Календарно-тематичне планування уроків української мови для 5-го класу

Опис документу:
Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 5-9 класи / Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова, Т.Д.Гнаткович, Н.Б.Коржова, А.С.Пономаренко, К.В.Таранік-Ткачук. - К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07. 06. 2017 р.).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

5 к л а с

Українська мова

Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 5-9 класи / Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова, Т.Д.Гнаткович, Н.Б.Коржова, А.С.Пономаренко, К.В.Таранік-Ткачук. - К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07. 06. 2017 р.).

І семестр

Зміст навчального матеріалу

К-сть

годин

Дата

Примітка

Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова - державна мова України.

1

03.09

2

Розкриття значення прослуханих та прочитаних прислів'їв, афоризмів, влучних висловів про роль мови в житті людини і суспільства та значення державної мови для громадян України (усно).

1

04.09

3

РМ.. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), особливості їх. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне.

1

05.09

4

Усні й письмові висловлення, текст. Зміст, заголовок тексту. План тексту. Поділ зв'язного висловлення (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою

висловлення. Розділові знаки в кінці речення.

1

06.09

5

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту

1

10.09

6

РМ.Складання тексту-розповіді про свою школу (клас) із використанням запропонованих (самостійно дібраних) прислів'їв.

1

11.09

7

РМ.Читання мовчки та вголос. Відповіді на запитання за змістом прочитаного.

1

12.09

8

Контрольний диктант.

1

13.09

9

РМ.Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов'язаної з життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру з використанням етикетних формул).

1

17.09

10

РМ.Текст. Змістова й композиційна єдність, зв'язність тексту. Тема, основна думка тексту, мікротема. Простий план тексту. Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті. Усна й письмова форми тексту (висловлення).

1

18.09

11

Контрольна робота. Повторення вивченого в початкових класах. Тест

1

19.09

12

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова (повторення).

1

20.09

13

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Аудіювання й читання тексту, у якому використано слова, вжиті в переносному значенні.

1

24.09

14

Лексична помилка та умовне позначення її (практично).

1

24.09

15

Тлумачний словник.

1

26.09

16

РМ. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум. Особливості будови опису предмета (тварини).

1

27.09

17

Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів.

Робота з деформованим текстом (заміна повторюваних слів синонімами, використання синонімів як засобу зв'язку речень у тексті).

1

01.10

18

Групи слів за значенням. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів.

1

02.10

19

РМ.Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми

(за колективно складеним простим планом).

1

03.10

20-21

РМ.. Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом).

2

04.10

08.10

22

Групи слів за значенням. Омоніми. Ознайомлення зі словником омонімів.

1

09.10

23

Групи слів за значенням. Пароніми. Ознайомлення зі словником паронімів.

1

10.10

24

РМ.Аналіз письмового переказу.

1

11.10

25

Узагальнення й систематизація вивченого з теми « Лексикологія».

1

15.10

26

Контрольна робота. Лексикологія Тест.

1

16.10

27

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення - значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей).

1

17.10

28

Спільнокореневі слова й форми слова.

1

18.10

29

Редагування речень, що містять спільнокореневі слова й форми одного слова.

1

22.10

30

РМ.Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом.

1

23.10

31

Незмінні й змінні слова.

1

24.10

32

РМ. Письмовий твір-опис предмета з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).

1

25.10

33

Правопис значущих частин слова (повторення). Написання префіксів пре-, при-, прі-. Конструювання речень- компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-.

1

05.11

34

РМ. Аналіз письмового твору- опису предмета.

1

06.11

35

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Будова слова. Орфографія».

1

07.11

36

Контрольна робота. Будова слова. Орфографія. Тест

1

08.11

37

Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки.

1

12.11

38

Приголосні тверді й м'які, дзвінкі й глухі (повторення); вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г.

1

13.11

39

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, збука).

Упорядкування за абеткою імен героїв улюблених мультфільмів.

1

14.11

40

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ (повторення).

1

15.11

41

РМ.Есей (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови.

1

19.11

42

Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів.

1

20.11

43

Колективне укладання переліку часто вживаних слів, у наголошуванні яких трапляються помилки.

Проговорювання скоромовок, виконання артикуляційних вправ.

1

21.11

44

Орфоепічна помилка (практично).

1

22.11

45

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

1

26.11

46

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

1

27.11

47

Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.

1

28.11

48

Контрольна робота. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія Тест.

1

29.11

49

Орфографічний словник. Орфограма (практично).

1

03.12

50

Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.

1

04.12

51

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Вимова префіксів з-, с-.

1

05.12

52

РМ. Складання й розігрування діалогів з використанням слів, у вимові яких часто трапляються помилки (випадок, черговий, вимова, запитання, завдання та ін.)

1

06.12

53

Вимова і правопис префіксів роз-, без-.

1

10.12

54

Спрощення в групах приголосних.

1

11.12

55

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] - [а], [е] - [і], [е] - [и]; [о], [е] з [і]; [и] - [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів; [г], [к], [х] - [ж], [ч], [ш] - [з'], [ц'], [с'].

1

12.12

56

Укладання пам'ятки щодо дотримання найпоширеніших чергувань приголосних звуків.

1

13.12

57

Основні випадки чергування у - в, і - й, з - із - зі (правила милозвучності).

1

17.12

58

Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я.

1

18.12

59

Правила вживання знака м'якшення (повторення й поглиблення).

1

19.12

60

Правила вживання апострофа.

1

20.12

61

Основні правила переносу.

1

24.12

62

Контрольна робота. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

1

26.12

63.

Повторення та узагальнення вивченого

1

27.12

Погоджено

ЗДНВР Собіщицької ЗОШ І-ІІІ ступенів

________ О.В.Рибчинчук

____ вересня 2019 р.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00