Календарно-тематичне планування з алгебри, 8 клас

Опис документу:
Складено до підручника: «Алгебра» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз — Х. : Фоліо, 2016. / — згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

КЗ «Мелітопольська загальноосвітня санаторна школа – інтернат І-ІІІ ступенів» ЗОР

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

__________________________________

(ПІБ)

__________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

_________________________________

(ПІБ)

_________________________________

(підпис)

«______» ________________20____ р.

Календарно-тематичне планування

з алгебри

для ____8____________ класу

на 2017 / 2018 н.р.

Кишко Сніжана Олексіївна

(ПІБ учителя)

Розглянуто на засіданні МО природничо-математичного циклу

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____ р.

Голова МО Кишко Сніжана Олексіївна

(ПІБ, підпис)

Складено до підручника: «Алгебра» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз — Х. : Фоліо, 2016. /

—  згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

Алгебра, 8 клас  

(2 год на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

                                            Тема 1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ (32 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: раціонального виразу; раціонального дробу; степеня із цілим показником; розпізнає: цілі раціональні вирази; дробові раціональні вирази;

пояснює: як виконати скорочення дробу; як звести дріб до нового знаменника; як звести дроби до спільного знаменника; що таке стандартний вигляд числа;

формулює: основну властивість дробу; властивості степеня з цілим показником;  правила: додавання, віднімання, множення, ділення дробів, піднесення дробу до степеня;  умову рівності дробу нулю;  означення: степеня з нульовим показником; розв’язує вправи, що передбачають: скорочення дробів; зведення дробів до спільного знаменника; знаходження суми, різниці, добутку, частки дробів; тотожні перетворення раціональних виразів; розв’язування рівнянь зі змінною в знаменнику дробу; перетворення степенів з цілим показником; запис числа в стандартному вигляді; побудову графіка функції  

1

Повторення і узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри 7 класу

2

Контрольна робота №1 «Діагностична»

3

Аналіз контрольної роботи. Раціональні вирази. Раціональні дроби.

4

Основна властивість раціонального дробу

5

Розв’язування задач і вправ.

6

Розв’язування задач і вправ

7

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

8

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

9

Розв’язування задач і вправ.

10

Розв’язування задач і вправ.

11

Узагальнення і систематизація знань.

12

Контрольна робота № 2 за темою: «Раціональні дроби. Додавання та віднімання дробів»

13

Аналіз контрольної роботи. Множення і ділення раціональних дробів.

14

Піднесення дробу до степеня

15

Розв’язування задач і вправ

16

Розв’язування задач і вправ

17

Тотожні перетворення раціональних виразів

18

Розв’язування задач і вправ.

19

Розв’язування задач і вправ.

20

Узагальнення і систематизація знань.

21

Контрольна робота № 3 за темою: «Тотожні перетворення раціональних виразів»

22

Аналіз контрольної роботи. Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння

23

Розв’язування задач і вправ

24

Степінь із цілим показником

25

Властивості степеня із цілим показником

26

Розв’язування задач і вправ

27

Розв’язування задач і вправ

28

Функція , її графік і властивості

29

Розв’язування задач і вправ

30

Узагальнення і систематизація знань.

31

Контрольна робота № 4 за темою: «Раціональні рівняння. Степінь із цілим показником»

32

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок

ІІ семестр

Тема 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА (12 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: раціональних чисел; ірраціональних чисел;

пояснює, що таке: раціональне число; ірраціональне число; дійсне число;

формулює: означення арифметичного квадратного кореня з числа; властивості арифметичного квадратного кореня;

характеризує: властивості функцій  y = x2 ,  за їх графіками;

розв’язує вправи, що передбачають: застосування поняття арифметичного квадратного кореня для обчислення значень виразів, спрощення виразів, розв’язування рівнянь, порівняння значень виразів; перетворення виразів із застосуванням винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня, звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу; побудову графіків функцій y = x2

33

Функція y = x2, її графік і властивості

34

Арифметичний квадратний корінь

35

Розв’язування задач і вправ. Ірраціональні числа. Дійсні числа

36

Властивості арифметичного квадратного кореня

37

Розв’язування задач і вправ

38

Розв’язування задач і вправ

39

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені

40

Розв’язування задач і вправ

41

Розв’язування задач і вправ

42

Функція , її графік і властивості

43

Узагальнення і систематизація знань.

44

Контрольна робота № 5 за темою: «Квадратні корені. Дійсні числа»

Тема 3. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ (18 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: квадратних рівнянь; квадратних тричленів;

формулює:

·  означення квадратного рівняння та квадратного тричлена; кореня квадратного рівняння;

·   теорему Вієта;

записує: формулу коренів квадратного рівняння; формулу розкладання квадратного тричлена на лінійні множники;

складає квадратне рівняння за умовою текстової задачі;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження коренів квадратних рівнянь; розкладання квадратного тричлена на множники; знаходження коренів рівнянь, що зводяться до квадратних; складання і розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до них, як математичних моделей прикладних задач

45

Аналіз контрольної роботи. Квадратні рівняння

46

Розв’язування задач і вправ

47

Формула коренів квадратного рівняння

48

Розв’язування задач і вправ

49

Теорема Вієта.

50

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 9

51

Узагальнення і систематизація знань.

52

Контрольна робота № 6 за темою: «Квадратні рівняння»

53

Аналіз контрольної роботи. Квадратний тричлен.

54

Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

55

Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних

56

Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі

57

Розв’язування задач і вправ

58

Розв’язування задач і вправ

59

Розв’язування задач і вправ

60

Узагальнення і систематизація знань.

61

Контрольна робота № 7 за темою: «Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі»

Тема 4. ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З КУРСУ АЛГЕБРИ 8-ГО КЛАСУ (9год)

62

Аналіз контрольної роботи. Раціональні вирази

63

Розв’язування задач і вправ

64

Квадратні корені. Дійсні числа

65

Розв’язування задач і вправ

66

Квадратні рівняння і раціональні рівняння

67

Текстові і прикладні задачі

68

Підсумкова контрольна робота за рік №8

69

Аналіз контрольної роботи.

70

Підсумковий урок

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
3
міс.
2
1
дн.
1
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!