Календарно-тематичне планування уроків української мови для 11-го класу ( рівень стандарту) за новою програмою

Українська мова

Для кого: 11 Клас

10.01.2020

915

39

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування для 11-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова: 10–11 класи. – Рівень стандарту / Голуб Н. Б., Котусенко О. Ю., Горошкіна О. М., Новосьолова В. І., Романенко Ю. О., Кондесюк Т. В., Король О. М., Тарасенко О. О.,Сергєєва Н. В., (Наказ МОН України № 1407 від 23. 10. 2017 р.).
Перегляд
матеріалу
Отримати код

11 клас

Українська мова

(рівень стандарту)

Календарно-тематичне планування для 11-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова: 10–11 класи. – Рівень стандарту / Голуб Н. Б., Котусенко О. Ю., Горошкіна О. М., Новосьолова В. І., Романенко Ю. О., Кондесюк Т. В., Король О. М., Тарасенко О. О.,Сергєєва Н. В., (Наказ МОН України № 1407 від 23. 10. 2017 р.).

І семестр

Зміст навчального матеріалу

К-сть

годин

Дата

Примітка

Поняття мовної стійкості. Джерела, що живлять мовну стійкість.

1

05.09

РМ.Дискусія з теми «Чи потрібно бути мовно стійким?»

1

06.09

3

Засоби мовного вираження промови. Метафора,метонімія, роль їх у мовленні

1

12.09

4

РМ. Складання промови на одну з тем: «Успішні люди України й світу», «Секрети успіху», «Складники успіху», використовуючи різні засоби мовного вираження думки.

1

13.09

5

Риторичні фігури (антитеза, градація, повторення).

1

19.09

6

Риторичні фігури (риторичне запитання,звернення,

порівняння).

1

20.09

7

РМ. Написання твору в публіцистичному стилі з теми «Історія одного успіху», використовуючи тропи й риторичні фігури.

1

26.09

8

Контрольна робота.Практична риторика. Засоби мовного вираження промови.Тест

1

27.09

9

Морфологічна норма.Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників.Ступені порівняння прикметників. Синонімійні способи вираження різного ступеня ознаки.

1

03.10

10

РМ. Складання тексту порівняльної характеристики двох гаджетів, фільмів, комп’ютерних програм тощо із використанням прикметників вищого ступеня порівняння

1

04.10

11

Правопис прислівників. Ступені порівняння.

1

10.10

12

Складні випадки узгодження й відмінювання числівника.

1

11.10

13

РМ. Складання діалогів, що містять запитання і відповіді з числівниками на позначення дат і часу певних подій;

1

17.10

14

РМ. Усний переказ тексту із числівниками

1

18.10

15

Дієслово й дієслівні форми.

1

24.10

16-17

Складні випадки словозміни дієслів дати, їсти, відповісти, бути та ін. Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини.

2

25.10

07.11

17

РМ.Складання усної розповіді про враження від цікавої мандрівки (екскурсії).

1

08.11

19

РМ. Написання контрольного есе про реальну чи віртуальну мандрівку до одного з семи чудес України.

1

14.11

20

Активні й пасивні дієприкметники.

1

15.11

21

Контрольна робота. Морфологічна норма. Тест

1

21.11

22

Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка.

Складні випадки синтаксичного узгодження.

1

22.11

23

Складні випадки і варіанти синтаксичного керування.

Уживання прийменників в і на з географічними назвами і

просторовими іменниками, словосполучення з

прийменниками по, в(у), при, за, із-за. Уживання

похідних сполучників.

1

28.11

24

РМ. Написання переказу тексту в публіцистичному стилі.

1

29.11

25

Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка.

1

05.12

26

Пасивні конструкції з дієсловами на -ся. Синтаксичні

конструкції з формою на -но, -то.

1

06.12

27

Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення

1

12.12

28

РМ. Написання контрольного есе про свою заповітну мрію.

1

13.12

29

Прості ускладнені речення.

1

19.12

30

Правила побудови складних речень. Логічні помилки у

складних реченнях.

1

20.12

31

РМ. Діалогування з теми «Корисне дозвілля».

1

26.12

32

Контрольна робота. Синтаксична норма. Тест

1

27.12

Погоджено

ЗДНВР Собіщицької ЗОШ І-ІІІ ступенів

________ О.В.Рибчинчук

____ вересня 2019 р.

11 клас

Українська мова

(рівень стандарту)

Календарно-тематичне планування для 11-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова: 10–11 класи. – Рівень стандарту / Голуб Н. Б., Котусенко О. Ю., Горошкіна О. М., Новосьолова В. І., Романенко Ю. О., Кондесюк Т. В., Король О. М., Тарасенко О. О.,Сергєєва Н. В., (Наказ МОН України № 1407 від 23. 10. 2017 р.).

( ІІ семестр)

Зміст навчального матеріалу

К-сть

годин

Дата

Примітка

33

Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком у простому реченні.

1

34

РМ. Діалогування з теми «На добро відповідай добром, а на зло?»,«Чому Ліна Костенко назвала страшними слова «дволикість»,«дворушництво»,«двозначність», «двомовність»,«двоєдушність»?»

1

35

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями, вставними словами і реченнями.

1

36

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених

однорідними членами.

1

37

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених

відокремленими означеннями, прикладками,

обставинами.

1

38

РМ. Написання контрольного есе з теми «Ця музика спонукає до думок».

1

39

Кома і крапка з комою у складному реченні.

1

40

Двокрапка й тире у складному реченні.

1

41

РМ. Відгук про твір мистецтва

1

42

Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.РМ. Виразне читання текстів різних стилів, інтонування їх відповідно до наявних розділових знаків.

1

43

Контрольна робота. Пунктуаційна норма. Тест

1

44

Стильова помилка. Стильове використання

багатозначних слів і омонімів, синонімів, антонімів і

паронімів.

1

45

РМ. Написання контрольного есе з теми «Читання робить нас кращими»

1

46

Стильові особливості слів іншомовного походження.

1

47

Стильове забарвлення лексики. Книжна й розмовна

лексика. Оцінна лексика.

1

48

Стильова роль неологізмів і застарілої лексики.

1

49

Стильове забарвлення фразеологізмів, виражальні

можливості їх.

1

50-51

РМ. Написання твору в публіцистичному стилі на одну з тем: «Сьогодення нашої країни», «Духовні цінності», «Нове в культурі мого народу».

52

Стильові особливості засобів словотвору.

1

53

Стильові особливості частин мови.

1

54

Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях.

1

55

Контрольна робота.Стилістична норма. Тест

1

56

Практична риторика.Інформаційні жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення).

1

57

Діалогічні жанри (бесіда, телефонна розмова).

1

58

РМ. Написання контрольного есе про доброту, доброчинність, чуйність у ставленні до себе й до інших.

1

59

Особливості листування.

1

60

РМ. Складання електронних листів різної тематики.

1

61

Оцінювальні жанри (похвала, осуд, рецензія, характеристика).

1

62

РМ.Письмове складання характеристики.

1

63

Етикетні жанри (привітання, вибачення)

1

64

РМ. Написання текстів різних жанрів.

1

65

РМ.Виголошування підготовлених текстів різних жанрів.

1

66

Контрольна робота. Практична риторика. Тексти різних жанрів. Тест

1

67

Узагальненння й систематизація вивченого матеріалу

1

68

Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.