Основні властивості визначених інтегралів


65


Обчислення визначених інтегралів. Основні властивості визначених інтегралів

66


Обчислення площ плоских фігур та інші застосування інтеграла


67


Обчислення площ плоских фігур та інші застосування інтеграла


68


Обчислення площ плоских фігур та інші застосування інтеграла


69


Обчислення площ плоских фігур та інші застосування інтеграла


70


Обчислення площ плоских фігур та інші застосування інтеграла


71


Обчислення площ плоских фігур та інші застосування інтеграла. Представлення навчальних проектів


72


Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи


73


Контрольна робота


Тема 3 ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ

74


Аналіз контрольної роботи . Множина та її елементи


75


Множина та її елементи


76


Елементи комбінаторики. Розміщення,перестановки, комбінації


77


Елементи комбінаторики. Розміщення,перестановки, комбінації


78


Елементи комбінаторики. Розміщення,перестановки, комбінації


79


Елементи комбінаторики. Розміщення,перестановки, комбінації


80


Елементи комбінаторики. Розміщення,перестановки, комбінації


81


Елементи комбінаторики. Розміщення,перестановки, комбінації


82


Випадковий дослід і випадкова подія. Ймовірність події


83


Випадковий дослід і випадкова подія. Ймовірність події


84


Випадковий дослід і випадкова подія. Ймовірність події


85


Випадковий дослід і випадкова подія. Ймовірність події.


86


Випадковий дослід і випадкова подія. Ймовірність події.


87


Випадковий дослід і випадкова подія. Ймовірність події. Представлення навчальних проектів


88


Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи


89


Контрольна робота


90


Аналіз контрольної роботи . Операції над подіями. Аксіоми теорії ймовірностей та основні наслідки з них


91


Операції над подіями. Аксіоми теорії ймовірностей

та основні наслідки з них


92


Операції над подіями. Аксіоми теорії ймовірностей

та основні наслідки з них


93


Операції над подіями. Аксіоми теорії ймовірностей

та основні наслідки з них


94


Незалежні події. Умовна ймовірність


95


Незалежні події. Умовна ймовірність


96


Підсумковий урок.


ІІ семестр

97


Незалежні події. Умовна ймовірність


98


Незалежні події. Умовна ймовірність


99


Незалежні події. Умовна ймовірність


100


Випадкова величина та її математичне сподівання


101


Випадкова величина та її математичне сподівання


102


Випадкова величина та її математичне сподівання. Представлення навчальних проектів.


103


Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи


104


Контрольна робота


Тема 4. РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

105


Аналіз контрольної роботи. Методи розв’язування рівнянь з однією змінною


106


Методи розв’язування рівнянь з однією змінною


107


Методи розв’язування рівнянь з однією змінною


108


Методи розв’язування рівнянь з однією змінною


109


Методи розв’язування рівнянь з однією змінною


110


Методи розв’язування рівнянь з однією змінною


111


Методи розв’язування рівнянь з однією змінною. Самостійна робота


112


Методи розв’язування нерівностей з однією змінною


113


Методи розв’язування нерівностей з однією змінною


114


Методи розв’язування нерівностей з однією змінною


115


Методи розв’язування нерівностей з однією змінною


116


Методи розв’язування нерівностей з однією змінною


117


Методи розв’язування нерівностей з однією змінною


118


Методи розв’язування нерівностей з однією змінною. Представлення навчальних проектів


119


Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи


120


Контрольна робота


121


Аналіз контрольної роботи Системи рівнянь та методи їх розв’язування


122


Системи рівнянь та методи їх розв’язування


123


Системи рівнянь та методи їх розв’язування


124


Системи рівнянь та методи їх розв’язування


125


Системи рівнянь та методи їх розв’язування


126


Системи рівнянь та методи їх розв’язування


127


Задачі з параметрами


128


Задачі з параметрами


129


Задачі з параметрами


130


Задачі з параметрами


131


Задачі з параметрами


132


Задачі з параметрами. Представлення навчальних проектів


133


Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи


134


Контрольна робота


Тема 5. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА КУРС ОСНОВНОЇ І СТАРШІЙ ШКОЛИ, ПІДГОТОВКА ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

135


Раціональні числа та дії над ними.


136


Раціональні числа та дії над ними.


137


Відношення. Пропорція. Відсотки.


138


Відношення. Пропорція. Відсотки.


139


Степінь з натуральним і цілим показником. Одночлен.


140


Степінь з натуральним і цілим показником. Одночлен.


141


Многочлен.


142


Многочлен.


143


Рівняння. Лінійні рівняння.


144


Рівняння. Лінійні рівняння.


145


Алгебраїчний дріб


146


Алгебраїчний дріб


147


Алгебраїчний дріб


148


Арифметичний квадратний корінь.


149


Арифметичний квадратний корінь.


150


Арифметичний квадратний корінь.


151


Квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до квадратних.


152


Квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до квадратних.


153


Квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до квадратних.


154


Рівняння з двома змінними та їх системи. Застосування систем при розв’язуванні текстових задач


155


Рівняння з двома змінними та їх системи. Застосування систем при розв’язуванні текстових задач


156


Рівняння з двома змінними та їх системи. Застосування систем при розв’язуванні текстових задач


157


Числові проміжки. Нерівності. Лінійні нерівності. Системи нерівностей.


158


Числові проміжки. Нерівності. Лінійні нерівності. Системи нерівностей.


159


Числові проміжки. Нерівності. Лінійні нерівності. Системи нерівностей.


160


Функція. Лінійне рівняння з двома змінними.


161


Функція. Лінійне рівняння з двома змінними.


162


Функція. Лінійне рівняння з двома змінними.


163


Квадратні нерівності. Метод інтервалів


164


Квадратні нерівності. Метод інтервалів


165


Квадратні нерівності. Метод інтервалів


166


Арифметичний корінь n-го степеня.


167


Арифметичний корінь n-го степеня.


168


Арифметичний корінь n-го степеня.


169


Степінь з раціональним показником. Степенева функція.


170


Степінь з раціональним показником. Степенева функція.


171


Степінь з раціональним показником. Степенева функція.


172


Ірраціональні рівняння.


173


Ірраціональні рівняння.


174


Ірраціональні рівняння.


175


Тригонометричні функції числового аргументу


176


Тригонометричні функції числового аргументу


177


Тригонометричні функції числового аргументу


178


Тригонометричні функції числового аргументу


179


Тригонометричні рівняння


180


Тригонометричні рівняння


181


Тригонометричні рівняння


182


Тригонометричні рівняння


183


Показникова функція. Показникові рівняння і нерівності.


184


Показникова функція. Показникові рівняння і нерівності.


185


Показникова функція. Показникові рівняння і нерівності.


186


Показникова функція. Показникові рівняння і нерівності.


187


Логарифм. Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння та нерівності


188


Логарифм. Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння та нерівності


189


Логарифм. Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння та нерівності


190


Логарифм. Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння та нерівності


191


Похідна функції та її застосування.


192


Похідна функції та її застосування.


193


Похідна функції та її застосування.


194


Похідна функції та її застосування.


195


Первісна та визначений інтеграл


196


Первісна та визначений інтеграл


197


Первісна та визначений інтеграл


198


Первісна та визначений інтеграл


199


Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики


200


Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики


201


Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики


202


Підсумкова контрольна робота за 11 клас


203


Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до пробного тестування у форматі ЗНО


204


Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до пробного тестування у форматі ЗНО


205


Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до пробного тестування у форматі ЗНО


206


Пробне тестування у форматі ЗНО


207


Пробне тестування у форматі ЗНО


208


Пробне тестування у форматі ЗНО


209


Пробне тестування у форматі ЗНО


210


Підсумковий урокВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.