Календарно-тематичне планування уроків української мови у 8 класі

Опис документу:
Календарно-тематичне планування складено згідно з рекомендаціями МОН України щодо особливостей викладання української мови та літератури в ЗНЗ у 2017 – 2018 н.р. та відповідно до Програми для ЗНЗ: Українська мова. 5 – 9 класи/ Автори Шелехова Г. Т., Пентилюк М. Я., Новосьолова В. І., Гнаткович Т. Д., Тараннік-Ткачук К. В., Коржова Н. Б.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування уроків

української мови у 8 класі

на 2017 – 2018 н. р.

За програмою - 70год, 2 год на тиждень.

За навчальним планом – 105 год, 3 год на тиждень

Календарно-тематичне планування складено згідно з рекомендаціями МОН України щодо особливостей викладання української мови та літератури в ЗНЗ у 2017 – 2018 н.р. та відповідно до Програми для ЗНЗ: Українська мова. 5 – 9 класи/ Автори Шелехова Г. Т., Пентилюк М. Я., Новосьолова В. І., Гнаткович Т. Д., Тараннік-Ткачук К. В., Коржова Н. Б.

У розвантаженні програми (2015 р.) брали участь: Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Новосьолова В. І., Сидоренко В. В., Тарасенко О. О., Усатенко Г. О., Оперчук О. П., Мельник М. М., Ткачова Г. В., Глазова О. П., Панасенко Н. М.

В оновленні програми брали участь (2017 р.): Глазова О.П., Романенко Ю. О., Голуб Н.Б., Кондесюк Т.В., Котусенко О.Ю.,Мельниченко О.М., Михайловська Н. А., Панченков А. О., Пчеляна Л. В.

Підручник:

Глазова О.П.

Українська мова: підруч. для 8 класу для загальноосвіт.навч. закл./ О.П. Глазова – Х.: ФОЛІО, 2016. – 288 с.: іл..

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

2

2

Письмо: переказ

1

1

твір

1

1

Правопис: диктант

1

1

Говоріння:

І семестр

ІІ семестр

діалог – 1

читання мовчки – 1

усний переказ – 1

усний твір – 1

з/п

Тема уроку

К-сть

год.

Дата

При

міт

ки

1

ВСТУП. Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу. Колективне складання плану (складного) розповіді про Вікіпедію як унікальний міжнародний інтернет-проект енциклопедії, що твориться 250-ма мовами світу

1

04/09

2

РМ № 1. Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи мовлення, вимоги до мовлення, ситуацію спілкування. Засоби міжфразового зв’язку в тексті. Складання тексту-роздуму в публіцистичному стилі «Вікіпедія: простір необмежених можливостей і прихованих обмежень»

06/09

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

(3 години)

3

Лексикологія. Фразеологія. Складання інструкції щодо користування електронними мовними словниками

1

07/09

4

Морфологія й орфографія

1

11/09

5

Основні правила правопису

1

13/09

6

РМ №2. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Аудіювання тексту, що містить опис пам’ятки історії та культури

1

14/09

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Словосполучення й речення (4 години)

7

Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

2

18/09

20/09

8

РМ №3.Особливості будови опису пам’яток історії та культури. Вибірковий усний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в художньому стилі

1

21/09

9

Речення. Речення прості й складні (повторення); двоскладні та односкладні. Складання проекту статті до Вікіпедії «Українські козаки: історія й сучасність» із використанням простих і складних, двоскладних й односкладних речень

2

25/09

27/09

10

РМ №4.Складання й розігрування діалогу-обміну думками та враженнями від телепередач (матеріалів відеохостингаYouTube), присвячених вивченню та збереженню пам’яток історії та культури

1

28/09

11

Граматична помилка та її умовне позначення (практично). Навчальне читання мовчки

1

02/10

12

Контрольна робота №1.«Повторення вивченого. Синтаксис. Пунктуація». Редагування речень, що містять неправильно відтворені або недоречно вжиті фразеологізми

1

04/10

13

РМ №5.Контрольне читання мовчки тексту публіцистичного стилю. Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки

1

05/10

Просте речення.

Двоскладне речення

(7 годин + 1 година на повторення)

14

Головні та другорядні члени речення. Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета

2

09/10

11/10

15

Простий і складений (іменний і дієслівний). Способи вираження присудка

2

12/10

18/10

16

Тире між підметом і присудком. Виразне читання речень різних видів з акцентуванням уваги на виділенні слів логічним наголосом для передавання змістових та емоційних відтінків значення

2

19/10

30/10

17

Узгодження головних членів речення. Речення поширені й непоширені (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос

2

01/11

02/11

18

Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення)

2

06/11

08/11

19

Види обставин (за значенням), способи вираження їх. Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами

2

09/11

13/11

20

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що беруться в лапки

2

15/11

16/11

21

Контрольна робота №2. «Просте речення. Двоскладне речення». Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки (в узгодженні головних членів речення)

1

20/11

22

РМ №6.Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за картиною в публіцистичному стилі (за простим або складним планом з використанням порівняльних зворотів)

1

22/11

23

РМ №7. Контрольний докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі (за простим або складним планом, з використанням прикладок)

1

23/11

24

РМ. Докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі ( за простим або складним планом, з використанням прикладок)

1

27/11

Односкладні речення (7 годин)

25

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка і підмета. Односкладне речення як частина складного речення

2

29/1130/11

26

Означено-особові речення. Аналіз письмового переказу

1

04/12

27

Неозначено-особові речення

1

06/12

28

Узагальнено-особові речення

1

07/12

29

Контрольний диктант. Складання та розігрування діалогу-розпитування або домовляння (телефонної розмови) з використанням неповних та односкладних речень

1

11/12

30

Безособові речення.

Називні речення

2

13/1214/12

31

РМ №8. Особливості будови опису місцевості. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (за складним планом) з використанням називних речень на позначення місця

1

18/12

32

РМ №9. Контрольний письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (за складним планом з використанням речень, ускладнених однорідними членами)

1

18/12

33

Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях. Аналіз письмового твору

2

20/12

21/12

Просте ускладнене речення.

Речення з однорідними членами ( 5 годин + 1 година на повторення)

34

Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим та змішаним зв’язком)

22/01

Д/З §28,

с.178

35

Поширені й непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові). Розділові знаки при однорідних членах речення

24/0125/01

Д/З §28,

с.178

36

РМ №10.Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу

29/01

С.169

37

Речення з кількома рядами однорідних членів.

31/01

Д/З §29

38

Синтаксичний розбір простого речення, ускладненого однорідними членами

01/02

С.186

39

Однорідні й неоднорідні означення

05/02

Д/З §30

40

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами (повторення й поглиблення)

07/02

Д/З §31

41

Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

08/02

Д/З §31

42

РМ №11.Повідомлення на тему про мову, що потребує зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі (речення з однорідними членами, односкладні речення)

12/02

Речення зі звертаннями, вставними словами

(словосполученнями, реченнями) ( 5 годин)

43

Звертання. Розділові знаки при звертанні

14/02

Д/З §32

44

Звертання непоширені й поширені.

15/02

Д/З §32

45

Риторичне звертання. Виконання проекту «Роль і значення звертань у творах українського фольклору»

19/02

Д/З §32

46

Синтаксичний розбір простого речення, ускладненого звертанням

21/02

с.209

47

Вставні слова,словосполучення і речення

22/02

Д/З §33

48

Групи вставних слів і словосполучень за значенням

26/02

49

Розділові знаки при звертаннях і вставних словах.

28/02

50

Синтаксичний розбір простого речення, ускладненого вставними словами (словосполученнями, реченнями)

01/03

51

Контрольна робота №3. Однорідні члени речення. Звертання. Вставні слова. Виразне читання речень, що містять звертання

05/03

52

РМ №12.Інтерв’ю в публіцистичному стилі

07/03

с.210

53

Контрольне аудіювання. Складання переліку необхідних для вашої родини закупівель (продуктів харчування, промислових товарів тощо) на поточний місяць із використанням узагальнювальних слів при однорідних членах речення

12/03

Речення з відокремленими членами (13 годин)

54

Поняття про відокремлення.

14/03

Д/З §34

55

Відокремленні другорядні члени речення (також уточнювальні).

15/03

56

Розділові знаки при відокремлених членах речення

19/03

57

Розділові знаки при відокремлених членах речення. Читання мовчки і вголос тексту художнього стилю, що містить речення, ускладнені відокремленими членами

21/03

58

Відокремлені означення

22/03

59

Відокремлені означення. РМ. Створення висловлення-роздуму «Кого із сучасників я вважаю успішною людиною» з використанням відокремлених означень

26/03

60

61

Відокремлені прикладки

2

28/0329/03

Д/З §35

62

63

РМ № 13-14.Контрольний стислий письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі (за складним планом)

11/0412/04

64

65

Відокремленні обставини. РМ. Складання допису дискусійного характеру до блога «Чи переможе книжку комп’ютер, а бібліотеку — Інтернет?» з використанням відокремлених обставин

16/0418/04

Д/З §36

66

Відокремлені додатки

19/04

Д/З §37

67

Відокремлення додатків

23/04

Д/З §37

68

69

Відокремлені уточнюючі члени речення.

РМ. Створення висловлення «Родина — це вся Україна з глибоким корінням, високим гіллям» з використанням речень, ускладнених відокремленими уточнювальними прикладками зі словами на ім’я, на прізвище

25/0426/04

Д/З §38

70

Синтаксичний розбір простого речення, ускладненого відокремленими другорядними членами реченнями)

30/04

71

Контрольна робота №4. Речення з відокремленими членами.

02/05

72

73

РМ №15-16.Контрольний письмовий твір-опис пам’ятки історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (з використанням відокремлених означень та обставин)

2

03/05

07/05

с.188

74

Контрольний диктант. Аналіз письмового твору

10/05

Повторення в кінці року (3 години)

75

Словосполучення й речення. Види речень. Розділові знаки в кінці речень

14/05

с.254

76

77

Головні й другорядні члени речення

16/0517/05

с.255

78

Види односкладних речень. Повні й неповні речення

21/05

с.257

79

Розділові знаки в простому реченні. Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки

23/03

с.260

80

Ораторська майстерність (мовна вікторина)

Підсумковий урок

24/05

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»