Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарно-тематичне планування з алгебри

Алгебра

Для кого: 10 Клас

21.08.2020

490

32

1

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з алгебри та початків аналізу для 10 класу (рівень стандарт). Розраховано на 1 годину на тиждень в першому семестрі і 2 години на тиждень у другому семестрі. Для всіх підручників.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

________________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

Календарно-тематичне планування

з алгебри та початків аналізу

для ________________ класу

на 2020 / 2021 н.р.

_______________________________________________________

(ПІБ учителя)

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________________

___________________________________________________________________________

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____ р.

Голова МО ____________________________________________________

(ПІБ, підпис)

Складено до підручника:ХХХ

згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

Алгебра та початки аналізу(рівень стандарту), 10 клас

(I семестр — 16 год, 1 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень)

уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ (16 год)

Учень/учениця:

користується різними способами задання функцій;

знаходить область визначення функціональних залежностей; значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення;

встановлює за графіком функції її основні властивості;

встановлює властивості функцій;

обчислює та порівнює значення виразів, які містять степені з раціональними показниками, корені;

розпізнає та схематично зображує графіки степеневих функцій;

моделює реальні процеси за допомогою степеневих функцій.

1

Повторення і узагальнення з курсу алгебри за 9 клас

2

Числові функції. Способи задання функцій

3

Властивості функції

4

Парні та непарні функції

5

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

6

Степенева функція з натуральним показником

7

Степенева функція з цілим показником

8

Властивості степеневих функцій

9

Означення кореня n-го степеня

10

Властивості кореня n-го степеня

11

Означення та властивості степеня з раціональним показником

12

Розв’язування вправ. Іраціональні рівняння.

13

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

14

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

15

Контрольна робота з теми «Степенева функція»

16

Корекція знань учнів з теми

ІІ семестр

Тема 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ (19 год)

Учень/учениця:

вміє переходити від радіанної міри кута до градусної й навпаки;

встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;

розпізнає і схематично будує графіки тригонометричних функцій;

ілюструє властивості тригонометричних функцій за допомогою графіків;

перетворює нескладні тригонометричні вирази;

застосовує тригонометричні функції до опису реальних процесів;

розв’язує найпростіші тригонометричні рівняння.

17

Синус, косинус, тангенс, котангенс кута.

18

Радіанне вимірювання кутів.

19

Тригонометричні функції числового аргументу

20

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

21

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

22

Формули зведення

23

Періодичність функцій. Властивості та графіки тригонометричних функцій.

24

Властивості та графіки тригонометричних функцій

25

Розв’язування задач і вправ.

26

Формули додавання

27

Формули подвійного і половинного аргументів

28

Формули для перетворення суми і різниці у добуток

29

Розв’язування задач і вправ

30

Найпростіші тригонометричні рівняння

31

Розв’язування задач і вправ

32

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

33

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

34

Контрольна робота з теми: «Тригонометричні функції»

35

Корекція знань учнів з теми

Тема 3. ПОХІДНА ТА її ЗАСТОСУВАННЯ (14 год)

Учень/учениця:

розуміє значення поняття похідної для опису реальних процесів, зокрема механічного руху;

знаходить швидкість зміни величини в точці; кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в даній точці;

диференціює функції, використовуючи таблицю похідних і правила диференціювання;

застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності і екстремумів функції, побудови графіків;

знаходить найбільше і найменше значення функції;

розв’язує нескладні прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.

36

Границя функції в точці.

37

Задачі про миттєву швидкість і дотичну до графіка функцій.

38

Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст

39

Правила диференціювання

40

Правила диференціювання

41

Рівняння дотичної

42

Розв’язування задач. Самостійна робота

43

Ознака сталості функції. Достатня умова зростання (спадання) функції

44

Розв’язування задач і вправ

45

Точки екстремуму функції

46

Найбільше і найменше значення функції

47

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

48

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

49

Розв’язування задач прикладного змісту. Самостійна робота

50

Узагальнення і систематизація знань

51

Контрольна робота з теми: «Похідна та її застосування»

52

Корекція знань учнів з теми

53

Розв’язування завдань ЗНО

54

Розв’язування завдань ЗНО

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.