Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарно - тематичне планування уроків з української літератури для 10 класу (філологічний профіль) на І семестр

Українська література

Для кого: 10 Клас

02.09.2020

572

26

0

Опис документу:
Календарно - тематичне планування для 10 класу складено відповідно до Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська література: 10-11 класи.-Профільний рівень/Усатенко Г.О., Фасоля А.М.(наказ МОН України №1407 від 23.10.2017 р.)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Затверджено:

директор школи__________

Українська література

10 клас (профіль)

Навчальна програма з української літератури (профільний рівень) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури у 10 класі

Семестри

І

ІІ

Рівні

профільний

Контрольні роботи у формі:

3

3

  • контрольного класного твору*;

1

1

  • виконання інших   завдань (тестів, відповідей на запитання)

2

2

Уроки розвитку мовлення**

2 (у+п)

2 (у+п)

Уроки позакласного

читання

2

2

Перевірка зошитів

4

5

І семестр

Дата

Зміст програмового матеріалу

Повторення вивченого (5.) + Вступ (2г.)

1

Читацький практикум. Література як одна з форм естетичного освоєння дійсності. Взаємодія літератури та інших видів мистецтва. Діалогічні взаємини автора і читача

2

Вхідний контроль знань

3

Повторення вивченого. Чинники зміни культурно-історичних епох і літературних напрямів. Питання періодизації літератури. Особливості періодизації української літератури. Стильові особливості літературних періодів

4

Літературні напрями і стилі давньої і нової української літератури ХІ - першої половини ХІХ ст.: світоглядні й естетичні засади, провідні жанри

5

Повторення. Творчість Т.Шевченка

6

Повторення. П.Куліш. "Чорна рада"

7

Повторення. Марко Вовчок. "Інститутка"

8

РМ№1. Письмове есе про враження від творів

9

Контрольна робота№1. Тестові завдання

Тематична

Українська література ІІ половини ХІХ ст. І. Нечуй -Левицький.(7г.)+ПЧ(1г.)+ РМ(1г.)

10

Реалізм в українській літературі 70-90-х років ХІХ ст.; відображення життя у формах самого життя. Ідейні і моральні пошуки особистості, спроби розв'язати суперечність між ідеалом та соціальною дійсністю

11

Іван Нечуй-Левицький. Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури

12

"Кайдашева сім'я" - соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей

ТЛ: соціально-побутова повість

13

РМ№2. Усний переказ епізоду повісті "Кайдашева сім'я"

14

Колоритні людські характери в повісті. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі

15

Ствердження цінностей національної етики засобами комічного. "Сміх крізь сльози" як ідейна домінанта твору. Сценічне життя повісті.

ТЛ: засоби комічного

16

ПЧ№1. І.Нечуй -Левицький. "Гетьман Іван Виговський"

17

Контрольна робота №2. Тести

18

Читацький практикум. Прозовий епічний твір великої форми. "Ключі" до прочитання. Лист другу про прочитане

Тематична

Українська література ІІ половини ХІХ ст. Панас Мирний (9г.)

19

Панас Мирний. Огляд життя та творчості

20

"Хіба ревуть воли ,як ясла повні?"- перший соціально-психологічний роман в українській літературі.

ТЛ: соціально-психологічний роман

21

Особливості композиції роману:хронологічна послідовність та історичні відступи. Проблематика твору

22

Вихід героя за рамки "родинного кола". Психологічне дослідження формування характеру, духовний злам Чіпки під впливом соціальних обставин

ТЛ: методи аналізу художнього твору

23

Характеристика образу Чіпки Варениченка

24

Характеристика інших персонажів твору

25

Особливості стилю письменника: епічність, ритмічність прози, реалістичність зображення психології персонажів, майстерність пейзажів

26

Значення творчості Панаса Мирного для розвитку української літератури

27

Контрольна робота №3. Твір "Причини зламу Чіпки (за романом Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?")

Тематична

Драматургія ХІХ ст.(12г.)

28

Тяглість драматургічної традиції в Україні. Шкільна драма ХУІІІ ст. Інтермедії. Вертепна драма. Драматургія І половини ХІХ ст. Народна драма І. Котляревського

ТЛ: драма як рід літератури. Витоки драми як виду мистецтва (від античної драми до народної)

29

Новаторський характер української драматургії ІІ половини ХІХ ст. Соціально-побутові та історичні драми й комедії М.Кропивницького, М.Старицького, Івана Карпенка - Карого, Панаса Мирного та ін.

30

Створення професійного театру в Галичині (1864р.). Перша народна артистка України Марія Заньковецька. Роль професійного театру у розвитку національної культури

31

Життєвий і творчий шлях І.Карпенка - Карого. Багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. Драматургічне новаторство письменника

32

Комедія "Хазяїн". Головний конфлікт комедії. Терентій Пузир як утілення некерованого прагнення накопичення матеріальних статків

33

Морально-етичні конфлікти в родині Пузиря. Соціальний конфлікт між мільйонером та його працівниками, наймитами

34

"Мартин Боруля" (оглядово). Проблематика зміни соціальної ролі і статусу, яка не пов'язана з походженням людини

35

Борис Грінченко. Письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, публіцист, історик, громадсько-культурний діяч

36

"Без хліба"-морально -етична проблема на межі голоду рідних і порушення заповіді "Не укради" в образі селянина Петра.

"Сам собі пан" - маніфест людської гідності. Засоби типізації образу селянина Данила

37

Аналіз поезій "Доки?", "До народу", "До праці"

38

"Моє щастя" - життєве і мистецьке кредо автора; маніфест щирих почуттів і відданої праці своєму народові як істинні цінності митця. "Весняні сонети"- ідея єдності природи і душевного стану людини

ТЛ: цикл сонетів

39

Контрольна робота №4. Тестування

Тематична

Українська література кінця ХІХ - початку ХХ ст. І.Франко(11г.)+ ВЧ(1г.)

40

Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті. Основні тенденції розвитку української літератури

41

Модернізм як естетична революція та етапність у розвитку самого мистецтва.

ТЛ: модернізм як напрям мистецтва

42

Імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неоромантизм як різні напрями модернізму

ТЛ: імпресіонізм як метод і напрям

43

Іван Франко. Важливі етапи життєвого і творчого шляху І.Франка. Багатогранність громадської і творчої діяльності

44

Тематична і жанрова різноманітність поезій І.Франка. "Поетична суперечка" з Вороним. Ліричний герой громадянської лірики І.Франка - борець проти соціального й національного гноблення. ("Каменярі", "Земле моя, всеплодющая мати")

45

Патріотизм, національна ідея в поезії "Україна" зі збірки "З вершин і низин". "Декадент" - поетичне кредо І.Франка.

46

Поема "Мойсей" - філософське осмислення історичного шляху українського народу. Віра в його щасливе майбутнє. Проблематика твору

ТЛ: біблійні образи в літературі

47

Пролог до поеми - заповіт Франка українському народові. Елементи автобіографізму та авторефлексії у творі (вивчити напам'ять"Пролог" із поеми)

48

49

Збірка "Зів'яле листя" - "лірична драма". Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, піднесення чистого й безкорисного кохання ("Ой ти, дівчино, з горіха зерня", "Чого являєшся мені ...")

Вивчити напам'ять 2 поезії

50

"Легенда про вічне життя". Змістовний зв'язок твору із поезією збірки "Зів'яле листя". Драматизм людських стосунків, роздуми про взаємність кохання

51

Урок виразного читання. Декламування поезій І.Франка

52

Контрольна робота№5. Тести. Відповіді на питання

Тематична

Українська література кінця ХІХ - початку ХХ ст. І.Франко- перекладач,прозаїк, драматург (11г.)+ПЧ(1г.)

53

Франко - перекладач. Переклади творів давньогрецьких поетів, Мільтона, Байрона, Гете, Гейне, Гюго, Міцкевича

54

55

Новела "Сойчине крило". Синтез епосу, лірики і драми. Випробування героїв першим коханням

56

Зв'язок психологічної колізії новели із проблемою гри та природності. Психологічна трансформація персонажа як ствердження того, що людина може залишатись гідною свого імені

57

ПЧ№2. І.Франко. "Перехресні стежки"

58

"Украдене щастя" - соціально - психологічна драма. Найвизначніший сценічний твір Франка. Сюжет драми, головні герої, конфлікт у творі, проблематика

59

Внутрішня й міжособистісна гармонія особистості як ідейна домінанта твору. Глибина почуттів і драма героїв. Соціальні витоки особистої драми

60

Засоби художнього вираження почуттів. Сценічне життя драми. Богдан Ступка у ролі Миколи у постановці Київського драматичного театру ім. І.Франка

61

Читацький практикум. Соціально-психологічна драма. "Ключі до прочитання. Рецензія на театральну постановку драматичного твору

62

Контрольна робота №6. Тестування

63

64

Повторення вивченого за І семестр

Погоджено:

заступник директора з НВР _________________

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.