Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 6 класу

Інформатика

Для кого: 6 Клас

21.10.2018

668

9

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 6 класу Календартно-тематичне планування уроків інформатики за новою програмою. 6 клас за підручником Н.В.Морзе Для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування уроків

інформатики для 6 класу

Дата

Дата

Тема уроку

Примітка

Тема 1. Алгоритми та їх виконавці

05.09

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. План виконання завдання. Планування в нашому житті. Поняття команди. Команди і виконавці. Система команд виконавця.

12.09

Поняття алгоритму. Виконавці алгоритмів. Формальне виконання алгоритму. Форми подання алгоритмів. Базові алгоритмічні структури: структура слідування. Алгоритми в нашому житті.

19.09

Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. Складання алгоритмів для виконавців у словесній формі і у графічному вигляді. Виконання алгоритмів.

26.09

Середовище виконання алгоритму.

03.10

Об’єкти та події.

10.10

Складання та виконання алгоритмів у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритму.

17.10

Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. Складання алгоритмів опрацювання подій з використання структури слідування та виконання їх у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів.

Контрольна робота №1 з теми: «Алгоритми та їх виконавці»

Тема 2. Поняття операційної системи

24.10

Поняття операційної системи, її призначення Графічний інтерфейс операційної системи.

Поняття файлової системи. Об’єкти файлової системи. Властивості об’єктів файлової системи: ім’я об’єкта, шлях до об’єкта, повне ім’я об’єкта, розширення імені, розмір файлів та ємність носіїв даних. Поняття типу файлу.

Операції над об’єктами файлової системи: створення, виділення, копіювання, перейменування, переміщення та вилучення об’єктів. Операції над групами об’єктів: виділення, копіювання, переміщення. Відновлення вилучених об’єктів операційної системи.

Інструктаж з БЖД. Практична робота 3. Операції над об’єктами та групами об‘єктів файлової системи.

Пошук об’єктів файлової системи.

Інструктаж з БЖД. Практична робота 4. Пошук об‘єктів файлової системи.

Контрольна робота №2 з теми: «Поняття операційної системи»

Тема 3. Мультимедіа

Поняття про мультимедіа. Об’єкти мультимедіа: текст, зображення, аудіо та відео. Галузі використання мультимедіа.

Пристрої введення-виведення об’єктів мультимедіа. Копіювання об’єктів мультимедіа з цифрових камер і мобільних пристроїв на комп’ютер.

Мультимедійні програвачі, їх призначення і функціональні можливості.

Інструктаж з БЖД. Практична робота 5. Копіювання об‘єктів мультимедіа на комп‘ютер. Робота з мультимедійними програвачами.

Засоби перегляду зображень, їх призначення і функції. Змінення значень властивостей графічних зображень: розмір, колір. Основні операції над зображеннями: обтинання, обертання.

Інструктаж з БЖД. Практична робота 6. Перегляд зображень та змінення значень їх властивостей.

Контрольна робота №3 з теми: «Мультимедіа»

Тема 4. Текстовий процесор

Поняття текстового документа, його об’єктів.

Текстовий процесор, його призначення

Середовище текстового процесора. Створення, відкривання і збереження текстового документа. Режими роботи в середовищі текстового процесора.

Довідкова система текстового процесора. Поняття ключового слова. Пошук потрібних відомостей.

Алгоритм опрацювання текстового документа.

Введення тексту.

Перевірка правопису. Виправляння помилок. Пошук та заміна фрагментів в тексті

Редагування тексту. Виділення фрагментів тексту. Робота з фрагментом тексту: копіювання, переміщення, вилучення та вставляння

Форматування символів та абзаців: шрифт, розмір, накреслення, колір, вирівнювання, встановлення відступів абзаца, міжрядкового інтервалу.

Нумерування сторінок. Попередній перегляд текстового документу, друк

Інструктаж з БЖД. Практична робота 7. Редагування та форматування текстового документа

Вставляння графічних об’єктів у текстовий документ. Вставляння схем/діаграм

Інструктаж з БЖД. Практична робота 8. Вставляння графічних об’єктів та схем/діаграм у текстовий документ

Контрольна робота №4 з теми: «Текстовий процесор»

Тема 5. Комп’ютерні мережі

Комп’ютерні мережі та їх призначення. Поняття про мережну взаємодію. Типи комп’ютерних мереж.

Поняття користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Локальна мережа навчального закладу. Робота з мережними папками.

Поняття про глобальну мережу Інтернет. Основні служби Інтернету.

Поняття Всесвітнього павутиння. Поняття веб-сайту, веб-сторінки, її адреси. Гіперпосилання.

Робота з веб-браузером. Використання, створення та редагування списку сайтів, обраних для швидкого доступу.

Аналіз інформаційних матеріалів (повідомлень), знайдених в Інтернеті.

Алгоритм організації пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті. Поняття пошукової системи. Простий пошук.

Авторське право та Інтернет. Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень).

Інструктаж з БЖД. Практична робота 9. Пошук інформаційних матеріалів в Інтернеті за вказаною темою. Створення списку сайтів, обраних для швидкого перегляду.

Інтернет-енциклопедії, словники та онлайн-перекладачі.

Збереження зображень, веб-сторінок та їх фрагментів.

Інструктаж з БЖД. Практична робота 10. Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн перекладачами.

Контрольна робота №5 з теми: «Комп’ютерні мережі»

Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр.

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

3

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.