Календарно-тематичне планування уроків математики у 5 класі на 2020 -2021 н.р.

Математика

Для кого: 5 Клас

17.08.2021

303

27

0

Опис документу:
Складено до підручника « Математика» ( підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2014) згідно з навчальною програмою, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Враховано методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році. Календарно-тематичне планування з математики в 5 класі (175 год., 5 год/тиждень)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

з математики

курсу інваріантної складової

робочого навчального плану

у 5 класі

на 2021 – 2022 навчальний рік
Навчально-методичне забезпечення


  1. Навчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

  2. Базовий підручник: Математика. Підручник для 5 класу. Істер О.С. К: Генеза, 2013. – 368с.Загальний тематичний план


№ з/п

Назва тем

Кількість годин за програмою

Кількість годин за планом

Кількість годин за планом

Кількість контр.

робіт

Повторення навчального матеріалу початкової школи. Вхідне діагностичне оцінювання

-

8(8 з резерву)8(8 з резерву)1

Тема 1. Натуральні числа і дії з ними.

Геометричні фігури і величини

40

56 (16 резерву)

56 (16 резерву)

5

Тема 2. Дробові числа і дії з ними

60

60 (4 резерву)

60 (4 резерву)

4

Повторення і систематизація навчального матеріалу


-

12 (заключне)

12 (заключне)


1Всього:

140

140

175

11Календарно-тематичне планування з математики

в 5 класі (175 од., 5 год/тиждень) I cсеместр (80 од., 5 год/тиждень)


п/п

Назва розділу, теми уроків, практичних робіт і варіативних модулів

К-ть

годин

Дата проведення


Пр.

І семестр 64 години

І Повторення вивченого матеріалу за початкову школу. Вхідне діагностичне оцінювання (5 годин з резерву)

Розв’язування вправ за початкову школу

1Розв’язування вправ за початкову школу

1Розв’язування вправ за початкову школу

1Вхідне діагностичне оцінювання

Контрольна робота №1

1Тема ІІ. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини( 40 годин +17годин резерв)

Тема 1. Натуральні числа. Додавання і віднімання натуральних чисел ( 12 годин )

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

1Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

1Порівняння натуральних чисел.

1Додавання натуральних чисел. Властивості додавання.

1Додавання натуральних чисел. Властивості додавання.

1Розв’язування вправ

1Віднімання натуральних чисел.

1Віднімання натуральних чисел.

1Розв’язування вправ. Самостійна робота

1Розв’язування вправ

1Розв’язування вправ
Контрольна робота №2

1Тема 2. Множення і ділення натуральних чисел ( 17 год)

Аналіз контрольної роботи.

Множення натуральних чисел.

1Множення натуральних чисел.

1Переставна та сполучна властивості множення.

1Переставна та сполучна властивості множення.

1Розподільна властивість множення.

1Розподільна властивість множення.

1Розв’язування вправ. Самостійна робота

1Квадрат і куб натурального числа.

1Квадрат і куб натурального числа.

1Ділення натуральних чисел.

1Ділення натуральних чисел.

1Ділення з остачею.

1Ділення з остачею.

1Розв’язування вправ. Самостійна робота

1Розв’язування вправ

1Розв’язування вправ

1Контрольна робота №3

1Тема 3 Рівняння. Вирази. Формули. ( 14 години )

Аналіз контрольної роботи.

Числові та буквені вирази. Буквені вирази їх значення. Формули

1Рівняння.

1Рівняння.

1Розв’язування вправ

1Розв’язування вправ

1Текстові задачі.

1Текстові задачі.

1Розв’язування задач.
Розв’язування задач.

1Розв’язування текстових задач

за допомогою рівнянь

1Розв’язування текстових задач

за допомогою рівнянь

1Розв’язування вправ. Самостійна робота

1Розв’язування вправ.

1Контрольна робота №4

1Тема 4 Відрізок. Промінь. Пряма. ( 14 годин. )

Аналіз контрольної роботи. Комбінаторні задачі

1Комбінаторні задачі

1Комбінаторні задачі

1Приклади та задачі на всі дії з натуральними числами.

1Приклади та задачі на всі дії з натуральними числами.

1Розв’язування вправ.

1Відрізок та його довжина..

1Промінь, пряма, площина.

1Координатний промінь. Шкала.

1Координатний промінь. Шкала.

1Розв’язування вправ. Самостійна робота

1Розв’язування вправ.

1Розв’язування вправ

1Контрольна робота №5

1Тема 5 Кути. Многокутники. Площі та об’єми фігур (17 годин. )

Аналіз контрольної роботи. Кут. Види кутів

1Величина кута. Вимірювання та побудова кутів.

1Многокутник та його периметр. Трикутник. Види трикутників.

1Многокутник та його периметр. Трикутник. Види трикутників.

1Прямокутник. Квадрат.

1Прямокутник. Квадрат.

1Рівні фігури. Площа прямокутника і квадрата.

1Рівні фігури. Площа прямокутника і квадрата.

1Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда.

1Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда.

1Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба.

1Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба.

1Розв’язування вправ. Самостійна робота

1Розв’язування вправ.

1Контрольна робота №6 (підсумкова за І семестр)

1Аналіз контрольної роботи. Роз’язування вправ.

1Узагальнення матеріалу за I семестр.

1

ІІ семестр 5 год/тиждень

ІІІ Дробові числа (60 години +4 години з резерву)

Тема 6 Звичайні дроби ( 15 годин. +7 години з резерву)

Звичайні дроби.

1Звичайні дроби

1Звичайні дроби і ділення натуральних чисел.

1Звичайні дроби і ділення натуральних чисел.

1Порівняння звичайних дробів

1Порівняння звичайних дробів

1Правильні й неправильні дроби

1Правильні й неправильні дроби

1Мішані числа.

1Мішані числа.

1Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

1Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

1Розв’язування вправ.

1Додавання і віднімання мішаних чисел.

1Додавання і віднімання мішаних чисел.

1Розв’язування вправ.

1Розв’язування текстових задач на дії зі звичайними дробами.

1Розв’язування текстових задач на дії зі звичайними дробами.

1Розв’язування вправ.

1Розв’язування вправ. Самостійна робота

1Розв’язування вправ.

1Розв’язування вправ.

1Контрольна робота №7

1Тема 7 Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів. ( 13 годин. +6 резерву )

Аналіз контрольної роботи. Десятковий дріб. Запис і читання десяткових дробів.

1Десятковий дріб. Запис і читання десяткових дробів.

1Порівняння десяткових дробів.

1Порівняння десяткових дробів.

1Розв’язування вправ.

1Розв’язування вправ.

1Округлення натуральних чисел та десяткових дробів.

1Округлення натуральних чисел та десяткових дробів.

1Округлення натуральних чисел та десяткових дробів.
Додавання і віднімання десяткових дробів.

1Додавання і віднімання десяткових дробів

1Додавання і віднімання десяткових дробів

1Розв’язування текстових задач на десяткові дроби.

1Розв’язування текстових задач на десяткові дроби.

1Розв’язування текстових задач на десяткові дроби

1Розв’язування вправ.

1Розв’язування вправ . Самостійна робота

1Розв’язування вправ .

1Розв’язування вправ .

1Контрольна робота №8

1Тема 8 Множення і ділення десяткових дробів. ( 16 годин +3 резерву)

Аналіз контрольної роботи. Множення десяткових дробів.

1Множення десяткових дробів.

1Окремі випадки множення десяткових дробів.

1Окремі випадки множення десяткових дробів.

1Розв’язування вправ.

1Розв’язування вправ.

1Ділення десяткових дробів на натуральне число.

1Ділення десяткових дробів на натуральне число.

1Ділення десяткового дробу на десятковий дріб.

1Ділення десяткового дробу на десятковий дріб.

1Розв’язування вправ на всі дії з десятковими дробами.

1Розв’язування вправ на всі дії з десятковими дробами.

1Розв’язування текстових задач.

1Розв’язування текстових задач.

1Розв’язування текстових задач. Самостійна робота

1Розв’язування вправ.

1Розв’язування вправ

1Розв’язування вправ Самостійна робота
Контрольна робота № 9

1Тема 2.4. Відсотки. Середнє арифметичне. (16 годин. +4 резерву)

Аналіз контрольної роботи.

Відсотки.

1Відсотки.

1Знаходження відсотка від числа.

1Знаходження відсотка від числа.

1Знаходження відсотка від числа.

1Знаходження числа за його відсотком.

1Знаходження числа за його відсотком.

1Знаходження числа за його відсотком.

1Розв’язування вправ.

1Розв’язування вправ.

1Розв’язування вправ. Самостійна робота

1Розв’язування задач на відсотки.

1Розв’язування задач на відсотки.

1Розв’язування задач на відсотки.

1Розв’язування задач на відсотки.

1Середнє арифметичне. Середнє значення величини.

1Середнє арифметичне. Середнє значення величини.

1Середнє арифметичне. Середнє значення величини.

1Розв’язування вправ. Самостійна робота

1Розв’язування вправ.

1Контрольна робота № 10

1IV Повторення і систематизація навчального матеріалу (12 годин резерву)

Аналіз контрольної роботи.

Розв’язування текстових задач на всі дії з натуральними числами та дробами

1Розв’язування задач комбінаторного характеру.

1Розв’язування задач геометричного змісту.

1Розв’язування задач геометричного змісту.

1Розв’язування прикладів на всі дії з дробами

1Розв’язування прикладів на всі дії з дробами

1Контрольна робота №11(Підсумкова)

1Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.

1Розвязування задач підвищеної складності

1Розвязування задач підвищеної складності

1Підсумкове повторення та оцінювання за рік

1Підсумковий урок

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.