Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування уроків української літератури (11 клас) на 2020-2021 навчальний рік

Українська література

Для кого: 11 Клас

28.08.2020

807

66

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування уроків української літератури в 11 класі складене відповідно до навчальної програми й вимог Державного освітнього стандарту (мінімуму змісту освіти). В плані визначено місце кожної теми в річному курсі й місце кожного уроку в темі; визначено взаємозв'язок між окремими уроками, темами річ­ного курсу
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Підручник: О.Авраменко,

«Українська література 11 клас»,

Київ «Грамота», 2019 рік

Календарно-тематичне планування

з української літератури (11 клас)

70 годин (2 години на тиждень)

Календарно-тематичне планування з української мови в 11 класі розроблено згідно з Навчальною програмою з української мови (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури

в 11-му класі (рівень стандарту)

Семестри

І

ІІ

Контрольні роботи у формі:

3

3

контрольного класного твору*;

1

1

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання)

2

2

Уроки розвитку мовлення**

2 (у+п)

2 (у+п)

Уроки позакласного

читання

1

1

Перевірка зошитів

4

5

І семестр

ВСТУП

«РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ». ЛІТЕРАТУРНИЙ АВАНГАРД

1.

Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Суспільно-історичні умови розвитку, основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття «розстріляне відродження», домінування соцреалістичної естетики в
1930-ті роки.

ТЛ: «розстріляне відродження».

МЗ: Україна пореволюційна, складне економічне становище, розвиток культури, мистецтва (історія).

МК: український живопис, зарубіжна література 1910-1930 рр.; документальний фільм «Червоний ренесанс» (2005; реж. В.Шкурін, О.Фролов).

2

Літературний авангард (оглядово). Авангардні тенденції в українській літературі 1920-х років. Поет-футурист М.Семенко – сміливий експериментатор. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, ламання класичної форми («Бажання», «Місто», «Запрошення»).

ТЛ: авангард, футуризм, урбанізм.

МЗ: розвиток українських міст у 1910-х роках (історія).

МК: український малярський авангард, футуризм; авангардна українська музика (Б.Лятошинський, С.Туркевич-Лукіянович, К.Шипович та ін.).

ПОЕТИЧНЕ САМОВИРАЖЕННЯ. «КИЇВСЬКІ НЕОКЛАСИКИ»

3

Провідна роль поезії у 1920-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.

Павло Тичина. Основне з життя і творчості поета. Трагізм його творчої долі. Найбільший модерніст 1920-х років. Звернення до «вічних» тем, мотивів, особливості віршування; потужне ліричне «Я» як символ нової людини; поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму.

ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм (повторення), кларнетизм.

МЗ: експресіоністські твори в зарубіжній літературі (зарубіжна література).

МК: творчість художників М.Жука, А.Петрицького, В. і Ф.Кричевських. «Біле і чорне» М.Жука. Музика Б.Фільца, М.Вериківського, П.Синиці, Г.Ляшенка
та ін. на слова П.Тичини. Малярські роботи П.Тичини, музика в його житті. Фільми «Кларнети ніжності», «Духовні співи Павла Тичини», «Павло Тичина. Я кличу тебе» (із циклу документальних фільмів «Гра долі») (2006; реж. Василь Вітер).

4

Феномен «кларнетизму». Вітаїстичність як наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Соняшні кларнети»). Поезії «Арфами, арфами...», «О панно Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить...»

Напам’ять 1 поезію (на вибір)

5

Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну («Пам’яті тридцяти», «Одчиняйте двері…»)

6

Євген Плужник - один із провідних поетів «розстріляного відродження». Його творча біографія, трагічна доля. Сповідальність, ліричність, філософічність лірики.

ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.

МЗ: Соловки – місце ув’язнення українських письменників (історія).

МК: герметична поезія В.Свідзінського. Імпресіонізм в українському живописі 1920-х років (П.Нілус, Д.Бурлюк, М.Бурачек, О.Мурашкота ін.).

7

Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні. Поезії Є.Плужника «Вчись у природи творчого спокою...»,

«Ніч... а човен – як срібний птах!..».

Напам’ять 1 поезію (на вибір)

8

Група «київських неокласиків». Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Різногранний творчий шлях М. Рильського, рання творчість. Філософічність, афористичність його лірики. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність, життєлюбство.

ТЛ: філософічність, сонет.

МЗ: французька поезія і творчість «київських неокласиків» (зарубіжна література).

МК: документальний фільм «Як на духу. Невідомий Максим Рильський» (2008; реж. Л.Харшан); «Poeta maximus» (із циклу фільмів «Гра долі») (2008;реж. Василь Образ); музичні твори Л.Ревуцького, В.Берковського, О.Білаша.

9

Захоплення красою й величчю світу («Солодкий світ!..»). Сонет «У теплі дні збирання винограду» – вишуканий зразок неокласичної інтимної лірики. Краса природи, краса людини та її почуттів. Звернення до античних образів.

Напам’ять 1 поезію (на вибір)

10

Контрольна робота №1. (тестові завдання). Вступ. «Розстріляне відродження». Літературний авангард. Поетичне самовираження. «Київські неокласики».

ПРОЗОВЕ РОЗМАЇТТЯ

11

Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністські пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією. Життєвий і творчий шлях Миколи Хвильового (М.Фітільова). Провідна роль у літературно-мистецькому житті 1920-х років. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у дискусії 1925-1928 рр.

МЗ: більшовизм в Україні революційній та пореволюційній (історія).

МК: документальні фільми: «Цар і раб хитрощів», «Червоний ренесанс»; художні фільми: «Вальдшнепи», «Пудель», «Я той, хто є». «Портрет М. Хвильового» А.Петрицького.

12

«Я (Романтика)» – новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і фанатичною відданістю революції, між загальнолюдськими, вічними цінностями й політичною кон’юнктурою. Реальне та уявне у творі. Образ ліричного «Я». Роль присвяти. Образ матері, його символічність.

13

Юрій Яновський. Творча біографія письменника, загальна характеристика творчості. Ю. Яновський і кіно. Романтичність світовідчуття. Романтизована стихія національно-визвольного руху (роман «Чотири шаблі»). Роман у новелах «Вершники» – зразок соцреалізму.

МЗ: українське кіномистецтво 1920-х років, «культурна революція» (історія).

МК: Ю.Яновський і М.Хвильовий, Ю.Яновський і О.Довженко. «Портрет Ю.Яновського» А.Петрицького.

14

Новаторство художньої форми («Майстер корабля»): модерний сюжет, що інтригує, умовність фабули, зміщення часопростору. Проблеми творення нової української культури, духовності української людини, її самоусвідомлення в новій дійсності, символічність образів. Неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайях та їх прототипи, модерністські образи Міста, Моря. Морально-етичні колізії твору. Національне крізь призму загальнолюдського.

ТЛ: художній час і простір, умовність зображення.

15

Розвиток мовлення №1. (усно) Усний міні-твір. Висловлення власного ставлення до проблеми збереження своїх коренів, небезпеки їхньої втрати; до високих загальнолюдських ідеалів.

16

Валер’ян Підмогильний. Життєвий шлях, трагічна загибель. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач.

ТЛ: урбаністичний роман.

МЗ: розвиток українських міст у 1920-х роках (історія).

МК: вплив А.Франса, Г.Флобера, Гі де Мопассана, Оноре де Бальзака, філософії Ф.Ніцше, А.Шопенгауера, З.Фройда на В.Підмогильного. Роботи українських художників із зображенням Києва 1920-х років.

17

Світові мотиви підкорення людиною міста, її самоствердження в ньому, інтерпретовані на національному матеріалі в романі «Місто».

18

Зображення «цілісної» людини: в єдності біологічного, духовного, соціального. Образ українського інтелігента Степана Радченка, вихідця із селян, еволюція його характеру, проблеми ствердження в міському середовищі. Морально-етичні колізії твору. Жіночі образи в ньому.

19

Остап Вишня (Павло Губенко). Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. Відбиток у них тодішнього суспільства, літературно-мистецького середовища. Письменник і його час. Усмішки «Моя автобіографія», «Письменники».

ТЛ: усмішка.

МЗ: мистецтво «розстріляного відродження» (історія).

МК: документальні фільми «З життя Остапа Вишні» (у гол. ролі Б. Ступка), «Гіркі усмішки Остапа Вишні».

20

Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риса індивідуального почерку Остапа Вишні («Сом»). Пейзаж, портрет, характер людини, авторський голос, народні прикмети, прислів’я та приказки в усмішках.

21

Розвиток мовлення №2 (письмово). Написання гуморески.

22

Контрольна робота №2. (тестові завдання, відповіді на запитання). Прозове розмаїття.

МОДЕРНА ДРАМАТУРГІЯ

23

Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка), драматургії 1920−1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії. Микола Куліш. Основне про життєвий і творчий шлях митця. Зв’язок із театром Л.Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах.

МЗ: національний і зарубіжний театр 1920-1930 рр. Політика «коренізації» («українізації») в Україні 1920-х років (історія).

МК: художній фільм «Зона», документальні фільми «Тягар мовчання», «Червоний ренесанс», вистава «Отак загинув Гуска» (Київський академічний молодий театр).

24

Сатирична комедія «Мина Мазайло». Проблема готовності українського суспільства бути українським (на прикладі позиції, поведінки дійових осіб). Специфіка комедійного жанру: про серйозне легко, грайливо. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя).

ТЛ: сатирична комедія.

25

Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння.

Драматургічна майстерність автора. Актуальність п’єси для нашого часу.

ПЕРЛИНИ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

26

Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, розвиток української літератури в Західній Україні до 1939 р. Богдан-Ігор Антонич. Коротко про митця. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій; екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. «Зелена євангелія» – нерозривна єдність природи і людини, ідея життєствердження. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими («Різдво», «Коляда»). Роздуми над поезією Б.-І.Антонича.

ТЛ: міфологізм, асоціативність.

МЗ: народні звичаї українців (історія); навички ІТ (інформатика); мовні особливості поезії (українська мова).

МК: творчість раннього П.Тичини.

Напам’ять 1 поезію (на вибір)

27

Осип Турянський. Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення й філософського осмислення. «Поза межами болю» - поема в прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором). Загальнолюдські мотиви і гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя: ідея перемоги духу над матерією.

ТЛ: поема в прозі.

МЗ: Україна в Першій світовій війні (історія).
МК: ілюстрації до повісті «Поза межами болю» (1921 р., автор невідомий). Художній фільм «Поза межами болю» (1989; реж. Я.Лупій).

28

Гуманістичний, життєствердний пафос поеми в прозі, його вселюдська значимість і всеохопність. Розгляд ідейно-художнього змісту окремих фрагментів твору, їх коментування.

29

Контрольна робота №3. Контрольний класний твір (есе).

30

Позакласне читання №1. Улас Самчук «Марія».

31

Література рідного краю №1. Знайомство з творчістю Сергія Жадана.

32

Повторення та узагальнення вивченого в І семестрі.

ІІ семестр

«ПІД ЧУЖИМ НЕБОМ»

33

Література письменників-емігрантів. «Празька школа» української поезії та її представники. Євген Маланюк. Коротко про митця.

МЗ: еміграції українців за кордон у 1920-х,
1940-х рр. (історія).

МК: поезія і громадянська позиція «пражан». «Земна мадонна. Інтимна лірика Євгена Маланюка» (у виконанні нар. артиста України Св.Максимчука).

34

Художнє осмислення героїчної і трагічної історії України, оптимістичний висновок про її майбутнє в поезії «Уривок з поеми». Її актуальність, символічність назви. «Напис на книзі віршів…» – ліричний роздум про призначення поезії, важливості місії поета закарбовувати свій час для нащадків.

35

Іван Багряний (І.Лозов’ягін). Основні віхи життя й творчості митця, його громадянська позиція. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за визволення.

ТЛ: пригодницький роман.

МЗ: переселення українців до Сибіру, репресії в 1920–1930-ті роки (історія).

МК: біблійні мотиви, український фольклор, традиція творів зарубіжної літератури у творчості І.Багряного. Художні фільми «Сад Гетсиманський» (1993); «Тигролови» (1994; реж. Р. Синько).

36

Жанрові особливості (динаміка сюжету, неоромантичність та ін.). Вольовий характер Григорія Многогрішного. Родина Сірків, майор Медвин.

37

Символіка роману, ідея перемоги добра над злом. Популярність твору в повоєнній Європі. Актуальність для нашого часу.

38

Розвиток мовлення №3 (усно). Проблема свободи й боротьби за своє визволення, активної життєвої позиції як вияву європейськості. Міні-твір «Григорій Многогрішний – уособлення сили української людини».

ВОЄННЕ ЛИХОЛІТТЯ

39

Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. Олександр Довженко. Трагічна творча біографія митця. Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Довженко-художник. Довженко-прозаїк (оповідання часів війни, кіноповість «Україна в огні»).

ТЛ: кіноповість, публіцистичність.

МЗ: події Другої світової війни на території України (історія).

МК: художні фільми О.Довженка («Звенигора», «Земля», «Іван»). «Автопортрет» О.Довженка періоду війни. «Малий Сашко» О.Довженка та «Олександр Довженко» А.Горської. Фільм «Зачарована Десна» (реж. Ю.Солнцева). Документальні фільми «Роздуми після життя» (1992), «Довженко. Щоденник 1941–1945)».

40

Джерело вивчення історії його життя і трагічної доби – «Щоденник». Правда про український народ, його історію крізь призму авторського бачення й оцінки. Національні та загальнолюдські проблеми, поєднання особистісного, виражального начала з публіцистикою.

41

Історія написання «Зачарованої Десни», автобіографічна основа, сповідальність. Ця кіноповість – у часи воєнного лихоліття як душевна розрада, сповідь, моральна опора для митця.

42

Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина, митець. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.

43

Олесь Гончар. Коротко про письменника. Загальна характеристика доробку О.Гончара. Творчий злет у 1960-ті роки. Його громадянська й життєва позиції, роль у духовному відродженні нації. Рання новелістика (1940-ві роки), її неоромантизм. Мрія і дійсність у новелі «Модри Камень».

ТЛ: новела (поглиблено).

МЗ: Друга світова війна в історії людства (історія).
МК: живопис К.Білокур. Художні фільми: «Дівчина з маяка», «Берег любові», «Собор», «Все перемагає любов», «Золоті литаври» (за творами О.Гончара), документальний фільм «У всякого своя доля».

44

Романтична ідея кохання, що перемагає смерть. Образи українського бійця і юної словачки Терези. Особливість оповіді, роль кольорової гами в новелі.

45

Контрольна робота №4. Контрольний класний твір (есе).

ЛІТЕРАТУРНЕ «ШІСТДЕСЯТНИЦТВО»

46

Нова хвиля відродження української літератури на початку 1960-х років. «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна творчості «шістдесятників».

МЗ: Україна в др. пол. ХХ ст. Дисидентський рух 1960-х років (історія).

МК: творчість композиторів (Л.Грабовський, В.Губа, В.Сильвестров), художників (А.Горська, О.Заливаха, Л.Семикіна, Г.Севрук, В.Зарецький, І.Марчук), акторів (І.Миколайчук, Б.Ступка, Л.Кадирова), режисерів (С.Параджанов, Л.Танюк, К.Муратова, Л.Осика, Ю.Іллєнко).

47

Василь Симоненко. Коротко про митця («витязь молодої української поезії»). Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета («Задивляюсь у твої зіниці…»). Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність («Я...»).

ТЛ: віршові розміри (повторення).

МЗ: Україна 1960-х років (історія).

МК: документальний фільм «Дисиденти». «Пробудження» І.Марчука, «Блискавка» В.Зарецького.

48

Інтимна лірика В. Симоненка («Ну, скажи, хіба не фантастично…», «Ікс плюс ігрек»). Роздуми над поезією митця та її мотивами.

49

Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача. Основні мотиви його творів. Пісенна лірика, її популярність. Вірш «Два кольори», який став народною піснею. Національний колорит поетичних образів, роль антитези. Збірка любовної лірики «Таємниця твого обличчя». Використання фольклорних, персоніфікованих образів для передачі глибокого почуття кохання («Я стужився, мила, за тобою…»).

МЗ: антологія «Світовий сонет» (переклади Д.Павличка) (зарубіжна література).

МК: живопис і музика М.Чурльоніса. Пісні О.Білаша, З.Слободян, Л.Дичко та ін. на слова Д.Павличка. Пісні «Два кольори», «Я стужився, мила, за тобою» на муз. О.Білаша.

50

Іван Драч - невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образів соняшника, сонця.

ТЛ: балада (повторення).

МЗ: період «хрущовської відлиги»(історія).

МК: художній фільм «Криниця для спраглих» (сцен. І.Драч, реж. Ю.Іллєнко; 1965 р.). І.Дзюба про І.Драча; жанр балади у фольклорі.

51

Микола Вінграновський «У синьому небі я висіяв ліс». Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Учень О.Довженка. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь його поезії. Інтимна лірика зб. «Цю жінку я люблю». Поезія про «вічну», одну-єдину любов, яка перемагає труднощі, долає час і простір. Глибокі любовні переживання ліричного героя, передані образною символікою, символічною кольористикою (синім кольором). Думки й відчуття, навіяні цим віршем.

МК: художній фільм «Повість полум’яних літ» (1961, реж. О.Довженко), у якому М.Вінграновський зіграв роль рядового Івана Орлюка. Сонети Ф.Петрарки.

Напам’ять 1 поезію поета-«шіст-десятника» (на вибір)

52

Григір Тютюнник. Коротко про письменника і його творчість. «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації в новелі «Три зозулі з поклоном».

53

Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу. Зміщення часових площин як художній засіб. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.

ТЛ: художня деталь (поглиблено).

МЗ: твори Г.Тютюнника, вивчені в попередніх класах («Дивак», «Климко» та ін.), багатство мови його творів (українська мова).

МК: художні фільми «Оддавали Катрю», «Скляне щастя», «Три плачі над Степаном», «Климко» (за творами Г.Тютюнника). Мала проза В.Шукшина.

МИТЕЦЬ І СУСПІЛЬСТВО

54

Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність). «Страшні слова, коли вони мовчать», «Хай буде легко. Дотиком пера…» – ліричні роздуми про значення слова в житті людини, суть мистецтва, його роль у суспільстві.

55

«Недумано, негадано…» – інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її сповідальність. «По сей день Посейдон посідає свій трон…»: мотив єднання людини зі світом рукотворної краси (мистецтво) і природою. Потреба наповнювати життя прекрасним. Зв’язок із античною міфологією. Пошуки справжнього (не оманливого) щастя. Здатність людини протистояти дрібному й бачити величне.  

Напам’ять 1 поезію (на вибір).

56

Позакласне читання №2. Інтимна лірика Ліни Костенко.

57

Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай».

ТЛ: роман у віршах.

МЗ: доба козаччини, Хмельниччини (історія). Пісні Марусі Чурай (повторення вивченого).

МК: музика З.Слободян, О.Богомолець на слова Л.Костенко.

58

Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.

59

Розвиток мовлення №4 (письмово). Портретний нарис про Марусю Чурай.

60

Контрольна робота №5. (тестові завдання, відповіді на запитання). Літературне «шістдесятництво». Митець і суспільство.

СТОЇЧНА УКРАЇНСЬКА ПОЕЗІЯ

61

Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд його життя й творчості (відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності й активної дії, формування себе; атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи).

ТЛ: екзистенційні ідеї в художньому творі.

МЗ: інтелігенція в Україні в 1960–1970-ті роки (історія).

МК: «Портрет Василя Стуса» В.Зарецького
(1989–1990 рр.). Документальні фільми «Просвітлої дороги свічка чорна», «Дисиденти». Вистави за поезією В.Стуса: поетична композиція (1989, Львівський молодіжний театр), «Птах душі» (1993, київський мистецький колектив «Кін»), «Іду за край» (2006, Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки, Київ) та ін. Документальний фільм «Просвітлої дороги свічка чорна» (1992).

62

Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі. Поезія Стуса – зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці («Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…», «Господи, гніву пречистого…»). Стан активної позиції ліричного героя. Екзистенційна (буттєва) проблема вибору, віра в себе, надія на здолання всіх перешкод. Упевненість у власному виборі. Приклад великої мужності й сили духу.

Напам’ять 1 поезію (на вибір)

63

Література рідного краю №2. Ознайомлення з життям та творчістю В.Голобородька.

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

64-65

Історико-культурна ситуація наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження). З’ява нового літературного покоління. І.Римарук («Обнови»), Ю.Андрухович («Астролог», «Пісня мандрівного спудея»), О.Забужко («Рядок з автобіографії», «Читаючи історію»), О.Ірванець («До французького шансоньє»), С.Жадан («Музика, очерет…», «Смерть моряка»). Стильове розмаїття, експериментаторство, пошуки нових форм і тем.

ТЛ: постмодернізм.

МЗ: навички ІТ (інформатика).

МК: музика сучасних композиторів на слова сучасних поетів.

66

Література елітарна, вишукана, високохудожня. Література масова, популярна (її інтенсивний розвиток).

ТЛ: література елітарна, масова

67-68

Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990-х років, його риси. Проза, есеїстика: Г.Пагутяк («Потрапити в сад», «Косар»), Ю.Андрухович («Shevchenko is OK»),
В.Діброва («Андріївський узвіз»), Я.Мельник («Далекий простір»).

69

Контрольна робота№6. (тестові завдання, відповіді на запитання). Стоїчна українська поезія. Сучасна українська література.

70

Підсумковий урок. Бесіда про твори, вивчені упродовж навчального року.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.