Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування уроків фізичної культури 4 клас (за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О. Я.Савченко) . І семестр. НУШ.

Фізична культура

Для кого: 4 Клас

02.10.2021

115

15

0

Опис документу:

Календарно-тематичне планування

уроків фізичної культури

4 клас

(за типовою освітньою програмою,

розробленою під керівництвом О. Я.Савченко) .

105 годин/рік (3 год на тиждень).

Календарний план складено згідно з рекомендаціями

МОН молодьспорт України за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О. Я. та відповідно до Наказу МОН України № 1273 від 08.10.2018
"Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти".

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

уроків фізичної культури

4 клас

(за типовою освітньою програмою,

розробленою під керівництвом О. Я.Савченко) .

105 годин/рік (3 год на тиждень).І семестр

п/п

Тема уроку

Дата


Фактична

дата


Примітка

Теоретико-методичні знання

1.

О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Уміння вчитися впродовж життя». – це здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя. «Фізичне виховання в Запорізькій Січі. Олімпійські чемпіони України. Роль фізичних вправ для розвитку кістково-м’язової та дихальної систем організму». Загальнорозвивальні вправи на місці. Рухливі ігри

2.


О.В.ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Екологічна грамотність і здорове життя» - це уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя». Характеристика основних способів регулювання фізичного навантаження (швидкість та тривалість). Основні прийоми самоконтролю. Роль фізичних вправ, спрямованих на формування правильної постави, характеристика послідовності їх виконання та запобіганні плоскостопості, захворювань очей. Загальнорозвивальні вправи на місці. Рухливі ігри, естафети.
3.


О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Компетентності у природничих науках і технологіях» -це наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати». Правила рухливих ігор та безпека на уроках фізичної культури і під час самостійних занять фізичними вправами. Загальнороз­вивальні вправи на місці. Рухливі ігри, естафети.
Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики
4


Організаційні вправи. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовою» - це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування. загальнорозвивальні вправи в русі. Положення тіла у просторі: сіди (нахили тулуба з різними положеннями ніг). ЗФП: вправи для м'язів ту­луба з вихідних положень стоячи. Повторення елементів акробатики. Рухлива гра , естафети.5


Організаційні вправи. ТМЗ. Загальнорозвивальні вправи в русі. Положення тіла у просторі: сіди (нахили тулуба з різними положеннями ніг). ЗФП: вправи для м'язів ту­луба з вихідних положень стоячи. Вдосконалення елементів акробатики. Рухлива гра, естафети.
6


Організаційні вправи. ТМЗ. Загальнорозвивальні вправи в русі. Положення тіла у просторі: сіди (нахили тулуба з різними положеннями ніг). ЗФП: вправи для м'язів ту­луба з вихідних положень стоячи. Закріплення елементів акробатики. Рухлива гра, естафети.
7


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Повторення: положення тіла у просторі: упори та сіди (перехід із сіду на правому стегні у сід на лівому стегні). ЗФП.: Елементи акробатики. Рухлива гра, естафети.
8


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Вдосконалення: положення тіла у просторі: упори та сіди (перехід із сіду на правому стегні у сід на лівому стегні). ЗФП. Елементи акробатики. Рухлива гра, естафети.
9


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Закріплення: положення тіла у просторі: упори та сіди (перехід із сіду на правому стегні у сід на лівому стегні). ЗФП. Елементи акробатики. Рухлива гра, естафети.
10


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Повторення положеннь тіла у просторі: упори (згинання і розгинання рук в упорі лежачи). ЗФП. Елементи акробатики. Рухлива гра, естафети.
11


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Вдосконалення положеннь тіла у просторі: упори (згинання і розгинання рук в упорі лежачи). ЗФП. Елементи акробатики. Рухлива гра, естафети.
12


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Закріплення положеннь тіла у просторі: упори (згинання і розгинання рук в упорі лежачи). ЗФП. Елементи акробатики. Рухлива гра, естафети.
13


ОВ. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність», яка передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіаграмотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, робота з базами даних, навички безпеки в інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо). ЗРВ в русі. Повторення по­ложеннь тіла у просторі: упори (перехід із упору присівши в упор стоячи, із упору лежачи в упор боком і навпаки). ЗФП: елементи акробатики. Рухлива гра, естафети.
14


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Закріплення по­ложеннь тіла у просторі: упори (перехід із упору присівши в упор стоячи, із упору лежачи в упор боком і навпаки). ЗФП: елементи акробатики. Рухлива гра, естафети.
15


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Повторення по­ложеннь тіла у просторі: упори (руки за спиною, «планка»). ЗФП: гімнастичні вправи з обручем. Естафети.
16


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Вдосконалення по­ложеннь тіла у просторі: упори (руки за спиною, «планка»). ЗФП: гімнастичні вправи з обручем. Естафети.
17

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Закріплення по­ложеннь тіла у просторі: упори (руки за спиною, «планка»). ЗФП: гімнастичні вправи з обручем. Естафети.
18

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Повторення: виси (підтягування у висі (хлопці), у висі лежачи (дівчата) в різний спосіб. ЗФП: елементи акробатики. Рухлива гра, естафети.
19

ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Повторити: елементи акробатики: два перекиди вперед злитно. ЗФП: ходьба із пришвидшенням та уповільненням. Рухлива гра, естафети.
20


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Вдосконалити: елементи акробатики: два перекиди вперед злитно. ЗФП: ходьба із пришвидшенням та уповільненням. Рухлива гра, естафети.
21


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Закріпити: елементи акробатики: два перекиди вперед злитно. ЗФП: ходьба із пришвидшенням та уповільненням. Рухлива гра, естафети.
22


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Повторити: елементи акробатики: «міст» із положення лежачи. ЗФП: ходьба із пришвидшенням та уповільненням. Рухлива гра, естафети.
23


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Закріпити: елементи акробатики: «міст» із положення лежачи. ЗФП: ходьба із пришвидшенням та уповільненням. Рухлива гра, естафети.
24


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Вдосконалити: елементи акробатики: «міст» із положення лежачи. ЗФП: ходьба із пришвидшенням та уповільненням. Рухлива гра, естафети.
Вправи для оволодіння навичками пересувань25


ОВ. ТМЗ: Правила безпеки під час занять на стадіоні. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Повторення правил бігу на довги дистанції. Біг в чергуванні з ходьбою до 500 м. ЗФП: ходьба із пришвидшенням та уповільненням. Рухлива гра, естафети.
26


ОВ. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Математична компетентність» - це уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Вдосконалення правил бігу на довги дистанції. Біг в чергуванні з ходьбою до 700 м. ЗФП: ходьба із пришвидшенням та уповільненням. Рухлива гра, естафети.
27


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Закріплення правил бігу на довги дистанції. Біг в чергуванні з ходьбою до 1000 м. ЗФП: ходьба із пришвидшенням та уповільненням. Рухлива гра, естафети.
28


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Повторення правил бігу з перешкодами. Біг з подоланням перешкод вертикальних (висотою до 60 см) та горизонтальних (шириною до 1 м). ЗФП: ходьба із пришвидшенням та уповільненням. Рухлива гра, естафети.
29


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Вдосконалення правил бігу з перешкодами. Біг з подоланням перешкод вертикальних (висотою до 60 см) та горизонтальних (шириною до 1 м). ЗФП: ходьба із пришвидшенням та уповільненням. Рухлива гра, естафети.
30


ОВ. ТМЗ. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Закріплення правил бігу з перешкодами. Біг з подоланням перешкод вертикальних (висотою до 60 см) та горизонтальних (шириною до 1 м). ЗФП: ходьба із пришвидшенням та уповільненням. Рухлива гра, естафети.
31


ОВ. ТМЗ. ЗРВ зі скакалками. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Повторення танцювальних кроків «Галоп». ЗФП: вправи на координаційній дробині. Рухлива гра, естафети.
32


ОВ. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Інноваційність», яка передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади.

ЗРВ зі скакалками. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Вдосконалення танцювальних кроків «Галоп». ЗФП: вправи на координаційній дробині. Рухлива гра, естафети.
33


ОВ. ТМЗ. ЗРВ зі скакалками. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Закріпленнятанцювальних кроків «Галоп». ЗФП: вправи на координаційній дробині. Рухлива гра, естафети.
34


ОВ. ТМЗ. ЗРВ з обручами. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Повторення танцювальних кроків «Полька на місці». ЗФП: вправи на координаційній дробинв. Рухлива гра, естафети.
35


ОВ. ТМЗ. ЗРВ з обручами. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Вдосконалення танцювальних кроків «Полька на місці». ЗФП: вправи на координаційній дробині. Рухлива гра, естафети.
36


ОВ. ТМЗ. ЗРВ з обручами. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Закріплення танцювальних кроків «Полька на місці». ЗФП: вправи на координаційній дробині. Рухлива гра, естафети.
37


ОВ. ТМЗ. ЗРВ з обручами. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Повторення танцювальних кроків: кроки з притупуванням. ЗФП: вправи на координаційній дробині. Рухлива гра, естафети.
38


ОВ. ТМЗ. ЗРВ з обручами. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Вдосконалення танцювальних кроків: кроки з притупуванням. ЗФП: вправи на координаційній дробині. Рухлива гра, естафети.
39


ОВ. ТМЗ. ЗРВ з обручами. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Закріплення танцювальних кроків: кроки з притупуванням. ЗФП: вправи на координаційній дробині. Рухлива гра, естафети.
40


ОВ. ТМЗ. ЗРВ з обручами. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Повторення танцювальних кроків: «вірвечка», «вихилясник», «припадання». ЗФП: вправи на координаційній дробині. Рухлива гра, естафети.
41


ОВ. ТМЗ. ЗРВ з обручами. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Вдосконалення танцювальних кроків: «вірвечка», «вихилясник», «припадання». ЗФП: вправи на координаційній дробині. Рухлива гра, естафети.
42


ОВ. ТМЗ. ЗРВ з обручами. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Закріплення танцювальних кроків: «вірвечка», «вихилясник», «припадання». ЗФП: вправи на координаційній дробині. Рухлива гра, естафети.

Підведення підсумків за І семестр.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.