Календарно-тематичне планування з алгебри, 9 клас

Опис документу:
Складено до підручника: «Алгебра» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз — Х. : Фоліо, 2017. / — згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КЗ «Мелітопольська загальноосвітня санаторна школа – інтернат І-ІІІ ступенів» ЗОР

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

__________________________________

(ПІБ)

__________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

_________________________________

(ПІБ)

_________________________________

(підпис)

«______» ________________20____ р.

Календарно-тематичне планування

з алгебри

для ____9____________ класу

на 2017 / 2018 н.р.

Кишко Сніжана Олексіївна

(ПІБ учителя)

Розглянуто на засіданні МО природничо-математичного циклу

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____ р.

Голова МО Кишко Сніжана Олексіївна

(ПІБ, підпис)

Складено до підручника: «Алгебра» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2017. —  згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

Алгебра, 9 клас  

(2 год на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

1

Повторення і узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри 8 класу

2

Контрольна робота №1 «Діагностична»

Тема 1. НЕРІВНОСТІ (14 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: числових нерівностей; нерівностей зі змінними; лінійних нерівностей з однією змінною; подвійних нерівностей;

пояснює що таке об’єднання та перетин числових проміжків;

формулює:

·   властивості числових нерівностей, властивості нерівностей зі змінною;

·  означення: розв’язку лінійної нерівності з однією змінною, рівносильних нерівностей;

обґрунтовує властивості числових нерівностей;

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання;

записує розв’язки нерівностей та їх систем у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;

розв’язує: лінійні нерівності з однією змінною; системи лінійних нерівностей з однією змінною

3

Аналіз контрольної роботи. Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей.

4

Почленне додавання і множення нерівностей

Основні властивості числових нерівностей.

5

Нерівності зі змінними

6

Нерівності зі змінними

7

Числові проміжки. Об'єднання та переріз числових проміжків   

8

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності

9

Розв’язування задач і вправ

10

Розв’язування задач і вправ

11

Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування.

12

Розв’язування задач і вправ

13

Розв’язування задач і вправ

14

Розв’язування задач і вправ

15

Узагальнення і систематизація знань.

16

Контрольна робота № 2 за темою: «Властивості нерівностей. Лінійні нерівності та їх системи»

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ (22 год)

Учень/учениця:

наводить приклади квадратичної функції;

обчислює значення функції в точці

пояснює перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а;  f (x) →f (x+а); f (x) → kf (x), f (x) → – f(x); алгоритм побудови графіка квадратичної функції;

характеризує функцію за її графіком

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; розв’язування квадратних нерівностей; знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня; складання і розв’язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей прикладних задач

17

Аналіз контрольної роботи.Властивості функції.

18

Нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції, найбільше та найменше значення функції.

19

Найпростіші перетворення графіків функцій

20

Розв’язування задач і вправ

21

Розв’язування задач і вправ

22

Функція , а  0, її графік і властивості

23

Розв’язування задач і вправ

24

Розв’язування задач і вправ

25

Узагальнення і систематизація знань.

26

Контрольна робота № 3 за темою: «Функція. Властивості функції»

27

Аналіз контрольної роботи. Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей

28

Розв’язування задач і вправ

29

Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

30

Розв’язування задач і вправ

31

Розв’язування задач і вправ

32

Узагальнення вивченого матеріалу

ІІ семестр

33

Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі

34

Розв’язування задач і вправ

35

Розв’язування задач і вправ

36

Розв’язування задач і вправ

37

Узагальнення і систематизація знань.

38

Контрольна робота № 4 за темою: «Квадратна нерівність. Розв’язування систем рівнянь другого степеня»

Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ (12 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: числової послідовності; арифметичної та геометричної прогресій;

формулює означення і властивості арифметичної та геометричної прогресій;

записує і пояснює:

·   формули: n-го  члена арифметичної та геометричної прогресій, суми перших n членів цих прогресій;

·   властивості арифметичної та геометричної прогресій

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення членів прогресії; задання прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними; обчислення сум перших n членів арифметичної й геометричної прогресій; використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій

39

Аналіз контрольної роботи.Числові послідовності

40

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії

41

Розв’язування задач і вправ

42

Сума перших п членів арифметичної прогресії

43

Розв’язування задач і вправ

44

Геометрична прогресія, її властивості. Формула п-го члена геометричної прогресії

45

Розв’язування задач і вправ

46

Сума перших п членів геометричної прогресії

47

Розв’язування задач і вправ

48

Розв'язування задач на прогресії, у тому числі прикладного змісту

49

Узагальнення і систематизація знань.

50

Контрольна робота № 5 за темою: «Числові послідовності»

Тема 4. ОСНОВИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ (8 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: випадкових подій, подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків, застосування правил комбінаторики

пояснює, що таке: частота випадкової події, ймовірність випадкової події

знаходить, відбирає і впорядковує інформацію з доступних джерел

розв’язує задачі, що передбачають:

використання комбінаторних правил суми та добутку; знаходження ймовірності випадкової події; обчислення частоти випадкової події; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків

51

Аналіз контрольної роботи.Основні правила комбінаторики

52

Розв’язування задач і вправ

53

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події

54

Класичне означення ймовірності

55

Початкові відомості про статистику.  Способи подання даних та їх обробки

56

Розв’язування задач і вправ

57

Узагальнення і систематизація знань.

58

Контрольна робота № 6 за темою: «Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики»

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З КУРСУ АЛГЕБРИ 9-ГО КЛАСУ (12 год)

59

Аналіз контрольної роботи.Лінійні нерівності та їх системи

60

Розв’язування задач і вправ

61

Найпростіші перетворення графіків функцій

62

Розв’язування задач і вправ

63

Функція , а ≠ 0, її графік і властивості

64

Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

65

Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь

66

Числові послідовності

67

Елементи прикладної математики

68

Підсумкова контрольна робота за рік №7

69

Аналіз контрольної роботи.

70

Підсумковий урок

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!