Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 8 класу

Інформатика

Для кого: 8 Клас

06.09.2021

84

10

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 8 класу 70 годин (1 год на тиждень) І семестр Тема 1. Основи подійно- та об’єктно- орієнтованого програмування Ключові компетентності: Спілкування державною мовами. Уміння: створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінолог
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 8 класу

70 годин (1 год на тиждень)

І семестр

уроку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

Тема 1. Основи подійно- та об’єктно- орієнтованого програмування

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Ставлення: виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики; усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя; усвідомлення відповідальності за власне навчання

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Знання й дотримання законів щодо захисту даних, усвідомлення відповідальності за їх порушення

Здоров'я і безпека: Навчання плануванню власного часу, діяльність і відпочинок з використанням інформаційних технологій. Уміння захищати себе і комп’ютерні пристрої від ІТ-загроз. Навчання методам захисту власних інформаційних продуктів, наприклад через використання сеансів користувача, надійних паролів тощо

Підприємливість та фінансова грамотність: Здатність генерувати та реалізовувати ідеї з використанням ІТ

1.


Інструктаж з БЖД. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Повторення та актуалізація вивченого в 8 класі. Поняття мови програмування. Складові мови програмування.

Учень/учениця Знаннєва складова

Розуміє призначення мови програмування та основних її елементів. Наводить приклади сучасних мов програмування.

Знає відмінність між змінними та константами.

Порівнює особливості різних середовищ програмування.

Розуміє поняття об’єкта в мові програмування, його властивостей і методів.

Пояснює структуру програми.

Пояснює функції елементів графічного інтерфейсу та користується ними.

Розрізняє властивості і методи елементів управління

Діяльнісна складова Планує процес розв’язування задачі з використанням програмування.

Створює і налагоджує програми, зокрема подійно- й об’єктно-орієнтовані.

Використовує в програмах вирази, коректно добирає типи даних.

Розв’язує задачі з використанням усіх базових алгоритмічних структур, змінних та констант.

Обґрунтовує вибір типів даних для розв’язування задачі

Ціннісна складова Оцінює відповідність результатів виконання програми поставленій задачі.

Розпізнає задачі, для розв’язання яких доцільно використовувати засоби програмування

2.


Інструктаж з БЖД. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування.

3.


Інструктаж з БЖД. Поняття форми. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання.

4.


Інструктаж з БЖД. Поняття події, обробника події. Редагування коду обробника події.

5.


Інструктаж з БЖД. Запис програми засобами середовища програмування. Практична робота 1. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.

6.


Інструктаж з БЖД. Елемент керування «кнопка». Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом.

7.


Інструктаж з БЖД. Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкту та його властивостей і методів. Властивості і методи елементів керування.

8.


Інструктаж з БЖД. Елемент керування «напис». Практична робота 2. Створення програми з кнопками та написами.

Тематична

Тема 2. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Ставлення: виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики; усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя; усвідомлення відповідальності за власне навчання

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Знання й дотримання законів щодо захисту даних, усвідомлення відповідальності за їх порушення

Здоров'я і безпека: Навчання плануванню власного часу, діяльність і відпочинок з використанням інформаційних технологій. Уміння захищати себе і комп’ютерні пристрої від ІТ-загроз. Навчання методам захисту власних інформаційних продуктів, наприклад через використання сеансів користувача, надійних паролів тощо

Підприємливість та фінансова грамотність: Здатність генерувати та реалізовувати ідеї з використанням ІТ

9.


Інструктаж з БЖД. Поле, його властивості.

10.


Інструктаж з БЖД. Величини (змінні і константи), їхні властивості. Практична робота №3. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування.

11.


Інструктаж з БЖД. Налагодження програм.

12.


Інструктаж з БЖД. Практична робота №4. Налагодження готової програми.

13.


Інструктаж з БЖД. Величини логічного типу, операції над ними.

14.


Інструктаж з БЖД. Величини логічного типу, операції над ними.

15.


Інструктаж з БЖД. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

16.


Інструктаж з БЖД. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.

17.


Інструктаж з БЖД. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.

18.


Інструктаж з БЖД. Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл з лічильником.

19.


Інструктаж з БЖД. Цикл з лічильником. Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.

20.


Інструктаж з БЖД. Цикл з передумовою. Співвідношення типів даних та елементів для введення даних, зчитування даних з елементів введення

21.


Інструктаж з БЖД. Практична робота №5. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.

22.


Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

Тематична

Тема 3. Кодування даних

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику

Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Ставлення: усвідомлення міждисциплінарного значення інформатики; усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Ініціативність і підприємливість. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Екологічна безпека та сталий розвиток: Розуміння інноваційного потенціалу ІТ як ключового фактору суспільного розвитку. Знання обов’язків щодо утилізації технологічних пристроїв та її значення у збереженні довкілля

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями.

23.


Інструктаж з БЖД. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень.

Учень/учениця Знаннєва складова

Розуміє поняття двійкового коду, називає одиниці вимірювання його довжини та пояснює їх співвідношення.

Описує загальний принцип побудови таблиці кодів символів.

Пояснює деякі принципи кодування графічних даних.

Має уявлення про взаємодію складових обчислювальних пристроїв, описує їхні основні характеристики.

Наводить приклади застосування сучасних пристроїв у різних галузях.

Описує процес обробки даних комп’ютерними пристроями

Діяльнісна складова

Уміє кодувати і декодувати повідомлення за певними правилами.

Визначає характеристики складових персонального комп’ютера залежно від його призначення

Ціннісна складова Усвідомлює зв’язок між інформаційними технологіями та потребами й етапами розвитку людського суспільства


24.


Інструктаж з БЖД. Інструктаж з БЖД. Кодування символів. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду.

25.


Інструктаж з БЖД. Практична робота №5. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних

26.


Інструктаж з БЖД. Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої.

27.


Інструктаж з БЖД. Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання.

28.


Інструктаж з БЖД. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Технічні характеристики складових комп’ютера. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Кредити. Кредитна історія та її формування. Інструктаж з БЖД.

29.


Інструктаж з БЖД. Практична робота №6. Конфігурація комп’ютера під потребу. Вибір найкращого варіанту придбання комп’ютера в кредит.

Тематична

Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 8 класу

70 годин (1 год на тиждень)

ІІ семестр

уроку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

Тема 4. Опрацювання текстових даних

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовою: Ставлення: уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами.

Інформаційно-цифрова компетентність: розкривається у змісті предмета.

Екологічна грамотність і здорове життя: розкривається через наскрізну змістову лінію.

Соціальна та громадянська компетентності: розкривається через наскрізну змістову лінію.

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Використання легального програмного забезпечення та контенту. Виховання відповідального ставлення і громадянської позиції щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав.

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями.

30.


Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі. Недруковані знаки.

Учень/учениця Знаннєва складова

Має уявлення про принципи та можливості опрацювання текстових даних.

Має уявлення про структуру документа.

Пояснює принципи стильового оформлення та спільної роботи з документом.


Діяльнісна складова

Знаходить і замінює символи та групи символів.

Створює й використовує гіперпосилання в текстовому документі.

Використовує стилі для форматування документа.

Структурує документ і створює його зміст.

Створює і редагує колонтитули документа

Ціннісна складова

Розуміє й обґрунтовує необхідність дотримання вимог до стильового оформлення й структурування текстового документа

31.


Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі.

32.


Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі.

33.


Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі.

34.


Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі.

35.


Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування формул в текстовому документі.

36.


Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування формул в текстовому документі.

37.


Інструктаж з БЖД. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів. Практична робота №7. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.

38.


Інструктаж з БЖД. Структура документа. Розділи. Колонтитули. Стильове оформлення абзаців.

39.


Інструктаж з БЖД. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Шаблони документів.

40.


Інструктаж з БЖД. Робота з кількома документами. Формати файлів текстових документів. Автоматизоване створення змісту та покажчиків Практична робота №8. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

41.


Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

Тематична

Тема 5. Створення та публікація веб-ресурсів

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою. Ставлення: усвідомлення комунікаційної ролі ІТ; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Уміння: співпрацювати з членами соціуму.

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Обізнаність та самовираження у сфері культури. Уміння: дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі.

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Виховання поваги до прав і свобод, зокрема свободи слова й конфіденційності особистості та даних в Інтернеті.

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Уміння критично оцінювати здобуту з Інтернету інформацію і знати методи перевірки її надійності. Формування свідомого ставлення до впливу контенту на здоров'я та інтелектуальний розвиток. Обме-ження впливу небезпечних соціальних мережевих груп на учнів та захист їх від затягування в ці групи

42.


Інструктаж з БЖД. Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології.

Учень/учениця

Знаннєва складова

Наводить приклади засобів автоматизованого створення веб-сторінок.

Розуміє поняття мови гіпертекстової розмітки.

Діяльнісна складова

Створює веб-сторінки за допомогою автоматизованих засобів та публікує їх в Інтернеті.

Використовує гіпертекстові, графічні й мультимедійні елементи на веб-сторінках


Ціннісна складова

Усвідомлює важливість участі в діяльності глобальної інтернет-спільноти.

Дотримується правил ергономічного розміщення матеріалів на веб-сторінці

43.


Інструктаж з БЖД. Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Синхронізація даних. Організація та планування колективної діяльності.

44.


Інструктаж з БЖД. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Опитування з використанням онлайн-форм.

45.


Інструктаж з БЖД. Створення і використання спільних електронних закладок. Канали новин.

46.


Інструктаж з БЖД. Практична робота. №5. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм.

47.


Інструктаж з БЖД. Поняття мови розмітки гіпертексту. Етапи створення веб-сайтів.

48.


Інструктаж з БЖД. Конструювання сайтів. Використання онлайн-систем конструювання сайтів.

49.


Інструктаж з БЖД. Практична робота №6. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

50.


Інструктаж з БЖД. Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці.

51.


Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

52.


Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

53.


Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

Тематична

Тема 6. Опрацювання об’єктів мультимедіа

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Ставлення: уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Створення інформаційних продуктів громадянської та патріотичної тематики. Використання легального програмного забезпечення та контенту. Виховання відповідального ставлення і громадянської позиції щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ

54.


Інструктаж з БЖД. Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.

Учень/учениця Знаннєва складова

Пояснює принципи оцифровування звуку та відеоряду.

Розрізняє формати аудіо- й відеофайлів.

Наводить приклади програмного забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа та пояснює його призначення.

Наводить приклади сервісів для роботи з відео- й аудіоданими

Діяльнісна складова Використовує програми для роботи з мультимедіа.

Перетворює формати аудіо- й відеофайлів.

Будує відеоряд.

Використовує мультимедійні об’єкти в презентаціях

Ціннісна складова

Використовує контент з інтернет-джерел з урахуванням авторських прав.

Ураховує художньо-естетичну складову
в процесі створення мультимедійних об’єктів


55.


Інструктаж з БЖД. Програми для редагування аудіо- та відеоданих. Загальні поняття про відеофільм. Розробка сценарію відеофільму.

56.


Інструктаж з БЖД. Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.

57.


Інструктаж з БЖД. Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота №7. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

58.


Інструктаж з БЖД. Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті.

59.


Інструктаж з БЖД. Розвиток фінансових відносин в Україні. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.

60.


Інструктаж з БЖД. Практична робота №8. Створення проекту «Фінансова культура українського народу». Розміщення результату виконання в мережі Інтернет.

Тема 7. Повторення навчального матеріалу. Виконання індивідуальних проектів.

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: усвідомлення комунікаційної ролі ІТ; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Уміння: застосовувати логічне, алгоритмічне, структурне та системне мислення для розв’язування життєвих проблемних ситуацій; планувати та проводити навчальні дослідження та комп’ютерні експерименти в галузі природничих наук і технологій; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення міждисциплінарного значення інформатики; усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Уміння вчитися впродовж життя. Уміння: організовувати свою діяльність з використанням програмних засобів для планування та структурування роботи, а також співпраці з членами соціуму; самостійно опановувати нові технології та засоби діяльності. Ставлення: виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики; усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя; усвідомлення відповідальності за власне навчання

Наскрізні лінії:

Екологічна безпека та сталий розвиток: Проведення досліджень та розв’язання проектних задач на тему охорони довкілля з використанням засобів обробки текстової, табличної та графічної інформації

Громадянська відповідальність: Знання й дотримання законів щодо захисту даних, усвідомлення відповідальності за їх порушення

Здоров'я і безпека: Формування ставлення до проблем та наслідків комп'ютерної залежності, уміння її уникати та мінімізувати негативний вплив комп’ютерних технологій на власне здоров’я.

Підприємливість та фінансова грамотність: Здатність генерувати та реалізовувати ідеї з використанням ІТ

61.


Інструктаж з БЖД. Повторення навчального матеріалу з теми «Кодування даних та апаратне забезпечення». Виконання індивідуальних та групових проектів.

62.


Інструктаж з БЖД. Повторення навчального матеріалу з теми «Опрацювання текстових даних». Виконання індивідуальних та групових проектів.

63.


Інструктаж з БЖД. Повторення навчального матеріалу з теми «Створення та публікація веб-ресурсів». Виконання індивідуальних та групових проектів.

64.


Інструктаж з БЖД. Повторення навчального матеріалу з теми «Алгоритми та програми». Виконання індивідуальних та групових проектів.

65.


Інструктаж з БЖД. Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів.

66.


Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.

67.


Інструктаж з БЖД. Оформлення матеріалів про виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.

68.


Інструктаж з БЖД. Захист проекту.

69.


Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр

70.


Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.