Календарно-тематичне планування з алгебри, 7 клас

Опис документу:
Складено до підручника: «Алгебра» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз — Х. : Фоліо, 2015. / — згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КЗ «Мелітопольська загальноосвітня санаторна школа – інтернат І-ІІІ ступенів» ЗОР

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

__________________________________

(ПІБ)

__________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

_________________________________

(ПІБ)

_________________________________

(підпис)

«______» ________________20____ р.

Календарно-тематичне планування

з алгебри

для ____7____________ класу

на 2017 / 2018 н.р.

Кишко Сніжана Олексіївна

(ПІБ учителя)

Розглянуто на засіданні МО природничо-математичного циклу

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____ р.

Голова МО Кишко Сніжана Олексіївна

(ПІБ, підпис)

Складено до підручника: «Алгебра» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз — Х. : Фоліо, 2015. /

—  згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

Алгебра, 7 клас  

(2 год на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. ЦІЛІ ВИРАЗИ (36 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: числових виразів; виразів зі змінними; одночленів; многочленів

пояснює:

·   як знайти числове значення виразу зі змінними при заданих значеннях змінних;

·   що таке: тотожні вирази, тотожне перетворення виразу, одночлен стандартного вигляду, коефіцієнт;

формулює:

·   означення: одночлена, степеня з натуральним показником; многочлена, подібних членів многочлена, степеня многочлена;

·   властивості степеня з натуральним показником;

·  правила: множення одночлена і многочлена, множення двох многочленів;

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення значень виразів зі змінними; зведення одночлена до стандартного вигляду; перетворення добутку одночлена і многочлена, суми, різниці, добутку двох многочленів у многочлен; розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки, способом групування, за формулами скороченого множення та із застосуванням декількох способів; використання зазначених перетворень у процесі розв’язування рівнянь, доведення тверджень

1

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази

2

Тотожність. Тотожні перетворення виразу

3

Степінь з натуральним показником

4

Властивості степеня з натуральним показником

5

Розв’язування вправ та задач

6

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

7

Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня.

8

Розв’язування вправ та задач

9

Узагальнення і систематизація знань.

10

Контрольна робота № 1 за темою: «Тотожності . Одночлени»

11

Многочлен. Степінь многочлена. Подібні члени многочлена та їх зведення

12

Розв’язування вправ та задач

13

Додавання і віднімання многочленів

14

Розв’язування вправ та задач

15

Множення одночлена на многочлен

16

Розв’язування вправ та задач

17

Розкладання многочленів на множники

18

Розв’язування вправ та задач

19

Розв’язування вправ та задач

20

Узагальнення і систематизація знань

21

Контрольна робота № 2 за темою: «Многочлени. Розкладання многочленів на множники»

22

Квадрат суми та квадрат різниці двох виразів

23

Розв’язування вправ і задач

24

Добуток різниці та суми двох виразів

25

Різниця квадратів двох виразів

26

Розв’язування вправ і задач

27

Сума і різниця кубів двох виразів

28

Розв’язування вправ і задач

29

Розв’язування задач. Самостійна робота

30

Розв’язування вправ і задач

31

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

32

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

ІІ семестр

33

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

34

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

35

Узагальнення і систематизація знань

36

Контрольна робота № 3 за темою: «Формули скороченого множення»

Тема 2. ФУНКЦІЇ (10 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: функціональних залежностей; лінійних функцій;

пояснює, що таке: аргумент; функція; область визначення функції; область значень функції; графік функції;

формулює означення понять: функція; графік функції; лінійна функція; пряма пропорційність;

називає та ілюструє на прикладах способи задання функції;

описує побудову графіка функції, зокрема лінійної та її окремого виду – прямої пропорційності;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження області визначення функції; знаходження значення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; знаходження за графіком функції значення функції за даним значенням аргументу і навпаки; визначення окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі);

складає та розв'язує задачі на: пряму пропорційність на основі життєвого досвіду; побудову графіків при моделюванні реальних процесів з використанням лінійної функції тощо

37

Функція. Область визначення та область значень функції. Способи задання функцій. Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів

38

Розв’язування вправ і задач

39

Графік функції

40

Розв’язування вправ і задач

41

Лінійна функція, її властивості та графік

42

Розв’язування вправ і задач

43

Розв’язування вправ і задач

44

Розв’язування вправ і задач

45

Узагальнення і систематизація знань

46

Контрольна робота № 4 за темою: «Функції»

Тема 3. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ (18 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: рівняння з однією та двома змінними; лінійних рівнянь з однією та двома змінними; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

пояснює:

·   що таке система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

·   скільки розв’язків може мати система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

формулює означення: лінійних рівнянь з однією та двома змінними; розв’язку рівняння з двома змінними; розв’язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

будує графіки лінійних рівнянь із двома змінними;

описує способи розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

характеризує випадки, коли система двох лінійних рівнянь з двома змінними має один розв’язок; має безліч розв’язків; не має розв’язків;

складає: рівняння та системи рівнянь за умовою текстової задачі;

розв’язує: лінійні рівняння з однією змінною і рівняння, що зводяться до них; текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, вказаними у змісті способами; текстові задачі за допомогою систем двох лінійних рівнянь з двома змінними

47

Лінійне рівняння з однією змінною

48

Лінійні рівняння як математичні моделі текстових задач

49

Розв’язування задач

50

Лінійне рівняння із двома змінними

51

Графік лінійного рівняння із двома змінними

52

Система рівнянь із двома змінними. Графічний метод розв’язування системи

53

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом підстановки

54

Розв’язування вправ і задач

55

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом додавання

56

Розв’язування вправ і задач

57

Системи лінійних рівнянь як математичні моделі текстових задач

58

Розв’язування задач

59

Розв’язування задач

60

Узагальнення і систематизація знань

61

Контрольна робота № 5 за темою: «Лінійні рівняння та їх системи»

62

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ і задач

Тема 4. ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З КУРСУ АЛГЕБРИ 7-ГО КЛАСУ (8 год)

63

Цілі вирази. Розв’язування вправ і задач

64

Розв’язування вправ і задач

65

Функції. Розв’язування вправ і задач

66

Розв’язування вправ і задач

67

Лінійні рівняння та їх системи. Розв’язування вправ і задач

68

Розв’язування вправ і задач

69

Розв’язування вправ і задач

70

Підсумковий урок

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!