Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно - тематичне планування уроків фізики у 7 класі

Фізика

Для кого: 7 Клас

30.08.2020

925

80

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики на 7 клас розроблене згідно вимог нової програми ( оновленої навчальної програми з фізики для учнів 7-9 класів (2017 рік)). Виділені практичні заняття та дослідження, які повинні виконувати учні згідно програми. Календарно - тематичне планування містить у собі очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів та наскрізні змістовні лінії до кожної теми.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно - тематичне планування уроків фізики у 7 класі

сього 70 годин, 2 год на тиждень,)

Складено згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів.

Підручник: Фізика. 7 клас. . Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф.Я. Харків, видавництво «Ранок», 2015 рік

ТЕМА

КІЛЬКІСТЬ ГОД ЗА ПРОГРАМОЮ

КІЛЬКІСТЬ ГОД ЗА ПЛАНОМ

Вступ

1

1

Розділ 1.

Фізика як природнича наука. Пізнання природи

8

Захист навчальних проектів -1

9

Розділ 2.

Механічний рух

15

Захист навчальних проектів-1

15

Розділ 3.

Взаємодія тіл. Сила

27

Захист навчальних проектів -1

28

Розділ 4.

Механічна робота та енергія

12

Захист навчальних проектів -1

13

Резерв

3

4

Всього

70

70

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПИСЬМОВИХ РОБІТ З ФІЗИКИ 7 КЛАС

РОЗДІЛИ

ПИСЬМОВІ РОБОТИ

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

Лабораторна робота №1

Повідомлення: Опишіть закономірності, які ти вже побачив у природі, та поясни, чому ти вважаєш, що це закономірності.

З’ясуй за допомогою батьків, яких правил безпеки треба дотримуватись у побуті та в професійній діяльності

Діапазони відстаней у природі.

З історії вимірювання часу.

Як вимірюють довжини у мікро-, макро- та мега- світі.

Як вимірюють масу великих та малих тіл

Як навчилися вимірювати температуру.

Роль дифузії у функціонуванні мого організму.

Експериментальні та дослідницькі завдання:

З’ясуйте, які вимірювальні прилади є у вас вдома, вивчить їх призначення, правила користування, межі вимірювання, визначте ціну поділки.

Проведіть спостереження за дифузією у газах, придумайте спосіб вимірювання швидкості дифузії та виміряйте її. Перевірте, чи залежить швидкість дифузії від сорту пахучої речовини.

Проведіть спостереження явища дифузії в теплій та холодній воді. Побудуйте графік залежності положення межі між забарвленою та незабарвленою рідиною від часу.

Виростіть кристали кухонної солі або мідного купоросу, вивчіть та опишіть їх форму.

Лабораторна робота №2

Лабораторна робота №3

Навчальний проект № 1

Контрольна робота №1

Розділ 2. Механічний рух

Лабораторна робота №4

Повідомлення:

Діапазони швидкостей в природі, побуті та техніці.

Топ-10: найшвидші наземні тварини та найшвидші тварини водного світу.

Дослідницькі та експериментальні завдання:

1. Виготовте простий прилад із скляної трубки довжиною біля 50 см і діаметром приблизно 10 мм, яку заповніть водою, залишивши 1 см повітря. Закрийте трубку з обох кінців пробками, помістивши у трубку невелику кульку з парафіну. а) Вивчіть як рухаються пухирець повітря та кулька, якщо трубку перевертати;

б) З’ясуйте, з якою швидкістю рухається трубка, коли Ви її переміщуєте так, щоб пухирець повітря або кулька залишалися у спокої. Яке явище спостерігали ?

2. Розробіть способи вимірювання та виміряйте цими способами

- швидкість бігу товариша, оцініть точність вимірювання;

- швидкість (максимальну або середню, вкажіть самі) руху пальця, руки, ноги; швидкість реакції людини.

3. «Гумовий двигун». Зробіть «гумовий двигун» (див. «Фізика -7» за редакцією В.Г. Бар’яхтара і С.О. Довгого). За допомогою олівця закрутіть гумову стрічку та покладіть котушку на горизонтальну поверхню. Опишіть спостережуваний рух. Що можна «прочитати» зі сліду олівця? Визначте середню швидкість руху котушки за час праці гумового двигуна.

4. Дослідіть, як рухаються точки гітарної струни після того, як її відтягнути за середину, як залежать коливання струни від зміни її довжини і натягу. Надайте звіт про те, що Ви спостерігали, в якому поясніть фізичну суть спостережуваних явищ.

Домашня лабораторна робота Визначення середньої швидкості власного руху в школу.

Лабораторна робота №5

Навчальний проект № 2

Контрольна робота №2

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила

Лабораторна робота №6

Повідомлення:

Як враховують особливості взаємодії тіл у різних видах спорту.

Світ без тертя.

Діапазони тисків у природі, техніці, побуті.

Як використовують архімедову силу

Виникнення та розвиток повітроплавання

Дирижабль: чи є у нього майбутнє

Експериментальні, конструкторські та дослідницькі завдання:

Запропонуйте різноманітні конструкції та виготовте моделі терезів (пневматичні, нерівноплечі, торсіонні ).

Визначте масу повітря у власній кімнаті.

Визначте об’єм і густину свого тіла

Дослідіть чим відрізняється переміщення малих та крупних тварин та комах. Порівняйте їхню рухомість. Дайте пояснення Вашим спостереженням з фізичної точки зору.

Вивчіть, як деякі бобові рослини використовують взаємодію тіл та явище інерції при розкиданні свого насіння.

Встановіть, яке призначення пружних волосків на підошві лапок зайця, кроля, кішки. Яке значення мають щетинки на поверхні тіла гусені.

Розробіть способи сортування насіння сільськогосподарських рослин за їх масою, об’ємом, густиною.

З’ясуйте, яке взуття найбільш підходить до походів по різній місцевості (чоботи, кросівки тощо).

Запропонуйте різноманітні конструкції та виготовте моделі приладів: для демонстрації залежності тиску від площини поверхні, демонстрації закону Паскаля, визначення тиску деяких тіл на опору

Запропонуйте способи вимірювання гостроти ножика

Сконструюйте, виготовте та проградуюйте ареометр.

Сконструюйте, виготовте та проградуюйте і дослідіть дію манометра (що дає заміна сорту рідини, нахил манометру, зміна діаметру трубки).

Домашня лабораторна робота Визначення об’єму і густини свого тіла.

Домашня лабораторна робота Дія архімедової сили на тіло людини у воді

Лабораторна робота №7

Лабораторна робота №8

Лабораторна робота №9

Контрольна робота №3

Лабораторна робота №10

Навчальний проект № 3

Контрольна робота №4

Розділ 4. Механічна робота та енергія

Лабораторна робота №11

Повідомлення:

Діапазони потужностей в природі та техніці

Джерела механічної енергії в природі та ефективність їх використання

Дослідницькі та конструкторські завдання:

1. Запропонуйте спосіб вимірювання та виміряйте роботу, яку Ви виконуєте ідучи пішки до школи. Знайдіть, яку потужність при цьому розвиваєте. Перевірте, чи залежить робота від того йдете Ви повільно, чи біжите.

2. З’ясуйте, чому не зустрічаються в природі та техніці надто великі моменти і великі співвідношення плечей сил

3. Знайдіть моменти і плечі сил важелів, які є в організмі людини

Лабораторна робота №12

Навчальний проект № 4

Контрольна робота №5

Усього:

Лабораторних робіт

12

Контрольних робіт

5

Навчальних проектів

4

з/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Примітка

Домашнє завдання

І Семестр

ВСТУП (1 година)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає правила безпеки у фізичному кабінеті; розташування й призначення основних зон шкільного фізичного кабінету та свого робочого місця.

Діяльнісний компонент:

дотримується правил безпечної поведінки під час роботи з фізичними приладами та обладнанням.

Ціннісний компонент:

усвідомлює роль шкільного кабінету та значення фізичних приладів у навчанні фізики, відповідальність за поведінку у фізичному кабінеті

Наскрізні змістовні лінії

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

Цінності /ставлення: Усвідомлення як нові знання співвідносяться із наявними; висловлює судження про роль спостереження і досліду в пізнанні довкілля. Розуміння власної відповідальності та відповідальності держави за стан довкілля і здоров’я людини і нації.

Уміння: аналізувати стан довкілля, визначати види і причини забруднень, прогнозувати наслідки забруднень води, повітря і ґрунтів для здоров’я людини; розв’язувати ситуативні вправи щодо прояву й впливу фізичних явищ на здоров’я й безпеку життєдіяльності.

«Громадянська відповідальність»

Цінності /ставлення: Права людини, і відповідальність // Усвідомлення прав і обов’язків учнів, відповідальність за поведінку у фізичному кабінеті.

Уміння: поєднувати бажання з базовими потребами та правами людини.

«Здоров’я і безпека»

Цінності /ставлення/ уміння: застосовувати набуті знання та навички для збереження власного здоров’я та здоров’я інших; дотримуватись правил безпеки життєдіяльності під час виконання навчальних експериментів, у надзвичайних ситуаціях природного чи техногенного характеру; оцінювати позитивний потенціал та ризики використання надбань фізики, техніки і технологій для добробуту людини і безпеки суспільства та довкілля;виявляти ціннісне ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей, до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки.

Вступний інструктаж з ТБ під час занять з фізики. Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичні прилади,фізичний експеримент і фізичні досліди. Правила безпеки під час роботи з фізичним обладнанням та у фізичному кабінеті.

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

(9 годин)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент:

називає характерні ознаки фізичних явищ, їх відмінність від біологічних, хімічних інших явищ;

наводить приклади фізичних явищ, фізичних тіл та фізичних величин;

знає символи та одиниці основних фізичних величин.

розуміє основні положення атомно-молекулярного вчення; розуміє відмінності між речовиною і полем.

Діяльнісний компонент:

записує значення фізичної величини, використовує префікси для утворення кратних і частинних одиниць;

користується найпростішими засобами вимірювання, визначає ціну поділки шкали;

порівнює значення фізичних величин;

вимірює лінійні розміри тіл, об’єми твердих тіл, рідин і сипких матеріалів;

проводить досліди (індивідуально та в групі) за власним планом або за інструкцією з допомогою вчителя, аналізує результати, робить висновки.

Ціннісний компонент:

усвідомлює як нові знання співвідносяться із наявними;

висловлює судження про роль спостереження і досліду в пізнанні довкілля

Наскрізні змістовні лінії

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

Цінності /ставлення: Усвідомлення ролі освіти для людини і особистої відповідальності за стан довкілля і власне здоров’я. Розуміння необхідності дотримання співвідношення базових потреб і бажань людини.

Уміння: визначати джерела і види забруднень довкілля, аналізувати результати діяльності людини, прогнозувати наслідки забруднень води, повітря і ґрунтів для здоров’я нації;

аналізувати і критично оцінювати події в державі на основі статистичних даних соціально-економічних, демографічних, екологічних та інших явищ і процесів в Україні та світі;

відбирати, отримувати інформацію екологічного змісту зі ЗМІ, дискутувати з цього привод.

«Громадянська відповідальність»

Цінності /ставлення: Права людини, відповідальність Усвідомлення сутності права (на освіту, чисте довкілля, лікування) і обов’язку, відповідальності людини і влади за стан довкілля. Розуміння власної відповідальності та відповідальності держави за стан довкілля і здоров’я людини і нації.

Права та свободи. Види відповідальності людини (правова, соціальна, моральна). Усвідомлення ролі освіти для людини і особистої відповідальності за стан довкілля і власне здоров’я. Розуміння необхідності дотримання співвідношення базових потреб і бажань людини. Розуміння того, що людина будь-якої професії не може бути ізольованою від світу, а тому повинна мати громадянську позицію й відповідні моральні якості;

Уміння: аналізувати стан довкілля, визначати види і причини забруднень, прогнозувати наслідки забруднень води, повітря і ґрунтів для здоров’я людини; співвідносити право з відповідальністю.

-визначати джерела і види забруднень довкілля, аналізувати результати діяльності людини, прогнозувати наслідки забруднень води, повітря і ґрунтів для здоров’я нації; - аналізувати і критично оцінювати події в державі на основі статистичних даних соціальноекономічних, демографічних, екологічних та інших явищ і процесів в Україні та світі; - відбирати, отримувати інформацію зі ЗМІ, представляти й аргументувати свою позицію; - відстоювати власну думку і поважати думки інших.

«Здоров’я і безпека»

Цінності /ставлення/ уміння: застосовувати набуті знання та навички для збереження власного здоров’я та здоров’я інших; дотримуватись правил безпеки життєдіяльності під час виконання навчальних експериментів, у надзвичайних ситуаціях природного чи техногенного характеру; оцінювати позитивний потенціал та ризики використання надбань фізики, техніки і технологій для добробуту людини і безпеки суспільства та довкілля;виявляти ціннісне ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей, до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки.

Речовина і поле. Фізичні тіла й фізичні явища. Фізика як фундаментальна наука про природу.

 Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома.

Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №1 "Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу".

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2

Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів".

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3

"Вимірювання розмірів малих тіл різними способами".

Навчальний проект № 1

Орієнтовні теми: 1.Видатні вчені-фізики. 2. Фізика в побуті, техніці, виробництві. 3. Спостереження фізичних явищ довкілля. 4. Дифузія в побуті

Розв’язування тестових завдань. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота № 1 з теми

«Фізика як природнича наука. Пізнання природи.»

ДЕМОНСТРАЦІЇ: 1. Приклади фізичних явищ: механічних, теплових, електричних, світлових тощо. 2. Моделі молекул. 3. Приклади застосування фізичних явищ у техніці. 4. Засоби вимірювання.

ТЕМАТИЧНА

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ (15 годин)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає види механічного руху;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (швидкість, період обертання, переміщення, амплітуда коливань, період та частота коливань) і вміє обрати її одиницю;

називає вживані одиниці часу, шляху, швидкості, періоду обертання, періоду та частоти коливань;

описує фізичну величину відповідно до узагальнених планів;

розуміє відносність руху.

Діяльнісний компонент:

уміє застосовувати поняття «матеріальна точка» та визначати межі застосування цієї фізичної моделі;

розрізняє види механічного руху за формою траєкторії та характером руху тіла;

уміє описати механічний рух графічно й аналітично і провести його аналіз;

розраховує пройдений тілом шлях, визначає швидкість руху, період обертання, частоту коливань нитяного маятника під час розв’язання фізичних задач різного типу;

представляє результати вимірювань у вигляді таблиць і графіків;

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент:

усвідомлює цінність знань про механічний рух для власного розвитку й безпеки

Наскрізні змістовні лінії

«Громадянська відповідальність»

Цінності /ставлення: Правила та закони Усвідомлення цінності знань про механічний рух для власного розвитку та безпеки. Розуміння необхідності дотримання співвідношення базових потреб і бажань людини. Усвідомлення ролі освіти для людини і особистої відповідальності за власні вчинки.

Цінності, права і обов’язки , засоби масової інформації Усвідомлення ролі і цінності освіти в житті людини. Розуміння ролі мас-медіа в житті людини. Усвідомлення специфіки групової роботи (права і обов’язки членів групи)

Уміння: - використовувати набуті знання з теми для безпечної життєдіяльності; - поєднувати бажання з базовими потребами та правилами поведінки людини; - переконувати інших у необхідності дотримання правил дорожнього руху.

- відбирати, отримувати інформацію зі ЗМІ; - представляти й аргументувати свою позицію; - працювати в команді, приймати виважені рішення, що сприятимуть вирішенню командних завдань; - ефективно співпрацювати з іншими над реалізацією різноманітних проектів, залучаючи родину, місцеву громаду та ширшу спільноту.

«Підприємливість і фінансова грамотність»

Цінності /ставлення, уміння: усвідомлення цінності знань про механічний рух для власного розвитку та безпеки розуміння необхідності підвищення особистої фінансової грамотності

Аналіз контрольної роботи № 1. Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення.

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху

Графіки рівномірного прямолінійного руху.

Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.

Розв'язування задач

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.

Розв'язування задач

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4

Визначення періоду обертання тіла

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період і частота коливань. Маятники.

Розв'язування задач

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5

«Дослідження коливань нитяного маятника»

Навчальний проект № 2

Орієнтовні теми: 1. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху. 2. Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки тощо. 3. Обертальний рух в природі – основа відліку часу. 4. Коливальні процеси в техніці та живій природі

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота №2 з теми «МЕХАНІЧНИЙ РУХ»

Узагальнення і систематизація знань з розділу

ДЕМОНСТРАЦІЇ: 1. Різні види механічного руху. 2. Відносність руху, форми траєкторії, швидкості.

ТЕМАТИЧНА

ІІ Семестр

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА (29 годин)

Частина І (16 годин)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає і описує фізичні явища і процеси (інерція, деформація, тяжіння, тертя, тиск);

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (маса, густина речовини, сила, коефіцієнт тертя, тиск, сила тиску) та вміє обрати її одиницю;

формулює закони Гука, Паскаля, Архімеда;

знає умову плавання тіл;

пояснює причини виникнення атмосферного тиску та його залежність від висоти,

залежність сили пружності від деформації;

залежність тиску на дно і стінки посудини від висоти стовпчика й густини рідини;

знає і розуміє будову та принцип дії динамометра, манометра, барометра, терезів.

Діяльнісний компонент:

застосовує закони Гука, Паскаля, Архімеда, умови плавання тіл, формули сили тяжіння, ваги тіла, сили тертя ковзання, сили тиску, виштовхувальної сили під час розв’язування різних видів чи типів задач і виконання лабораторних робіт;

здатен (здатна) запропонувати способи зменшення/збільшення сили тертя, сили пружності, тиску в практичних ситуаціях;

графічно зображує сили;

користується динамометром, терезами; читає покази шкали манометра, барометра;

використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності.

Ціннісний компонент: висловлює судження про роль внеску вчених-фізиків у розвиток і становлення механіки та техніки;

оцінює практичне значення застосування законів і закономірностей у природі та техніці

Наскрізні змістовні лінії

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

Цінності /ставлення: Усвідомлення впливу забруднень атмосфери на величину атмосферного тиску як чинника погіршення самопочуття людини.

Формування готовності до оцінки наслідків діяльності людини щодо природного середовища; вплив людини та її діяльності на екосистеми; дотримання екологічної етики щодо поведінки людини в природі.

Уміння: аналізувати можливі причини виникнення забруднень довкілля (зокрема, парниковий ефект, озонові дірки, забруднення повітря пилом і важкими металами);

відбирати, отримувати інформацію зі ЗМІ; представляти й аргументувати свою позицію.

«Громадянська відповідальність»

Цінності /ставлення: Цінності, права і обов’язки, засоби масової інформації Усвідомлення цінності знань про інерцію і інертність тіл для власного розвитку та безпеки. Розуміння необхідності дотримання співвідношення базових потреб і бажань людини. Усвідомлення ролі освіти в житті людини і особистої відповідальності за власні вчинки.

Право, закон, обов’язки Розуміння необхідності виконання правил і законів. Усвідомлення цінності знань про залежність тиску твердих тіл на поверхню від площі їх дотику для власної безпеки. Розуміння необхідності дотримання співвідношення потреб і бажань людини. Усвідомлення особистої відповідальності за власні вчинки. Права, відповідальність,

комунікація, ЗМІ Розуміння практичного значення для людини фізичних законів і закономірностей. Усвідомлення впливу забруднень атмосфери на величину атмосферного тиску як чинника погіршення самопочуття людини. Усвідомлення здоров’я людини

як цінності та права людини на здорове довкілля та охорону здоров’я.

Права, обов’язки відповідальність, взаємодія з іншими, ЗМІ Усвідомлення ролі і цінності

освіти в житті людини; Розуміння ролі мас-медіа в житті людини; Усвідомлення специфіки

групової роботи (права і обов’язки членів групи).

Уміння: - використовувати набуті знання з теми для безпечної життєдіяльності;

- поєднувати бажання з базовими потребами та правами людини; - переконувати інших у

доцільності дотримання правил дорожнього руху.

- використовувати набуті знання з теми для безпечного пересування по льодовій

поверхні; - дотримуваись правил поведінки на льодовій поверхні водойм. - надавати першу допомогу людині, яка провалилася в ополонку; - переконувати інших в необхідності дотримання правил пересування по льоду, порушення яких може стати загрозою для життя.; - ефективно співпрацювати з іншими.

- Визначати загрози для здоров’я людини, аналізувати можливі причини їх виникнення (парниковий ефект, озонові дірки, забруднення повітря пилом і важкими металами); - повідомляти про можливу небезпеку для здоров’я;

- відбирати, отримувати інформацію зі ЗМІ;- представляти й аргументувати свою позицію; - працювати в команді, приймати виважені рішення, що сприятимуть вирішенню командних завдань; - ефективно співпрацювати з родиною, місцевою громадою та ширшою спільнотою під час роботи над проектом;. - Вносити пропозиції щодо способів розв’язання проблем.

«Здоров’я і безпека»

Цінності /ставлення/ уміння:

застосовувати набуті знання та навички для збереження власного здоров’я та здоров’я інших; дотримуватись правил безпеки життєдіяльності під час виконання навчальних експериментів, у надзвичайних ситуаціях природного чи техногенного характеру; оцінювати позитивний потенціал та ризики використання надбань фізики, техніки і технологій для добробуту людини і безпеки суспільства та довкілля;виявляти ціннісне ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей, до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки.

Аналіз контрольної роботи № 2. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла

Густина речовини.

Розв'язування задач з теми «Густина речовини».

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 6

Вимірювання маси тіл.

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 7

Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)

Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна

Розв'язування задач.

Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Динамометр.

Розв'язування задач.

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 8

«Дослідження пружних властивостей тіл»

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

Розв'язування задач.

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 9

«Визначення коефіцієнта тертя ковзання.

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота №3 з теми «Взаємодія тіл. Сила. ч.1»

ТЕМАТИЧНА

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА (продовження) ( 11 годин)

Аналіз контрольної роботи № 3. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.

Розв'язування задач.

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.

Сполучені посудини. Манометри.

Розв'язування задач.

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.

Розв'язування задач

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 10

З `ясування умов плавання тіла.

Навчальний проект № 3

Орієнтовні теми: 1.Розвиток судно - та повітроплавання. 2. Дослід Торрічеллі. Спостереження за зміною атмосферного тиску. 3. Насоси

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота №4 з теми Взаємодія тіл. Сила. (Тиск твердих тіл , рідин і газів) ч.2»

ТЕМАТИЧНА

ДЕМОНСТРАЦІЇ: 1. Досліди, що ілюструють явища інерції та взаємодії тіл. 2. Деформація тіл. 3. Додавання сил, спрямованих уздовж однієї прямої. 4. Прояви та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, спокою. 5. Способи зменшення й збільшення сили тертя. 6. Залежність тиску від значення сили та площі. 7. Передавання тиску рідинами й газами. 8. Тиск рідини на дно і стінки посудини. 9. Зміна тиску в рідині з глибиною. 10. Сполучені посудини. 11. Вимірювання атмосферного тиску. 13. Будова і дія манометра. 14. Дія архімедової сили в рідинах і газах. 15. Рівність архімедової сили вазі витісненої рідини в об’ємі зануреної частини тіла. 16. Плавання тіл

РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ (12 годин)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (механічна робота, потужність, кінетична і потенціальна енергія, момент сили, коефіцієнт корисної дії) і вміє обрати її одиницю;

розуміє сутність закону збереження механічної енергії, умову рівноваги важеля, принцип дії простих механізмів; знає різновиди важеля.

Діяльнісний компонент:

застосовує закон збереження енергії та формули роботи, потужності, ККД простого механізму, кінетичної енергії тіла, потенціальної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі, деформованого тіла, моменту сили під час розв’язування задач різних типів і виконання лабораторних робіт, у практичній діяльності;

користується простими механізмами (важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила площина); використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент:

оцінює прояви закону збереження механічної енергії в природі, техніці, побуті; оцінює ефективність використання простих механізмів;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про перетворення енергії

Наскрізні змістовні лінії

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

Цінності /ставлення: Усвідомлення взаємозв’язку людини і природи;

розуміння важливості екологічної безпеки;

можливості енергозбереження громадянами і суспільством в цілому та переходу на нові відновлювальні джерела енергії.

Уміння: приймати виважені рішення, що сприятимуть вирішенню науково-технологічних, екологічних, соціальних проблем сучасного суспільства.

«Громадянська відповідальність»

Цінності /ставлення: Цінності, права і обов’язки, засоби масової інформації, групова робота, політика влади Усвідомлення ролі і цінності освіти в житті людини. Розуміння ролі мас-медіа в житті людини. Усвідомлення специфіки групової роботи (права і обов’язки членів групи). Усвідомлення важливості відстоювання громадянської позиції стосовно збереження енергії і ресурсів. Усвідомлення можливості енергозбереження громадянами і суспільством в цілому та переходу на нові відновлювальні джерела енергії.

Уміння: - працювати в команді, приймати виважені рішення, що сприятимуть вирішенню науково-технологічних, економічних, соціальних проблем сучасного суспільства;- ефективно співпрацювати з іншими учнями над реалізацією проектів, залучаючи родину; - розраховувати втрати енергії під час виконання різних видів робіт; - визначати моральні якості відомих учених-фізиків, що свідчать про їх громадянську позицію.

«Здоров’я і безпека»

Цінності /ставлення/ уміння:

застосовувати набуті знання та навички для збереження власного здоров’я та здоров’я інших; дотримуватись правил безпеки життєдіяльності під час виконання навчальних експериментів, у надзвичайних ситуаціях природного чи техногенного характеру; оцінювати позитивний потенціал та ризики використання надбань фізики, техніки і технологій для добробуту людини і безпеки суспільства та довкілля;виявляти ціннісне ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей, до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки.

Аналіз контрольної роботи. Механічна робота. Потужність

Механічна енергія та її види.

Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування

Розв'язування задач.

Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля.

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 11

Вивчення умови рівноваги важеля

Розв'язування задач

Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів

Розв'язування задач

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 12

Визначення ККД простого механізму.

Навчальний проект № 4

Орієнтовні теми: 1. Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів. 2. Прості механізми у побутових пристроях. 3. Біомеханіка людини. 4. Використання енергії природних джерел

Контрольна робота №5 з теми

«Механічна робота та енергія»

Повторення/ Резерв (5 годин)

Аналіз контрольної роботи №5. Повторення розділу 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи. Повторення розділу 2. Механічний рух

Повторення розділу 3. Взаємодія тіл. Сила. Повторення розділу 4. Механічна робота та енергія

ДЕМОНСТРАЦІЇ: 1. Перетворення механічної енергії. 2. Умови рівноваги тіл. 3. Важіль. 4. Рухомий і нерухомий блоки. 5. Похила площина. 6. Використання простих механізмів.

ТЕМАТИЧНА

УПРОДОВЖ РОКУ УЧЕНЬ ОБОВ’ЯЗКОВО ВИКОНУЄ ОДИН НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ( ІНДИВІДУАЛЬНИЙ АБО ГРУПОВИЙ). ОКРІМ ЦЬОГО, УЧНІ МОЖУТЬ БРАТИ УЧАСТЬ І ВИКОНУВАТИ ЗА БАЖАННЯМ КІЛЬКА ПРОЕКТІВ.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.