Календарно-тематичне планування з алгебри для 10-го класу на І семестр. Профільний рівень.

Алгебра

Для кого: 10 Клас

06.09.2021

72

2

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з алгебри і початків аналізу для 10-го класу на на І семестр. Профільний рівень. Складено до підручника: Алгебра і початки аналізу (профільний рівень) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Аркадій Мерзляк, Віталій Полонський, Дмитро Номіровський, Михайло Якір – Х : Вид-во «Гімназія», 2018 — згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України чинна з 1 вересня 2018 року (6 години на тиждень)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Погоджено

ЗДНВР _______ Т.І. Шкарлет

31.08.2021

Розглянуто на засіданні

шкільного методичного об’єднання. Протокол №1 від 27.08.2021Назва програми

Річна кількість годин

Кількість годин на тиждень

Планова кількість контрольних робіт

Програма затверджена Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268

210 год, 6 год на тиждень, Резерв – 24 години

6 контрольних робіт у І семестрі

6 к.р. у ІІ семестрі
Календарне планування

вчителя математики

Куп’янського ліцею №3"

Голік І.А.

на 2021-2022 навчальний рік


Алгебра і початки аналізу

10-А клас

Алгебра та початки аналізу (профільний рівень),

10-А клас

(6 год на тиждень, І семестр – 92 год)

уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. ФУНКЦІЇ, МНОГОЧЛЕНИ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ (31 год)

Учень (учениця):

зображує на діаграмах або числовій прямій об’єднання і переріз множин та ілюструє поняття підмножини;

формулює означення підмножини, об’єднання і перерізу множин;

знаходить об’єднання і переріз числових множин;

користується різними способами задання функцій;

формулює означення числової функції, зростаючої та спадної функцій, парної та непарної функцій;

знаходить область визначення функцій, значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення;

встановлює за графіком функції її властивості;

виконує і пояснює перетворення графіків функцій; досліджує функції і використовує одержані результати при побудові графіків функцій;

виконує ділення многочленів з остачею, користується теоремою Безу при розв'язуванні рівнянь та нерівностей;

розв’язує найпростіші рівняння з параметрами, нерівності за допомогою методу інтервалів;

користується методом математичної індукції для доведення тверджень.

02.09

Множини, операції над множинами.

02.09

Розв’язування задач і вправ


03.09

Числові функції. Область визначення і множина значень. Графік функції


03.09

Розв’язування задач і вправ.


06.09

Зростання і спадання, парність і непарність функцій, найбільше та найменше значення функції. Властивості графіків парних і непарних функцій.


06.09

Розв’язування задач і вправ


09.09

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій


09.09

Розв’язування задач і вправ


10.09

Розв’язування задач і вправ


10.09

Оборотні функції. Взаємно обернені функції. Графік оберненої функції.


13.09

Розв’язування задач і вправ


13.09

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота


16.09

Узагальнення і систематизація знань


16.09

Контрольна робота № 1 за темою: «Числові множини. Числові функції та їх властивості »


17.09

Аналіз контрольної роботи. Рівносильні рівняння. Рівносильні нерівності


17.09

Рівносильні перетворення нерівностей, метод інтервалів


20.09

Розв’язування задач і вправ


20.09

Розв’язування задач і вправ.


23.09

Рівняння з параметрами


23.09

Розв’язування задач і вправ


24.09

Рівняння і нерівності, що містять знак модуля


24.09

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота


27.09

Дії над многочленами. Ділення многочлена на многочлен з остачею


27.09

Теорема Безу та наслідки з неї. Корені многочленів


30.09

Знаходження раціональних коренів многочлена з цілими коефіцієнтами


30.09

Алгебраїчні рівняння


01.10

Розв’язування задач і вправ


01.10

Метод математичної індукції.


04.10

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота


04.10

Узагальнення і систематизація знань


07.10

Контрольна робота № 2 за темою: «Рівняння та нерівності»


Тема 2. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ (29 год)

Учень (учениця):

формулює означення кореня п-го степеня, арифметичного кореня п-го степеня, степеня з раціональним показником, властивості коренів та степеня з раціональним показником;

обчислює, оцінює та порівнює значення виразів, які містять корені та степені з раціональними показниками; зображує графік степеневої функції;

розв’язує ірраціональні рівняння та нерівності, зокрема з параметрами; застосовує властивості функцій до розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей

07.10

Аналіз контрольної роботи. Степенева функція з натуральним показником. Степенева функція з цілим показником.


08.10

Корінь п–го степеня. Арифметичний корінь п–го степеня, його властивості.


08.10

Розв’язування задач і вправ


11.10

Перетворення виразів з коренями п–го степеня.


11.10

Розв’язування задач і вправ


15.10

Функція та її графік.


15.10

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота


18.10

Степень з раціональним показником, його властивості.


18.10

Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником


21.10

Розв’язування задач і вправ


21.10

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота


22.10

Степеневі функції, їхні властивості та графіки


22.10

Розв’язування задач і вправ


01.11

Узагальнення і систематизація знань


01.11

Контрольна робота № 3 за темою: «Степенева функція»


04.11

Аналіз контрольної роботи. Найпростіші способи розв’язування ірраціональних рівнянь


04.11

Розв’язування задач і вправ


05.11

Застосування метода рівносильних перетворень до розв’язування ірраціональних рівнянь


05.11

Розв’язування задач і вправ


08.11

Різні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь


08.11

Розв’язування задач і вправ


11.11

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота


11.11

Ірраціональні нерівності


12.11

Розв’язування задач і вправ


12.11

Розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей з параметрами.


15.11

Розв’язування задач і вправ


15.11

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота


18.11

Узагальнення і систематизація знань


18.11

Контрольна робота № 4 за темою: «Ірраціональні рівняння та нерівності»


Тема 3. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ (34 год)

Учень (учениця):

виконує перехід від радіанної міри кута до градусної і навпаки; встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;

обчислює значення тригонометричних виразів за допомогою тотожних перетворень;

формулює означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кута числового аргументу; властивості тригонометричних функцій; властивості періодичних функцій; будує графіки періодичних функцій;

ілюструє властивості періодичних функцій за допомогою графіків; перетворює тригонометричні вирази.

19.11

Аналіз контрольної роботи. Радіанне вимірювання кутів


19.11

Синус, косинус, тангенс, котангенс кута


22.11

Розв’язування задач


22.11

Тригонометричні функції числового аргументу


25.11

Властивості тригонометричних функцій. Періодичність функцій.


25.11

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота


26.11

Властивості та графік функції


26.12

Властивості та графік функції


29.11

Властивості та графік функції .


29.11

Властивості та графік функції .


02.12

Розв’язування задач і вправ.


02.12

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота


03.12

Узагальнення і систематизація знань


03.12

Контрольна робота № 5 за темою: «Властивості та графіки тригонометричних функцій»


06.12

Аналіз контрольної роботи. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу


06.12

Тригонометричні формули додавання


09.12

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота


09.12

Формули зведення


10.12

Розв’язування задач і вправ


10.12

Формули подвійного, потрійного і половинного аргументу.


13.12

Розв’язування задач і вправ


13.12

Формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток

16.12

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

16.12

Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму


17.12

Спрощення тригонометричних виразів


17.12

Спрощення тригонометричних виразів


20.12

Розв’язування задач і вправ


20.12

Самостійна робота


23.12

Узагальнення і систематизація знань


23.12

Контрольна робота № 6 за темою: «Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу»


24.12

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ


24.12

Підсумковий урок за І семестрВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.