Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування уроків фізичної культури 4 клас (за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О. Я.Савченко) . ІІ семестр. НУШ.

Фізична культура

Для кого: 4 Клас

02.10.2021

113

28

0

Опис документу:

Календарно-тематичне планування

уроків фізичної культури

4 клас

(за типовою освітньою програмою,

розробленою під керівництвом О. Я.Савченко) .

105 годин/рік (3 год на тиждень).

Календарний план складено згідно з рекомендаціями

МОН молодьспорт України за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О. Я. та відповідно до Наказу МОН України № 1273 від 08.10.2018 "Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти".

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

уроків фізичної культури

4 клас

(за типовою освітньою програмою,

розробленою під керівництвом О. Я.Савченко) .

105 годин/рік (3 год на тиждень).


Календарний план складено згідно з рекомендаціями

МОН молодьспорт України за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О. Я. та відповідно до Наказу МОН України № 1273 від 08.10.2018 
"Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти".ІІ семестр

п/п

Тема уроку

Дата


Фактична

дата


Примітка

Теоретико-методичні знання


Вправи для розвитку фізичних якостей

43


О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Уміння вчитися впродовж життя». – це здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

Безпека на уроках фізичної культури. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Повторення вправи - лазіння по похилій гімнастичній лаві однойменним та різнойменними спо­собами. ЗФП: вправи на координаційній дробині. Рухлива гра, естафети.

44


ОВ. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Спілкування іноземними мовами» - це уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Вдосконалення вправи - лазіння по похилій гімнастичній лаві однойменним та різнойменними спо­собами. ЗФП: вправи на координаційній дробині. Рухлива гра, естафети.
45


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Закріплення вправи - лазіння по похилій гімнастичній лаві однойменним та різнойменними спо­собами. ЗФП: вправи на координаційній дробині. Рухлива гра, естафети.
46


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Повторення вправи - лазіння по гімнастичній стінці різними способами. ЗФП: вправи на координаційній дробині. Рухлива гра, естафети.
47


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Вдосконалення вправи - лазіння по гімнастичній стінці різними способами. ЗФП: вправи на координаційній дробині. Рухлива гра, естафети.
48


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Закріплення вправи - лазіння по гімнастичній стінці різними способами. ЗФП: вправи на координаційній дробині. Рухлива гра, естафети.
49


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Повторення вправи - перелізання через перешкоди, висотою до 100 см. ЗФП: вправи на координаційній дробині. Рухлива гра, естафети.
50


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Закріплення вправи - перелізання через перешкоди, висотою до 100 см. ЗФП: вправи на координаційній дробині. Рухлива гра, естафети.
51


ОВ. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовою» - це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування. ЗРВ з обручами. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Вдосконалення танцювальних кроків «Полька на місці». ЗФП: вправи на координаційній дробинв. Рухлива гра, естафети.
52


ОВ. ТМЗ. ЗРВ з обручами. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Закріплення танцювальних кроків «Полька на місці». ЗФП: вправи на координаційній дробинв. Рухлива гра, естафети.
53


ОВ. ТМЗ. ЗРВ з обручами. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Повторення лижної ходи — одночасний безкроковий, поперемінний, двокроковий хід. Спуски у низькій стійці. Підйоми «драбинкою» . Гальмування «плугом», «напівплугом». ЗФП. Стрибки зі скакалкою. Рухлива гра, естафети.
54


ОВ. ТМЗ. ЗРВ з обручами. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Вдосконалення лижної ходи — одночасний безкроковий, поперемінний, двокроковий хід. Спуски у низькій стійці. Підйоми «драбинкою» . Гальмування «плугом», «напівплугом». ЗФП. Стрибки зі скакалкою. Рухлива гра, естафети.
55


ОВ. ТМЗ. ЗРВ з обручами. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Закріплення лижної ходи — одночасний безкроковий, поперемінний, двокроковий хід. Спуски у низькій стійці. Підйоми «драбинкою» . Гальмування «плугом», «напівплугом». ЗФП. Стрибки зі скакалкою. Рухлива гра, естафети.
56


ОВ. ТМЗ. ЗРВ зі скакалками. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Повторення стрибкових вправ: вистрибування із положення присіду. ЗФП. Стрибки зі скакалкою. Рухлива гра, естафети.
57


ОВ. ТМЗ. ЗРВ зі скакалками. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Вдосконалення стрибкових вправ: вистрибування із положення присіду. ЗФП. Стрибки зі скакалкою. Рухлива гра, естафети.
58


ОВ. ТМЗ. ЗРВ зі скакалками. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Закріплення стрибкових вправ: вистрибування із положення присіду. ЗФП. Стрибки зі скакалкою. Рухлива гра, естафети.
59


ОВ. ТМЗ. Правила безпеки на заняттях із застосуванням м'ячів. ЗРВ з м’ячами. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Повторення передачі набивного м’яча із різних вихідних положень. ЗФП. Ведення м'яча на місці двома руками.

Рухлива гра, естафети.
60


ОВ. ТМЗ. ЗРВ з м’ячами. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Вдоскалення передачі набивного м’яча із різних вихідних положень. ЗФП. Ведення м'яча на місці двома руками.

Рухлива гра, естафети.
61


ОВ. ТМЗ. ЗРВ з м’ячами. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Закріплення передачі набивного м’яча із різних вихідних положень. ЗФП. Ведення м'яча на місці двома руками.

Рухлива гра, естафети.
Вправи для опанування навичками володіння м’ячем
62


ОВ. ТМЗ правила безпеки при заняттях у спортивній залі. ЗРВ з м’ячами. Різновиди ходьби та бігу. Вивчення вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», стоячи на одному або двох колінах. ЗФП. Комплекс вправ для профілактики плоскостопості. Рухлива гра, естафети.

63


ОВ. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Підприємливість» - це уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здітність до підприємницького ризику.ЗРВ з м’ячами. Різновиди ходьби та бігу. Вдосконалення вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», стоячи на одному або двох колінах. ЗФП. Комплекс вправ для профілактики плоскостопості. Рухлива гра, естафети.
64


ОВ. ТМЗ. ЗРВ з м’ячами. Різновиди ходьби та бігу. Закріплення вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», стоячи на одному або двох колінах. ЗФП. Комплекс вправ для профілактики плоскостопості. Рухлива гра, естафети.
65


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Повторення вправ з великим м'ячем: елементи баскетболу (тримання, передачі м'яча, ловіння м'яча, ведення м'яча). ЗФП. Комплекс вправ для профілактики плоскостопості. Рухлива гра, естафети.
66


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Вдосконалення вправ з великим м'ячем: елементи баскетболу (тримання, передачі м'яча, ловіння м'яча, ведення м'яча). ЗФП. Комплекс вправ для профілактики плоскостопості. Рухлива гра, естафети.
67


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Закріплення вправ з великим м'ячем: елементи баскетболу (тримання, передачі м'яча, ловіння м'яча, ведення м'яча). ЗФП. Комплекс вправ для профілактики плоскостопості. Рухлива гра, естафети.
68


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Повторення вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», у вертикальну ціль. ЗФП. Комплекс вправ для профілактики плоскостопості. Рухлива гра, естафети.
69


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Вдосконалення вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», у вертикальну ціль. ЗФП. Комплекс вправ для профілактики плоскостопості. Рухлива гра, естафети.
70


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Закріплення вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», у вертикальну ціль. ЗФП. Комплекс вправ для профілактики плоскостопості. Рухлива гра, естафети.
71


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Повторення вправ з великим м'ячем: елементи баскетболу (тримання, передачі м'яча, ведення м'яча). ЗФП. Ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук, чергую­чи з присіданнями, нахилами. Рухлива гра, естафети.
72


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Вдосконалення вправ з великим м'ячем: елементи баскетболу (тримання, передачі м'яча, ведення м'яча). ЗФП. Ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук, чергую­чи з присіданнями, нахилами. Рухлива гра, естафети.
73


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Закріплення вправ з великим м'ячем: елементи баскетболу (тримання, передачі м'яча, ведення м'яча). ЗФП. Ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук, чергую­чи з присіданнями, нахилами. Рухлива гра, естафети.
74


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Повторення вправи з великим м'ячем:елементи малюкболу (утримання м'яча, кидки м’ча у вертикальну та горизонтальну ціль, кидки м’яча через сітку. ЗФП. Ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук, чергую­чи з присіданнями, нахилами. Рухлива гра, естафети.
75


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Вдосконалення вправи з великим м'ячем:елементи малюкболу (утримання м'яча, кидки м’ча у вертикальну та горизонтальну ціль, кидки м’яча через сітку. ЗФП. Ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук, чергую­чи з присіданнями, нахилами. Рухлива гра, естафети.
76


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Закріплення вправи з великим м'ячем:елементи малюкболу (утримання м'яча, кидки м’ча у вертикальну та горизонтальну ціль, кидки м’яча через сітку. ЗФП. Ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук, чергую­чи з присіданнями, нахилами. Рухлива гра, естафети.

Стрибкові вправи
77


ОВ. ТМЗ: правила безпеки під час занять стрибками. ЗРВ зі скакалкою. Різновиди ходьби та бігу. Повторення вправи - стрибки зі скакалкою на одній та двох ногах. ЗФП: махові рухи руками та ногами в різних напрямках. Рухлива гра, естафети.
78


ОВ. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Соціальні і громадянські компетентності» - це усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. ЗРВ зі скакалкою. Різновиди ходьби та бігу. Вдосконалення вправи - стрибки зі скакалкою на одній та двох ногах. ЗФП: махові рухи руками та ногами в різних напрямках. Рухлива гра, естафети.
79


ОВ. ТМЗ. ЗРВ зі скакалкою. Різновиди ходьби та бігу. Закріплення вправи - стрибки зі скакалкою на одній та двох ногах. ЗФП: махові рухи руками та ногами в різних напрямках. Рухлива гра, естафети.
80


ОВ. ТМЗ. ЗРВ зі скакалкою. Різновиди ходьби та бігу. Повторення вправи - стрибки зі скакалкою на одній та двох ногах, обертаючи скакалку вперед і назад. ЗФП: махові рухи руками та ногами в різних напрямках. Рухлива гра, естафети.
81

ОВ. ТМЗ. ЗРВ зі скакалкою. Різновиди ходьби та бігу. Вдосконалення вправи - стрибки зі скакалкою на одній та двох ногах, обертаючи скакалку вперед і назад. ЗФП: махові рухи руками та ногами в різних напрямках. Рухлива гра, естафети.
82

ОВ. ТМЗ. ЗРВ зі скакалкою. Різновиди ходьби та бігу. Закріплення вправи - стрибки зі скакалкою на одній та двох ногах, обертаючи скакалку вперед і назад. ЗФП: махові рухи руками та ногами в різних напрямках. Рухлива гра, естафети.
83

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Повторення вправи стрибкиі у довжину з місця. ЗФП: махові рухи руками та ногами в різних напрямках. Рухлива гра, естафети.
84

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Вдосконалення вправи стрибкиі у довжину з місця. ЗФП: махові рухи руками та ногами в різних напрямках. Рухлива гра, естафети.
85

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Закріплення вправи стрибкиі у довжину з місця. ЗФП: махові рухи руками та ногами в різних напрямках. Рухлива гра, естафети.
86

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Повторення вправи - стрибки у довжину з розбігу 5—7 кроків способом «зігнувши ноги». ЗФП: махові рухи руками та ногами в різних напрямках. Рухлива гра, естафети.
87

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Вдосконалення вправи - стрибки у довжину з розбігу 5—7 кроків способом «зігнувши ноги». ЗФП: махові рухи руками та ногами в різних напрямках. Рухлива гра, естафети.
88

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Закріплення вправи - стрибки у довжину з розбігу 5—7 кроків способом «зігнувши ноги». ЗФП: махові рухи руками та ногами в різних напрямках. Рухлива гра, естафети.
Вправи для формування правильної постави і профілактики плоскостопості
89

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Повторення вправ на відчуття правильної постави та вправ для запобігання плоскостопості. ЗФП: махові рухи руками та ногами в різних напрямках. Рухлива гра, естафети.

90

ОВ. ТМЗ: Формування ключової компетентності – « Загальнокультурна грамотність» - це здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших. ЗРВ в русі. Вдосконалення вправ на відчуття правильної постави та вправ для запобігання плоскостопості. ЗФП: махові рухи руками та ногами в різних напрямках. Рухлива гра, естафети.
91

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Закріплення вправ на відчуття правильної постави та вправ для запобігання плоскостопості. ЗФП: махові рухи руками та ногами в різних напрямках. Рухлива гра, естафети.
92

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Повторення вправ з великим м'ячем: елементи футболу (удари внутрішньою та середньою частиною підйому по нерухомому м'ячу у вертикальну та горизонтальну ціль, ведення м'яча між стійок, жонглювання м'ячем (хл.), повітряною кулькою (дівч.)). ЗФП: вправи для правильної постави та вправи для запобігання плоскостопості. Рухлива гра, естафети.
93

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Вдосконалення вправ з великим м'ячем: елементи футболу (удари внутрішньою та середньою частиною підйому по нерухомому м'ячу у вертикальну та горизонтальну ціль, ведення м'яча між стійок, жонглювання м'ячем (хл.), повітряною кулькою (дівч.)). ЗФП: вправи для правильної постави та вправи для запобігання плоскостопості. Рухлива гра, естафети.
94

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Закріплення вправ з великим м'ячем: елементи футболу (удари внутрішньою та середньою частиною підйому по нерухомому м'ячу у вертикальну та горизонтальну ціль, ведення м'яча між стійок, жонглювання м'ячем (хл.), повітряною кулькою (дівч.)). ЗФП: вправи для правильної постави та вправи для запобігання плоскостопості. Рухлива гра, естафети.
95

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Закріплення вправ з великим м'ячем: елементи футболу (удари внутрішньою та середньою частиною підйому по нерухомому м'ячу у вертикальну та горизонтальну ціль, ведення м'яча між стійок, жонглювання м'ячем (хл.), повітряною кулькою (дівч.)). ЗФП: вправи для правильної постави та вправи для запобігання плоскостопості. Рухлива гра, естафети.
96

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Закріплення вправ з великим м'ячем: елементи футболу (удари внутрішньою та середньою частиною підйому по нерухомому м'ячу у вертикальну та горизонтальну ціль, ведення м'яча між стійок, жонглювання м'ячем (хл.), повітряною кулькою (дівч.)). ЗФП: вправи для правильної постави та вправи для запобігання плоскостопості. Рухлива гра, естафети.
97

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Закріплення вправ з великим м'ячем: елементи футболу (удари внутрішньою та середньою частиною підйому по нерухомому м'ячу у вертикальну та горизонтальну ціль, ведення м'яча між стійок, жонглювання м'ячем (хл.), повітряною кулькою (дівч.)). ЗФП: вправи для правильної постави та вправи для запобігання плоскостопості. Рухлива гра, естафети.
98

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. ЗФП: загальнорозвивальні вправи на відчуття правильної постави, вправи для запобігання плоскостопості. Рухлива гра, естафети.
99

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. ЗФП: загальнорозвивальні вправи на відчуття правильної постави, вправи для запобігання плоскостопості. Рухлива гра, естафети.
100

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. ЗФП: загальнорозвивальні вправи на відчуття правильної постави, вправи для запобігання плоскостопості. Рухлива гра, естафети.
101


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. ЗФП: загальнорозвивальні вправи на відчуття правильної постави, вправи для запобігання плоскостопості. Рухлива гра, естафети.
102

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. ЗФП: загальнорозвивальні вправи на відчуття правильної постави, вправи для запобігання плоскостопості. Рухлива гра, естафети.
103

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. ЗФП: загальнорозвивальні вправи на відчуття правильної постави, вправи для запобігання плоскостопості. Рухлива гра, естафети.
104

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. ЗФП: загальнорозвивальні вправи на відчуття правильної постави, вправи для запобігання плоскостопості. Рухлива гра, естафети.
105

ОВ. ТМЗ. Формування ключової компетентності – «Уміння вчитися впродовж життя».

ЗРВ в русі. Підсумки за рік. Рухлива гра, естафети.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.