Календарно-тематичне планування уроків інформатики (поглиблене вивчення)

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з інформатики для учнів 8 класу складене до підручника А.М.Гуржій з поглибленим вивченням ііформатики. Календарне планування складене до чинної програми викладання інформатики у 8-9 класах, затвердженої Міністерством освіти.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Календарно-тематичне планування

курсу інформатики для 8-го класу

( 4 год. на тиждень)

уро-ку

Дата уроку

Тема уроку

Примітка

Тема 1. Математичні основи обчислювальної техніки (6 годин)

Поняття про системи числення. Позиційні та непозиційні системи числення

Системи числення, що використовуються в обчислювальній техніці

Арифметичні дії в позиційних системах числення

Перетворення подання чисел із однієї системи числення в іншу

Спаособи подання чисел у обчислювальній техніці

Практична робота №1 Перетворення чисел із десяткової системи числення в іншу і навпаки, з двійкової в шістнадцяткову і навпаки. Операції над числами в двійковій і шістнадцятковій системах числення

Тема 2. Кодування даних (10 годин)

7.

Отримання, кодування і декодування даних

8.

Текстові повідомлення та їх кодування

Кодування графічних даних

Кодування графічних данних

Кодування звукових данних

Кодування звукових данних

Оцифровування звуку

Формати аудіофайлів

Кодування відеоданих

Практична робота №2 Розв»язування задач на визначення довжини двійкового коду даних різних типів

Тема 3. Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних(12 годин)

Архітектура комп’ютера

Мультимедійні пристрої введеня та виведення даних

Програмне забезпечення

Ліцензії на програмне забезпечення

Інсталяція програмного забезпечення

Архівування даних

Архівування даних

Запис даних на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків

Запис даних на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків

Дефрагментація пристроїв пам’яті з файловими системами, визначення розкладу її проведення

Практична робота №3 Конфігурування комп’ютера під потреби користувача

Практична робота №4 Створення архівів та операції над ними

Тема 4. Опрацювання текстових документів

(електронний документообіг, комп’ютерні публікації)(8 годин)

Формати файлів текстових документів. Форматування символів і абзаців(повторення)

Списки та таблиці

Створення та редагування графічних об’єктів у текстовому документі

Стильове оформлення абзаців. Структура документа. Розділи. Колонтитули

Посилання. Автоматизоване створення змісту і покажчиків

Практична робота №5 Створення текстового документа, що містить документи різних типів

Практична робота №6 Використання стилів для оформлення текстових документів

Практична робота №7 Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Макроси

Тема 5. Створення та опрацювання графічних зображень (6 годин)

Основні поняття комп’ютерної графіки

Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень

Засоби зафарбовування об’єктів

Вставлення і редагування векторних рисунків. Засоби векторного графічного редактора Inkscape

Практична робота №8 Створення простих векторних зображень

Практична робота № 9 Створення простих складених векторних зображень

Тема 6. Створення та опрацювання об’єктів мультимедія (8 годин)

Мультимедія

Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедія

Створення та опублікування мультимедія

Створення та опублікування мультимедія

Практична робота №10 Захоплення та конвертування аудіо- та відеоданих

Практична робота №10 Захоплення та конвертування аудіо- та відеоданих

Практична робота №11 Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду

Практична робота №11 Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду

Тема 7. Створення та опрацювання мультимедійних презентацій (8 години)

Розроблення презентації

Елементи дизайну презентацій

Використання організаційних діаграм у презентаціях

Вбудовані та зв’язані об’єкти в презентаціях

Додавання відеокліпіпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації.Елементи анімації

Гіперпосилання та елементи керування в презентаціях

Практична робота №12 Проектування та розробка розгалужених презентацій за визначеними критеріями. Використання вбудованих і зв’язаних об’єктів у презентаціях

Практична робота №13 Розроблення презентацій з елементами анімації, відео кліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом

Тема 8. Технології опрацювання числових даних

у середовищі табличного процесора (15 годин)

Обчислення в середовищі табличного процесора

Визначення й використання основних математичних функцій табличного процесора

Призначення й використання основних логічних функцій табличного процесора

Призначення й використання основних статистичних функцій табличного процесора

Умовне форматування

Створення та налагодження діаграм

Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри

Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри

Підсумки і проміжні підсумки

Надання значень параметрам книги й аркуша

Практична робота №14 Розв’язування задач на обчислення. Обчислювальні алгоритми в середовищі табличного процесора

Практична робота №15 Використання математичних, логічних і статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування

Практична робота №16 Упорядкування даних таблицях

Практична робота №17 Пошук даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри

Тема 9. Основні поняття алгоритмізації (8год)

Поняття алгоритму

Властивості алгоритму

Способи подання алгоритмів

Базові алгоритмічні структури

Базові алгоритмічні структури

Практична робота №18 Способи представлення алгоритмів. Базові алгоритмічні структури. Типи алгоритмів

Подання алгоритмів у вигляді блок-схем

Практична робота №18 Способи представлення алгоритмів. Базові алгоритмічні структури. Типи алгоритмів. Подання алгоритмів у вигляді блок-схем

Тема 10. Мови програмування (10 год)

Основні етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера

Основні етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера

Еволюція мов програмування

Класифікація мов програмування

Поняття середовища програмування

Робота в середовищі PASCAL 7.0

Робота в середовищі PASCAL 7.0.Структура програми

Робота в середовищі PASCAL 7.0.Структура програми

Символи, ключові слова та ідентифікатори

Практична робота №19 Робота в середовищі програмування

Тема 11. Лінійні алгоритми (10 год)

Дані й типи даних

Дані й типи даних

Оператори й вирази

Уведення даних з клавіатури

Виведення даних

Розробка програм для лінійних алгоритмів

Розробка програм для лінійних алгоритмів

Практична робота №20 Розробка лінійних алгоритмів та їх реалізація у вигляді програм

Розроблення лінійних алгоритмів та їх реалізація у вигляді програм з використанням текстових файлів

Практична робота №21 Розроблення лінійних алгоритмів та їх реалізація у вигляді програм з використанням текстових файлів

Тема 12. Елементи алгебри логіки (6 год)

Предмет та історія виникнення математичної логіки

Логічні операції та вирази

Логічні операції та вирази

Використання булевої алгебри для розв’язування логічних задач

Використання булевої алгебри для розв’язування логічних задач

Практична робота №22 Побудова логічних виразів та їх обчислення

Тема 13. Алгоритми з розгалуженнями (11 год)

Мітки. Оператор безумовного переходу

Оператори умовного переходу

Оператори умовного переходу

Програми для алгоритмів із розгалуженням

Програми для алгоритмів із розгалуженням

Програми для алгоритмів із розгалуженням

Розробка алгоритмів з послідовними розгалуженнями та їх реалізація у вигляді програм

Практична робота №23 Розробка алгоритмів з послідовними розгалуженнями та їх реалізація у вигляді програм

Практична робота №23 Розробка алгоритмів з послідовними розгалуженнями та їх реалізація у вигляді програм

Практична робота №24 Розробка алгоритмів із вкладеними розгалуженнями та їх реалізація у вигляді програм

Тема 14 . Алгоритми з повтореннями ( 8 год)

Оператори циклу

Оператори циклу

Розв’язування обчислювальних задач

Розв’язування обчислювальних задач

Розроблення програм для циклічних алгоритмів

Практична робота №25 Розробка алгоритмів з послідовними повтореннями та реалізація у вигляді програм

Практична робота №26 Розробка рекурентних алгоритмів та їх реалізація у вигляді програм

Практична робота №27 Розробка алгоритмів з вкладеними повтореннями та їх реалізація у вигляді програм

Тема 15. Розв’язування компетентнісних задач

Виконання навчальних проектів із предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

Виконання навчальних проектів із предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

Захист навчальних проектів

Захист навчальних проектів

Захист навчальних проектів

Захист навчальних проектів

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
0
4
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!