Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно - тематичне планування уроків української мови в 2 класі, 2 семестрі

НУШ

Для кого: 2 Клас

18.01.2021

224

7

0

Опис документу:
У даному документі представлене календарно - тематичне планування уроків української мови за підручником Катерини Пономарьової (7 годин на тиждень). Складене відповідно до програми Олександри Савченко.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІ СЕМЕСТР

4 години х 19 тижнів = 76 годин

(63 години української мови, 10 годин розвитку зв’язного мовлення)

з/п

Тема уроку

Дата

Сторінки підручника

Досліджую прикметники

62

Розпізнавання слів – назв ознак. Розрізнення їх за питаннями який? яка? яке? які?

С. 72-73

63

Ознайомлення з терміном «прикметники». Добір прикметників для опису пір року.

С. 74

64

Ознайомлення з терміном «прикметники». Добір прикметників для опису пір року. Складання розповіді про улюблену пору року

С. 75

65

Утворення прикметників від поданих іменників. Знаходження прикметників у тексті. Складання меню соків.

С. 76

66

Утворення прикметників від поданих іменників. Знаходження прикметників у тексті. Складання меню соків

С. 76 -77

67

Розвиток зв’язного мовлення. Малюю новорічну ялинку.

68

Утворення словосполучень іменника з прикметником. Пошук потрібної інформації в тексті за поданими запитаннями.

С. 78

69

Змінювання прикметників за числами. Утворення словосполучень іменника з прикметником.

С. 79 - 80

70

Розпізнавання і добір близьких за значенням прикметників. Вибір найточнішого

прикметника з групи близьких за значенням.

С. 80 - 81

71

Розпізнавання і добір прикметників, протилежних за значенням. Перетворення тексту шляхом заміни прикметників на протилежні за значенням.

С. 82 - 83

72

Розрізнення прикметників, ужитих у прямому і переносному значеннях. Складання загадок з прикметниками.

С. 83 - 84

73

Розвиток зв’язного мовлення. Малюю зимові розваги.

74

Діагностична робота. Перевірка мовних знань і вмінь.

75

Аналіз контрольної роботи. Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань.

Досліджую дієслова

76

Формування уявлення про слова – назви дій. Розпізнавання їх за питаннями що робить? що роблять?. Знаходження слів – назв дій у тексті, доповнення ними речень.

С. 85 – 86

77

Формування уявлення про слова – назви дій. Розпізнавання їх за питаннями що робить? що роблять?. Знаходження слів – назв дій у тексті, доповнення ними речень.

С. 86

78

Ознайомлення з терміном «дієслово». Добір дієслів до поданих іменників. Пошук потрібної інформації в запрошенні.

С. 87 – 88

79

Вправляння у розпізнаванні, утворенні і використанні дієслів у мовленні.

С. 89 – 90

80

Розвиток зв’язного мовлення. Розповідаю про допомогу птахам.

81

Змінювання дієслів за числами. Прогнозування змісту книжки за її обкладинкою й анотацією. Утворення словосполучень дієслова з іменником.

С. 90 – 91

82

Змінювання дієслів за числами. Прогнозування змісту книжки за її обкладинкою й анотацією. Утворення словосполучень дієслова з іменником.

С. 90 - 91

83

Розпізнавання близьких за значенням дієслів. Встановлення відповідності між сталими висловами і близькими за значенням дієсловами.

С. 92 – 93

84

Розпізнавання і добір протилежних за значенням дієслів. Написання смс-повідомлення. Складання розповіді за світлинами.

С. 93 – 94

85

Спостереження за багатозначними дієсловами. Побудова речень з багатозначними дієсловами. Пошук інформації на схемі.

С. 95 – 96

86

Розвиток зв’язного мовлення. Малюю домашніх улюбленців.

87

Розрізнення дієслів, ужитих у прямому і переносному значеннях. Висловлення власної думки на основі прочитаного тексту.

С. 96 - 97

88

Діагностична робота. Перевірка мовних знань і вмінь.

89

Аналіз контрольної роботи. Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань.

Досліджую числівники

90

Формування уявлення про слова – назви чисел. Розпізнавання їх за питанням скільки?. Доповнення речень словами – назвами чисел.

С. 98 - 99

91

Формування уявлення про слова – назви чисел. Розпізнавання їх за питанням скільки?. Доповнення речень словами – назвами чисел. Добір близьких за значенням слів до поданих.

С. 99

92

Ознайомлення з терміном «числівник». Розпізнавання числівників у тексті. Записування відповідей на подані запитання

С. 100

93

Розвиток зв’язного мовлення. Розповідаю за кадрами фільму.

94

Ознайомлення з терміном «числівник». Розпізнавання числівників у тексті. Записування відповідей на подані запитання

С. 101

95

Вправляння у правильному написанні і наголошуванні числівників п’ять, шість, дев’ять, одинадцять, чотирнадцять, шістнадцять.

С. 102

96

Вправляння у правильному написанні і наголошуванні числівників п’ять, шість, дев’ять, одинадцять, чотирнадцять, шістнадцять.

С. 102 - 103

97

Встановлення зв’язку між іменниками і числівниками. Утворення словосполучень числівника з іменником.

С. 103 - 104

98

Діагностична робота. Перевірка мовних знань і вмінь.

99

Аналіз контрольної роботи. Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань.

100

Розвиток зв’язного мовлення. Малюю весну.

Досліджую службові слова

101

Формування уявлення про службові слова. Розпізнавання їх у реченнях і текстах. Доповнення речень службовими словами.

С. 105 - 106

102

Написання службових слів окремо від інших. Редагування тексту шляхом добору службових слів

С. 106 - 107

103

Використання службових слів у мовленні. Записування відповіді на запитання за змістом прочитаного.

С. 108

104

Використання службових слів у мовленні. Записування відповіді на запитання за змістом прочитаного.

С. 109

105

Ознайомлення з терміном «частини мови». Розрізнення частин мови за питаннями.

С. 110

106

Ознайомлення з терміном «частини мови». Розрізнення частин мови за питаннями.

С. 111

107

Розвиток зв’язного мовлення. Підписую святкову листівку.

108

Діагностична робота. Списування

109

Аналіз контрольної роботи. Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань.

Досліджую речення

110

Розрізнення груп слів і речень. Розпізнавання речень за основними ознаками. Встановлення межі речень у тексті.

С. 112 - 113

111

Ознайомлення з терміном «розповідні речення». Побудова і записування розповідних речень за поданими запитаннями, малюнками. Вправляння у визначенні межі речень у тексті.

С. 114 - 115

112

Ознайомлення з терміном «питальні речення». Розпізнавання питальних речень у тексті.

С. 115 - 116

113

Ознайомлення з терміном «спонукальні речення». Розпізнавання спонукальних речень у тексті. Побудова спонукальних речень за малюнками.

С. 117 - 118

114

Розвиток зв’язного мовлення. Малюю весняні квіти.

115

Ознайомлення з терміном «окличні речення». Розрізнення окличних і неокличних речень. Побудова окличних речень за малюнками.

С. 118 - 119

116

Визначення головних слів у реченні. Встановлення зв’язку між головними словами в реченні за питаннями.

С. 120 - 121

117

Поширення речень за питаннями. Встановлення зв’язку слів у реченні.

С. 122 - 123

118

Складання речень за малюнком. Розпізнавання і побудова речень, різних за метою висловлювання. Поширення речень за питаннями.

С. 123 - 124

119

Діагностична робота. Перевірка мовних знань і вмінь.

120

Аналіз контрольної роботи. Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань.

121

Розвиток зв’язного мовлення.Розповідаю за кадрами мультфільму.

Досліджую текст

122

Розпізнавання тексту за основними ознаками. Редагування деформованого тексту. Вилучення з тексту «зайвого» речення.

С. 125 - 126

123

Добір заголовка до тексту. Прогнозування змісту тексту за поданим заголовком. Редагування деформованого тексту. Побудова тексту за поданим заголовком і малюнком

С. 127 - 128

124

Дослідження будови тексту. Визначення в тексті зачину, основної частини і кінцівки. Відновлення деформованого тексту.

С. 129 - 130

125

Розрізнення тексту-розповіді і тексту-опису. Визначення типу поданого тексту. Розпізнавання тварини за її описом.

С. 131 - 132

126

Виявлення слів, які прикрашають текст. Збагачення тексту виражальними засобами.

С. 133 - 134

127

Добір виражальних засобів мови для поширення речень. Відновлення деформованих речень. Використання виражальних засобів під час побудови текстів

С. 135 - 136

128

Удосконалення тексту шляхом усунення невиправданих лексичних повторів. Складання усної розповіді за малюнком.

С. 131387 -

129

Розвиток звязного мовлення. Мрію про канікули.

130

Повторення вивченого.

С. 139 - 140

131

Закріплення вивченого.

С. 141 - 142

132

Діагностична робота. Диктант

133

Аналіз контрольної роботи. Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань.

134

Підсумок за ІІ семестр.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.