Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарно-тематичне планування з алгебри для 10 клас на 2021-22 н.р. (Бевз)

Алгебра

Для кого: 10 Клас

28.08.2021

220

25

1

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з алгебри для 10 клас на 2021-22 н.р. (Бевз) Складено до підручника:Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрії. Рівень стандарту. Г. П. Бевз; В.Г. Бевз. Згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року
Перегляд
матеріалу
Отримати код

_________________________________

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

_______________________________

(підпис)

_______________________________

(ПІБ)

«____» ______________ 20___ р.
Календарно-тематичне планування

з алгебри і початків аналізу

для 10 класу на 2021 /2022 н. р.

__________________________
Розглянуто на засіданні МО _____________________________________

______________________________________________________________________

Протокол № ______ від «_____»______________20_____р.

Голова МО ____________________________________________________________

(ПІБ, підпис)Складено до підручника:Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрії. Рівень стандарту. Г. П. Бевз; В.Г. Бевз.

Згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 рокуАлгебра та початки аналізу, 10 клас

(I семестр — 16 год, 1 год на тиждень)

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

Учень/учениця:

користується різними способами задання функцій;

знаходить область визначення функціональних залежностей; значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення;

встановлює за графіком функції її основні властивості;

встановлює властивості функцій;

обчислює та порівнює значення виразів, які містять степені з раціональними показниками, корені;

розпізнає та схематично зображує графіки степеневих функцій;

моделює реальні процеси за допомогою степеневих функцій.

1


Повторення вивченого матеріалу за 9 клас. Розв’язування задач і вправ


2


Контрольна робота «Діагностична контрольна робота»


3


Аналіз контрольної роботи. Числові функції.. Способи задання функцій


4


Властивості функції


5


Парні та непарні функції


6


Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота


7


Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості


8


Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості


9


Степеневі функції, їхні властивості


10


Степеневі функції, їхні властивості


11


Графіки степеневих функцій


12


Графіки степеневих функцій


13


Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота


14


Узагальнення і систематизація знань


15


Контрольна робота за темою: «Функції, їхні властивості та графіки»


16


Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок. Представлення навчальних проектів.


II семестр

ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

Учень/учениця:

вміє переходити від радіанної міри кута до градусної й навпаки;

встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;

розпізнає і схематично будує графіки тригонометричних функцій;

ілюструє властивості тригонометричних функцій за допомогою графіків;

перетворює нескладні тригонометричні вирази;

застосовує тригонометричні функції до опису реальних процесів;

розв’язує найпростіші тригонометричні рівняння.

17

Синус, косинус, тангенс, котангенс кута.


18


Радіанне вимірювання кутів.


19


Тригонометричні функції числового аргументу


20


Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу


21


Формули зведення


22


Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота


23


Періодичність функцій. Властивості та графіки тригонометричних функцій.


24


Властивості та графіки тригонометричних функцій


25


Властивості та графіки тригонометричних функцій


26


Формули додавання


27


Наслідки з формул додавання


28


Наслідки з формул додавання


29


Розв’язування задач і вправ


30


Найпростіші тригонометричні рівняння


31


Найпростіші тригонометричні рівняння

32


Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

33


Узагальнення і систематизація знань

34


Контрольна робота за темою: «Тригонометричні функції»

ПОХІДНА ТА її ЗАСТОСУВАННЯ

Учень/учениця:

розуміє значення поняття похідної для опису реальних процесів, зокрема механічного руху;

знаходить швидкість зміни величини в точці; кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в даній точці;

диференціює функції, використовуючи таблицю похідних і правила диференціювання;

застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності і екстремумів функції, побудови графіків;

знаходить найбільше і найменше значення функції;

розв’язує нескладні прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.

35


Аналіз контрольної роботи. Границя функції в точці.


36


Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст


37


Правила диференціювання


38


Правила диференціювання


39


Розв’язування задач. Самостійна робота


40


Ознака сталості функції. Достатня умова зростання (спадання) функції


41


Точки екстремуму


42


Застосування похідної до дослідження функцій


43


Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій


44


Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій


45


Найбільше та найменше значення функції на відрізку


46


Розв’язування задач прикладного змісту. Самостійна робота


47


Узагальнення і систематизація знань


48


Контрольна робота за темою: «Похідна та її застосування»


ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

49


Аналіз контрольної роботи. Функції, їхні властивості та графіки


50


Тригонометричні функції


51


Підсумкова контрольна робота за рік


52


Тригонометричні рівняння


53


Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій


54


Підсумковий урок
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.